De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4 februari 2011 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2011 Dag van Taal, Kunsten en Cultuur Bij de uitvaart van het boek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "4 februari 2011 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2011 Dag van Taal, Kunsten en Cultuur Bij de uitvaart van het boek."— Transcript van de presentatie:

1 4 februari 2011 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2011 Dag van Taal, Kunsten en Cultuur Bij de uitvaart van het boek De schrijver met zijn ongeschoren woede, de dichter van drie doodgeboren boeken: daar staan ze met hun doos vol slome woorden. Sterk spul of niet: de uitvaart van het boek, we naderen de uitvaart van het boek. Vannacht, ik was nog op, stond de literatuur dronken aan mijn deur. Rot op, riep ik, rot op, je hebt je kans gehad. Toen droop ze af en keek ik weer wat grand old Google bracht. We lezen om te leren hoe te leven. En ik, mijn boeken moe, ging stil naar bed. Wat ging er mis? Wat moet ik weten? Schrijf, schrijf het, schrijf het op, smeer je wijsheid uit, kom brallen op mijn stoep. Ik ga naar bed. Menno Wigman (uit: Mijn naam is legioen)

2 4 februari 2011 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2011 Dag van Taal, Kunsten en Cultuur Vakbijeenkomst Nederlands • Goed nieuws • Lezen voor de lijst • Europees Referentiekader literatuuronderwijs • Poëzieonderwijs uit de lappenmand? • Schrijven in het CE • Uit het sectiebestuur (SBN – Levende Talen) • Referentieniveaus – Clary Ravesloot (SLO) • Twitter #DVTKC12

3 4 februari 2011 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2011 Goed nieuws Leids onderzoek (meta-analyse van 100 studies) Susanne Mol en Ans Bus (2011). Lezen loont een leven lang. De rol van vrijetijdslezen in de taal- en leesontwikkeling. Levende Talen Tijdschrift, 12, 3.LT-tijdschriften.nlLT-tijdschriften.nl Lezen van fictie en literatuur is de drijvende kracht achter geletterdheid en taalvaardigheid. Kinderen en studenten die boeken lezen, zijn niet alleen beter in tekstbegrip maar ook in technisch lezen en spellen. Het verband tussen het lezen van boeken en de taalvaardigheid wordt sterker met elk schooljaar. Kortom: het lezen van boeken is heel erg nuttig (misschien wel effectiever voor taalontwikkeling dan al die teksten met vragen)

4 4 februari 2011 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2011 Negatieve spiraal Negatieve spiraal van zwakke(re) lezers tekent zich sterk af  minder plezier in lezen  minder zelfstandig lezen  tekstbegrip, technisch lezen en spellen raken (verder) achter Aanbevelingen • Zwakke lezers aanmoedigen om boeken te lezen (op gang helpen in de klas) • Betrouwbare gidsen ontwikkelen die leerlingen helpen bij de selectie van interessante boeken op het juiste leesniveau

5 4 februari 2011 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2011 Lezen voor de lijst - drie jaar geleden hier gestart - tweede versie ging in november online - 850 bezoekers per dag - uitbreiding september 2012 - Nederlands onderbouw h/v en vmbo -oproep in april-mei - Duits - in voorbereiding: Engels en Frans

6 4 februari 2011 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2011 Europees Referentiekader voor het literatuuronderwijs Europees project (LLP | Comenius) 2009-2012 Zes landen: Nederland, Tsjechië, Duitsland, Finland, Roemenië en Portugal Gericht op docenten Binnenkort oproep aan docenten voor didactiek

7 4 februari 2011 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2011 Poëzieonderwijs RUG-project bestaande uit diverse vakdidactische expertgroepen (Vekobo) • samenstelling: docenten en vakdidactici uit BO en VO (9 pers) • projectperiode: 2010-2012 Nederlands richt zich op het poëzieonderwijs: • lezen, schrijven en voordragen van poëzie • onderzoek naar stand van zaken in BO en VO • ontwikkeling van doorlopende leerlijn (4-18 jaar) • resultaten najaar 2012 (o.a. via Lezen voor de lijst)

8 4 februari 2011 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2011 Herinrichting cse havo/vwo 2 e zitting Nederlands gedocumenteerd schrijven • achtergronden • experimenten • invoering

9 Datum 05.02.2010 universitair onderwijscentrum groningen opzet cse schrijven >schrijven aan de hand van documenten >centraal verstrekte documentatie op zitting >zitting van 3,5 uur (210 minuten) >half uur documentatieverwerking (Leesvaardigheid: meer teksten en vragen, maar samenvatting verdwijnt)

10 Datum 05.02.2010 universitair onderwijscentrum groningen pilots (2009-2011) Eis van OC&W en het College van Examens (vh Cevo): >efficiënt >valide >betrouwbare beoordeling!!! Drie experimenten (2009, 2010, 2011) 1.analytisch– betrouwbaarheid onvoldoende 2.globaler model – betrouwbaarheid onvoldoende 3.schaalbeoordeling – betrouwbaarheid onvoldoende

11 Datum 05.02.2010 universitair onderwijscentrum groningen Wat nu? >betrouwbaarheid kan worden vergroot als beoordelaars worden getraind → nieuwe experimenten in 2012 >bij positieve resultaten: wellicht vmbo ook 2 e zitting voor schrijfvaardigheid (eveneens gedocumenteerd schrijven) >geen aparte toetsen voor spelling en grammatica >invoering: 2014 ??? >meer informatie: College van ExamensCollege

12 Datum 05.02.2010 universitair onderwijscentrum groningen Uit het sectiebestuur LT • 2 e zitting Nederlands? Ja, maar … - SBN/LT gaat alleen akkoord als correctie niet leidt tot taakverzwaring - SBN pleit voor centrale correctie  Onderzoek schoolexamen Nederlands - zwartboek van ongewenste praktijken - binnenkort oproep om uit de school te klappen • Referentieniveaus – - wat doe je ermee in de praktijk? - ontwikkelen van syllabi (tbv voorbereiding examen op school) - veldraadpleging (afgesloten op 30 januari)

13 Dag van Taal, Kunsten en Cultuur 3 februari 2012 Clary Ravesloot

14 Drie websites •http://www.taalenrekenen.nl/referentiekader/scholing/onlinetraining/http://www.taalenrekenen.nl/referentiekader/scholing/onlinetraining/ •http://basistaal.slo.nl/http://basistaal.slo.nl/ •http://www.schoolexamensvo.nl/http://www.schoolexamensvo.nl/ Vul de datum in14

15 Herziening handreiking schoolexamens •Voor havo en vwo: http://www.slo.nl/voortgezet/tweedefase/schoolexamen/handreikingen/ •Voor vmbo: http://www.slo.nl/voortgezet/vmbo/schoolexamen/handreikingen/ Vul de datum in15

16 Meer informatie Ec.ravesloot@slo.nl T053-484 0335 Vul de datum in16

17 4 februari 2011 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2011 Tot besluit Tonnus Oosterhoff

18 Datum 05.02.2010 universitair onderwijscentrum groningen Volgende editie Dag van Taal Kunsten en Cultuur 1 februari 2013


Download ppt "4 februari 2011 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2011 Dag van Taal, Kunsten en Cultuur Bij de uitvaart van het boek."

Verwante presentaties


Ads door Google