De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop 4C-ID ontwerpmethodologie Studiedag Technische Bedrijfskunde Hogeschool Utrecht Utrecht, 2 november 2010 Dr. Bert Hoogveld en Dr. Wendy Kicken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop 4C-ID ontwerpmethodologie Studiedag Technische Bedrijfskunde Hogeschool Utrecht Utrecht, 2 november 2010 Dr. Bert Hoogveld en Dr. Wendy Kicken."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop 4C-ID ontwerpmethodologie Studiedag Technische Bedrijfskunde Hogeschool Utrecht Utrecht, 2 november 2010 Dr. Bert Hoogveld en Dr. Wendy Kicken CELSTEC Learning & Cognition Open Universiteit

2 Waarom zitten we hier vandaag?

3

4 Doel van de workshop • Opfrissen of aanbrengen van kennis van en inzicht in toepassen van het 4C-ID model • Oefening in het toepassen van de principes van het model op het onderwijsontwerp van TBK • Gezamenlijke reflectie/checkup of de principes in het onderwijsontwerp goed zijn toegepast • Verbeterpunten signaleren en vervolgactiviteiten afspreken

5 Programma workshop 4C-ID TBK 1 Inleiding • Warming-up: de ‘hele taak’ • Waarom gebruik je het 4C-ID model? • De 4 componenten van het model Koffiepauze 2 Aan de slag met de componenten: • De leertaak (60’) • Taakklassen (30’) Lunch (45’) • Vaardighedenhierarchie, Standaarden. Prestatiecriteria. • Niet-routine aspecten: ondersteunende informatie. Theepauze • Routine aspecten: procedurele informatie en deeltaak-oefening. 3 Korte nabespreking en sluiting (10’)

6 Opdracht 1 Analyse van competenties • Wat is de eigenlijke taak van een technisch bedrijfskundige in één zin geformuleerd?

7 Opdracht 2 Analyse van competenties • Weet je nog hoe je zelf technisch-bedrijfskundige expertise hebt verworven? • Hoe complex vind je die expertise om over te brengen aan een nieuwkomer? • Wat zou die nieuwkomer moeilijk vinden denk je?

8 Waarom gebruik je het 4C-ID model?

9 Waarom gebruik je het 4C-ID model? Voorkom Cognitieve overbelasting! • Cognitieve belasting is de hoeveelheid geestelijke inspanning die een bepaalde complexe taak (bijvoorbeeld het innoveren van een bedrijf) met zicht meebrengt voor het menselijk cognitieve systeem • Beginners (studenten TBK) hebben veel meer moeite met een complexe taak dan experts. ‏Waar komt dat door? • Voornamelijk door de beperkingen van de ‘architectuur’ van het menselijk geheugen: • Het lange-termijn-geheugen heeft een practisch onbeperkte capaciteit • Het korte termijn geheugen is beperkt in capaciteit • Novicen hebben nog geen structuur van het domein in ltm • Experts hebben verkorte toegang tot de structuur van ltm

10 Schema construction Schema automation

11 VRIJ Cognitieve Belasting en Instructie Gebruikelijke instructie Intrinsiek voor taak ineffectieve Capaciteit max. Capaciteit min. Intrinsiek voor taak CLT instructie 1 ineffectieve minimaliseer ineffective belast Intrinsiek voor taak CLT instructie 2 ineffectieve Effective maximaliseer effective belast CLT instructie 3 In trin siek abc Beheers Intr belasting

12 Waarom gebruik je het 4C-ID model? Voorkomen van cognitive overbelasting Verminder de ineffective cognitieve belasting en de cognitieve belasting die intrinsiek is voor de taak door met het 4C/ID-model: • 1) het moeilijkheidsniveau van de taak terug te brengen (taakklassen) • 2) en door het hoeveelheid ondersteuning bij de taak voortdurend aan te passen aan het kennisniveau van de student (leertaken, ondersteunende info, procedurele info, cognitieve feedback, deeltaakoefening)

13 Training is in essentie: leren van complexe cognitieve vaardigheden, beginnend met: students die werken aan hele, authentieke taken van de TBK-er, maar zo dat de cognitieve belasting geoptimaliseerd is, Zodat ze de vaardigheid kunnen toepassen in niewe, onbekende situaties of taken (bijvoorbeeld bedrijfsprocessen innoveren). Dit is wat we transfer van leerprocessen noemen. Waarom gebruik je het 4C/ID model?

14 1. Ontwerp de leertaken 2. Orden de leertaken in taakklassen 8. Analyseer cognitieve regels 3. Bepaal de prestatiecriteria 4. Ontwerp ondersteunende informatie 5. Analyseer cognitieve strategieën (aanpak) 6. Analyseer mentale modellen (kennis) 7. Ontwerp procedurele informatie 9. Analyseer vereiste voorkennis 10. Ontwerp het leren van routinetaken Tien Stappen

15 1. De leertaken • Gebaseerd op authentieke situaties (bv.: verbeter een bedrijfsproces)‏ • Integratief (kennis, vaardigheden & attitudes)‏ • Gericht op transfer naar nieuwe taken Opdrachten, projecten, problemen, taken, cases, etc.

16 2. De taakklassen /1 • Leertaken worden gerangschikt van eenvoudig naar moeilijk. • Learning tasks are organised from simple to complex • Leertaken in dezelfde taakklasse zijn even moeilijk • Klassen van leertaken worden gemaakt door te beginnen bij een simpele vorm en te eindigen bij een complexe vorm van de taak • Binnen eenzelfde taakklasse begin je met sterk ondersteund te werken aan taken en eindig je met zelfstandig werken

17 Opdracht 4 Bedenk eens in tweetallen een onderscheid in niveau’s van complexiteit in de taak van een technisch bedrijfskundige, die je zou kunnen aanbrengen in de taak om taakklassen te maken.

18 2. De taakklassen /2 Ondersteuning en begeleiding In elk van de taakklassen neemt de hoeveelheid Ondersteuning af van veel naar weinig (‘scaffolding’)‏ task classes scaffolding

19 • Wanneer wordt een taak of een vaardigheid beheerst? • Samenhang tussen samenstellende vaardigheden: hiërarchische analyse van de complexe vaardigheid: ‘vernieuwen van de bedrijfsprocessen’ 3: Prestatiecriteria

20 vaardighedenhiërarchie Verticale relatie Vaardigheden, lager in de hiërarchie zijn voorwaardelijk of ondersteunend voor hogergeplaatste Horizontale relatie Temporeel: Links geplaatste worden uitgevoerd vóór rechts geplaatste, òf worden tegelijkertijd uitgevoerd, òf de tijd is niet relevant. Complexe vaardigheid Deelvaardig- heid Deelvaardig- heid Deelvaardig- heid Deelvaardig- heid Deelvaardig- heid

21 Leren autorijden

22 Verkeersregels toepassen in een situatie De auto bedienen in verkeerssituaties Rijden van A naar B Leren autorijden

23 Verkeersregels toepassen in een situatie De auto bedienen in verkeerssituaties Rijden van A naar B Leren autorijden Herken situatie Pas regels toe

24 Verkeersregels toepassen in een situatie De auto bedienen in verkeerssituaties Rijden van A naar B Leren autorijden Herken situatie Pas regels toe rijdenWeg rijden vanuit helling In- parkeren inhalen

25 Verkeersregels toepassen in een situatie De auto bedienen in verkeerssituaties Rijden van A naar B Leren autorijden Herken situatie Pas regels toe rijdenWeten waar je bent Volgende bestemming bepalen Weg rijden vanuit helling In- parkeren inhalen

26 Ontwerp een vrijstaand huis

27 Maak schets op grond van wens van klanten Werk schetsen om tot bouwtekeningn Maak bestektekening voor de aannemer

28 Ontwerp een vrijstaand huis Maak schets op grond van wens van klanten Werk schetsen om tot bouwtekeningn Maak bestektekening voor de aannemer Bepaal behoeften klan Formuleer lijst van vereisten Vertaal vereisten in ruimtelijk ontwerp

29 Ontwerp een vrijstaand huis Maak schets op grond van wens van klanten Werk schetsen om tot bouwtekeningn Maak bestektekening voor de aannemer Bepaal behoeften klan Formuleer lijst van vereisten Vertaal vereisten in ruimtelijk ontwerp Uitvoerbaar schetsontwerp constructie tekeningen

30 Ontwerp een vrijstaand huis Maak schets op grond van wens van klanten Werk schetsen om tot bouwtekeningn Maak bestektekening voor de aannemer Bepaal behoeften klan Formuleer lijst van vereisten Vertaal vereisten in ruimtelijk ontwerp Uitvoerbaar schetsontwerp constructie tekeningen Bepaal materiaal- keuze Specificeer technische details

31 Ontwerp een vrijstaand huis Maak schets op grond van wens van klanten Werk schetsen om tot bouwtekeningn Maak bestektekening voor de aannemer Bepaal behoeften klan Formuleer lijst van vereisten Vertaal vereisten in ruimtelijk ontwerp Uitvoerbaar schetsontwerp constructie tekeningen Bepaal materiaal- keuze Specificeer technische details Stem ontwerp af op omgeving Breng artistieke visie in

32 Ontwerp een vrijstaand huis Maak schets op grond van wens van klanten Werk schetsen om tot bouwtekeningn Maak bestektekening voor de aannemer Bepaal behoeften klan Formuleer lijst van vereisten Vertaal vereisten in ruimtelijk ontwerp Uitvoerbaar schetsontwerp constructie tekeningen Bepaal materiaal- keuze Specificeer technische details Stem ontwerp af op omgeving Breng artistieke visie in

33 4. Ondersteunende informatie • Helpt bij het uitvoeren van probleemoplos- en redeneeraspecten van de leertaken • Is relevant voor de gehele taakklasse • Is gericht op elaboratie en begrijpen

34 5. Analyse van mentale modellen Kennis over hoe het domein waarin je werkt is georganiseerd • Conceptuele modellen : wat is dit? • Causale modelen: hoe werkt dit? • Structurele modellen: hoe zit dit in elkaar?

35 6. Analyse van cognitieve strategieën Aanpak-kennis: weten hoe een probleem systematisch moet aanpakken • Doel struktuur • Heuristiek en vuistregels hiervoor • Kennis van de tussenstappen die nodig zijn

36 7. Procedurele Informatie • Beschrijving van regels (bijv: als dit, dan dat, anders…), procedures, scripts, nodig om taak uit te voeren • Assistant looking over your shoulder • Presenteer in kleine eenheden, precies dan wanneer nodig (Just-in-Time)‏

37 8 & 9. Analyse van routinetaken • procedures • regels • concepten • relaties • principes voorwaardelijk voor Analyse van procedurele en op regels gebaseerde aspecten van de taak Vereiste voorkennis

38 10. Deeltaakoefening • Een deel van de taak wordt apart geoefend • Cognitieve context: doe dit pas als tenminste één hele taak duidelijk is • Richt je op automatiseren door vaak herhalen van de deeltaak totdat deze beheerst wordt

39 Blauwdruk voor een opleiding C FB Leertaak (zelfstandig uit te voeren) )‏ Leertaak (volledig ondersteund) Ondersteunende info Procedurele info Deeltaakoefening cognitive feedback Taakklasse

40 Tien stappen en adaptief leren

41

42 Koffie Pauze

43 Aan de slag met de componenten 1.Werkwijze bij TBK (Zie Onderwijsontwerp ppt TBK) en poster. Actualiseren van deze werkwijze. 2.Een leertaak ontwerpen (specificeren) die een voorbeeld is van een hele taak. 3.Soorten leertaken (‘training’ in de TBK slides) andere soorten dan Aanvulopdrachten. Variatie aanbrengen in manier van leren. 4.Taakklassen maken of updaten 5.Prestatiecriteria en beoordeling (oefenen, (peer)feedback, beoordeling 6.Ondersteunende info: stilstaan bij het zelf zoeken naar geschikte kennis voor het oplossen van een probleem (transfer en waardoor ontstaat die in jullie curriculum? 7.Routineaspecten

44 Aan de slag met de componenten 1. Leertaken

45 Aan de slag met de componenten 1 Ontwerp van leertaken • Zoek eerst naar concrete cases of problemen of oefeningen die als de basis voor een hele taak kunnen dienen. Of check het bestaande ontwerp hierop. • Het belangrijkste leerproces is: inductie: leid cognitieve schemata (strategieën, mentale modellen) af, die steunen op ervaring

46 Type’s leertaken • Product geörienteerde • Proces geörienteerde Aan de slag met de componenten 1 Ontwerp van leertaken

47 Gegeven situatie (probleem) Doel Oplossing met uitleg van de aanpak Demonstratie van de probleemoplossingsaanpak Binnen iedere taakklasse neemt de ondersteuning af (principe noemen we ‘fading’) Gegeven situatie Gedeeltelijke oplossing Gegeven situatie Doel situatie Ontwerpen van leertaken

48 Product geörienteerde taken Type’s leertaken 4/18

49 Product-geörienteerde taken aandacht gedurende de taak op product-aspecten • Uitgewerkte voorbeelden • Omgekeerde taken • Imitatie taken • Doelvrije problemen • Aanvul opdrachten • Gebruikelijke problemen Belangrijke steun Weinig steun scaffolding / probleem oplossings hulp

50 Imitatieprobleem Gegeven: P1(23, 78)‏ P2(-65, 20)‏ Bereken de lengte van de lijn P1-P2 ANTWOORD Lengte van lijn P1-P2= Gegeven: P1(23, 78)‏ P2(-65, 20)‏ Bereken de lengte van de lijn P1-P2 ANTWOORD Lengte van lijn P1-P2= Gegeven: P1(15,60)‏ P2(-50,20)‏ Bereken de lengte van lijn P1-P2 OPLOSSING 1. Teken een rechthoekige driehoek abc door lijnen P1 en P2 parallel aan de X- en Y-as te zetten 2. Lengte van zijde a = P1(y)-P2(y) = 40 Lengte van zijde b =P1(x)+P2(x) = 65 3. D.m.v. de stelling van Pythagoras kan de lengte van de lijn P1-P2 (=c) worden berekend: c 2 =a 2 +b 2 -> c= 5825 =76.3 Gegeven: P1(15,60)‏ P2(-50,20)‏ Bereken de lengte van lijn P1-P2 OPLOSSING 1. Teken een rechthoekige driehoek abc door lijnen P1 en P2 parallel aan de X- en Y-as te zetten 2. Lengte van zijde a = P1(y)-P2(y) = 40 Lengte van zijde b =P1(x)+P2(x) = 65 3. D.m.v. de stelling van Pythagoras kan de lengte van de lijn P1-P2 (=c) worden berekend: c 2 =a 2 +b 2 -> c= 5825 =76.3 P2 P1 Figuur voorbeeld

51 Aanvul- of completeerprobleem Gegeven: P1(15,60)‏ P2(-50,20)‏ Bereken de lengte van de lijn P1-P2 OPLOSSING 1. Teken een rechthoekige driehoek abc door lijnen P1 en P2 parallel aan de X- en Y-as te zetten 2. Lengte van zijde a = Lengte van zijde b = 3. D.m.v. de stelling van Pythagoras kan de lengte van de lijn P1-P2 (=c) worden berekend: c 2 = a 2 + b 2 -> Gegeven: P1(15,60)‏ P2(-50,20)‏ Bereken de lengte van de lijn P1-P2 OPLOSSING 1. Teken een rechthoekige driehoek abc door lijnen P1 en P2 parallel aan de X- en Y-as te zetten 2. Lengte van zijde a = Lengte van zijde b = 3. D.m.v. de stelling van Pythagoras kan de lengte van de lijn P1-P2 (=c) worden berekend: c 2 = a 2 + b 2 -> P2 P1 Figuur CELSTEC © 2010

52 Doelvrij-aspecifiek probleem Gegeven: P1(15, 60)‏ P2(-50, 20)‏ Bereken zoveel mogelijk afstanden tussen de x-as en de y-as en de punten P1 en P2 ANTWOORDEN: Gegeven: P1(15, 60)‏ P2(-50, 20)‏ Bereken zoveel mogelijk afstanden tussen de x-as en de y-as en de punten P1 en P2 ANTWOORDEN: P2 P1 Figuur CELSTEC © 2010

53 Conventioneel probleem Gegeven: P1(15, 60)‏ P2(-50, 20)‏ Bereken de lengte van de lijn P1-P2 ANTWOORD Lengte van lijn P1-P2= Gegeven: P1(15, 60)‏ P2(-50, 20)‏ Bereken de lengte van de lijn P1-P2 ANTWOORD Lengte van lijn P1-P2= P2 P1 Figuur CELSTEC © 2010

54 Voorbeeld taakklassen met bijbehorende leertaken voor de complexe vaardigheid “het zoeken van relevante onderzoeksliteratuur” CELSTEC © 2010

55 kiezen geschikte database selecteren gevonden treffers zoekvraag formuleren zoekopdracht uitvoeren naar literatuur zoeken bepalen relevant vak- gebied bepalen relevante tijds- periode onderzoeks- vraag vertalen in relevante zoek- termen combineren van zoektermen tot een zoek- opdracht een thesaurus gebruiken Booleaanse operatoren toepassen zoek- program- ma hanteren zoek- velden bepalen belang artikelen in- schatten op basis van samen- vattingen CELSTEC © 2010

56 Taakklasse 1 Studenten worden geconfronteerd met situaties waarin de concepten binnen het te zoeken onderwerp duidelijk gedefinieerd zijn. Over het onderwerp zijn slechts een beperkt aantal artikelen geschreven en de artikelen zijn alleen geschreven in één onderzoeksveld. De zoektocht hoeft daarom alleen maar uitgevoerd te worden op titels van artikelen in één databestand van een bepaald onderzoeksveld. Er zijn slechts een paar sleutelwoorden nodig om het zoeken uit te voeren en het zoeken bevat slechts een beperkt aantal artikelen. CELSTEC © 2010

57 Leertaak 1.1 Uitgewerkt probleem Studenten krijgen drie uitgewerkte (goede) voorbeelden van het zoeken naar literatuur. Ieder voorbeeld beschrijft een andere onderzoeksvraag binnen hetzelfde onderwerp, een zoekvraag en de geproduceerde lijst met artikelen. De studenten moet de voorbeelden bestuderen en verklaren waarom de verschillende zoekvragen de gewenste resultaten opleveren. CELSTEC © 2010

58 Leertaak 1.2 Aanvulprobleem Studenten krijgen een onderzoeksvraag en een incomplete zoekvraag die een lange lijst artikelen met irrelevante items oplevert. Ze moeten de zoekvraag verfijnen door gebruik te maken van meerdere sleutelwoorden, het zoeken uitvoeren en de relevante artikelen selecteren. CELSTEC © 2010

59 Leertaak 1.3 Conventioneel probleem Studenten krijgen een onderzoeksvraag. Ze moeten de literatuur zoeken voor de 10 meest relevante artikelen. CELSTEC © 2010

60 Omgekeerde taak Studenten ontvangen een lijst met artikelen en een zoekopdracht die een lijst van artikelen heeft opgeleverd. Ze moeten aangeven voor welke mogelijke onderzoeksvragen de lijst met artikelen en de zoekvragen relevant zouden kunnen zijn.

61 Gegeven situatie: Systeem werkt niet goed. Doel: Diagnose van het kapotte onderdeel plus reparatie Oplossing: Reparatie van de PID Controller TC 2. Gegeven situatie: Systeem werkt niet goed. Doel: Diagnose van het kapotte onderdeel plus reparatie Oplossing: Reparatie van de PID Controller TC 2. Wat zijn de symptomen?

62 Process-geörienteerde taken zijn gericht op het oplossingsproces • Hoe pakt de expert het aan? • Uitvoeringscondities aanscherpen • Proces-werkbladen of cognitieve tools • Gebruikelijke taken Belangrijke steun Afgenomen steun scaffolding / probleemoplossings hulp Design of Learning tasks16/18

63 Proces-geörienteerde taken Design of Learning tasks17/18 Expert modelling: •Uitgewerkte voorbeelden met een expliciete nadruk op het proces van het oplossen van het probleem •De expert denkt hardop terwijl hij zijn aanpak om het probleem op te lossen demonstreert.

64 Design of Learning tasks18/18 Proces- werkbladen •Herinneren de student aan de fasen van het probleemoplossingsproces Proces-geörienteerde taken

65

66 Opdracht 4 Maak een taakklasse met een goed uitgewerkte hele taak.

67 Opdracht 5 Zet twee gedeeltelijk opgeloste taken uit het curriculum TBK om in andere typen leertaken.

68 Korte pauze 10 min.

69 Aan de slag met de tien stappen 2. Taak klassen

70 Away we go with the components 1 Design of task classes 1/18 • First search for concrete cases, problems, exercises, which serve as the basis for design • Main learning process is induction: deduce cognitive schemata (strategies, mental models) based on experiences

71 Away we go with the components 1 Design of task classes 1/18 Example: searching for literature to answer research questions

72 naar literatuur zoeken CELSTEC © 2010

73 kiezen geschikte database naar literatuur zoeken CELSTEC © 2010

74 kiezen geschikte database naar literatuur zoeken bepalen relevant vak- gebied CELSTEC © 2010

75 kiezen geschikte database naar literatuur zoeken bepalen relevant vak- gebied bepalen relevante tijds- periode CELSTEC © 2010

76 kiezen geschikte database zoekvraag formuleren naar literatuur zoeken bepalen relevant vak- gebied bepalen relevante tijds- periode CELSTEC © 2010

77 kiezen geschikte database zoekvraag formuleren naar literatuur zoeken bepalen relevant vak- gebied bepalen relevante tijds- periode onderzoeks- vraag vertalen in relevante zoek- termen CELSTEC © 2010

78 kiezen geschikte database zoekvraag formuleren naar literatuur zoeken bepalen relevant vak- gebied bepalen relevante tijds- periode onderzoeks- vraag vertalen in relevante zoek- termen combineren van zoektermen tot een zoek- opdracht CELSTEC © 2010

79 kiezen geschikte database zoekvraag formuleren naar literatuur zoeken bepalen relevant vak- gebied bepalen relevante tijds- periode onderzoeks- vraag vertalen in relevante zoek- termen combineren van zoektermen tot een zoek- opdracht een thesaurus gebruiken CELSTEC © 2010

80 kiezen geschikte database zoekvraag formuleren naar literatuur zoeken bepalen relevant vak- gebied bepalen relevante tijds- periode onderzoeks- vraag vertalen in relevante zoek- termen combineren van zoektermen tot een zoek- opdracht een thesaurus gebruiken Booleaanse operatoren toepassen CELSTEC © 2010

81 kiezen geschikte database zoekvraag formuleren zoekopdracht uitvoeren naar literatuur zoeken bepalen relevant vak- gebied bepalen relevante tijds- periode onderzoeks- vraag vertalen in relevante zoek- termen combineren van zoektermen tot een zoek- opdracht een thesaurus gebruiken Booleaanse operatoren toepassen CELSTEC © 2010

82 kiezen geschikte database zoekvraag formuleren zoekopdracht uitvoeren naar literatuur zoeken bepalen relevant vak- gebied bepalen relevante tijds- periode onderzoeks- vraag vertalen in relevante zoek- termen combineren van zoektermen tot een zoek- opdracht een thesaurus gebruiken Booleaanse operatoren toepassen zoek- program- ma hanteren CELSTEC © 2010

83 kiezen geschikte database zoekvraag formuleren zoekopdracht uitvoeren naar literatuur zoeken bepalen relevant vak- gebied bepalen relevante tijds- periode onderzoeks- vraag vertalen in relevante zoek- termen combineren van zoektermen tot een zoek- opdracht een thesaurus gebruiken Booleaanse operatoren toepassen zoek- program- ma hanteren zoek- velden bepalen CELSTEC © 2010

84 kiezen geschikte database selecteren gevonden treffers zoekvraag formuleren zoekopdracht uitvoeren naar literatuur zoeken bepalen relevant vak- gebied bepalen relevante tijds- periode onderzoeks- vraag vertalen in relevante zoek- termen combineren van zoektermen tot een zoek- opdracht een thesaurus gebruiken Booleaanse operatoren toepassen zoek- program- ma hanteren zoek- velden bepalen CELSTEC © 2010

85 kiezen geschikte database selecteren gevonden treffers zoekvraag formuleren zoekopdracht uitvoeren naar literatuur zoeken bepalen relevant vak- gebied bepalen relevante tijds- periode onderzoeks- vraag vertalen in relevante zoek- termen combineren van zoektermen tot een zoek- opdracht een thesaurus gebruiken Booleaanse operatoren toepassen zoek- program- ma hanteren zoek- velden bepalen belang artikelen in- schatten op basis van samen- vattingen CELSTEC © 2010

86 kiezen geschikte database selecteren gevonden treffers zoekvraag formuleren zoekopdracht uitvoeren naar literatuur zoeken bepalen relevant vak- gebied bepalen relevante tijds- periode onderzoeks- vraag vertalen in relevante zoek- termen combineren van zoektermen tot een zoek- opdracht een thesaurus gebruiken Booleaanse operatoren toepassen zoek- program- ma hanteren zoek- velden bepalen belang artikelen in- schatten op basis van samen- vattingen CELSTEC © 2010

87 het maken van taakklassen voorbeeld: zoeken naar literatuur aannames voor het vereenvoudigen van de hele taak • hoeveelheid verwachte artikelen (enkele, vele) ‏ • type resultaat waarop gezocht wordt (titels, samenvattingen, volledig artikel) ‏ • hoeveelheid zoektermen en Booleaanse operatoren (enkele zoektermen, veel zoektermen, zoektermen verbonden door Boolean’s) ‏ • soort database waarin gezocht wordt (één waarmee men bekend is, tot alle relevante op het domein) CELSTEC © 2010

88 het maken van taakklassen voorbeeld: zoeken naar literatuur aannames voor het vereenvoudigen van de hele taak hoeveelheid artikelen beperkt groot type resultaat titels van artikelen titels van artikelen titels, samenvattingen en hele teksten complexiteit zoektermen weinig termen; goed gedefinieerd; één onderzoeksgebied veel termen; goed gedefinieerd; één gebied slecht gedefinieerd; overlappend; méér gebieden soort database één database één databasedatabases van meer gebieden taakklasse 3 taakklasse 2taakklasse 1 CELSTEC © 2010

89 het maken van taakklassen voorbeeld: zoeken naar literatuur aannames voor het vereenvoudigen van de hele taak hoeveelheid artikelen beperkt groot type resultaat titels van artikelen titels van artikelen titels, samenvattingen en hele teksten complexiteit zoektermen weinig termen; goed gedefinieerd; één onderzoeksgebied veel termen; goed gedefinieerd; één gebied slecht gedefinieerd; overlappend; méér gebieden soort database één database één databasedatabases van meer gebieden taakklasse 3 taakklasse 2taakklasse 1 CELSTEC © 2010

90 het maken van taakklassen voorbeeld: zoeken naar literatuur aannames voor het vereenvoudigen van de hele taak hoeveelheid artikelen beperkt groot type resultaat titels van artikelen titels van artikelen titels, samenvattingen en hele teksten complexiteit zoektermen weinig termen; goed gedefinieerd; één onderzoeksgebied gedefinieerd veel termen; goed; één gebied slecht gedefinieerd; overlappend; méér gebieden soort database één database één databasedatabases van meer gebieden taakklasse 3 taakklasse 2taakklasse 1 CELSTEC © 2010

91 het maken van taakklassen voorbeeld: zoeken naar literatuur aannames voor het vereenvoudigen van de hele taak hoeveelheid artikelen beperkt groot type resultaat titels van artikelen titels van artikelen titels, samenvattingen en hele teksten complexiteit zoektermen weinig termen; goed gedefinieerd; één onderzoeksgebied veel termen; goed gedefinieerd; één gebied slecht gedefinieerd; overlappend; méér gebieden soort database één database één databasedatabases van meer gebieden taakklasse 3 taakklasse 2taakklasse 1 CELSTEC © 2010

92 Opdracht 6 Beschrijf enkele taakklassen en leertaken uit het curriculum TBK. Reconstrueer achteraf welke complicerende factoren gebruikt zijn bij de taakklassen zoals die in het curriculum TBK gemaakt zijn.

93

94 Specificeer complexiteit blok 3

95 Zoek projectcase

96 Zoek gelijkwaardige cases

97

98 Lunchpauze

99 Aan de slag met de tien stappen 3. Prestatiecriteria

100 • Functie • Types vaardigheden in de hiërarchie • Terugkerend • Niet-terugkerend • Te automatiseren • Niet te automatiseren Vaardighedenhiërarchie

101 vaardighedenhiërarchie Verticale relatie Vaardigheden, lager in de hiërarchie zijn voorwaardelijk of ondersteunend voor hogergeplaatste Horizontale relatie Temporeel: Links geplaatste worden uitgevoerd vóór rechts geplaatste, òf worden tegelijkertijd uitgevoerd, òf de tijd is niet relevant. Complexe vaardigheid Deelvaardig- heid Deelvaardig- heid Deelvaardig- heid Deelvaardig- heid Deelvaardig- heid

102 Toerisme- en recreatiemanagement Xios Hogeschool Hasselt België

103 Toerisme- en recreatiemanagement Xios Hogeschool Hasselt België hoger opgeleide medewerker toeristische / recreatieve organisatgie definiëren van het concepties marktonderzoek analyse van het aanbod analyse van de vraag invullen en uitvoeren van de componenten van de marketing mix product- beleid prijsbeleid bepalen communicatie- beleid vaststellen multichannel distributie personeelsbeleid informeren klanten dossierbeheer boekhouding kwaliteitsbeheer klachten- management evaluatie nieuw ontwikkelde product personeels- dossierbeheer functies toewijzen bedrijfsbeheer verkoop technieken contracteren promotie pr product- definitie contracten met soorten dienstverleners competenties: 1) toeristisch recreatieve producten kunnen verkopen 2) toeristisch recreatieve producten kunnen ontwikkelen 3) management of tourism/een toeristische organisatie kunnen leiden 1 2 3 3 3 3 financieel beleid naservice klachtafhandeling

104 facility management bepaal vorm dienstverle ing bepaal behoeften vertaal behoefte in programma van eisen implemen- teer dienst- verlening controleer en geef leiding evalueren Hogeschool Zuyd Heerlen CELSTEC © 2010

105 facility management bepaal vorm dienstverle ing bepaal behoeften vertaal behoefte in programma van eisen implemen- teer dienst- verlening controleer en geef leiding evalueren 3 2 1 4 1 = adviseren 2 = implementeren 3 = organiseren 4 = facility management Hogeschool Zuyd Heerlen CELSTEC © 2010

106 facility management bepaal vorm dienstverle ing bepaal behoeften vertaal behoefte in programma van eisen implemen- teer dienst- verlening controleer en geef leiding evalueren 3 2 1 4 1 = adviseren 2 = implementeren 3 = organiseren 4 = facility management Hogeschool Zuyd Heerlen CELSTEC © 2010 Nadrukmanipulatie

107 Vaardigheden hiërarchie

108 Opdracht 7 • Maak een vaardighedenhiërarchie voor de technisch bedrijfskundige • Maak een vaardighedenhiërarchie binnen één bepaald domein waarin de bedrijfskundestudent een project aanvaardt. • Relateer de hiërarchie aan de gebruikte taakklassen • Hoe worden de studenten beoordeeld op hun prestaties? Wat zijn de normen en criteria voor prestaties binnen verschillende domeinen/rollen?

109 Aan de slag met de tien stappen 4. Ondersteunende informatie

110 kiezen geschikte database selecteren gevonden treffers zoekvraag formuleren zoekopdracht uitvoeren naar literatuur zoeken bepalen relevant vak- gebied bepalen relevante tijds- periode onderzoeks- vraag vertalen in relevante zoek- termen combineren van zoektermen tot een zoek- opdracht een thesaurus gebruiken Booleaanse operatoren toepassen zoek- program- ma hanteren zoek- velden bepalen belang artikelen in- schatten op basis van samen- vattingen CELSTEC Solutions © 2009

111 Cognitieve strategieën: Kennis over hoe we problemen systematisch kunnen aanpakken. Doelstructuur Heuristieken en vuistregels voor het bereiken van ieder subdoel Mentale modellen: Kennis over hoe de wereld is georganiseerd Conceptuele modellen: wat is dit? Causale modellen: hoe werkt dit? Structurele modellen: hoe zit dit in elkaar? cognitieve strategieën: * aanpak 4 fasen - database kiezen - zoekvraag - zoekopdracht - selectie resultaten * aanpak om snel op relevantie te scannen mentale modellen: * zoekconcepten * organisatie database * principes thesaurus * typen artikelen ondersteunende info: taakklasse 1 012 3 ondersteunende info CELSTEC Solutions © 2009

112 cognitieve strategieën: * mentale modellen: * sjablonen van zoekvragen die booleaanse combinaties van trefwoorden beschrijven waarmee zoekvragen specifieker gemaakt kunnen worden ondersteunende info: taakklasse 2 012 3 ondersteunende info Cognitieve strategieën: Kennis over hoe we problemen systematisch kunnen aanpakken. Doelstructuur Heuristieken en vuistregels voor het bereiken van ieder subdoel Mentale modellen: Kennis over hoe de wereld is georganiseerd Conceptuele modellen: wat is dit? Causale modellen: hoe werkt dit? Structurele modellen: hoe zit dit in elkaar? CELSTEC Solutions © 2009

113 cognitieve strategieën: * aanpak om aantal databases te bepalen en tevens op samenvattingen en teksten te zoeken mentale modellen: * sjablonen van zoekvragen die booleaanse combinaties van trefwoorden beschrijven om zoekvragen specifieker te kunnen maken * overzicht over verschillende databases voor verschillende gebieden, structuur daarvan ondersteunende info: taakklasse 3 012 ondersteunende info Cognitieve strategieën: Kennis over hoe we problemen systematisch kunnen aanpakken. Doelstructuur Heuristieken en vuistregels voor het bereiken van ieder subdoel Mentale modellen: Kennis over hoe de wereld is georganiseerd Conceptuele modellen: wat is dit? Causale modellen: hoe werkt dit? Structurele modellen: hoe zit dit in elkaar? CELSTEC Solutions © 2009

114 Blauwdruk voor een opleiding C FB Leertaak (zelfstandig uit te voeren) )‏ Leertaak (volledig ondersteund) Ondersteunende info Procedurele info Deeltaakoefening cognitive feedback Taakklasse

115 Opdracht 8 1)Specificeer de aanpak-kennis in één domein in een specifieke taakklasse 2)Specificeer de mentale modellen in één domein. Beschrijf ze kort ipv te verwijzen naar literatuur of naar ‘bodies of knowledge’. Expliciteer de bepaalde domeinkennis in een specifieke taakklasse. 3)Welke criteria voor feedback op de juiste toepassing van de aanpak- kennis hanteren de docenten en begeleiders in deze blokken? Is er alleen terugkoppeling via Blackboard?

116 Ontwerp ondersteunende informatie Boek Visser en Van Goor * 5.1 Ondernemingsresultaat 5.2 Omzet en winstbijdrage 6.6 De formule van Camp 6.7 Fluctuaties vraag en levertijd 6.8 Bestelmethoden 6.9 Stochastische modellen Bepaal instructie strategie - Presenterende deel colleges - Vragende deel colleges

117 Aan de slag met de tien stappen 7. Routineaspecten van de taak

118 taakklasse 1 012 3 just in time info: procedures om een met een zoekprogramma te kunnen werken Procedurele informatie Beschrijvingen van regels (bv if-then-else), procedures, of scripts nodig voor taak-uitvoering Assistant looking over your shoulder Presenteer in kleine eenheden, precies wanneer het nodig is (Just-in-Time)‏ CELSTEC Solutions © 2009

119 taakklasse 2 012 3 just in time info: regels om booleaanse zoekvragen te specificeren Procedurele informatie Beschrijvingen van regels (bv if-then-else), procedures, of scripts nodig voor taak-uitvoering Assistant looking over your shoulder Presenteer in kleine eenheden, precies wanneer het nodig is (Just-in-Time)‏ CELSTEC Solutions © 2009

120 taakklasse 3 012 just in time info: procedures voor het zoeken naar specifieke databases Procedurele informatie Beschrijvingen van regels (bv if-then-else), procedures, of scripts nodig voor taak-uitvoering Assistant looking over your shoulder Presenteer in kleine eenheden, precies wanneer het nodig is (Just-in-Time)‏ CELSTEC Solutions © 2009

121

122 Opdracht 9 1)Gee voorbeelden van uitwerking van just-in-time en van routinetaken in het TBK curriculum. 2)Wat onderscheidt terugkoppeling op de uitvoering van deze routinetaken in Blackboard van de cognitieve feedback op de ondersteunende informatie? 3)Gebruikt u cognitieve tools? Hoe zet u die in en hoe begeleidt u die?

123 Ontwerp routinetaken + informatie Routinetaken Op BlackBoard worden enkele oefeningen verstrekt voor het berekenen van standaard deviaties en de normaalverdeling. JIT-informatie Voorafgaand aan het terugkoppelcollege waarin de uitwerking van deze opdrachten zal worden toegelicht wordt een voorbeeld uitwerking op BlackBoard aangeboden.

124 Aan de slag met de tien stappen 8 + 9. Analyse van routines

125 8 en 9. Analyseren van routinematige vaardigheden •procedures •regels •concepten •relaties •principes voorwaardelijk Procedurele en regelgebaseerde analyse Voorkennis CELSTEC Solutions © 2009

126 10. Deeltaakoefening Een deelaspect van de hele taak wordt eruit gelicht en apart geoefend Cognitieve context: pas na een hele taak Gericht op automatiseren door heel veel herhaling CELSTEC Solutions © 2009

127 8 en 9. Analysis of routines •procedures •rules •concepts •relations •principles conditional Procedural and rule-based analysis Voorkennis

128 Aan de slag met de tien stappen 10. Deeltaakoefening

129 • Een deel van de taak wordt apart geoefend • Cognitieve context: doe dit pas als tenminste één hele taak duidelijk is • Richt je op automatiseren door vaak herhalen van de deeltaak totdat deze beheerst wordt

130 Opdracht 10 • Hoe wordt deeltaakoefening in het curriculum TBK gerelateerd aan hele taken? • Is er ten minste ervaring genoeg met de hele taak voordat automatiseren van routines plaatsvindt? • Hoe weet de student hoe hij of zij de routine beheerst en waar kan de student dat aan afmeten?

131 Korte evaluatie In hoeverre is het opfrissen/introduceren van het werken met het 4C-ID model geslaagd? Kunt u verder met ontwikkelen van uw onderwijs? Is er behoefte aan nazorg/follow-up? Bent u tevreden over de training?

132 Follow-up tips In het voorjaar 2011 vindt er dit keer ter gelegenheid van verschijnen van het boekje ‘Innovatief onderwijs in de praktijk: toepassingen van het 4C-ID model’ door Bert Hoogveld/Ameike Janssen-Noordman en Jeroen van Merriënboer een symposium 4C-ID plaats te Utrecht. De Open Universiteit brengt binnenkort de mogelijkheid lid te worden van een Community 4C-ID in de nieuwe omgeving: OpenU (www.openU.nl ) Deze community wordt gemodereerd door Bert Hoogveldwww.openU.nl

133 Besluit Bedankt voor de prettige samenwerking. Bert Hoogveld Wendy Kicken


Download ppt "Workshop 4C-ID ontwerpmethodologie Studiedag Technische Bedrijfskunde Hogeschool Utrecht Utrecht, 2 november 2010 Dr. Bert Hoogveld en Dr. Wendy Kicken."

Verwante presentaties


Ads door Google