De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereniging Kleine Kernen. Leefbaarheid kleine kernen en buitengebied Wat is de VKK en wat kan de VKK voor u betekenen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereniging Kleine Kernen. Leefbaarheid kleine kernen en buitengebied Wat is de VKK en wat kan de VKK voor u betekenen?"— Transcript van de presentatie:

1 Vereniging Kleine Kernen

2 Leefbaarheid kleine kernen en buitengebied Wat is de VKK en wat kan de VKK voor u betekenen?

3 Visie & Missie Missie Inbreng van bewoners Bewoners zijn experts Beïnvloeding van beleid Dorpsbelangenorganisatie in elke kern Informeren en adviseren DBO’s “Het stimuleren en verbeteren van leefbaarheid in de kleine kernen en het buitengebied”

4 Wat is leefbaarheid? Sociaal Cultureel Sociaal Economisch Ruimtelijk Politiek Bestuurlijk

5 Introductie Aandachtsvelden leefbaar dorp –Wonen –Voorzieningen –Recreatie –Sociale cohesie –Verenigingsleven –(Verkeers-)veiligheid –Werkgelegenheid

6 Introductie 270 kleine kernen (< 6000 inwoners) 200 DBO’s –Sommige > 100 jaar –Geen actiegroep –Algemeen belang

7 Oprichting VKK 1987 Achterhoek/Liemers 2005 heel Gelderland 129 leden ANBI Erkenning (Algemeen Nut Beogende Instelling) LVKK speelde rol bij de oprichtingLVKK

8 Organisatie Toelichting Algemeen Bestuur  Per 15 dorpen 1 bestuurslid.  Minimaal 2 bestuursleden per regio.  Regio’s zijn: Achterhoek/Liemers (4-5 leden), Rivierengebied (2 leden) en Veluwe/Vallei (2-3 leden) VKK Adviseurs Dagelijks Bestuur (4 leden) Algemeen Bestuur (8-10 leden) Medewerkers Procesbegeleiders & Bureauvrijwilligers Leden

9 Wat doet de VKK? BelangenbehartigingOndersteuning LedenKennis

10 Wat doet de VKK? BelangenbehartigingOndersteuning LedenKennis Plattelandsparlement ROCOV (Openbaar Vervoer) Waterschap Natura 2000 Streek- & Gebiedscommissies

11 Wat doet de VKK? BelangenbehartigingOndersteuning LedenKennis Vraagbaakfunctie Themabijeenkomsten Dorpsplannen Projecten Advies Gemeenten

12 Wat doet de VKK? BelangenbehartigingOndersteuning LedenKennis Kleine Kernen Koerier VKK Adviseurs Website Nieuwsbrief

13 Samenwerken En nog vele anderen!

14 Wat doet de VKK? Voorbeelden Rivierenland in eigen hand Welkom op het platteland Dorp zonder regels Dorpen groeien op eigen wijze Op zoek naar het Veluwegevoel Belangenbehartiging –Supermarkt KeijenborgSupermarkt Keijenborg –Natura 2000 VeluweNatura 2000 Veluwe –ThemabijeenkomstThemabijeenkomst –Zetel WaterschapZetel Waterschap Dorpsplannen –DorpsplanDorpsplan

15 Financiering Provincie 52% Gemeente 6% Donaties (Vrienden van de VKK) 1% Contributie leden 6% Resultaat projecten 19% Overige Inkomsten 16%

16 Afsluiting & Vragen Kortom; een organisatie die een grote bijdrage levert aan de leefbaarheid in kleine kernen. Bedankt voor uw aandacht. Zijn er vragen?

17 Contact Adres: Vereniging Kleine Kernen Gelderland Dr. Grashuisstraat 8 7021 CL Zelhem Telefoon: 0314 – 631168 Medewerkers: Peter van Heek (Coördinator/Consulent Achterhoek/Liemers) Josien Hissink (Consulent Rivierengebied) Lex Hoefsloot (Consulent Veluwe/Vallei) Henny Hermans (Medewerker secretariaat) Website:http://www.vkkgelderland.nl/http://www.vkkgelderland.nl/ Email:info@vkkgelderland.nl

18 Rivierenland in eigen hand Eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van bewoners van kleine kernen in het Rivierengebied bevorderen om zo de leefbaarheid van dorpen in deze Gelderse regio te vergroten

19 Sociaal-culturele; Sociaal-economische; Leefbaarheid De kwaliteit van het platteland met haar: Ruimtelijke en Politiek-bestuurlijke aspecten

20 Rivierenland In Eigen Hand Wat willen we bereiken? In 12 dorpen: een werkende, structurele relatie tussen bewoners en gemeente actieve jongerenvereniging of –groep realisatie van een kleine kernenbeleid in vier gemeenten Deelnemende gemeenten: Neder-Betuwe Buren Neerijnen Maasdriel

21 Rivierenland In Eigen Hand Projectpartners: Vereniging Kleine Kernen Gelderland Projectleider Uitvoering & coördinatie Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij Gemeentelijk traject Communicatie Plattelandsjongeren Gelderland Jongerentraject Contacten & methodieken Hogeschool Van Hall Larenstein Inzet studenten plattelandsvernieuwing: leerproject Gemeenten Kleine kernenbeleid formuleren Contactgegevens, informatie over de dorpen, samenwerken

22 Rivierenland In Eigen Hand Algemene projectbeschrijving een werkende, structurele relatie tussen bewoners en gemeente actieve jongerenvereniging of –groep realisatie van een kleine kernenbeleid in vier gemeenten  Gemeente Buren heeft kernenbeleid!  Volwassenentraject  Jongerentraject

23 Rivierenland In Eigen Hand Onderdelen van het project 1.Dorpsverkenning 2.Terugkoppeling aan gemeente 3.Organiseren bewonersavond 4.Bewonersavond houden 5.Projectvoorstellen vormen samen een leefbaarheidsplan 6.Projecten uitvoeren Volwassenentraject

24 Rivierenland In Eigen Hand Dorpsverkenning (internet, gemeentegids, gesprekken, rapporten lezen 1: Dorpsverkenning Interviews met ong. 8 ‘sleutelfiguren’ SWOT analyse met 10-15 inwoners Jong/oud, autochtoon/’import’, man/vrouw, actief in verenigingen of enkel wonen in het dorp Geïnterviewden, kennissen, (bestuurs)leden van verenigingen

25 Rivierenland In Eigen Hand Wat vindt u van Maurik? 1: Dorpsverkenning Wonen Voorzieningen Recreatie Sociale cohesie Verenigingsleven (Verkeers-)veiligheid Werkgelegenheid Dorpseigen karakter …. Wat maakt wonen in Maurik fijn, wat moet behouden blijven? Wat kan verbeterd worden aan de leefbaarheid? Welke ontwikkelingen zijn gewenst of gevreesd?

26 Rivierenland In Eigen Hand Wat vindt u van Maurik? 1: Dorpsverkenning Eiland van Maurik... Identiteit voor dorp … Bij dorp betrokken … Toegankelijkheid …

27 Rivierenland In Eigen Hand Wat vindt u van Maurik? 1: Dorpsverkenning Gemeentehuis in Maurik … Identiteit voor dorp … Gebruik bebouw, omgeving … Voordelen/nadelen …

28 Rivierenland In Eigen Hand Wat vindt u van Maurik? 1: Dorpsverkenning Buitenweg en NH-kerk … Aankleding … Veiligheid … Bereikbaarheid …

29 Rivierenland In Eigen Hand Wat vindt u van Maurik? 1: Dorpsverkenning Dorpsplein … Inrichting … Gebruik/functies … Ontmoetingsplek …

30 Rivierenland In Eigen Hand Wat vindt u van Maurik? 1: Dorpsverkenning Waterkracht- centrale … Imago voor dorp … Voordelen/nadelen … Toegankelijkheid …

31 Rivierenland In Eigen Hand 2: Terugkoppeling Lijst leefbaarheidonderwerpen uit interviews en bijeenkomst Lijst bespreken met gemeente: Wat zijn de mogelijkheden voor het uitwerken en ondersteuning per onderwerp? Check beleid Mogelijke oplossingen Mogelijke rollen

32 Rivierenland In Eigen Hand 3: Organiseren bewonersavond Organisatie samen met inwoners Besproken lijst vormt basis voor thema’s  Persbericht Gemeente is erbij betrokken!

33 Rivierenland In Eigen Hand 4: Bewonersavond houden Het hele dorp vragen om ideeën per thema Evt. op deze avond ook medewerkers van de gemeente betrekken, input met inwoners bespreken Er worden afspraken gemaakt met geïnteresseerden voor verdere uitwerking Samen werken we aan een leefbaar dorp!

34 Rivierenland In Eigen Hand Afspraak met uitwerkgroepen: inwoners en medewerkers van de gemeente, VKK-medewerker, contactambtenaar en welzijnswerker bijvoorbeeld 5: Projectvoorstellen vormen samen een leefbaarheidsplan Welke ideeën zijn uitvoerbaar? Wie ondersteunt uitwerking? Wie doet wat? Zijn er nog andere partijen nodig, willen zij samenwerken en hoe? Hebben zij fondsen?

35 Rivierenland In Eigen Hand Samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein: ieder jaar van september t/m januari Planning StapActiviteitPlanning met VHL 1DorpsverkenningSep + Okt 2010 2Terugkoppeling aan gemeenteNov 2010 3Organiseren bewonersavondDec +Jan 2011 4Bewonersavond houdenJan 2011 5Projectvoorstellen vormen samen een leefbaarheidsplan Mrt 2011 6Projecten uitvoeren, werkgroepen startenzomer 2011

36 Rivierenland In Eigen Hand 4 Fases in het project (jongeren zijn ook welkom bij bewonersavond natuurlijk!) 1.Verkennen van het dorp 2.Brainstorm: welke activiteit willen jongeren organiseren? 3.Workshops en trainingen van PJG 4.Activiteit uitvoeren 5.Doorstart als Jong Gelre afdeling bijvoorbeeld Project per dorp: jongeren

37 Rivierenland In Eigen Hand Heeft u ideeën om de leefbaarheid van Maurik te verbeteren? Wilt u meewerken aan een interview? Wilt u meepraten tijdens een bijeenkomst? Kent u jongeren die iets willen organiseren voor jongeren in het dorp, een leuke/leerzame activiteit of voorziening? Josienhissink@vkkgelderland.nlJosienhissink@vkkgelderland.nl of 06-16700586 Meedoen

38 Rivierenland In Eigen Hand Laat het even op u inwerken; neem de flyer mee en wie weet… tot ziens! Meedoen


Download ppt "Vereniging Kleine Kernen. Leefbaarheid kleine kernen en buitengebied Wat is de VKK en wat kan de VKK voor u betekenen?"

Verwante presentaties


Ads door Google