De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEAVOND GROEP 8

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEAVOND GROEP 8"— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEAVOND GROEP 8

2 De volgende dingen komen aan bod in deze informatie ppt.
Hoe ziet het schooljaar eruit (informatie en data) Uitleg over plaatsing van uw kind op het voortgezet onderwijs Hoe ziet in grote lijnen het voortgezet onderwijs eruit

3 De leerkrachten van groep 8
Mayke Peeters Weem: - maandag - dinsdag Maaike Homan: - woensdag - donderdag - vrijdag Jolien Sc hulte: - vervanging zwangerschaps- verlof Maaike Homan - na terugkomst Maaike (begin maart) elke vrijdag

4 Wat gaan we doen in groep 8?
Het verder ontwikkelen van studievaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden Voorbereiding voor de Cito-toets Voorbereiding Voortgezet Onderwijs Afscheid nemen van elkaar

5 Topkind, voor de groepen 2 t/m 8
Waarom aandacht voor sociaal-emotioneel leren? Inzicht krijgen in eigen gedrag en dat van anderen Verbeteren van communicatieve vaardigheden Creëren van een positief zelfbeeld Zelfvertrouwen vergroten  In groep 2 en 3 zijn er 8 thema’s, 2 lessen per thema met om de week een les. Elk kind krijgt een TopKind map.  In groep 4, 5, 6 en 7 zijn er 8 thema’s, 4 lessen per thema met elke week een les. Elk kind krijgt een TopKind boek.  Voor groep 8 zijn de lessen nog in ontwikkeling, maar ook zij krijgen elke week een Topkind-les.

6 Schoolregels: ‘Algemene’ regels
Regels in de klas (Belangrijkste regels) Let op jezelf, niet op een ander. Behandel een ander, zoals je zelf behandeld wilt worden. Als een ander praat, ben ik stil. Vraag? Vinger opsteken. Als juf wacht, ben ik stil. Preventieteam

7 Zelfstandig Werken Weektaak: “Taken” en “Keuzetaken”
Leerlingen leren zelfstandig te werken. Leerlingen leren om het werk voor een hele week te plannen. Doel van de leerkracht: Individuele begeleiding bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.

8 Huiswerk Rekenen: Dinsdagochtend - Grafieken & tabellen,
- Meten is weten Taal Donderdagochtend - Blokboek groep 8 - Elke week 1 les maken en 1 les leren. Het gemaakte werk wordt gezamenlijk nagekeken en mag voor de week erop worden geleerd. - Bij afwezigheid eigen verantwoordelijkheid van de leerling om toch aan de goede antwoorden te komen! Topografie en andere zaakvakken

9 Vormsel Datum nog niet bekend! Klassikale activiteiten Informatieavond
Rondgang door de kerk

10 Jeugddriedaagse 18, 19 en 20 juni 2014 “De Eskamp” te Lemele

11 Afscheidsmusical Dinsdag 1 juli 2014 Bij Zaal ten Berge; “De Kröl”
‘s Morgens voor groep 1 t/m 7 ‘s Avonds voor ouders en genodigden

12 Cito toets Centraal Instituut Toets Ontwikkeling
11, 12 en 13 februari 2014 Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldoriëntatie Uitslag waarschijnlijk begin maart.

13 Hoe wordt uw kind geplaatst?
Welke gegevens spelen een rol? - Gegevens leerlingvolgsysteem (zie ook ‘blauwe kaart’) - Entreetoets groep 7 - December voorlopig advies, maart uitslag eindtoets Advies op basis van: - Cognitieve capaciteiten - Inzet en motivatie Gesprek: Wanneer de gegevens van de CITO binnen zijn, komen ouders en kind op school voor een gesprek. We hopen tot een aanmelding van een passend vervolgonderwijs te komen.

14 Het Nederlands Voortgezet Onderwijs
VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

15 VMBO 4 Leerwegen: Theoretische Leerweg Gemengde Leerweg
Kaderberoepsgerichte Leerweg Basisberoepsgerichte Leerweg Zorgstructuur: Leerweg Ondersteunend Onderwijs Praktijk Onderwijs 4 Sectoren: Techniek Zorg en Welzijn Economie Landbouw

16 HAVO & VWO HAVO : 5 jaar VWO : 6 jaar 4 Profielen Natuur en Techniek
Natuur en Gezondheid Economie en Maatschappij Cultuur en Maatschappij

17 Kennismaken met het Voortgezet Onderwijs
Schoolbezoek: Reggesteyn, Pius X Rijssen en AOC. Open dagen: Meestal in januari en februari 2014. (Zie website van de diverse scholen of houd de nieuwsbrief van onze school in de gaten)

18 Mededelingen Denkt u aan de schooltijden? Niet te vroeg op school, dan is er geen toezicht. Overblijven: aanmelden via de mail. Zie website en kalender Bij ongeregeldheden worden de ouders geïnformeerd. Tijdens het overblijven mag er geen gebruik gemaakt worden van internet en msn, facebook, etc. Atelier op dinsdagmiddag alleen handvaardigheid, op een ander moment in de week tekenen/schilderen. We werken met de groepen 5 t/m 8 bij elkaar. Dit schooljaar voor het tweede jaar?? groep 1 t/m 8 allemaal atelier op dinsdagmiddag.

19 Mededelingen (vervolg)
Mocht u ongeregeldheden merken buiten schooltijd, wilt u dit dan rechtstreeks melden bij de politie? Mobiele telefoons, IPod etc. inleveren bij de leerkracht. Mocht er gebeld moeten worden, dan kan dat met de telefoon van school na toestemming van de leerkracht. Gezamenlijke scholing van het team op gebied van opbrengstgericht werken. Zie voor studiemiddagen de kalender.

20 Contactmomenten Kennismakingsgesprekken Kijk spreek uur:
Dinsdag 17 en donderdag 19 september Kijk spreek uur: Dinsdag 12 november Donderdag 24 april Mocht er iets zijn of merkt u iets aan uw kind. Kom alstublieft langs, of bel en wacht niet tot de bekende laatste druppel…


Download ppt "INFORMATIEAVOND GROEP 8"

Verwante presentaties


Ads door Google