De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lesgeven met methode – los van het schoolboek Coky de Valk (SG Mencia de Mendoza Breda) & Uwe Krause (Fontys Lerarenopleiding Tilburg)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lesgeven met methode – los van het schoolboek Coky de Valk (SG Mencia de Mendoza Breda) & Uwe Krause (Fontys Lerarenopleiding Tilburg)"— Transcript van de presentatie:

1 Lesgeven met methode – los van het schoolboek Coky de Valk (SG Mencia de Mendoza Breda) & Uwe Krause (Fontys Lerarenopleiding Tilburg)

2 Doelen & Uitgangspunten Theoretische, algemene en vakdidactische inzichten over een goede les

3 Doelen & Uitgangspunten Theoretische, algemene en vakdidactische inzichten over een goede les Waarom? Professionele standaarden (beroepsethos) Verantwoording t. o. v. maatschappij, ouders en leerlingen Helmke (2010), 3.5, I. Pauw in Handboek vakdidactiek H4

4 Doelen & Uitgangspunten Theoretische, algemene en vakdidactische inzichten over een goede les Probleem? - Handelingskennis is trage kennis - Leraren beschikken reeds over declaratieve en procedurele kennis  2 opslagplaatsen in hersenen: nieuwe kennis niet meteen concreet handelen! Helmke (2010), 3.3

5 Aanpak Betekenis van reflectie en zelfobservatie en coöperatief leren -Praktijkoriëntatie (ingaan op wensen van docent; gebruiken van verschillende werkvormen en werkwijzen; relateren aan tweede fase stof; observaties; feedback activiteiten) Helmke, p. 307

6 Theoretisch Kader: Implicatiesamenhang H. Meyer (2005)

7 Inhoudelijke structuur Fontys Hogescholen

8 Theoretisch Kader: Wat is belangrijk? Sleutelvraagstukken W. Schmidt-Wulffen & W. Schramke, (1999), opleiding AA Tilburg Economische ongelijkheid Tijd-ruimte compressie (snelheid en schaal) Participatie en exclusie Milieuvraag- stukken Systeem aarde als leefmilieu voor mensen  Probleem van de ongelijke toegang tot materiële en immateriële hulpbronnen.  Probleem van overconsumptie en daardoor afwenteling op anderen – hier en nu, daar en later.  Probleem van de absolute armoede.  Probleem van afhankelijkheid en verwevenheid.  Probleem van de ongelijkheid.  Probleem van de onzekerheid.  Probleem van de snelheid - mate waarin geanticipeerd kan worden.  Probleem van conflicten (economisch, politiek, cultureel en sociaal) als gevolg van ongelijke verdeling van macht.  Problemen als gevolg van evenwichtsverst oringen in de natuur, die door de mens veroorzaakt zijn en de kwaliteit van het leven verminderen.  Fysisch- geografische processen op diverse schaalniveaus die het leven van mensen beïnvloeden.

9 Theoretisch Kader: Hoe kunnen we lessen geografisch vakdidactisch vormgeven? Key Concepts L. Taylor (2011), Key concepts in de aardrijkskundeles, in: Geografie 06

10 Theoretisch Kader: Waar gaat geografie over? Ruimte? Zo ja, wat is ruimte? D. Massey, For Space, (2005), in Anderson

11 Theoretisch Kader: Waar gaat geografie over? Ruimte? Zo ja, wat is ruimte? Europa: §1 Mañana Cultuur §1 Bosbranden §1 Falend beleid in Griekenland §1 Landslides in Italië §1 Smog in Europese steden §1 Varkenspest en intensive veeteelt in NL §1 Waar zijn de huizen in Aquila? §1 Poolse boeren en globalisering? §1 Fabrieken sluiten in de steden §1 Amsterdam en Reuzel: 2 snelheden §1 Conflicten: Moslims §1 Basken en dergelijke §1 EU – wordt het nog wat? §1 Examentraining

12 Theoretisch Kader: Waar gaat geografie over? Ruimte? Zo ja, wat is ruimte? Europa: §1 Mañana Cultuur §1 Bosbranden §1 Falend beleid in Griekenland §1 Landslides in Italië §1 Smog in Europese steden §1 Varkenspest en intensive veeteelt in NL §1 Waar zijn de huizen in Aquila? §1 Poolse boeren en globalisering? §1 Fabrieken sluiten in de steden §1 Amsterdam en Reuzel: 2 snelheden §1 Conflicten: Moslims §1 Basken en dergelijke §1 EU – wordt het nog wat? §1 Examentraining Zuid –Oost Azië: §1 Tempo doeloe §1 Soms is de natuur een ramp §1 Natuurrampen en beleid §1 Ontbossing §1 Luchtverontreiniging §1 Vogelgriep en bodem- en waterverontreiniging §1 Menselijke rampen en beleid §1 Globalisering op het platteland §1 Globalisering in de stad §1 Ontwikkeling in verschillende snelheden §1 Conflicten: Chinezen §1 Binnenlandse territoriale conflicten §1 Van ASEAN tot Oost-Aziatische Unie? §1 Examentraining

13 Theoretisch Kader: Waar gaat geografie over? Ruimte? Zo ja, wat is ruimte? Europa: §1 Mañana Cultuur §2 Bosbranden §3 Falend beleid in Griekenland §4 Landslides in Italië §5 Smog in Europese steden §6 Varkenspest en intensive veeteelt in NL §7 Waar zijn de huizen in Aquila? §8 Poolse boeren en globalisering? §9 Fabrieken sluiten in de steden §10 Amsterdam en Reuzel: 2 snelheden §11 Conflicten: Moslims §12 Basken en dergelijke §13 EU – wordt het nog wat? §14 Examentraining

14 Theoretisch Kader: Waar gaat geografie over? Ruimte? Zo ja, wat is ruimte? Europa: §1 Mañana Cultuur §2 Bosbranden §3 Falend beleid in Griekenland §4 Landslides in Italië §5 Smog in Europese steden §6 Varkenspest en intensive veeteelt in NL §7 Waar zijn de huizen in Aquila? §8 Poolse boeren en globalisering? §9 Fabrieken sluiten in de steden §10 Amsterdam en Reuzel: 2 snelheden §11 Conflicten: Moslims §12 Basken en dergelijke §13 EU – wordt het nog wat? §14 Examentraining Zuid –Oost Azië: §1 Tempo doeloe §2 Soms is de natuur een ramp §3 Natuurrampen en beleid §4 Ontbossing §5 Luchtverontreiniging §6 Vogelgriep en bodem- en waterverontreiniging §7 Menselijke rampen en beleid §8 Globalisering op het platteland §9 Globalisering in de stad §10 Ontwikkeling in verschillende snelheden §10 Conflicten: Chinezen §12 Binnenlandse territoriale conflicten §13 Van ASEAN tot Oost-Aziatische Unie? §14 Examentraining

15 Theoretisch Kader: Hoe kunnen we goed les geven? Afwisseling in werkvormen Meyer, Helmke, Brophy, Hoogeveen & Swinkels, www.atlasofeuropeanvalues.eu (EVE werkvormen) en vele anderen

16 Theoretisch Kader: Intelligent oefenen? Mogelijkheden en onmogelijkheden van het schoolboek Bloom, Marzano, e.a.

17 Theoretisch Kader: Het Centraal Examen: een vak apart

18 Doelen Coky de Valk Losser van de methode Meerdere werkvormen toepassen Verder komen dan kennis, inzicht, toepassing

19 Methode Buitenland –Hst 1 Endogene en exogene processen –Hst 2 Globalisering –Hst 3 Zuidoost-Azië –Hst 4 Stedelijke gebieden

20 Globaal het hoofdstuk doornemen Passende werkvormen daarbij zoeken Uitgaande van mijn wensen/doelen

21 Hst 1: Endogene en exogene processen Zelfstandigheid van de leerling bevorderen –In groepjes aan een thema werken Aardbevingen Vulkanisme Verwering en erosie Sedimentatie –Onderzoeken de hoofdvraag: Welke invloed (positieve en negatieve) hebben geofysische processen op het leven van de mens in verschillende gebieden? –Presentatie i.v.v. een les –Essay

22 Hst 2: Globalisering Meerdere werkvormen toepassen –Conceptmap maken a.h.v. de key concepts van Taylor: Change Interaction Diversity Perception –N.a.v. de conceptmap deelvragen formuleren, die de hoofdvraag beantwoorden: Hoe beïnvloedt globalisering het leven van de mens?

23 Werkvormen: –Living maps –Traffic Light game –Waardenkompas

24 Hst 3: Zuidoost-Azië Mix van werkvormen en ‘frontaal les’ –Werkvormen: Snowball Diamond ranking Croquis Silent debate Fish ball –Frontaal les i.v.v PPT’s

25 Hst 4: Stedelijke gebieden Zelfstandig werken bevorderen –Schema’s: Stad Randstad Beleid en Inrichting –Posters Toekomstvisie op één van de thema’s –Presentatie

26 Conclusie Ik ben enthousiast, wil sommige dingen uitdiepen: –Hoofd- en deelvragen vasthouden –Taylor meer integreren –Soms ontbreekt de evaluatie van een les (Wat is er geleerd?) –Duidelijker verband naar de proefwerken Leerlingen over het algemeen ook enthousiast: –Soms bang dat ze slechts een deel van de stof kennen. –Worden ze wel goed voorbereid op het examen? –Houden van de afwisseling. –Zien soms wel, soms niet de meerwaarde. –Willen hogere punten.

27 Vragen? Fontys Hogescholen


Download ppt "Lesgeven met methode – los van het schoolboek Coky de Valk (SG Mencia de Mendoza Breda) & Uwe Krause (Fontys Lerarenopleiding Tilburg)"

Verwante presentaties


Ads door Google