De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

V ereniging K lantordergestuurde L ogistiek Plan 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "V ereniging K lantordergestuurde L ogistiek Plan 2005."— Transcript van de presentatie:

1 V ereniging K lantordergestuurde L ogistiek Plan 2005

2 Inhoudsopgave •VKL definitie en hoofddoelstellingen •Analyse huidige situatie •Hoe bereiden we ons voor op de toekomst?

3 VKL Definitie en hoofdoelstellingen

4 VKL Visie:De toepassing van kennis van bedrijfsprocessen is een belangrijke succesfactor voor klantorder gestuurde bedrijven in Nederland. Missie: De VKL heeft als (missie) een actieve bijdrage te leveren in het delen van ervaring en kennis over bedrijfsprocessen en ondersteunende systemen voor de klantorder gestuurde keten. Strategie:De missie wordt verwezenlijkt door het netwerken en delen van kennis en ervaringen met de deelnemende partijen in de keten. Daarbij hanteert VKL effectieve en efficiënte overdrachtsvormen die resulteren in directe toepasbaarheid van deze kennis in concrete bedrijfssituaties.

5 VKL Doelstellingen •Doelstellingen 2005 –Enquête 0 meting –Heroriëntatie met marketing en operationeel plan voor komende 2 jaar –Bestuur samenstelling afspiegeling van doelgroep •Doelstellingen 2006 -Realisatie plan -100 betalende leden -Financiële positie 20/40 K€ min/max -Definiëren plan 2007 en 2008 •Doelstellingen 2007 –150 betalende leden –Financiële positie 30/60 K€ euro min/max •Doelstellingen 2008 –200 betalende leden –Financiële positie 40/70 K€ euro min/max

6 Externe analyse: Kansen en Bedreigingen Kansen •Behoefte aan overdracht van direct toepasbare kennis/ervaringen is groter dan ooit: –Individualisering –Direct productief zijn –Globalisering en technologische ontwikkelingen creëren andere behoefte •Veel toegespitste informatie in korte tijd noodzakelijk •Kennis/ervaring levenscyclus kort •Beschikbaarheid internet toepassingen Bedreigingen •Beschikbare tijd voor: –Inleven in complexe vraagstukken –Evenementen –Verenigingswerk •Werkdruk in de bedrijven •Individualisering •Internet informatie overflow •Enorm aanbod producten: –Organisatie advies –Management advies –Inhoudelijke vakgroepen

7 Interne analyse sterke punten Sterke punten: 1.Netwerk 2.Onafhankelijk 3.Verschillende disciplines 4.Toepasbaarheid kennis en ervaring Onderbouwing 1.Netwerk van leden en bestuursleden is groot en kwalitatief hoogstaand 2.Kennis/ervaringoverdracht en aanbieden van netwerk is enige (commerciële) doel 3.Het leden pallet van VKL bestaat uit Leveranciers, adviesbureaus en producerende en verhandelende bedrijven 4.Uitgewisselde kennis en ervaring is direct toepasbaar voor de verschillende bedrijven (KOG segment)

8 Huidige situatie •Nieuwe technologieën maken dat de aangeboden producten (discussie avonden en GAHW) onvoldoende aan te sluiten bij de behoefte van de doelgroep. •De te verwezenlijken doelstellingen zijn onvoldoende duidelijk gedefinieerd.

9 Blik vooruit •Na herdefinitie van de doelstellingen blijkt dat voor de VKL voldoende kansen in de markt aanwezig zijn. Kansen ontstaan juist door de veranderingen ten aanzien van globalisering en technologie. Het adequaat delen van toepasbare kennis en ervaringen blijft daarom noodzakelijk. •Om de vastgestelde sterkten van de VKL superieur, niet imiteerbaar, duurzaam, effectief en efficiënt zijn een aantal acties noodzakelijk.

10 Hoe bereiden we ons voor op de toekomst?

11 Markt segmentatie •20 Houtindustrie •21 Vervaardiging van papier etc. •28 Vervaardiging van producten van metaal •29 Vervaardiging van machines en apparaten •31 Vervaardiging van overige elektrische machines etc. •33 Vervaardiging van medische apparaten •34 Vervaardiging van auto’s aanhangers •35 Vervaardiging van transportmiddelen •36 Vervaardiging van meubels •50 Handel en reparatie •51 Groothandel en handelsbemiddeling •64 Post en telecommunicatie •71 Verhuur •72 Computerservice en informatietechnologie •74 Overige zakelijke dienstverlening •8022 Middelbaar beroepsonderwijs en eductie •803 Tertair onderwijs •911 en 912 werkgevers en beroepsverenigingen

12 Versterken succesfactoren en drijvers •Onafhankelijkheid en verschillende disciplines –Bestuursamenstelling afspiegeling van bedrijfstype in doelgroep –Uitvoeren/ laten uitvoeren Benchmarks –Samenwerking met branche organisaties en kennis platforms •Toepasbaarheid kennis en ervaring en netwerken –Praktijkgerichte lezingen met 1 inleider, bedrijfsspreker en bedrijfsbezoek met tussendoor eenvoudige maaltijd en afsluiting met gezellig samen zijn (netwerken) –Sessies bij toonaangevend bedrijf –Trainingen –Seminars –VKL-IT –Digitaal nieuwsbrief en banners –Beurzen –Makelaarsfunctie


Download ppt "V ereniging K lantordergestuurde L ogistiek Plan 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google