De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ACTIEPLAN FAVV POLLUTIEPIEKEN (voor Brussel Hoofdstedelijk Gewest)

Verwante presentaties


Presentatie over: "ACTIEPLAN FAVV POLLUTIEPIEKEN (voor Brussel Hoofdstedelijk Gewest)"— Transcript van de presentatie:

1 ACTIEPLAN FAVV POLLUTIEPIEKEN (voor Brussel Hoofdstedelijk Gewest)

2 FAVV (organogram) 1350 personeelsleden waarvan 530 in Brussel tewerkgesteld

3 Opdracht FAVV en de invloed voor het uitvoeren van taken ten gevolge van pollutiepieken
“Werken voor de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.” Invloed: het FAVV voert controles uit. Stalen (Bv. meststoffen, voedingsmiddelen, diervoeders,…) worden via een dispatchingsysteem, gecoördineerd vanuit Brussel, van de PCE’s (Provinciale Controle Eenheden)naar de diverse labo’s van het FAVV verstuurd. Dagelijks vertrekken 3 koelwagens vanuit Brussel naar het binnenland! Pollutiepieken kunnen deze dispatching bemoeilijken! Vandaar het belang van een actieplan.

4 Uitwerking actieplan:
Werkgroep: de mobiliteitscoördinator, de EMAS-coördinator en de verantwoordelijke van het wagenpark (Dienst Logistiek) hebben een actieplan ontworpen dat op 7 november 2011 via het intranet van het FAVV, aan de personeelsleden bekend gemaakt werd.

5 Maatregelen opgelegd door Brussels Hoofstedelijk Gewest en gevolgen voor de werking FAVV
INTERVENTIENIVEAU 1: De toegelaten snelheid wordt beperkt tot : 50 km/u op de wegdelen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarop de snelheid normaal tot 70 of 90 km/u is toegestaan ; 90 km/u op de wegdelen die door het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaan en waarop de snelheid normaal tot 120 km/u is toegestaan, op voorwaarde dat dergelijke beperking ook van toepassing is in het Vlaams Gewest. Er zullen extra snelheidscontroles plaatsvinden: Ten gevolge van deze maatregelen kunnen er vertragingen optreden bij leveringen en met reistijden. Gelieve hiermee rekening te houden.

6 Maatregelen opgelegd door Brussels Hoofstedelijk Gewest en gevolgen voor de werking FAVV
INTERVENTIENIVEAU 2: Wanneer het interventieniveau 2 wordt bereikt, worden bovenop de maatregelen voorzien bij interventieniveau 1, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (behalve op de Ring) volgende maatregelen ingevoerd : Een systeem van nummerplaatrijden: de ene dag mogen enkel voertuigen rijden waarvan de nummerplaat eindigt op een even cijfer of een nul, terwijl de andere dag enkel voertuigen mogen rijden waarvan de nummerplaat eindigt op een oneven cijfer. Dit verbod geldt echter niet voor motoren, bromfietsen auto’s met hoge milieuprestatie en voertuigen met een “doorgangsbewijs pollutiepiek”. Een aantal van onze dienstvoertuigen zullen een dergelijk doorgangsbewijs hebben zodat onze dienst dispatching kan doorwerken tijdens een pollutiepiek alarm ; Tussen 7u en 10u ’s ochtends en tussen 17u en 20u ’s avonds is er een rijverbod voor vrachtverkeer (+3,5 ton) ; Gratis vervoer van MIVB en een versterking van het aanbod ; In gebouwen waar een tertiaire activiteit wordt uitgeoefend, wordt de verwarming op max. 20 °C ingesteld. Ten gevolge van deze maatregelen kunnen er vertragingen optreden bij leveringen en met reistijden. Gelieve hiermee rekening te houden.

7 Maatregelen opgelegd door Brussels Hoofstedelijk Gewest en gevolgen voor de werking FAVV
INTERVENTIENIVEAU 3: Wanneer het interventieniveau 3 wordt bereikt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (behalve op de Ring) worden volgende maatregelen ingevoerd : Volledig rijverbod. Dit verbod geldt echter niet voor auto’s met hoge milieuprestatie en voertuigen met een “doorgangsbewijs pollutiepiek”. Een aantal van onze dienstvoertuigen zullen een dergelijk doorgangsbewijs hebben zodat onze dienst dispatching kan blijven doorwerken tijdens een pollutiepiek alarm ; Gratis vervoer van MIVB en een versterking van het aanbod ; In gebouwen waar een tertiaire activiteit wordt uitgeoefend, wordt de verwarming op max. 20 °C ingesteld.

8 Mobiliteitsplan van het FAVV bij pollutiepieken
Tijdens een pollutiepiek alarm zal het FAVV, afhankelijk van het interventieniveau, bijkomende maatregelen afkondigen via het intranet om de pollutiepiek tot een minimum te beperken. De coördinatoren van dit project zijn Bert Mandonx, Guido Wallez en Jan Versnick. Indien u vragen heeft kan u steeds terecht bij één van deze drie personen. Volgende maatregelen worden voorgesteld, afhankelijk van het interventieniveau : Gebruik maken van het openbaar vervoer. Werknemers die niet over een NMBS of MIVB abonnement beschikken kunnen de kosten van hun ticket terugvorderen via een onkostennota. Het Food Safety Center is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Voor info omtrent de mogelijkheden verwijzen wij naar het toegangsplan op de website van het FAVV ; Men kan opteren om de wagen buiten de Ring R0 te parkeren en van daaruit het openbaar vervoer te nemen naar de binnenstad ; Zoveel mogelijk carpoolen. Naar analogie met het carpoolsysteem dat in werking treedt bij NMBS- stakingen, kan ook een dergelijk systeem op poten gezet worden in geval van pollutiepiek ; Telewerk (voor wie het functieprofiel zich hiertoe leent) ; Met de fiets, bromfiets of te voet naar het werk komen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, worden voetgangers en fietsers aan lagere concentraties blootgesteld dan automobilisten (omdat de schadelijke stoffen eenmaal in de cabine van een auto moeilijker uit de gesloten ruimte kunnen ontsnappen) ; Aangezien de verwarming op 20°C zal ingesteld worden is het ook aangeraden een dikke trui mee te nemen naar het werk ; Deeltijdse werknemers kunnen mits akkoord van hun diensthoofd via contactP-O vragen om hun “off” dag te verplaatsen naar een dag met pollutiepiek alarm ; De eco-driving tips (PDF) die u onder de intranet rubriek "Duurzaamheid in het FAVV" vindt, toepassen indien u toch met de wagen zou komen.

9 Algemene preventieve maatregelen
LET WEL : De dringende maatregelen zijn alleen bedoeld om een tijdelijke toestand aan te pakken. Ze kunnen de luchtkwaliteit niet structureel verbeteren. De beste manier om de verontreinigingspieken te bestrijden, is door een aanpassing van ons gedrag het hele jaar door : Zo vaak mogelijk kiezen voor zachte mobiliteit (openbaar vervoer, fiets, wandelen, carpoolen, enz.) ; De auto niet gebruiken voor korte trajecten ; Kiezen voor een soepel rijgedrag ; De woning of werkplaats beter isoleren en minder verwarmen. Kleine gebaren, die iedereen ten goede komen en die ons individueel comfort op geen enkele manier schaden.

10 Opmerking (1): Formulier aanvraag afwijking pollutiepieken
In sommige gevallen worden afwijkingen van het rijverbod toegekend bij de interventiedrempels 2 en 3 van de pollutiepieken. Aanvragen kunnen gebeuren van 1 november tot 31 maart. Opgelet: de aanvraag moet gebeuren ten laatste 48u voor de aangekondigde piek. De aanvraag voor bedrijven gebeurt gegroepeerd door de werkgever bij de gemeente waar de hoofdzetel van het bedrijf zich bevindt

11 Opmerking (1): Voorbeeld aanvraag afwijking pollutiepieken

12 Opmerking (1): Formulier (bijlage) aanvraag afwijking pollutiepieken

13 Opmerking (2): auto’s met een hoge milieuprestatie
Bepaalde voertuigen die zeer goede milieuprestaties leveren, mogen blijven rijden in weerwil van de drempels 2 en 3. Het gaat om een beperkt aantal modellen die als weinig vervuilend worden beschouwd op basis van een schaal die de « ecoscore voor luchtkwaliteit » wordt genoemd. De modellen in kwestie hebben een « ecoscore voor luchtkwaliteit » die hoger ligt dan 74.

14 Opmerking (3): Thuiswerk via Dienstnota nr.- n° PO/2008/245310
Er is mogelijkheid om thuis te werken, als de taken zich daartoe lenen en nadat zij dit telefonisch met hun hiërarchische chef zijn overeengekomen en voor zover zij over de middelen beschikken om dat te doen (laptop, ...)

15 Opmerking (4): Carpooling en dienstwagens FAVV
Deze carpooling gebeurt op vrijwillige basis door personeelsleden die over een voertuig beschikken en op de dag van de staking collega’s willen meenemen. De praktische organisatie van de carpooling wordt geregeld door het Facilities center van de dienst P&O van het FAVV ; zowel zij die als chauffeur aan het systeem willen meewerken als zij die er als passagier gebruik willen van maken nemen met dit center contact op, ten laatste om 14u00 de dag voor de pollutiepieken (interventiedrempel 1 of 2), om zich aan te melden. Vervoer met dienstwagen Er kunnen uitzonderlijk dienstwagens worden ingezet om personeelsleden te vervoeren die absoluut op het werk aanwezig moeten zijn (personeel dat technische of manuele taken moet uitvoeren). De praktische organisatie van dat vervoer wordt geregeld door het Facilities center van de dienst P&O van het FAVV dat daarbij nauw samenwerkt met de dienst Logistiek

16 Opmerking (5): Eco-driving tips

17 0pmerking (5): Voorbeeld van een “eco-driving tip”:

18 Opmerking (6): vorming chauffeurs “Ecodriving”:
Vorming via “eco-driving”: de chauffeurs van de Dienst Logistiek hebben deze opleiding succes vol gevolgd. -> doel : het brandstofverbruik verminderen Opmerking (7): Energiezuinige Dienstwagens: Er wordt gestreefd naar aankoop en gebruik van schonere voertuigen om de CO2-uitstoot te verminderen. Deze zuinige auto’s zullen de milieu-impact verminderen Recent werden 2 hybridewagens (Toyota Yaris) en 2 kleinere benzinewagens (Renault Modus) aangekocht

19 Opmerking (8): Waarschuwingssysteem
Tijdens de opleiding “Een smogalarm? Mijn bedrijf pakt het aan” georganiseerd op 20/10/2011 werd door de deelnemers gevraagd om het waarschuwingssysteem te testen. De organisatoren beloofden om zo snel mogelijk een testbericht te versturen. Tot heden ontvingen we geen boodschap! Ofwel werkt het waarschuwingssysteem niet, ofwel heeft de test nog niet plaats gevonden!

20 Tot slot! Een pollutiepiek kan gevolgen hebben op onze gezondheid en op ons milieu. Ze leren vermijden hangt ook van ons af! Openbaar vervoer, autodelen, zuinig rijden, thuiswerken, ... wij kunnen onze gewoontes veranderen, ook via het werk!

21 Dank voor uw aandacht! Bert Mandonx


Download ppt "ACTIEPLAN FAVV POLLUTIEPIEKEN (voor Brussel Hoofdstedelijk Gewest)"

Verwante presentaties


Ads door Google