De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sharepoint als werk- en leeromgeving Communicatie, beheren en leren. Madelon Kruijff rector Woll.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sharepoint als werk- en leeromgeving Communicatie, beheren en leren. Madelon Kruijff rector Woll."— Transcript van de presentatie:

1 Sharepoint als werk- en leeromgeving Communicatie, beheren en leren. Madelon Kruijff rector m.kruijff@teylercollege.nl Woll

2 SamSam 2009 Dé school in Haarlem| Schalkwijk Nieuwe school, nieuwe kansen -In schooljaar 2006/2007 begonnen -Gestart met 106 leerlingen -8 lokalen, 2 met active bord -In elk lokaal 7 pc’s -Communicatie zoveel mogelijk digitaal

3 SamSam 2009 Visie op onderwijs en communicatie Nieuwe school met een toekomstgerichte visie -Als moderne en toekomstgerichte school met een open karakter wil het Teyler College een bijdrage leveren aan een rechtvaardige en leefbare samenleving, waarin respect en begrip heerst voor verschillen tussen mensen. -We doen dit door het verzorgen van modern kwaliteitsonderwijs in een veilig en ordelijk schoolklimaat waarin elke leerling, ongeacht herkomst of overtuiging zich thuis kan voelen en verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen bestaan en dat van anderen.

4 SamSam 2009 Inzet ICT op het Teyler College Moderne toekomstgerichte school -Iedereen maakt gebruik van informatie –Leerlingen –Docenten –Stafmedewerkers –Directieleden –Bestuursleden

5 SamSam 2009 Inzet ICT op het Teyler College Modern kwaliteitsonderwijs We willen de leerlingen voorbereiden op de maatschappij -Activerende didaktiek -Samenwerkend leren -Vaardigheden onderwijs -Kennis Welke rol heeft ICT?

6 SamSam 2009 Vormgeven aan de visie Microsoft studiereis voor het onderwijs Redmond 14-19 april 2008 -Presentatie op het EBC over Sharepoint –Discussie met makers -Education tool? –SLK –LMS

7 SamSam 2009 Vormgeven aan de visie Microsoft studiereis voor het onderwijs Redmond 14-19 april 2008 -Bezoek aan scholen, hoe doen zij het?? het = - ICT inzetten in het onderwijs - alle docenten zover krijgen

8 SamSam 2009 Vormgeven aan de visie De juf Frans

9 SamSam 2009 Visie vertalen naar beleid Het gebruik van ICT 1.Gebruik door docenten en leerlingen tijdens het onderwijsproces op school 2.Gebruik door docenten en leerlingen voor het leren buiten de school 3.Gebruik door medewerkers ten behoeve van het organisatorische en administratieve processen 4.Communicatie tussen staf, medewerkers, leerlingen en ouders

10 SamSam 2009 Uitvoeren van beleid Niet alle kennis van ICT is in school aanwezig Zoek een partner: -Hulp bij het maken van de juiste technologische keuzes -Integratie van systemen (Magister, office, mail, elo, website etc.) -Overkoepelende visie op onderwijs en ICT, samen met betrokkenen oplossingen zoeken en implementeren

11 Geïntegreerde omgeving Externe website Bestuur portaal Processen staf School intranet Team sites docenten ELO leeringen OpenbaarBesloten

12 SamSam 2009 Kunnen uitvoeren van beleid 4.Communicatie tussen staf, medewerkers, leerlingen en ouders Het Sharepoint portaal

13 Leerlingen en docenten Altijd overal ICT Toegang tot persoonlijke informatie Betrokkenheid Inzicht geven in competenties Samenwerken Leren Delen van praktijk beelden Toegang tot rijke content Reductie adminstratieve taken Samenwerken met collega’s Begeleiden va n groepen Begeleiden van leerlingen Leerlingen Docenten

14 Ouders en school Betrokkenheid bij leren Betrokkenheid bij pedagogisch klimaat Betrokkenheid bij schoolontwikkeling Communicatie met school Inzien van aanwezigheid Inzien van vorderingen Kostenreductie Professionele ontwikkeling Kwaliteit van het onderwijs Plannen en budgetten Toegang tot informatie Leerlingadministratie Ouders School

15 SamSam 2009 Kunnen uitvoeren van beleid 3.Gebruik door medewerkers ten behoeve van het organisatorische en administratieve processen -Portal -DIS (digitaal informatie systeem) -Mijn site

16 SamSam 2009 Kunnen uitvoeren van beleid 2.Gebruik door docenten en leerlingen voor het leren buiten de school -ELO

17 SamSam 2009 Kunnen uitvoeren van beleid 1.Gebruik door docenten en leerlingen tijdens het onderwijsproces op school -Facilitair –Voldoende werkplekken in lokalen –Alle lokalen een activboard –Alle docenten een laptop in bruikleen -Vaardige gebruikers

18 SamSam 2009 Vaardige gebruikers Volledige baan = 1659 uur -10% deskundigheidsbevordering = 166 uur -30% door de school in te vullen –(3% van totaal = 50 uur)

19 SamSam 2009 Maak gebruikers vaardig Deskundigheidsbevordering Alle collega’s krijgen 3 dagdelen een training verzorgt door Er worden looproutes (handleidingen) gemaakt, gedifferentieerde inzet mogelijk. In totaal wordt 12 uur ingezet voor training. Er worden ‘huiswerk’ opdrachten gegeven. -De home-dir van het netwerk verdwijnt en gaat naar de ‘mijn site’ -De inhoud van ‘mappen’ op de data-dir van het netwerk moeten langzaam overgezet worden naar Sharepoint sites

20 SamSam 2009 Maak gebruikers vaardig Deskundige in de school Naar het idee ‘de juf Frans’ wordt er één docent meer getraind bij wie collega’s terecht kunnen met vragen. -Voor Sharepoint -Voor gebruik Activboard

21 SamSam 2009 Implementatie Verdere ontwikkeling ELO / Sharepoint Veel overleg metover de inrichting. -Kennis Sharepoint Betrekken van docenten en OOP -Kenners van het onderwijs en gebruikers Inhuren van trainers -Train de trainer in school; combinatie van

22 SamSam 2009 Planning Zet in wat af is Voorwaarden voor gebruik: 1.Het moet werken 2.Het moet meerwaarde hebben voor het huidige werk 3.Gebruikers moeten het kunnen gebruiken 4.Gebruikers moeten niet terugvallen op ‘oude’ manieren

23 SamSam 2009 Communicatie personeel Start echte gebruik Sharepoint Als communicatie-platform intern. Laat medewerkers meedenken over verdere stappen, er is geen weg terug..... -Studieplanners -Leermateriaal -Leren met ICT als middel -Etc.

24 SamSam 2009 Vragen? ??????


Download ppt "Sharepoint als werk- en leeromgeving Communicatie, beheren en leren. Madelon Kruijff rector Woll."

Verwante presentaties


Ads door Google