De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid Innovatie- en kenniscentrum voor de jeugdgezondheidszorg Thema Publieke Zorg voor Jeugd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nederlands Centrum Jeugdgezondheid Innovatie- en kenniscentrum voor de jeugdgezondheidszorg Thema Publieke Zorg voor Jeugd."— Transcript van de presentatie:

1 Nederlands Centrum Jeugdgezondheid Innovatie- en kenniscentrum voor de jeugdgezondheidszorg Thema Publieke Zorg voor Jeugd

2 6-7-2014Presentatie NCJ Project Publieke Zorg voor Jeugd  Practice what you preach!  Zes groepen:  Kerndisciplines CJG( 8 )  6 gasten uit doelgroep en belendende werelden  Artsen rond jeugd( 13 )  Verpleegkundigen rond jeugd( 9 )  Managers/ staf( 7 )  Beroepsgroepen ( 8 )  Belangrijke stakeholders uit beleid en wetenschap( 14 )  Telkens verder bouwen op voorgaande

3 6-7-2014Presentatie NCJ 2011 Waarom eigenlijk?  De JGZ is uniek (“merk”) en heeft veel succes behaald  De gezonde en veilige ontwikkeling van elk kind in zijn context staat centraal (normaal / niet normaal)  Maar psychosociale aspecten van opvoeden en opgroeien in een complexe en snelle maatschappij, vragen in toenemende mate de aandacht (→ sociaal functioneren)  En de samenleving praat terug, ouders en jongeren dus ook; ook als het gaat om ongezond gedrag  En er zijn andere (gezondheids)problemen, vaak met chronisch karakter die ook preventie nodig hebben  Wat is het antwoord daarop van de JGZ?

4 6-7-2014 Veel voorkomende problemen Gelijke kennis Complexe problemen Ongelijke kennis Individugerichte aanpak kind en zijn directe omgeving Groepsgerichte aanpak, van kleine groep tot maatschappij (opschalen) ’ Verbindingen Opsporen en op het spoor zetten (basiszorg, verwijzen) Coördinatie en Vangnet Gezondheids- bevordering; Opvoed – ondersteuning Monitoren risico- groepen; beleidsadvisering Waar staat de JGZ voor?

5 6-7-2014 Oikos Samenleving Broederschap zorg / betutteling Overheid Gelijkheid dwang /voice Markt Vrijheid ruil /exit Oikos liefde / loyaliteit Waardendomeinen Presentatie NCJ

6 6-7-2014 Wat is gezondheid? WHO:  gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken.welzijn SCP (2005): “ lekker in je vel zitten” “ het gevoel hebben dat je dingen kunt doen die je wilt” Mogelijk nieuwe definitie wetenschappers (BMJ 2011): The ability to adapt and self manage in the face of social, physical and emotional challenges.

7 6-7-201413-10-2011Presentatie NCJ Maatschappelijke opdracht PZJ Handelingen gericht op het versterken van eigen kracht gezin, onderlinge hulp en participatie in de leefomgeving (vormen v. zorgende gemeenschap) Én Uitgaande van de noden & behoeften van gezinnen, hoe de uitvoeringspraktijk PZJ veel effectiever en efficiënter in te richten (zorgproces) (80–15–5) Handelingen gericht op verbetering van de ordening van de samenleving opdat wordt uitgegaan van de rechten v.h. kind én dat het kind optimale voorwaarden krijgt om zich te ontwikkelen, ondergrens: wat is juist goed genoeg PZJ ? het aloude beschermen, bewaken, bevorderen!

8 6-7-2014 Sport/Scouting speelplek hangplek Verloskunde Kraamzorg Onderwijs/BSO Kinderopvang peuterspeelzaal Wijk/politie Het Kind Ouders/Omgeving Sociale verbanden Wat moet anders?  Er aan bijdragen dat:  Ouders in staat stellen kind te laten opgroeien tot een sociaal, geestelijk en lichamelijk gezond lid van de samenleving  Jongeren in staat stellen zich te ontwikkelen tot sociaal, geestelijk en lichamelijk gezond lid van de samenleving, door: Internet

9 6-7-2014 Sport/scouting speelplek hangplek Verloskunde Kraamzorg Onderwijs/BSO Kinderopvang peuterspeelzaal Internet Het Kind Ouders/Omgeving Sociale verbanden Hoe?  In de 1 e plaats door te gaan met alle kinderen in beeld en normaliseren maar wel moderniseren (2.0; dienstverlening; vertrouwen)  Te steunen en stutten met kennis en kunde en ernaast te gaan staan  Niet alleen kennis en kunde van lichamelijk gezond, maar ook geestelijk en sociaal functioneren (brede blik)  Daar te zijn, waar de ouders/jongeren zijn en komen met hun vragen  Handig en effectief samen te werken met andere professionals in zorg, kinderopvang, onderwijs etc., want ook dat zijn professionals in de Publieke Zorg voor jeugd! Wijk /politie

10 6-7-2014 Sport/scouting Speelplek hangplek Verloskunde Kraamzorg Onderwijs/BSO Kinderopvang peuterspeelzaal Het Kind Ouders/Omgeving Sociale verbanden Wat nog meer?  Handelingen gericht op “keihard” handhaven ondergrens als de rechten v.h. kind in het geding zijn én als het kind geen optimale voorwaarden krijgt om zich te ontwikkelen  Wat is juist goed genoeg PZJ ? Ook vertrouwen, kantelen risicotaxatie  Versterken van ieders oordeelsvermogen met morele afwegingen: belang van handelingsplicht  Ook landelijke stem geven (it takes..)  Het aloude beschermen, bewaken, bevorderen! Wijk/politie Internet

11 6-7-2014Presentatie NCJ 2011 Omslag in risicodenken: kantelen!  Waarom? -Zoveel mogelijk normaliseren! -Zo min mogelijk problematiseren !  De brede blik -Van voor naar achter -Betrek de leefwereld / 3 milieus  Positionering PZJ als maatschappelijke zorg -Organiseer de zorg allereerst daar waar kinderen/ouders/jongeren het meeste komen -“Huisartsvoorziening” voor de samenleving En wat als het niet goed gaat?  Organisatie PZJ als fuik -Van grof naar fijn (80-20) -Planbare werkwijze (doelgroepen / top 10) -Professionals erkennen de eigen grenzen (signaleren / vaststellen / uitvoeren)

12 6-7-20141213-12-2011 Speelplek hangplek Leefwereld gezinnen; brede 1 e lijn front /backteam; zorgnetwerk 2 e lijn DoorzettingsmachtVerwijzing 1 e lijnsvoorzieningen Spelverdeler Generalisten zorg/ jeugdhulpverlening Poortwachter specialistische zorg/onderwijs/jeugdzorg Gemeente als scheidsrechter Verlosk./kraam Onderwijs/BSO Kinderopvang Peuterspeelzaal Internet Sport/scouting Het Kind Ouders/Omgeving Sociale verbanden Specialisten gezondheidszorg, GGZ en GZ Specialisten (bureau) jeugdzorg 2 de lijnsvoorziening Speciaal onderwijs Wijk/politie

13 6-7-201413 Crisisnummer 112 voor jeugd OGGZ netwerk & Veiligheidshuis signalen 0 e /1 e lijn 2 e /3 e lijn -9 mnd- 4 jaar12-23 jaar4-12 jaar PZJ werkers in 1elijnscentrum PZJ werkers op BO school PZJ werkers op VO school Erbij halen van betrokkenen: ouders; jongere; docenten etc. en/of experts: verdere diagnostiek & generalistische zorg /hulp Kinderopvang, huisarts Onderwijs, BSO Onderwijs, Publieke domein Crisis / Doorzettings- macht Consultatie (bilateraal; verwijzing) specialisten gezondheidszorg, GGZ, jeugdzorg, speciaal onderwijs, gehandicaptenzorg 1 1 2 2 3 3 4 4 ouders / kinderen / jongeren en hun sociale verbanden

14 6-7-2014  Eerste Lijns Jeugd Team moet aansluiten bij bestaande structuren in de wijk en levensfase  Doet ook nuldelijnszorg (vroegsignalering, BTP) en ouder participatie (midden)  Kan 2 e en 3 e lijn er bijhalen of consulteren  Bestaat in de kern uit “nieuwe” ordenende generalisten die handelen (zorg én samenleving) Presentatie NCJ ? Eerste lijns Jeugdteam

15 6-7-2014  Eerste Lijns Jeugd Team moet aansluiten bij bestaande structuren in de wijk en levensfase  Doet ook nuldelijnszorg (vroegsignalering, BTP) en ouder participatie (midden)  Kan 2 e en 3 e lijn er bijhalen of consulteren  Bestaat in de kern uit “nieuwe” ordende generalisten die handelen (zorg én samenleving) Presentatie NCJ Eerste lijn Jeugdteam

16 6-7-2014 -Interdisciplinair denken en handelen  Samenwerken: bewust zijn complementariteit; eigen grenzen  Elke discipline kijkt en handelt in eerste instantie generalistisch en contextgericht (normaliseren; bevestigen)  De beste generalisten werken aan de voorkant  De kennis van de tweede en derde lijn worden naar voren gebracht (signalen)  De regie over de inzet van de hulp- of zorgverlening altijd bij de jeugd en/of ouder(s), opvoeders latend, tenzij dit niet langer verantwoord wordt geacht  Herwaardering van de morele handelingsplicht (ongehoorzaam)  Vaststellen juridisch en professioneel kader eindverantwoordelijkheid arts (leerproces) 6-7-2014Presentatie NCJ 2011 Implicaties professionals

17 December 2011 -PZJ is van de overheid maar ook van de samenleving  Samenleving verandert, dus ook voorwaarden voor opgroeien en opvoeden; dus ook noden en behoeften gezinnen per levensfase (worstelende gelukzoekers)  Nieuwe taal; nieuwe definitie van gezondheid (coping)  PZJ: opdracht gericht op alle kinderen en ouders: normaliseren; bevestigen; motiveren; stut en steunnetwerken Presentatie NCJ 2011 Kernboodschappen PZJ: van de samenleving

18 December 2011 -PZJ opdracht gericht op juist goed genoeg risicotaxatie (minimale ondergrens: rechten vh. kind operationaliseren)  PZJ opdracht gericht op probleemoplossing: optimale fuik ernsttaxatie; zorg- en samenlevingsarrangementen, ook bij chroniciteit (inclusie)  Vertalen uitvoeringspraktijk: optimum (on)gevraagde zorg 5V’s  Diverse PZJ professionals (aanpakkers; poortwachters; belangenbehartigers; opinieleiders) Presentatie NCJ 2011 Kernboodschappen PZJ: bij risico

19 6-7-2014 Presentatie NCJ 2011 GGD NL.; ActiZ, MO-groep ; AJN, V&VN, NVDA; NVO; NIP;NVMW Onderwijs, JGZ, maatsch./sociaal werk,orthopedagogiek,ontw.psychologie, verloskunde, kraamzorg, eerstelijn,kinderarts, kinderpsychiater Min.VWS; Min.OCW; Min.Veiligheid; VNG; Inspectie GZ; Toezicht Jeugd ZonMw, NJI, NCJ, RIVM Verbinding: sandwichformule

20 6-7-2014Presentatie NCJ Realisatie: Vertel en verspreid het verhaal overal, Maar zorg ervoor ook te laten zien dat het werkt Dus proeftuinen en gebruik dan de sandwichmethode (transitieprogramma PZJ) Maak een business-case Begin bij geïnteresseerde gemeenten; VNG En verder tips als Organiseer bijeenkomsten met ouders en jeugd Ook met specialisten justitie/veiligheid (welke signalen relevant ad voorkant)? Ontwerp een sociale marketing strategie Kijk ook naar internet en maak er gebruik van Pas de taal aan, maak dezer positiever Test het eerstelijns jeugdteam uit (pilots) Leer van goede eerstelijnsvoorbeelden Win publicisten voor PZJ (morele debat; rechten kind) En nog veel meer…

21 6-7-2014Presentatie NCJ 2011

22 6-7-2014

23 “Growing into deficit” Ref: Snyderman R. The role of genomics in enabling prospective health care. In: Willard H, Ginsburg GS, eds. Genomic and personalized medicine. Durham, NC: Elsevier, 2009:378–85. Nog een belangrijke aanvulling

24 Muntendam: kruisvereniging is hart van PH


Download ppt "Nederlands Centrum Jeugdgezondheid Innovatie- en kenniscentrum voor de jeugdgezondheidszorg Thema Publieke Zorg voor Jeugd."

Verwante presentaties


Ads door Google