De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Parkeren is… …een middel om de leefbaarheid van de stad te vergroten en het economisch functioneren te versterken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Parkeren is… …een middel om de leefbaarheid van de stad te vergroten en het economisch functioneren te versterken."— Transcript van de presentatie:

1 Parkeren is… …een middel om de leefbaarheid van de stad te vergroten en het economisch functioneren te versterken

2 Parkeerbeleidsplan (januari 2002) Parkeertellingen + bezettingscijfers ► nu geen tekort ppl. Parkeerprobleem = imagoprobleem en verdelingsprobleem In 2010 wel tekort ppl. binnenstad: 1200 ppl. (door groei aantal bezoekers, toename autobezit en –gebruik) P-garages Boommarkt, Haagweg, Lammermarkt en Kaasmarkt P&R aan Lammenschansweg, bij Groenoordhallen, transferia aan A44 (’t Schouw) en A4 Parkeren voor bezoekers concentreren langs parkeerroute Wijkparkeerplannen maken Parkeernormen en compensatiebedragen bepalen

3 Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) (nov. 2005) P&R Haagweg vervalt en minder ppl. op straat binnenstad Tot 2010 1200 ppl. extra realiseren P-garages Morspoort (1000 ppl.) en Lammermarkt (500 ppl. = + 300), en na 2010 Garenmarkt P&R op transferia A44 (1500 ppl.) en A4 (1500 ppl.) en bij Lammenschans Op lange termijn: p-garages Haarlemmerstraat, Breestraat en Langegracht mogelijk bestemmen voor bewoners Uitbreiding betaald parkeren naar wijken rondom centrum Wijkparkeerplannen maken Parkeernormen en compensatiebedragen bepalen Parkeertarieven voor bewoners en bezoekers heroverwegen

4 Haagwegterrein en Stichting Stadsparkeerplan Leiden Begin 2006: Raad in motie aan B&W: zorg dat SSL kan blijven en schep ruimte in het bestemmingsplan voor de bouw van een ondergrondse p-garage (1000 ppl.) November 2006, B&W aan Raad:  verder met bestemmingsplan met ca. 300 woningen  plan opnieuw bekijken op fietstunnel en p-garage  p-garages afwegen op stedelijk niveau in parkeernota  SSL kan blijven tot start bebouwing (verwachting 2010) 13 februari 2007: B&W en SSL sluiten contract over samenwerking voor 4 jaar

5 P+R Centrum bezoek locatie overig Hoofdroutesparkeerlocatiesen

6 De beker Goede vindbaarheid Korte loopafstand tot kernwinkels Woonwijken binnenstad oost worden ontzien

7 Parkeerbalans beker 2006 Vraag (piek) Aanbod 2.500 Exclusief: Bezoekers plaatsen buiten beker (1.500) P+R (800) Financieel 2006 Opbrengst parkeren€ 1.800.000/jr Kosten P+R (SSL)€ 300.000/jr Haagweg 450 bestaande situatie Groenoord 350 Gesignaleerde problemen: Bezoekersplaatsen op zaterdagmiddag bezet (≈ vol) Verder autoluw maken binnenstad nu niet te realiseren Parkeerdruk schil neemt toe Diverse parkeerregimes door elkaar P P P Knelpunten luchtkwaliteit: Hooigracht Hoge Rijndijk Morsweg Willem de Zwijgerlaan Schipholweg

8 Parkeertellingen in beker september 2006 Parkeertellingen in beker september 2006 Wijken / garages Bezetting % Za-middag Bezetting % Do-avond Bezetting % Do-middag Pieterswijk78%82%69% Pancras west89%87%70% Maredorp/De Camp93%96%76% D’ Oude Morsch /Noordvest-west82%79%59% Levendaal-west74%78%55% Noordvest oost65%74%54% Stationsgebied54%51%43% Morspoortterrein90%73%37% Subtotaal wijken77%79%61% P-garage Breestraat97%35%39% P-garage Haarlemmerstraat85%77%51% P-garage Langegracht71%24%26% Haagwegterrein79%Niet geteld59% Subtotaal garages83%44%45%

9 Beschikbare betaald-parkeerplaatsen RestrictiegebiedBeker Vergunningplaatsen2.7001.400 Gemengd gebruik3.1001.600 3 P-garages900 P+R (Haagweg, Groenoord) 800800 (buiten beker) Totaal7.5004.700 In 2006: 4870 p-vergunningen verstrekt In 2003: op zaterdagmiddag ca. 35% van ‘gemengde’ ppl. in binnenstad bezet door vergunninghouders

10 Uitgangspunten 1.Parkeerbeleid is gericht op een goede bereikbaarheid en leefbaarheid. 2.Er moeten voldoende en kwalitatief goede parkeervoorzieningen worden geboden, zodat de bereikbaarheid wordt gegarandeerd en wordt bijgedragen aan het economisch, sociaal en cultureel functioneren van Leiden als centrum van de regio, en als stad met (inter)nationale facetten, onder andere op het gebied van toerisme en bezoekerseconomie. 3.Voor bezoekers moeten voldoende en goede parkeermogelijkheden in parkeergarages aan de rand van het kernwinkelgebied worden gerealiseerd. 4.De kwaliteit en vindbaarheid van parkeergelegenheid moet worden verbeterd. 5.Communicatie is essentieel voor goede dienstverlening en verbetering parkeerimago

11 Uitgangspunten (vervolg) 6.Parkeervoorzieningen moeten optimaal worden benut. 7.De historische binnenstad moet autoluw worden gemaakt om zo de leefbaarheid, luchtkwaliteit en de aantrekkelijkheid voor bewoners en bezoekers te verbeteren. Dat betekent dat parkeren voor bewoners (en hun gasten) mogelijk blijft, zoekverkeer zo veel mogelijk wordt tegengegaan en uiteindelijk doorgaand autoverkeer onmogelijk wordt. 8.In wijken moet door bewoners ervaren overlast van ‘vreemdparkeren’ worden tegengegaan. 9.Het gemeentelijk parkeerbeleid is ten minste kostendekkend.

12 Scenario ‘Collegeprogramma’ De kwaliteit van de binnenstad en de wijken daaromheen is gebaat bij voldoende parkeermogelijkheid en het voorkomen van onnodig verkeer en hoge parkeerdruk Een leefbare stad is een stad met een autoluw centrum:  geen zoekverkeer, uiteindelijk geen doorgaand verkeer  voldoende en goede ppl. bezoekers in p-garages aan rand kernwinkelgebied (met in ieder geval Morspoort)  parkeren bewoners/gasten blijft mogelijk Leiden heeft geen tekort aan ppl., maar het aanbod is niet overzichtelijk en de vindbaarheid onvoldoende Onderzoek P&R aan stadsrand in relatie tot RGL Uitbreiding betaald parkeren alleen op initiatief bewoners P&R Haagweg: “gooi geen oude schoenen weg voordat…”

13 Morspoort Scenario Collegeprogramma Betaald parkeren in delen schil alleen op verzoek bewoners 1000 (+700) P P P P&R Onderzoek P&R in relatie tot RGL P&R Onderzoek P+R in relatie tot RGL Autoluwer centrum Geen doorgaand en zoekverkeer Haagweg (of vervanging) 450 Financieel 2011 Parkeren op straat€ 1.800.000/jr Natransport P+RRGL of SSL Bijdrage MorspoortP.M.

14 Scenario ‘Parkeren structureren’ Uitbreiden betaald parkeren in schil, van 11 – 14 uur, laag tarief voor parkeervergunningen Verhogen parkeertarieven in beker Moeilijk vindbare bezoekersplaatsen binnenstad opheffen Overleg resp. samenwerking gemeente, bedrijfsleven, universiteit, ROC, Hoogvliet, Digros, Eurocommerce over beheer garages Morspoortgarage bouwen met 1000 ppl. = toename van 700 ppl. voor bezoekers (300 ppl. voor nieuwe functies Morspoortterrein) Garage ROC Lammenschans op koopavond en zaterdag benutten voor P&R: 350 ppl. Universiteitsgarage Maliebaan op koopavond en zaterdag benutten: 200 ppl. Leeuwenhoekgarage bouwen met op koopavond en zaterdag 800 P&R ppl. Luchtkwaliteitsmaatregelen treffen op Morsweg en W. de Zwijgerlaan

15 Financieel 2011 Parkeren op straat€ 1.800.000/jr Natransport P+RRGL of SSL Bijdrage Morspoort€ 2.000.000/jr Aanpassingen garages UL + ROC P.M. Beheer garages UL + ROC P.M. Parkeerbalans beker 2011 Vraag (piek)Aanbod 3.1003.600: 1.600 garages 1.450 straat 350 P&R 200 medegebruik garage universiteit Morspoort Scenario Parkeren structureren Betaal parkeren in delen schil 1000 (+700) P P P Afhankelijk van verkeersstromen maatregelen nemen bij Morsweg en Willem de Zwijgerlaan 350 P&R ROC Lammenschans 200 Maliebaan UL 800 P+R Leeuwenhoek (na 2011) Moeilijk vindbare ppl. opheffen

16 Scenario ‘Meest Milieuvriendelijke Alternatief’ Uitbreiden betaald parkeren in schil Zoveel mogelijk parkeren middels P&R met milieuvriendelijk natransport Straatparkeren voor bezoekers in beker reduceren Parkeertarieven in beker flink hoger dan daarbuiten Vergunningtarieven differentiëren in verhouding tot vervuiling van de auto Gratis fietsenstallingen

17 Financieel 2011 Parkeren op straat€ 2.500.000/jr Natransport P&RRGL of SSL Aanpassingen particuliere garages P.M. Beheer particuliere garages P.M. Parkeerrestrictie in de schil Scenario Meest Milieuvriendelijke Alternatief Parkeerbalans beker 2011 Vraag (piek)Aanbod 3.1003.700 900 garages 1.200 straat 1.600 P+R P P P 800 Verhogen straat- en garagetarieven in beker P+R Lammenschans + A4 P+R Leeuwenhoek + A44 Verbetering luchtkwaliteit bij milieuvriendelijk natransport. Gratis fietsenstallingen. Straatparkeren bezoekers in beker reduceren

18 Scenario ‘Centrummanagement’ Gebaseerd op theoretische parkeerbalans beker plus groeiambitie: p-behoefte bezoekers is 5950 ppl. Scenario met RGL: 4 nieuwe P&R-garages, 5 nieuwe p-garages, medegebruik garage U-bocht en zonder RGL: geen P&R, 6 nieuwe p-garages, medegebruik van garage U-bocht en van garage moskee Ter Haarkade Financiering koppelen aan versterking economie en cultuur die gevolg is van dit scenario

19 P P P RijnGouweLijn Kaasmarkt + 400 Transferium + 500 ROC + 400 Transferium + 500 Universiteit + 1000 Achmea + 300 Morspoort + 300 Garenmarkt + 400 Lammermarkt + 300 Scenario CML met komst RGL Haagweg + 400

20 P P P Kaasmarkt + 400 Nuon + 700. Achmea + 300 Morspoort + 700 Haagweg 400 Ter Haarkade + 500 Garenmarkt + 400 Lammermarkt + 300 Scenario CML zonder RGL

21 Betaald parkeren in woonwijken Collegeprogramma: In diverse wijken hebben bewoners last van ‘vreemdparkeren’ Collegepartijen willen dat tegengaan en mogelijkheid bieden betaald parkeren uit te breiden Dit gebeurt alleen op initiatief van en in overleg met de bewoners Opties: In een straal van 400 meter rondom parkeergarages is geen gratis parkeren op straat toegestaan Invoeren alleen in dagdeel, bv. van 11.00 – 14.00 uur

22 Parkeertarieven Stad Hoogste uurtarief binnenstad op straat Modale uurtarief binnenstad op straat Hoogste uurtarief in garages Parkeervergunning voor bewoners per kwartaal Parkeervergunning voor bedrijven per kwartaal Amsterdam4,4023,4075 (centrum) 34,20 (Oud West) 33 (Oud Zuid) 120 (Centrum) 54,72 (Oud West) 52,50 (Oud Zuid) Rotterdam3,33Afh. van straat en tijdstip 226,3479,02 Utrecht2,67 1,07 (gemeentegarages) 48144 Den Haag2,401,902,4021,5778,03 Delft2,201,701,603048 Haarlem2,30 1,5027,90 Dordrecht2,401,202,0037,5075/150 Alkmaar1,90 1,3019,50116,25 Zoetermeer1,10 1 e drie uur gratisGratis137,70 Alphen a/d Rijn1,20 1,126,7527 Breda1,50 1,4017,0175 Arnhem1,80 1,7025,5092,75 Nijmegen2,15 16,9581,30 Den Bosch2,451,221,8442,1593 Deventer1,701,501,4034,7587,75 Leiden22140100

23 Parkeertarieven Parkeertarieven (vervolg) Conclusies voor Leiden: Hoogste uurtarief (geldt sinds 1/1 2003) is marktconform, maar geldt voor een groot centrum (binnen singels) ‘Concurrerende’ regiogemeenten Zoetermeer en Alphen a/d Rijn zijn goedkoper (Leidsenhage: 3000 gratis ppl.) Tarief in garages relatief laag Tarieven vergunningen relatief hoog Keuzepunten voor beleid: Differentiatie aanbrengen in hoogte tarieven binnen en buiten beker: verhogen binnen beker, verlagen buiten beker Tarieven garages in verhouding brengen met straatparkeren Tarief vergunning in woonwijken verlagen in combinatie met kortere periode van betaalplicht Tarief vergunning relateren aan mate van milieubelasting auto’s Parkeergarages 24 uur per etmaal open

24 Overige onderwerpen parkeernota (nader uit te werken) Leidse parkeer’normen’ en financiële compensatie bij niet nakomen van deze eisen Samenwerkingsvormen gemeente met SSL en andere parkeerexploitanten Parkeerboekhouding Rol gemeente bij de exploitatie van p-garages Gemeentelijke organisatie op gebied van parkeren Fasering van het gekozen scenario

25 Tijdschema 1.Bespreking in B&W13 februari 2.Informatief in commissie BL & RB13 februari 3.Overleggroep Bereikbaarheid Leiden16 februari 4.Openbare bijeenkomsten voor de stadmaart 5.Overleggroep Bereikbaarheid Leiden21 maart 6.Ondernemersbijeenkomst27 maart 7.Atelier met deskundigen uit de stadeind maart 8.Opstellen concept-parkeerplanapril 9.B&W-besluit over plan in inspraakprocedure brengenbegin mei 10.Officiële inspraakproceduremei en juni 11.Overleggroep Bereikbaarheid Leiden16 mei 12.Opstellen inspraakverslag en raadsvoorsteljuli 13.B&W-besluit over conceptplan met raadsvoorstelaugustus 14.Besluitvormend in commissie BL & RBseptember 15.Besluit Raadoktober

26 Parkeerlocaties geschikt voor bezoekers binnenstad ParkeerlocatiePpl./soort nuPpl./soort nieuwVoor 2011Na 2011Bereikbaar Looproute centrum 1Morssingelterrein160 bezoekers*+ 123 functiegebond160 bezoekers +++ 2Morspoortterrein60 bezoekers* + 640 bezoekers + 260 functiegebond 700 bezoekers ++ 3Trafolocatie0 bezoekers + 180 bezoekers + 50 functiegebond. 180 bezoekers ++- 4U-bocht Schipholweg0 bezoekers+ 340 functiegebond 300 bezoekers na kantoortijd ++- 5Lammerm./De Valk140 bezoekers*+ 360 bezoekers500 bezoekers ++ 6Langegrachtgarage300 bezoekers ++ 7Haarlemmerstr.garage280 bezoekers +++ 8Kaasmarkt 50 bezoekers*. - 50 bezoekers + 100 functiegebond 50 bezoekers0 bezoekers+++ 9Breestraatgarage340 bezoekers +++ 10Garenmarkt70 bezoekers*+ 330 bezoekers70 bezoekers400 bezoekers++ 11Nuonterrein0 bezoekers + 300 bezoekers na kantoortijd 300 bezoekers na kantoortijd 300 bezoekers na kantoortijd ++- 12Maliebaan universiteit 250 functiegebond. + 250 bezoekers na kantoortijd 250 bezoekers na kantoortijd 250 bezoekers na kantoortijd -+ * Aangenomen is dat tweederde van totaal aantal betaalde ppl. wordt bezet door bezoekers, eenderde door vergunninghouders. De door vergunninghouders bezette plaatsen maken geen deel uit van dit cijfer.

27 P&R-locaties Parkeerlocatie Ppl./soort nuPpl./soort nieuwVoor 2011Na 2011BereikbaarLooproute centrum 13 Haagwegterrein SSL 450 P&R - 450 P&R + 400 functiegebond. 0 P&R +- 14 ROC Lammenschans 100 P&R+ 270 P&R370 P&R ++-- 15 Groenoordhallen SSL 350 P&R- 350 P&R350 P&R0 P&R++-- 16Centocorgarage240functiegebonden+ 0 P&R0 P&R +-- 17 Leeuwenhoek universiteit 0 P&R+ 800 P&R0 P&R800 P&R++-- 18 Transferium A44 ‘t Schouw 0 P&R 200 transferium + 200 P&R0 P&R200 P&R++-- 19Transferium A40 P&R+ 500 P&R0 P&R500 P&R++--

28 Overige parkeerlocaties ParkeerlocatiePpl./soort nuPpl./soort nieuwVoor 2011Na 2011BereikbaarLooproute centrum 1ROC Leiden Centraal0 bezoekers+ 325 bezoekers325 bezoekers -- 2LUMC1200 bezoekers + 0 bezoekers1200 bezoekers +- 3Remise Connexxion0 bezoekers+ 400 functiegebonden0 bezoekers +-- 4Kooiplein0 bezoekers+ 550 bez. + 550 f.geb.0 bezoekers550 bezoekers +-- 5Groenoordhallengebied0 bezoekers+ 250 functiegebonden0 bezoekers +-- 6Winkelcentr Diamantlaan0 bezoekers+ 100 bezoekers0 bezoekers100 bezoekers +-- 7Winkelcentr Luifelbaan150 bezoekers+ 350 bezoekers500 bezoekers +--


Download ppt "Parkeren is… …een middel om de leefbaarheid van de stad te vergroten en het economisch functioneren te versterken."

Verwante presentaties


Ads door Google