De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TAnder Een school voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en emotionele problemen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TAnder Een school voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en emotionele problemen."— Transcript van de presentatie:

1 TAnder Een school voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en emotionele problemen.

2 TAnder 1.Ontstaan en uitgangspunten 2.Doelgroep 3.Pedagogiek 4.Organisatorisch

3 Aantal leerlingen vinden geen gepast aanbod meer Bevindingen vanuit themagroep schooluitval Sluiting BuSO Ten Desselaer juni 2009 Vooronderzoek naar noden van deze leerlingen  Alternatieve onderwijsvorm om dit hiaat in Leuven op te vullen 1. Ontstaan en uitgangspunten TAnder

4 Aanbod moet VERDER REIKEN DAN ONDERWIJS!  Bundelen van expertise en middelen van Onderwijs Welzijn TA 1. Ontstaan en uitgangspunten TAnder

5 1. Ontstaan en principes TAnder Algemene doelstelling Leerrecht garanderen voor jongeren met licht verstandelijke beperking én gedrags- of emotionele problemen Sociale vaardigheden, arbeidsattitudes verder ontwikkelen

6 Concrete doelstelling Individueel traject op maat School gecombineerd met welzijn en werkplekleren Reïntegratie is uiteindelijke doel! School Arbeidsmarkt (opleidingen gericht op - ) 1. Ontstaan en principes TAnder

7 1. Principe TAnder Type 3 - Anders SI BSO MPI GTB BuSO CGG ᴪ Parti- culier Time- out Arktos

8 1. Ontstaan en principes TAnder TAnder = poging om hiaat in onderwijsaanbod op een kwaliteitsvolle manier in te vullen

9 1. Ontstaan en principes TAnder = draaglast verminderen binnen de reguliere (gewone en buitengewone) scholen = draagkracht verhogen van verschillende sectoren binnen regio Leuven

10 2. Doelgroep TAnder Leerlingen die functioneren op het niveau van een licht verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en/of emotionele problemen vertonen OV3 ll., type 3 TAnder ll TAnder ll + ψ

11 2. Doelgroep TAnder Leerlingen van 13 tot 18 jaar Vertikale groep Jongens – meisjes Zowel internaliserende als externaliserende gedragsproblemen Start met 7 leerlingen in september ‘11

12 2. Doelgroep TAnder 3 groepen 17 leerlingen Onderwijs aan huis voor 2 lln

13 2. Doelgroep TAnder Aanmelding Meisje 16 jaar -Lager onderwijs type 1 -Secundair onderwijs: 5 scholen -Rizsas (twee jaar) -Comité owv POS - Jeugdrechtbank owv MOF -Moeilijk met aanvaarden van beperkingen -Zit thuis – komt niet veel buiten – komt niet tot activiteit -Moeilijk om mensen te vertrouwen

14 2. Doelgroep TAnder TAnder -Beeld met de rugzak -Naar huis lopen evolueert naar… -Sms’en als ze vertrekt -Meepraten aan tafel -Op tijd komen - op school blijven -TAnder wordt veilige plaats -Er blijven werkpunten blijven maar vertrouwen is er!

15 3. Omvattende methodiek Type 3 - Anders SI BSO MPI GTB BuSO CGG ᴪ Parti- culier Time- out Arktos

16 Eén veilige centrale locatie met permanent aanbod ter plaatse Gebruik maken van bestaande structuren / initiatieven  Inspelen op mogelijkheden en interesses  Geen segregatie  Reïntegratie 3. Omvattende methodiek

17 Individueel traject op maat van de leerling Prioritair belang van sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden Om dit mogelijk te maken:  BuSO opleidingsvorm 1, type 3

18 Opleidingsvorm 1, type 3: Algemene en sociale vorming (ASV) Sociaal maatschappelijke training Begeleid werken ! Niet kwalificatiegericht 3. Omvattende methodiek

19 a.Aanmelding en toeleiding b.Educatief en therapeutisch aanbod c.Werkplekleren

20 a. Aanmelding en toeleiding 1. Voortraject door laatst begeleidend CLB In kaart brengen van onderwijs- en pedagogische noden  attesteerbaar voor OV 1, type 3 2. Aanmelding bij TAnder met formele aanvraag tot aanmelding door de ouders en aanmeldingsformulier door begeleidend CLB ! Aanmelding leidt niet automatisch tot inschrijven in TAnder

21 3. Ronde tafel met Jongere (en ev. vertrouwenspersoon) Ouders en/of opvoedingsverantwoordelijke Begeleidend CLB (doorverwijzer) Coördinator TA Begeleidend CLB TA RT met ≠de fasen Besluit op RT a. Aanmelding en toeleiding 1. Verkennend 2. Noden-aanbod 3. Engagement 4. Formele vraag

22 a. Aanmelding en toeleiding 4. Inschrijving  Intake met coördinator  Formele overeenkomsten 5. Concrete instap in TAnder Individueel In de groep

23 b. Educatief en therapeutisch aanbod Individueel traject bestaande uit verschillende (groeps)activiteiten Algemene en sociale vorming Praktijk door atelierwerking Werkplekleren …  Grote flexibiliteit  Gestructureerd en voorspelbaar aanbod ≠ individueel onderwijs !!

24 Permanent aanbod TA MAANDAGDINSDAGWOENSDAGDONDERDAGVRIJDAG ONTHAALASVCREAASVHuishoudelijk V’n ONTHAALASVCREAASVHuishoudelijk V’n PAUZE KOKENASVCREATIEF WERK ASVICT KOKENASVCREATIEF WERK PROJECTICT MIDDAG ATELIERSoc. V’n Mpij ATELIERSPORT ATELIERSoc. V’n Mpij ATELIERSPORT RAAD

25 Leerling X MAANDAGDINSDAGWOENSDAGDONDERDAGVRIJDAG ONTHAALASVCREAVoorbereiding BW Huishoudelijk V’n ONTHAALASVCREAVoorbereiding BW Huishoudelijk V’n PAUZE KOKENASVCREATIEF WERK Voorbereiding BW ICT PROJECTWERKTHERAPIECREATIEF WERK Voorbereiding BW ICT MIDDAG ATELIERSoc. V’n Mpij ATELIERSPORT ATELIERSoc. V’n Mpij ATELIERSPORT RAAD

26 Leerling Y MAANDAGDINSDAGWOENSDAGDONDERDAGVRIJDAG OnthaalZORGBOERCREAASVHuishoudelijk V’n OnthaalZORGBOERCREAASVHuishoudelijk V’n PAUZEZORGBOERPAUZE KOKEN ZORGBOERCREATIEF WERK ASV ICT KOKEN ZORGBOERCREATIEF WERK ASV ICT MIDDAGZORGBOERMIDDAG ATELIERZORGBOERDAGOPVANGSPORT ATELIERZORGBOER DAGOPVANGSPORT RAADZORGBOERDAGOPVANGRAAD

27 Leerling Z MAANDAGDINSDAGWOENSDAGDONDERDAGVRIJDAG ONTHAALASVPAARDEN ATELIER ASVKOKEN ONTHAALASVPAARDEN ATELIER ASVKOKEN PAUZE HOBBYCLUBASVPAARDEN ATELIER ASVKOKEN PROJECTASVPAARDEN ATELIER ASVKOKEN MIDDAG ATELIERSoc. V’n Mpij ATELIERBezoek papa ATELIERSoc. V’n Mpij ATELIERBezoek papa RAAD Bezoek papa

28 Geëngageerd team  Voldoende draagkracht  Intervisie – debriefing  Vorming – bijscholing Bezetting aangevuld met stagiairs b. Educatief en therapeutisch aanbod

29

30 Grondhouding Respect – aanvaarding Veel aandacht voor zelfreflectie Visie rond omgaan met agressie Herstelgericht werken Zingeving - validering  Functionele activiteiten  Portfolio  Beloningssystemen b. Educatief en therapeutisch aanbod

31 c. Werkplekleren Beeldvorming mogelijkheden – interesses – beperkingen Match met werkplaats Afspraken, doelstellingen en verwachtingen Start werkplek met ondersteuning van coach Permanente evaluatie en bijsturing Portfolio

32 c. Werkplekleren BSO-scholen (haartooi, publiciteit) BuSO OV2 of OV3 BuSO Ter Bank (tuin, kleuters) Freinetschool De Zevensprong Particulieren: Dierenasiel, tuinbouw,… Therapeutisch: Paardenatelier, soc. V’n Ontstressing: opvang, thuis,…

33 4. Organisatie a.Personeel b.Locatie c.Middelen d.Stuurgroep

34 a. Personeel Onderwijsuren  2 Leerkrachten  1,8 vormingsmedewerkers van Arktos Vanuit KSLeuven  Coördinator  ½ opvoeder Stagiairs 4 ambulante begeleidingen

35 b. Locatie Warme uitstraling School maar toch geen school Kleinschaligheid Imago Veiligheid Vital de Costerstraat voor 3 jaar

36 c. Middelen Provincie Vlaams Brabant Departement welzijn Departement Onderwijs Stad Leuven Bisdom en dekenij Sponsoraanvragen

37 Concrete bevindingen Jongeren vinden hun plek Grote voordeel van voldoende begeleiding en kleinschaligheid Op grenzen botsen Leren uit ervaringen Samenwerking Welzijn - Onderwijs is essentieel

38 Leerlingen TAnder Getuigenissen

39 Is een uniek project Nauwe samenwerking Welzijn – Onderwijs Netoverschrijdend durven denken Gemeenschappelijk gedragen Grote betrokkenheid van een hele gemeenschap Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid TAnder

40 ???


Download ppt "TAnder Een school voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en emotionele problemen."

Verwante presentaties


Ads door Google