De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bianca van Kouwen Brian Twint. Even voorstellen….. Bianca van Kouwen, MA, MSc Bianca van Kouwen, MA, MSc Orthopedagogiek, Geestelijke Verzorging Orthopedagogiek,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bianca van Kouwen Brian Twint. Even voorstellen….. Bianca van Kouwen, MA, MSc Bianca van Kouwen, MA, MSc Orthopedagogiek, Geestelijke Verzorging Orthopedagogiek,"— Transcript van de presentatie:

1 Bianca van Kouwen Brian Twint

2 Even voorstellen….. Bianca van Kouwen, MA, MSc Bianca van Kouwen, MA, MSc Orthopedagogiek, Geestelijke Verzorging Orthopedagogiek, Geestelijke Verzorging Co-auteur ‘Affectief Bewuste Benadering’ Co-auteur ‘Affectief Bewuste Benadering’ Gedragsdeskundige Esdege-Reigersdaal Gedragsdeskundige Esdege-Reigersdaal

3 En….. Brian Twint Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) Co-auteur ‘Affectief Bewuste Benadering’ Co-auteur ‘Psychiatrie voor SPH’ Redactielid Sozio-SPH Redacteur verstandelijkbeperkt.nl Persoonlijk begeleider Cordaan

4 Programma LVB problematiek Emotionele ontwikkeling bij mensen met een VB Kunnen en aankunnen Affectief Bewuste Benadering Vragen

5 LVB -Licht verstandelijk beperkt

6 LVB -Licht verstandelijk beperkt, maar ook zwakbegaafd (intelligentie 50/55-85) met bijkomende problematiek

7 LVB problematiek -Licht verstandelijk beperkt, maar ook zwakbegaafd (intelligentie 50/55-85) met bijkomende problematiek -Op het eerste gezicht: -redelijk vaardige indruk -streetwise -geen opvallende uiterlijke kenmerken -Taalbegrip versus taalgebruik -Negatief zelfbeeld en zichzelf overschatten -Overvraging! (passief / actief)

8 Emotionele ontwikkeling bij mensen met LVB Naast VB ook (sociaal-)emotioneel beperkt Emotionele ontwikkeling Niet harmonieuze ontwikkeling Gedrag/functioneren sterker bepaald door emotie dan cognitie Moeilijk te meten

9 Emotionele ontwikkeling & psychopathologie Een lager niveau van emotionele ontwikkeling ->meer kwetsbaarheid voor psychopathologie Grote(re) discrepantie emotionele ontwikkeling en IQ- > meer psychopathologie Beperking in emotionele ontwikkeling kan versterkt worden door psychiatrisch ziektebeeld

10 Kunnen en aankunnen Ontwikkelingsleeftijd ligt lager dan kalenderleeftijd Sociaal-emotionele ontwikkelingsleeftijd ligt lager dan ontwikkelingsleeftijd

11 Voorbeeld overvraging Casus Cees Lichte verstandelijke beperking (IQ=65) ADHD 27 jaar oud Ambulante begeleiding Probleem: huishouden

12 Uitleg casus Cees

13 Belangrijk voor lvb-doelgroep Kennis van cognitieve ontwikkeling én Kennis van emotionele ontwikkeling en emotionele ontwikkelingsniveau cliënt Zelfkennis en reflectievermogen begeleider Kernwoord: Afstemmen

14 Waarom ABB voor LVB? Afstemmen op niveau, achterstand in emotionele ontwikkeling wordt versterkt door bijkomende problematiek Complexiteit/heftigheid doelgroep doet beroep op je eigen reflectie vermogen/emotie regulatie

15 Affectief Bewuste Benadering Definitie en kern Ontstaan Doelgroep Model Voorwaarden en pijlers Hulpmiddelen

16 Definitie en kern Affectief: emotie en emotioneel niveau Bewuste: reflecteren en afstemmen Benadering: de manier waarop

17 Ontstaan Ontstaan bij Cordaan twee partijen (gedragsdeskundigen) Affectief neutraal of juist met emotie? Verdeeldheid ook in teams Behoefte aan handvatten bij begeleiders / praktische werkvloer methodiek

18 Doelgroep -mensen met een verstandelijke beperking (IQ 20-69) -mensen met zwakbegaafdheid (IQ 70-84) -de doelgroep LVG+ (SGLVG) / LVB (IQ 50-84 met bijkomende problematiek) -mensen met epilepsie -mensen met een psychische of psychiatrische stoornis (GGZ) -cliënten in de jeugdzorg

19 Model ABB

20 Voorwaarden Contact / Structuur/ Doel of perspectief Waarom deze voorwaarden?

21 Voorwaarde 1 Contact Contact is de basis van een relatie= verbinding tussen de client en begeleider Kwaliteit en kwantiteit van contact Beschikbaarheid en aanwezigheid zorgen voor gevoel van veiligheid Veiligheid in het contact voorwaarde voor relatieopbouw

22 Voorwaarde 2 Structuur in het dagelijkse leven (dag)structuur maakt begeleiding effectiever Structuur geeft overzicht en biedt rust en vertrouwen  veiligheid  groei Structuur in de bejegening = consistentie, team op 1 lijn, zoveel mogelijk geplande contactmomenten

23 Voorwaarde 2 Structuur – voelt de client/begeleider zich veilig? is aan de voorwaarden voldaan om te kunnen groeien? / waar liggen de behoeften?  Piramide van Maslow

24 Werkboek: Werkboek Dagelijkse Routine dagstructuur

25 Structuur: Weekkaart

26 Voorwaarde 3 Doel of perspectief Een gezamenlijk doel zorgt voor perspectief/eendracht Eerst het doel dan de middelen

27 Werkboek: Werkboek Toekomstplan oplossingsgericht

28 Pijlers EE-benadering Relationele vaardigheden Systeembenadering

29 Pijler 1: Expressed Emotion Inleiding Meten EE Onderzoek EE

30 Expressed Emotion Hoge EE - (over)betrokkenheid: zeer betrokken bij cliënt, veel warmte - Vijandig houding: veralgemeende negatieve houding tov client - Kritische houding: afkeuring specifiek gedrag

31 Hoge EE Filmpje hoge EE ‘Mina Murat gaat los’ NCRV Document: De besloten groep, april 2007

32 Expressed Emotion Lage EE - laat zich niet snel meeslepen in emotie cliënt - Accepterende houding - (te) weinig affectie - (te veel) afstand houden

33 Rol van emotie Gedrag van cliënt roept emotie op Emotie roept neiging tot specifiek gedrag op Gedrag begeleider roept emotie cliënt op Emotie roept neiging tot specifiek gedrag op

34 Expressed Emotion De mate van EE komt naar voren in: Directe omgang met cliënt Dagelijkse rapportage Mondelinge overdracht Team Teamvergaderingen

35 Zelftest: Experimentele EE-test

36 EE-test

37 Pijler 2: Relationele vaardigheden Kwaliteitsbeleving = hoe de begeleider met je omgaat ABB: Rogers: -Empathie -Onvoorwaardelijke acceptatie -Congruentie Gespreksvoering

38 Gespreksvoering ABB Steekwoorden: -Tweerichtingsverkeer -Tiensecondenregel -Verbale communicatie: objectief luisteren, bewust spreken Feedback vragen en geven, taal afstemmen -Non-verbale communicatie: stem, houding, fysiek contact

39 Gespreks- voering: Feedback-gesprek feedback voor de begeleider

40 Werkboek: Werkboek Signalerings- gesprek rol van emotie

41

42

43 Pijler 3: Systeembenadering Subsystemen Geen duidelijke oorzaak-gevolg Iedereen deel van systeem

44 Systeembenadering Netwerk in beeld -de meeste tijd besteden LVB-ers buiten zicht - goede vrienden vs slechte vrienden -rol van belangrijke personen -netwerk versterken

45 Systeembenadering Invloeden binnen team / invloeden van team -emotie in team (bijv teamoverleggen) -objectiviteit vs subjectiviteit (lage EE hoge EE) Rol van prive-situatie van de begeleider

46 Werkboek: Werkboek Netwerkplan netwerk in beeld / rol van vrienden

47 Netwerk: Netwerkkaart

48 Niet vergeten: implementatie Implementatieplan Gedragen door gehele organisatie ABB vanaf intake Training en intervisie

49 Implementatie: Implementatie- plan

50 ABB Toolkit - hulpmiddelen Werkboeken – voor elk thema een werkboek Experimentele EE-zelftest Regenton (afstemmen op het niveau) Feedbackgesprek (wederkerigheid in de relatie) Tiensecondenregel en andere gespreksvaardigheden Meer hulpmiddelen: weekrooster, netwerkkaart, etc. Implementatieplan

51 Werkboeken

52

53

54 de Regenton 3o jaar geleden bedacht door Ton Hoogstraat om verschillen tussen vaardigheden uit te leggen Kracht zit hem in het ‘beeldend maken’ In samenwerking nu een instrument ABB Toolkit voor afstemmen op IQ / sociale redzaamheid/ SEO

55 de Regenton Afstemmen op niveau maakt lage SEO zichtbaar Maar ook discrepantie IQ Eenvoudig testgegevens invullen

56 de Regenton: Totaal IQ = water in de ton gemiddelde functioneren  ---------------------- Performaal IQ taken Verbaal IQ uitdrukken SRZ of Vineland (sociale redzaamheid) SEO of ESSEON (emotionele leeftijd) Kalenderleeftijd

57 Toekomst: ABB in ontwikkeling Publicatie over ‘kunnen en aankunnen’ medio 2012 Meer thematische werkboeken in de maak! Uitbreiding ABB Toolkit Tools voor iq <50 Werkboeken ook voor GGZ Presentatie in ABB Masterclasses eerstvolgende: 11 mei

58 ABB Masterclass 11 mei 2012 -ABB en toepassingen -Presentatie ‘De Regenton’ -Nieuwe werkboeken -meer achtergrondinformatie Zie: affectiefbewustebenadering.nl

59 Toekomst: ABB in ontwikkeling Implementatie bij meer grote instellingen en veel lokale initiatieven maar ook kleinere organisaties

60 Vragen

61 Meer informatie www.affectiefbewustebenadering.nl www.soulsystem.nl www.verstandelijkbeperkt.nl

62 Afsluiting Bedankt voor uw aandacht en belangstelling!


Download ppt "Bianca van Kouwen Brian Twint. Even voorstellen….. Bianca van Kouwen, MA, MSc Bianca van Kouwen, MA, MSc Orthopedagogiek, Geestelijke Verzorging Orthopedagogiek,"

Verwante presentaties


Ads door Google