De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 1 Pip - Onderwijs. WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Regelgeving BVR van 27 juni 1990 Omzendbrief van 26 september 1990 2 Individualisatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 1 Pip - Onderwijs. WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Regelgeving BVR van 27 juni 1990 Omzendbrief van 26 september 1990 2 Individualisatie."— Transcript van de presentatie:

1 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 1 Pip - Onderwijs

2 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Regelgeving BVR van 27 juni 1990 Omzendbrief van 26 september 1990 2 Individualisatie Aansluiting Bestaande programma’s Individualisatie Aansluiting Bestaande programma’s Huisonderwijs

3 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Knelpunten Geen continuïteit in het onderwijs Te weinig differentiatie in het lessenaanbod Te weinig programma/richting/sturing in het onderwijs Te weinig inschatten van de beginsituatie van jongeren Te heterogene onderwijsgroepen 3

4 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Organisatie Continu Onderwijsscreening Theoretische en praktijkvakken Trajectprofielen Handelingsplan 4

5 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Verbeterpunten Aansluiting op ‘reguliere’ onderwijs Niet alles! Onderwijstaal Eindtermen / ontwikkelingsdoelen CLB 5

6 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 6 Project Verbindingsfunctionaris Op weg naar een stucturele samenwerking

7 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Projectjaar 1 & 2 Resultaatsgebieden: Onderwijsregelgeving Onderwijssituatie verbeteren Onderwijs informeren Adviezen formuleren Ondersteuning bij probleemdossiers 7

8 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Projectjaar 1 & 2 Eindverslag: Kwalificatiegericht Dialoog Leerlingbegeleider als brugfiguur 8

9 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Projectjaar 3 Resultaatsgebieden: Structurele samenwerking Opwaardering 9

10 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 10 Engagementsverklaring Een gezamenlijk initiatief

11 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Genomen engagementen 11 Welzijn Minister Onderwijs Structurele samenwerking Vorming Leerling- begeleiders RegelgevingInspectie School GI / GFC CLB AfwezigheidContactname Leerling / Ouders School zoeken DoelenAfspraken Anderstaligen +17-jarigen VoorzieningTerugkeer

12 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Tevredenheidsonderzoek Onderzoeksvragen: Situatie vóór de opname in de GI? Contactname kort na de opname in de GI? Samenwerking tijdens het verblijf in de GI? Verloop van de terugkeer naar school? 12

13 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Vóór de opname… Kennis van problemen? 71% JA21% AANVOELEN8% NEE Begeleiding op school? 75% JA25% NEE Succesvol? 25% NVT11% POS. EVOL.64% NEE 13

14 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Tijdens de opname… Samenwerking? 53% JA47% NEE Doelen? 17% JA83% NEE Acties? 51% JA49% NEE 14

15 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Tijdens het verblijf… Nakomen afspraken - school? 86% JA14% NEE Nakomen afspraken - GI? 90% JA10% NEE Andere verwachtingen? 37% JA63% NEE 15

16 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P De stap terug naar school… Voorbereiding? 48% JA52% NEE Nakomen afspraken - leerling? 81% JA19% NEE Andere doelstellingen? 36% JA64% NEE 16

17 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Op school… Regelmatige leerling? 61% JA39% NEE Redenen? +/- 20%: Andere school, Niet komen opdagen, Nieuwe plaatsing, Geschorst, Meerderjarig Extra aandacht? 78% JA22% NEE (gedrag, motivatie, spijbelen, attitudes, invullen werkplekleren) 17

18 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Tevredenheid 18

19 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 19 Onderwijsinspectie Doorlichting

20 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Criteria huisonderwijs ontplooiing van de volledige persoonlijkheid en de talenten, voorbereiding op een actief leven als volwassene, eerbiediging voor culturele waarden, bevordering van het respect voor de grondrechten van de mens. 20

21 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Vragen gelijkwaardigheid aan de Vlaamse ontwikkelingsdoelen, eindtermen? meer kennis en vaardigheden? 21

22 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 22 Eén taal… Pedagogische begeleidingsdiensten

23 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Leerkrachten: verwachtingen? 23

24 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Leerkrachten: voeten referentiekader? 24

25 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Evaluatie & vervolg Evaluatie Op maat Leerrijk Aanpak Vervolg Eénmalig project Afstemmen, schoolplan, onderwijsvormen, vakinhoudelijke ondersteuning, evalueren, klassenraden, uniformiteit, leerstoornissen, sticordi-maatregelen, anderstaligen, verslaggeving, … 25


Download ppt "WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 1 Pip - Onderwijs. WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Regelgeving BVR van 27 juni 1990 Omzendbrief van 26 september 1990 2 Individualisatie."

Verwante presentaties


Ads door Google