De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereniging Kleine Kernen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereniging Kleine Kernen"— Transcript van de presentatie:

1 Vereniging Kleine Kernen

2 Leefbaarheid kleine kernen en buitengebied
Wat is de VKK en wat kan de VKK voor u betekenen? De presentatie zal ongeveer twintig minuten duren, daarna is er tijd voor vragen. Ik zal eerst iets vertellen over het ontstaan van de VKK, daarna vertel ik iets over waar de VKK zich nu mee bezig houdt, en vervolgens zet ik de diensten die de VKK kan bieden op een rijtje. Aan het eind is er tijd voor vragen en is er een discussie. De VKK Gelderland is een zelfstandige non-profit organisatie die opkomt voor de belangen van plattelandsbewoners in Gelderland. De VKK is ontstaan in de Achterhoek / Liemers. In 2005 is de organisatie Gelderland breed geworden. De VKK heeft op dit moment 124 leden, waarvan maar 19 in het rivierengebied. Dit komt doordat de kleine waterschappen voorheen altijd de bewonersorganisaties vormden. Nu deze gefuseerd zijn, zijn er ook geen bewonersorganisaties meer. De VKK heeft nu het project “Rivierenland in Eigen Hand” opgezet, waarmee bewoners worden gestimuleerd zich te organiseren voor hun dorp. De VKK heeft een ANBI erkenning, dit is een Algemeen Nut Beogende Instelling, en houd in dat de organisatie geen winstoogmerk heeft, geen individueel belang dient. De financiering van de VKK wordt door de provincie, ledendorpen en andere fondsen betaald. Ook is er ‘de vrienden van de VKK’ welke donaties doen.

3 Visie & Missie “Het stimuleren en verbeteren van leefbaarheid in de kleine kernen en het buitengebied” Missie Inbreng van bewoners Bewoners zijn experts Beïnvloeding van beleid Dorpsbelangenorganisatie in elke kern Informeren en adviseren DBO’s Het doel van de VKK is het stimuleren en verbeteren van de leefbaarheid in kleine kernen. De samenwerking tussen plattelandsbewoners staat centraal. De VKK ondersteunt gemeenten, geeft het ledenbelang aan, en wisselt kennis uit.

4 Wat is leefbaarheid? Sociaal Cultureel Sociaal Economisch Ruimtelijk
Politiek Bestuurlijk “Leefbaarheidsbeelden”.

5 Introductie Aandachtsvelden leefbaar dorp Wonen Voorzieningen
Recreatie Sociale cohesie Verenigingsleven (Verkeers-)veiligheid Werkgelegenheid

6 Introductie 270 kleine kernen (< 6000 inwoners) 200 DBO’s
Sommige > 100 jaar Geen actiegroep Algemeen belang Welkom allemaal. Ik ga iets vertellen over de Vereniging voor Kleine Kernen Gelderland, zodat jullie een beter beeld krijgen van wie wij zijn, wat wij doen en wat we voor jullie kunnen betekenen. Mijn naam is … en ik ben … bij de VKK. Op het platteland zijn er van oudsher mensen die zich organiseren om gezamenlijk te staan voor hun belang. Ze willen hun woon- en werkomgeving ontwikkelen. In Gelderland zijn veel kleine kernen. Veel van deze kernen hebben een DBO (Dorpsbelangenorganisatie), welke lid is van de VKK. Aandachtsvelden waar deze DBO’s, en daardoor ook de VKK, zich op richten zijn oa. wonen, voorzieningen, recreatie, sociale cohesie, verenigingsleven, (verkeers)veiligheid en werkgelegenheid.

7 Oprichting VKK 1987 Achterhoek/Liemers 2005 heel Gelderland 129 leden
ANBI Erkenning (Algemeen Nut Beogende Instelling) LVKK speelde rol bij de oprichting De VKK Gelderland is een zelfstandige non-profit organisatie die opkomt voor de belangen van plattelandsbewoners in Gelderland. De VKK is ontstaan in de Achterhoek / Liemers. In 2005 is de organisatie Gelderland breed geworden. De VKK heeft op dit moment 124 leden, waarvan maar 19 in het rivierengebied. Dit komt doordat de kleine waterschappen voorheen altijd de bewonersorganisaties vormden. Nu deze gefuseerd zijn, zijn er ook geen bewonersorganisaties meer. De VKK heeft nu het project “Rivierenland in Eigen Hand” opgezet, waarmee bewoners worden gestimuleerd zich te organiseren voor hun dorp. De VKK heeft een ANBI erkenning, dit is een Algemeen Nut Beogende Instelling, en houd in dat de organisatie geen winstoogmerk heeft, geen individueel belang dient.

8 Procesbegeleiders & Bureauvrijwilligers
Organisatie Toelichting Algemeen Bestuur Per 15 dorpen 1 bestuurslid. Minimaal 2 bestuursleden per regio. Regio’s zijn: Achterhoek/Liemers (4-5 leden), Rivierengebied (2 leden) en Veluwe/Vallei (2-3 leden) Leden VKK Adviseurs Algemeen Bestuur (8-10 leden) Dagelijks Bestuur (4 leden) Medewerkers Procesbegeleiders & Bureauvrijwilligers

9 Wat doet de VKK? Belangenbehartiging Ondersteuning Leden Kennis
De VKK heeft verschillende onderwerpen waarin ze actie ondernemen. We behartigen de belangen van de leden, we ondersteunen de leden, en we informeren de leden op verschillende manieren. Een aantal van deze activiteiten worden later in de presentatie uitgelicht.

10 Wat doet de VKK? Belangenbehartiging Ondersteuning Leden Kennis
Plattelandsparlement ROCOV (Openbaar Vervoer) Waterschap Natura 2000 Streek- & Gebiedscommissies De VKK heeft verschillende onderwerpen waarin ze actie ondernemen. We behartigen de belangen van de leden, we ondersteunen de leden, en we informeren de leden op verschillende manieren. Een aantal van deze activiteiten worden later in de presentatie uitgelicht.

11 Wat doet de VKK? Belangenbehartiging Ondersteuning Leden Kennis
Vraagbaakfunctie Themabijeenkomsten Dorpsplannen Projecten Advies Gemeenten De VKK heeft verschillende onderwerpen waarin ze actie ondernemen. We behartigen de belangen van de leden, we ondersteunen de leden, en we informeren de leden op verschillende manieren. Een aantal van deze activiteiten worden later in de presentatie uitgelicht.

12 Wat doet de VKK? Belangenbehartiging Ondersteuning Leden Kennis
Kleine Kernen Koerier VKK Adviseurs Website Nieuwsbrief De VKK heeft verschillende onderwerpen waarin ze actie ondernemen. We behartigen de belangen van de leden, we ondersteunen de leden, en we informeren de leden op verschillende manieren. Een aantal van deze activiteiten worden later in de presentatie uitgelicht.

13 Samenwerken En nog vele anderen! Hyperlinks naar slides met info.
Dit zijn een aantal projecten die de VKK doet, en heeft gedaan. Rivierenland in Eigen Hand (RIEH) is het meest actuele project en heeft als doel om bewoners van kleine kernen in het rivierengebied te stimuleren zich te organiseren in een DBO. Rivierenland in Eigen Hand. Bewoners stimuleren zich te organiseren in een DBO. Welkom op het Platteland Project voor de integratie van import: nieuwe inwoners van dorpen. Dorp zonder Regels Bij evenementen zoals een dorpsfeest komt veel regelgeving kijken, dit project was erop gericht te kijken hoe het anders kan. Een dorp zonder regels bleek niet realistisch. Dorpen groeien op eigen Wijze Ruimtelijke karakteristieken gebruikt als basis voor toekomstige ontwikkeling. Op zoek naar het Veluwegevoel Wat maakt het dat mensen zo’n sterk gevoel voor hun eigen woonomgeving hebben? In de achterhoek is het heel sterk? Wat is het Veluwegevoel eigenlijk? En nog vele anderen!

14 Wat doet de VKK? Voorbeelden Rivierenland in eigen hand
Welkom op het platteland Dorp zonder regels Dorpen groeien op eigen wijze Op zoek naar het Veluwegevoel Belangenbehartiging Supermarkt Keijenborg Natura 2000 Veluwe Themabijeenkomst Zetel Waterschap Dorpsplannen Dorpsplan Hyperlinks naar slides met info. Dit zijn een aantal projecten die de VKK doet, en heeft gedaan. Rivierenland in Eigen Hand (RIEH) is het meest actuele project en heeft als doel om bewoners van kleine kernen in het rivierengebied te stimuleren zich te organiseren in een DBO. Rivierenland in Eigen Hand. Bewoners stimuleren zich te organiseren in een DBO. Welkom op het Platteland Project voor de integratie van import: nieuwe inwoners van dorpen. Dorp zonder Regels Bij evenementen zoals een dorpsfeest komt veel regelgeving kijken, dit project was erop gericht te kijken hoe het anders kan. Een dorp zonder regels bleek niet realistisch. Dorpen groeien op eigen Wijze Ruimtelijke karakteristieken gebruikt als basis voor toekomstige ontwikkeling. Op zoek naar het Veluwegevoel Wat maakt het dat mensen zo’n sterk gevoel voor hun eigen woonomgeving hebben? In de achterhoek is het heel sterk? Wat is het Veluwegevoel eigenlijk?

15 Financiering Provincie 52% Gemeente 6%
Donaties (Vrienden van de VKK) 1% Contributie leden 6% Resultaat projecten % Overige Inkomsten % De Financiering komt structureel vanuit provincie en gemeenten. Ook zijn er inkomsten in de vorm van donaties. De Vrienden van de VKK is een club van bedrijven en particulieren die de VKK een warm hart toedraagt en haar financieel steunt in haar werk. De VKK heeft projecten nodig voor de financiering. Door de projectsubsidies kunnen medewerkers uren blijven draaien in de projecten. Zo kunnen ze blijven werken bij de VKK.

16 Afsluiting & Vragen Kortom; een organisatie die een grote bijdrage levert aan de leefbaarheid in kleine kernen. Bedankt voor uw aandacht. Zijn er vragen? Bedankt voor uw aandacht, ik hoop dat u een beter beeld heeft gekregen van wat de VKK voor u kan betekenen. Zijn er vragen?

17 Contact Adres: Vereniging Kleine Kernen Gelderland
Dr. Grashuisstraat 8 7021 CL Zelhem Telefoon: – Medewerkers: Peter van Heek (Coördinator/Consulent Achterhoek/Liemers) Josien Hissink (Consulent Rivierengebied) Lex Hoefsloot (Consulent Veluwe/Vallei) Henny Hermans (Medewerker secretariaat) Website: Dit zijn de contactgegevens van de VKK. Mocht u later nog vragen bedenken, dan kunt u altijd mailen, bellen of langskomen.

18 Rivierenland in eigen hand
Eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van bewoners van kleine kernen in het Rivierengebied bevorderen om zo de leefbaarheid van dorpen in deze Gelderse regio te vergroten

19 Leefbaarheid De kwaliteit van het platteland met haar:
Sociaal-economische; Politiek-bestuurlijke aspecten Ruimtelijke en Sociaal-culturele; 19

20 Rivierenland In Eigen Hand
Wat willen we bereiken? In 12 dorpen: een werkende, structurele relatie tussen bewoners en gemeente actieve jongerenvereniging of –groep realisatie van een kleine kernenbeleid in vier gemeenten Deelnemende gemeenten: Buren Neder-Betuwe Neerijnen Maasdriel

21 Rivierenland In Eigen Hand
Projectpartners: Vereniging Kleine Kernen Gelderland Projectleider Uitvoering & coördinatie Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij Gemeentelijk traject Communicatie Plattelandsjongeren Gelderland Jongerentraject Contacten & methodieken Hogeschool Van Hall Larenstein Inzet studenten plattelandsvernieuwing: leerproject Gemeenten Kleine kernenbeleid formuleren Contactgegevens, informatie over de dorpen, samenwerken

22 Rivierenland In Eigen Hand
Algemene projectbeschrijving een werkende, structurele relatie tussen bewoners en gemeente actieve jongerenvereniging of –groep realisatie van een kleine kernenbeleid in vier gemeenten  Gemeente Buren heeft kernenbeleid! Volwassenentraject Jongerentraject

23 Rivierenland In Eigen Hand
Volwassenentraject Onderdelen van het project Dorpsverkenning Terugkoppeling aan gemeente Organiseren bewonersavond Bewonersavond houden Projectvoorstellen vormen samen een leefbaarheidsplan Projecten uitvoeren

24 Rivierenland In Eigen Hand
1: Dorpsverkenning Dorpsverkenning (internet, gemeentegids, gesprekken, rapporten lezen Interviews met ong. 8 ‘sleutelfiguren’ Jong/oud, autochtoon/’import’, man/vrouw, actief in verenigingen of enkel wonen in het dorp SWOT analyse met inwoners Geïnterviewden, kennissen, (bestuurs)leden van verenigingen 24

25 Rivierenland In Eigen Hand
1: Dorpsverkenning Wat vindt u van Maurik? Wat maakt wonen in Maurik fijn, wat moet behouden blijven? Wat kan verbeterd worden aan de leefbaarheid? Welke ontwikkelingen zijn gewenst of gevreesd? Wonen Voorzieningen Recreatie Sociale cohesie Verenigingsleven (Verkeers-)veiligheid Werkgelegenheid Dorpseigen karakter …. 25

26 Rivierenland In Eigen Hand
1: Dorpsverkenning Wat vindt u van Maurik? Eiland van Maurik ... Identiteit voor dorp … Bij dorp betrokken … Toegankelijkheid 26

27 Rivierenland In Eigen Hand
1: Dorpsverkenning Wat vindt u van Maurik? Gemeentehuis in Maurik … Identiteit voor dorp … Gebruik bebouw, omgeving … Voordelen/nadelen 27

28 Rivierenland In Eigen Hand
1: Dorpsverkenning Wat vindt u van Maurik? Buitenweg en NH-kerk … Aankleding … Veiligheid … Bereikbaarheid 28

29 Rivierenland In Eigen Hand
1: Dorpsverkenning Wat vindt u van Maurik? Dorpsplein … Inrichting … Gebruik/functies … Ontmoetingsplek 29

30 Rivierenland In Eigen Hand
1: Dorpsverkenning Wat vindt u van Maurik? Waterkracht-centrale … Imago voor dorp … Voordelen/nadelen … Toegankelijkheid 30

31 Rivierenland In Eigen Hand
2: Terugkoppeling Lijst leefbaarheidonderwerpen uit interviews en bijeenkomst Lijst bespreken met gemeente: Wat zijn de mogelijkheden voor het uitwerken en ondersteuning per onderwerp? Check beleid Mogelijke oplossingen Mogelijke rollen 31

32 Rivierenland In Eigen Hand
3: Organiseren bewonersavond Besproken lijst vormt basis voor thema’s  Persbericht Organisatie samen met inwoners Gemeente is erbij betrokken! 32

33 Rivierenland In Eigen Hand
4: Bewonersavond houden Het hele dorp vragen om ideeën per thema Evt. op deze avond ook medewerkers van de gemeente betrekken, input met inwoners bespreken Er worden afspraken gemaakt met geïnteresseerden voor verdere uitwerking Samen werken we aan een leefbaar dorp! 33

34 Rivierenland In Eigen Hand
5: Projectvoorstellen vormen samen een leefbaarheidsplan Afspraak met uitwerkgroepen: inwoners en medewerkers van de gemeente, VKK-medewerker, contactambtenaar en welzijnswerker bijvoorbeeld Welke ideeën zijn uitvoerbaar? Wie doet wat? Wie ondersteunt uitwerking? Zijn er nog andere partijen nodig, willen zij samenwerken en hoe? Hebben zij fondsen? 34

35 Rivierenland In Eigen Hand
Planning Samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein: ieder jaar van september t/m januari Stap Activiteit Planning met VHL 1 Dorpsverkenning Sep + Okt 2010 2 Terugkoppeling aan gemeente Nov 2010 3 Organiseren bewonersavond Dec +Jan 2011 4 Bewonersavond houden Jan 2011 5 Projectvoorstellen vormen samen een leefbaarheidsplan Mrt 2011 6 Projecten uitvoeren, werkgroepen starten zomer 2011

36 Rivierenland In Eigen Hand
Project per dorp: jongeren 4 Fases in het project (jongeren zijn ook welkom bij bewonersavond natuurlijk!) Verkennen van het dorp Brainstorm: welke activiteit willen jongeren organiseren? Workshops en trainingen van PJG Activiteit uitvoeren Doorstart als Jong Gelre afdeling bijvoorbeeld

37 Rivierenland In Eigen Hand
Meedoen Heeft u ideeën om de leefbaarheid van Maurik te verbeteren? Wilt u meewerken aan een interview? Wilt u meepraten tijdens een bijeenkomst? Kent u jongeren die iets willen organiseren voor jongeren in het dorp, een leuke/leerzame activiteit of voorziening? of

38 Rivierenland In Eigen Hand
Meedoen Laat het even op u inwerken; neem de flyer mee en wie weet… tot ziens!


Download ppt "Vereniging Kleine Kernen"

Verwante presentaties


Ads door Google