De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoger Onderwijs Referentie Architectuur"— Transcript van de presentatie:

1 Hoger Onderwijs Referentie Architectuur
Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Businessmodel Bedrijfsfuncties Bedrijfsprocessen Informatie Applicaties Technologie Applicatieplatform Informatievoorziening Business Enterprise-architectuur Gebruik van HORA Competentie-ontwikkeling Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

2 Project Regie in de Cloud
Doelstelling: verkennen en bestendigen verdere samenwerking op het gebied van informatievoorziening in hoger onderwijs en onderzoek, met focus op kansen op het gebied van cloud

3 Projectresultaten Informatiestrategie (WP1)
Referentie-architectuur (WP2) Gewenste situatie Relevante ontwikkelingen Gezamenlijke ambities Architectuurvisie Architectuurprincipes Veranderthema’s Criteria voor cloud Roadmap Gezamenlijke initiatieven Plateauplanning Referentiemodellen Business Applicatie Technologie Datamanagement plannen (WP3) Implementatie hulpmiddelen (WP4) Catalogus (WP2)

4 Architectuur en referentie-architectuur
Wat is een architectuur? Een architectuur vertaalt doelstellingen naar een voorgestelde inrichting van organisatie, processen en systemen. Verhoogt de alignment tussen strategie en operatie Geeft inzicht in huidige en gewenste inrichting Verhoogt de kwaliteit van oplossingen Wat is een referentie-architectuur? Een referentie-architectuur is een generieke architectuur gebaseerd op best-practices. Versnelt het opstellen van specifieke architecturen Verhoogt de kwaliteit van specifieke architecturen

5 De drie onderdelen van HORA
Architectuurvisie Referentiemodellen Implementatie- hulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Businessmodel Bedrijfsfuncties Bedrijfsprocessen Informatie Applicaties Technologie Applicatieplatform Informatievoorziening Business Enterprise-architectuur Gebruik van HORA Competentie-ontwikkeling

6 Toepassingsmogelijkheden HORA
Algemene toepassingen architectuur: Het geven van inzicht in verbetermogelijkheden Het geven van inzicht in de relevante aspecten en complexiteit van een verandergebied Het geven van inzicht in de scope van projecten en de relaties met andere projecten Het geven van inzicht in koppelvlakken en mogelijke samenwerking binnen een instelling Het faciliteren van discussie en besluitvorming over eigenaarschap Specifieke toepassingen HORA: Het vergelijken van de inrichting van verschillende instellingen Het geven van inzicht in mogelijkheden voor samenwerking Het versnellen van het opstellen van een instellingsarchitectuur Eenduidiger communicatie naar leveranciers

7 Architectuurvisie

8 Ontwikkelingen POLITIEK ECONOMIE SOCIAAL TECHNOLOGIE
Focus op toegepast onderzoek in topsectoren Minder geld van de overheid Toenemende druk op kwaliteit en focus van onderwijs en onderzoek Nationale en internationale samenwerking tussen Hoger Onderwijs instellingen Toenemend belang van duurzaamheid Meer invloed van Europa POLITIEK Toenemende marktgerichtheid Minder geld van de overheid Mondialisering / internationalisering Focus op toegepast onderzoek in topsectoren Toenemend belang van duurzaamheid Opkomst / doorbraak van online onderwijs ECONOMIE Meer tijd en plaatsonafhankelijk leren en werken Toenemende organisatieonafhankelijkheid Meer aandacht voor het individu Social Media Consumerization Vergrijzing / ontgroening SOCIAAL Meer tijd en plaatsonafhankelijk leren en werken Cloudcomputing Toenemende aandacht voor informatiebeveiliging Smartphones en tablets Van uitvoering naar regievoering Learning Analytics TECHNOLOGIE

9 Principes voor informatievoorziening
Architectuurprincipes Onderwijs en onderzoek staan centraal De informatievoorziening is geïntegreerd De informatievoorziening is onafhankelijk van organisatiegrenzen Gebruikers hebben toegang tot de informatievoorziening op elk moment, op elke plaats en vanaf elk apparaat Informatietechnologie wordt duurzaam ingericht Archiefwaardige informatie wordt in aangewezen applicaties gearchiveerd De kwaliteit van gegevens wordt expliciet geborgd Gegevens zijn beveiligd op basis van hun risicoclassificatie Applicaties voor bedrijfsvoering zijn gestandaardiseerd Relevante ontwikkelingen Samenwerken over organisatiegrenzen Toenemende organisatie-onafhankelijkheid Gegevens en informatie worden meer gedeeld Meer tijd- en plaatsonafhankelijk leren en werken Toenemend belang van duurzaamheid De student staat steeds meer centraal Toenemende druk op kwaliteit en focus van onderwijs en onderzoek Meer nadruk op hergebruik en beheer van onderzoeksgegevens Minder geld van de overheid Onderwijs wordt on-line aangeboden Digitisering van informatie Toenemende aandacht voor informatiebeveiliging Consumerization Cloud computing

10 Digitale Leer Omgeving
Generieke applicaties Portaal Web content management systeem Zoekmachine Samen werkings systeem Unified communications systeem Onderwijsspecifieke applicaties Video streaming systeem Learning management systeem Educatieve applicaties Video management systeem Learning content management systeem Plagiaatdetectie systeem Stage systeem Digitaal portfolio systeem Student informatie systeem Digitaal toetssysteem

11 Digitale Leer- en Werk Omgeving
Gebruikersinteractie Visuele integratie Personalisatie Aanpassen aan voorkeuren Zoeken Procesondersteuning Integratie Generieke ondersteuning samenwerken, communiceren,... Functiespecifieke ondersteuning leren, doceren, onderzoeken,... Domeinspecifieke ondersteuning geestes, exact, technisch, sociaal,... Gegevensbeheer Verkrijgen gegevens Verwerken gegevens Beheren gegevens Archiveren gegevens Delen gegevens

12 Gegevensuitwisseling
Gebruik van gegevens Portaal Intermediair Service provider WSRP SAML v2 SURFconext Externe applicatie Mobiele applicatie Formulieren generator Enquete systeem Zoekmachine Office suite Portaal WS-I BP / WS-RM Digikoppeling RDF / SPAQRL REST / JSON / OAuth WS-I BP / WS-RM RDF / SPARQL WS-I BP / WS-RM REST / JSON / OAuth LDAP v3 WS-I BP / WS-RM REST / JSON / OAuth LDAP v3 CMIS RDF / SPARQL LDAP v3 CMIS LDAP v3 WS-I BP / WS-RM REST / JSON / OAuth LDAP v3 SAML v2 SCIM Beveiliging Gegevensuitwisseling Processturing Authenticatieproxy Mobiele gateway B2B Gateway Enterprise Service Bus (incl. adapters) Message Queueing Middleware Business process management systeem Authenticeren en grofmazig autoriseren van gebruikers Uitwisselen van gegevens met mobiele apparaten Vertalen van berichten van/naar B2B standaarden Vertalen en routeren van berichten Opslaan, routeren en transporteren van berichten Direct uitwisselen van berichten of gegevens Uitvoeren van processen Integratie Canonical Data Model Identity management systeem Linked Data Gateway ETL tool Datadistributie systeem Bestandsbroker Synchroniseren van identiteit en autorisatie gegevens Beschikbaar stellen van Linked Data Uitwisselen van gegevens in bulk Synchroniseren van masterdata Routeren en transporteren van bestanden LDAP v3 LDAP v3 WS-I BP / WS-RM REST / JSON / OAuth LDAP v3 SQL FTP LDAP v3 RDF/ SPARQL LDAP v3 CMIS LDAP v3 CMIS LDAP v3 CMIS LDAP v3 CMIS LDAP v3 Directory server Linked Data Specifieke applicatie Management informatie systeem Web content management systeem Samenwerkings systeem Document management systeem systeem Identity provider Gestructureerde gegevens Ongestructureerde gegevens

13 Verschuiving van flexibiliteit
Applicatie Applicatie Applicatie Applicatie Applicatie platform Applicatie platform Applicatie platform Applicatie platform Fysieke infrastructuur Fysieke infrastructuur Fysieke infrastructuur Fysieke infrastructuur zelf in beheer beheer uitbesteed In eigen rekencentrum Infrastructure as a Service Platform as a Service Software as a Service zelf in beheer beheer uitbesteed

14 Studentmobiliteit Student informatie systeem
thuisinstelling Landelijk uitwisselings systeem gastinstelling (1) minor, onderwijseenheid (3) minor, onderwijseenheid (3) akkoord (4) deelnemer, onderwijseenheiddeelname (4) deelnemer (7) onderwijseenheidresultaat Inschrijf portaal Berichten verkeer

15 Onderzoeksgegevens Gegevens collectie Gegevens verwerking en -analyse
Publicatie creatie Onderzoeks object Onderzoeks gegevens als meting Onderzoeks gegevens als bron Onderzoeks gegevens als resultaat

16 Beheren van onderzoeksgegevens
Gegevens analyse en visualisatie systemen onderzoeks gegevens onderzoeks gegevens onderzoeks gegevens Onderzoeks meetsystemen Onderzoeks gegevens beheersysteem Onderzoeks gegevens archief DOI Object identificatie systeem

17 Referentiemodellen

18 Business model Wat is het?
Een beschrijving van de waardeproposities van een instelling, hoe zij daar geld mee verdient en wat zij daarvoor moet inrichten Waar kun je het voor gebruiken? Bepalen van de impact van veranderingen op de business van een instelling Ondersteunen van strategische scenario-analyses, bijvoorbeeld voor het verkennen van nieuwe verdienmodellen Snel inzicht geven in de essentie van een hoger onderwijs instelling

19 Strategische partners
Business model Strategische partners Toeleverende scholen Organisaties in het beroepenveld Stagebedrijven Andere hoger onderwijs instellingen met wie wordt samengewerkt Inmediairs voor onderzoeks- subsidies (NWO, STW, EC) Organisaties die een bijdrage leveren aan onderzoek Regelgevende en controlerende instanties Alumni en andere werkende professionals Kernactiviteiten Aanleren competenties Certificeren competenties Verwerven kennis Creëren kennis Borgen kennis Overdragen kennis Waardeproposities Leveren van mensen met aangetoonde competenties Bijdragen aan de kennisontwikkeling van de maatschappij Bijdragen aan de innovatie van bedrijven Klantrelaties Persoonlijke begeleiding in leren, voortgang en studieloopbaan Bij elkaar brengen van mensen met soortgelijke leerbehoeften Opbouwen partner- ships met andere organisaties Klantsegmenten Individuen (B2C) Reguliere studenten Buitenlandse studenten Werkende professionals Bedrijven (B2B) Bedrijven die behoefte hebben aan kennis Bedrijven die medewerkers kennis willen laten ontwikkelen Kernmiddelen Campus als ontmoetingsplek Publicaties en onderzoeks- gegevens Onderwijsmateriaal Docenten en onderzoekers Kanalen Deelnemerwerving via directe benadering, toeleverende scholen, alumni en agentschappen in het buitenland Kenniscreatie en valorisatie via samenwerkingen, conferenties en publicaties Kostenstructuur Medewerkers Gebouwen Onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten IT systemen Inkomstenstromen Overheid en deelnemers (1e geldstroom, deelnemergebonden) Zelfstandige publieke organisaties (2e geldstroom, projectgebonden) Bedrijfsleven (3e geldstroom, projectgebonden) Donaties en giften

20 Domeinen Sturing Onderwijs Onderzoek Valorisatie Onderwijs
ondersteuning Onderzoeks ondersteuning Informatie ontsluiting Bedrijfsvoering

21 Bedrijfsfunctiemodel
Wat is het? Een beschrijving wat een instelling doet, onafhankelijk van inrichting van processen en systemen Waar kun je het voor gebruiken? Bepalen van gewenste veranderingen op basis van bijv. strategische keuzen, kosten, baten, risico’s en knelpunten Ondersteunen van portfoliomanagement Bepalen van impact van veranderingen op andere aspecten Bepalen van logische eenheden in organisatie, processen en informatievoorziening Bepalen van eigenaarschap van bedrijfsfuncties Afbakenen van de scope van projecten

22 Bedrijfsfunctiemodel
Sturing Strategie en governance Beleid en planvorming Verander management Verbeter management Verantwoording Onderwijs Onderzoek Valorisatie Onderwijs ontwikkeling Onderwijs uitvoering Deelnemer begeleiding Onderzoeks ontwikkeling Onderzoeks opzet Kennis uitnutting Toetsing Onderzoeks uitvoering Onderzoeks publicatie Onderwijsondersteuning Onderzoeksondersteuning Informatie ontsluiting Deelnemer werving Inschrijving Onderwijs planning Informatie levering Onderzoeks administratie Onderzoeks assistentie Roostering Deelnemer counseling Diplomering Informatie doorlevering Bedrijfsvoering Human Resource Management Financieel management Facilitair Communicatie management Inkoop management Contact management Juridisch management Informatie en Technologie management

23 Onderwijsondersteuning Onderzoeksondersteuning Informatie ontsluiting
Sturing Strategie en governance Strategische planning Enterprise governance Organisatiemanagement Enterprise risicomanagement Beleid en planvorming Beleidsvorming en evaluatie Enterprise architectuur Tactische planning Productportfoliomanagement Verandermanagement Programma en project-portfoliomanagement Programmamanagement Projectmanagement Innovatie Verbetermanagement Procesmanagement Performancemanagement Kwaliteitsmanagement Operationeel management Verantwoording Interne rapportages Jaarverslaglegging Accreditatie Uitvoering Standard Evaluation Protocol Overige externe rapportages Integrale veiligheidsbewaking Onderwijs Onderzoek Valorisatie Onderwijsontwikkeling Opleidingsontwikkeling Onderwijseenheidontwikkeling Onderwijsmateriaalontsluiting Opleidingsevaluatie Onderwijseenheidevaluatie Onderwijsuitvoering Voorbereiding onderwijsactiviteit Leergroepvorming Uitvoering onderwijsactiviteit Deelnemerbegeleiding Studieloopbaanbegeleiding Stage en afstudeermatching Stage en afstudeerbegeleiding Onderzoeksontwikkeling Onderzoeksvraagidentificatie Onderzoekspartnering Onderzoeksplanning Financieringswerving Onderzoeksopzet Bronidentificatie Onderzoeksprotocolontwikkeling Onderzoeksinstrumentontwikkeling Kennisuitnutting Kennisoverdracht naar maatschappij Kennisoverdracht naar bedrijven Octrooiwerving Kennisvermarkting Start-upbegeleiding Toetsing Toetsvoorbereiding Toetsuitvoering Toetsbeoordeling Vaststelling verworven competenties Onderzoeksuitvoering Literatuuronderzoek Gegevenscollectie Gegevensverwerking en -analyse Onderzoeksprotocoltoetsing Promovendusbegeleiding Onderzoekspublicatie Publicatiecreatie Collegiale toetsing Kennisoverdracht naar vakgenoten Kennisoverdracht naar onderwijs Onderwijsondersteuning Onderzoeksondersteuning Informatie ontsluiting Deelnemerwerving Marktonderzoek Marktbewerking Informatieverstrekking Prospectondersteuning Inschrijving Aanmeldingsregistratie Deelnemermatching Deelnemerinschrijving Deelnemerherinschrijving Deelnemeruitschrijving Onderwijsplanning Onderwijsadministratie Onderwijseenheidinschrijving Toetsinschrijving Onderwijsactiviteitenplanning Vraagprognostisering Lesgroepvorming Inzet en middelenplanning Onderzoeksadministratie Financieringsondersteuning Onderzoeksregistratie Vergunningswerving Onderzoeksobjectwerving Onderzoeksassistentie Onderzoeksgegevensbeheer Impactanalyse Informatielevering Onderzoeksresultaatborging Onderzoeksresultaatarchivering Onderzoeksresultaatpreservering Onderzoeksresultaatontsluiting Roostering Lesroosterconstructie Toetsroosterconstructie Roosterpublicatie Roosterwijziging Deelnemercounseling Studiekeuzebegeleiding Persoonlijke situatiebegeleiding Arbeidsmarktbegeleiding Diplomering Kwalificatiecontrole Bindend studieadvies Waardedocumentverstrekking Informatiedoorlevering Ontsluiting digitale databanken Ontsluiting digitaal materiaal Ontsluiting fysiek materiaal Informatievaardigheids ondersteuning Bedrijfsvoering Human Resource Management Formatieplanning Werving en selectie Medewerkerontwikkeling Medewerkerbeoordeling Medewerkeradministratie Tijdregistratie Salaris- en declaratieverwerking Ziekte en verzuimadministratie Financieel management Begrotingsconstructie Grootboekbeheer Activabeheer Facturering Debiteurenbeheer Crediteurenbeheer Betalingen Vermogensbeheer Facilitair management Gebouwbeveiliging Cateringbeheer Schoonmaak Afvalbeheer Vastgoedontwikkeling Gebouwbeheer Goederenafhandeling Bedrijfshulpverlening Documentafhandeling Informatie en Technologie management Functioneel beheer Gegevensbeheer Informatiebeveiliging Identiteitenbeheer Applicatie-ontwikkeling Applicatiebeheer IT-infrastructuurontwikkeling IT-infrastructuurbeheer Inkoopmanagement Aanbesteden Leveranciersbeheer Contractbeheer Bestellen Communicatiemanagement Imago-ontwikkeling Interne communicatie Externe communicatie Contactmanagement Contactbeheer Servicemanagement Relatiebeheer Alumnibeheer Juridisch management Compliancebeheer Juridisch adviseren Juridische bescherming Afhandeling bezwaren en beroepen Klachtenafhandeling

24 Onderwijs Onderwijs Deelnemer werving Onderwijs ontwikkeling Toetsing
opleiding minor onderwijseenheid Onderwijs Deelnemer werving Onderwijs ontwikkeling Toetsing resultaat Verbeter management onderwijseenheid toetsmateriaal opleiding onderwijseenheid minor onderwijsprogramma onderwijseenheid resultaat onderwijs programma rooster Onderwijs planning medewerker Human Resource Management toetsresultaat onderwijseenheidresultaat deelnemer examenprogramma opleiding minor onderwijseenheid leermateriaal werkproduct Roostering Onderwijs uitvoering Diplomering rooster publicatie werk deelnemer Informatie (door)levering Contact management deelnemer examenprogramma deelnemer activiteit stage/afstudeer organisatie Inschrijving Deelnemer begeleiding Deelnemer counseling deelnemer deelnemer

25 Onderwijsondersteuning Onderwijsondersteuning
individu organisatie alumnus Onderwijsondersteuning inkomende betaling Contact management Deelnemer werving opleiding minor prospect Inschrijving Financieel deelnemer vordering deelnemer opleiding minor onderwijseenheid Informatie doorlevering opleiding onderwijseenheid minor onderwijsprogramma alumnus Onderwijs planning Onderwijs ontwikkeling deelnemer lesgroep onderwijsactiviteit inzetplanning Onderwijs uitvoering werkactiviteit rooster Verander management Roostering ruimte voorwerp rooster Toetsing Human Resource Management medewerker ruimte voorwerp onderwijseenheidresultaat Verantwoording Diplomering waardedocument Facilitair management deelnemer examenprogramma bezwaarschrift Juridisch management deelnemer examenprogramma Deelnemer begeleiding Deelnemer counseling Verbeter management deelnemer resultaat deelnemer

26 Informatieontsluiting
Onderzoek, onderzoeksondersteuning, algemene ondersteuning en valorisatie Onderzoek Human Resource Management medewerker Onderzoeks ontwikkeling Onderzoeks opzet resultaat Verbeter management onderzoek onderzoek onderzoek subsidieprogramma subsidieovereenkomst onderzoek Onderzoeks uitvoering onderzoeksobject onderzoek onderzoek onderzoeksgegevens Onderzoeks publicatie publicatie (meta-data) onderzoeksgegevens Onderzoeksondersteuning Financieel management Onderzoeks administratie publicatie onderzoeksgegevens Onderzoeks assistentie publicatie werk Onderwijs ontwikkeling vordering Valorisatie Informatieontsluiting werk publicatie (bestaand) onderzoeksgegevens (bestaand) Kennis uitnutting Informatie (door)levering Onderwijs uitvoering publicatie (meta-data) publicatie onderzoeksgegevens publicatie

27 Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Verbeter management
resultaat Communicatie management Juridisch management Diplomering bezwaarschrift melding werkorder alumnus medewerker medewerker Deelnemer werving Human Resource Management medewerker dienstverband werkactiviteit Financieel management vordering Onderzoeks administratie individu organisatie alumnus inkomende betaling verplichting deelnemer vordering Deelnemer begeleiding Contact management leverancier Inkoop management Inschrijving stage/afstudeer organisatie melding werkorder bedrijfseis voorwerp applicatie systeemsoftware apparaat ruimte voorwerp Informatie en Technologie management Facilitair management Roostering

28 Sturing Sturing Onderwijs Onderwijs ondersteuning Onderzoek
doelstelling (strategisch) plan (strategisch) Strategie en governance Beleid en planvorming Onderwijs ondersteuning doelstelling (tactisch) beleidsuitgangspunt architectuur plan (tactisch) doelstelling (strategisch) plan (strategisch) Onderzoek Verander management doelstelling indicator beleidsuitgangspunt architectuur plan doelstelling (tactisch) beleidsuitgangspunt architectuur plan (tactisch) doelstelling (strategisch) plan (strategisch) Onderzoeks ondersteuning resultaat resultaat resultaat Valorisatie Verbeter management resultaat Informatie ontsluiting indicator resultaat Verantwoording Bedrijfsvoering

29 Bedrijfsprocesmodel Wat is het?
Een beschrijving van de ketens van activiteiten in de processen van instellingen die een logische oorzaak-gevolg relatie hebben en daarmee aan elkaar gekoppeld zijn in volgorde en tijd Waar kun je het voor gebruiken? Bepalen van gewenste veranderingen op basis van bijv. strategische keuzen, kosten, baten, risico’s en knelpunten Inzicht krijgen in de afhankelijkheden tussen mensen, afdelingen en activiteiten en daarmee in ketens van samenwerking, overdrachts-punten tussen afdelingen en doorlooptijden Startpunt voor gedetailleerde procesbeschrijvingen Bepalen van eigenaarschap van processen Afbakenen van de scope van projecten

30 Ondersteunende processen
Bedrijfsprocesmodel Strategisch sturen Ontwikkelen instellingsidentiteit Ontwikkelen business modellen Ontwikkelen instellingsplan Sturende processen Tactisch sturen Ontwikkelen beleid Doorvoeren veranderingen Doorvoeren verbeteringen Onderwijs Ontwikkelen opleiding Voorbereiden onderwijsperiode Afsluiten onderwijsperiode Werven deelnemers Inschrijven voor opleiding Leveren onderwijs Examineren Beheren alumni Onderzoek Ontwikkelen onderzoek Primaire processen Werven onderzoek Uitvoeren onderzoek Publiceren onderzoeksresultaten Faciliteren promotie Valorisatie Uitbaten onderzoeksresultaten Beheren en ontsluiten onderzoeksresultaten Afhandelen contacten en meldingen Ondersteunende processen Afhandelen periodieke/continue verzoeken Instandhouden middelen

31 Bedrijfsprocesmodel (Sturende processen)
Strategisch sturen Ontwikkelen instellingsidentiteit Ontwikkelen business modellen Ontwikkelen BM Onderwijs Ontwikkelen BM Onderzoek Ontwikkelen instellingsplan Ontwikkelen meerjarenplanning Sturen meerjarenplanning Tactisch sturen Ontwikkelen beleid Uitvoeren beleidsanalyse Definieren beleid Monitoren en evalueren beleidsuitvoering Verantwoorden beleid Sturende processen Doorvoeren veranderingen Definieren veranderings-initiatieven Voorbereiden veranderingen Implementeren veranderingen Evalueren veranderingen Doorvoeren verbeteringen Inventariseren verbeteringen Definieren en prioriteren verbeteringen Implementeren verbeteringen Evalueren verbeteringen

32 Bedrijfsprocesmodel (Sturende processen) met indicatieve beleidsterreinen
(indicatief) Marketing/ Comm. Onderwijs Onderzoek Organisatie/ Personeel Financien/ Risico’s Bedrijfsvoering /Informatievoorz Strategisch sturen Ontwikkelen instellingsidentiteit Ontwikkelen business modellen Ontwikkelen BM Onderwijs Ontwikkelen BM Onderzoek Ontwikkelen instellingsplan Ontwikkelen meerjarenplanning Sturen meerjarenplanning Tactisch sturen Sturende processen Ontwikkelen beleid Uitvoeren beleidsanalyse Definieren beleid Monitoren en evalueren beleidsuitvoering Verantwoorden beleid Doorvoeren veranderingen Definieren veranderings-inittiatieven Voorbereiden veranderingen Implementeren veranderingen Evalueren veranderingen Doorvoeren verbeteringen Inventariseren verbeteringen Definieren en prioriteren verbeteringen Implementeren verbeteringen Evalueren verbeteringen

33 Informatiemodel Wat is het?
Een conceptueel model van de objecten van een instelling waarover gestructureerde gegevens worden vastgelegd Waar kun je het voor gebruiken? Verhogen van de kwaliteit van gegevens door Bepalen van verantwoordelijk eigenaar en beheerder (data steward) van gegevens Bepalen van verantwoordelijke applicatie en noodzakelijke gegevenstromen tussen applicaties Als basis voor definities van processen, managementinformatie, applicaties en applicatie-integratie Voor classificatie van gegevens voor informatiebeveiliging Afbakenen van de scope van projecten

34 Informatieontsluiting Onderwijsondersteuning
Informatiemodel Sturing onderwijs instelling organisatie onderdeel doelstelling indicator beleids uitgangspunt architectuur plan resultaat Onderwijs Onderzoek Valorisatie opleiding leermateriaal leeractiviteit toetsactiviteit subsidie programma onderzoeks object octrooi minor toetsmateriaal stage/afstudeer organisatie toetsresultaat subsidie overeenkomst publicatie onderwijs eenheid leergroep stage/afstudeer opdracht onderwijseenheidresultaat samenwerkings verband onderzoeks gegevens onderwijs programma deelnemer stage/afstudeer activiteit competentie (deelnemer) onderzoek examen programma werkproduct Informatieontsluiting Onderwijsondersteuning Onderzoeks ondersteuning publicatie (gepubliceerd) manifestatie prospect onderwijseenheid uitvoering lesgroep waarde document onderz.geg. (gepubliceerd) item campagne onderwijseenheid deelname rooster werk uitleen onderwijs overeenkomst onderwijs activiteit inzetplanning expressie Bedrijfsvoering organisatie melding dienst betrekking inkomende betaling kostenplaats leverancier gebouw applicatie individu werkorder werk activiteit uitgaande betaling vordering inkoop contract ruimte systeem software contact medewerker beoordeling journaalpost verplichting bedrijfseis voorwerp apparaat alumnus formatieplaats competentie (medewerker) activum begroting configuratie item

35 Informatiemodel – BIV classificatie
Sturing I I I I I V onderwijs instelling organisatie onderdeel doelstelling indicator beleids uitgangspunt architectuur plan resultaat Onderwijs Onderzoek Valorisatie B I B I B I B I I I V I opleiding leermateriaal leeractiviteit toetsactiviteit subsidie programma onderzoeks object octrooi B I B I V I V I I minor toetsmateriaal stage/afstudeer organisatie toetsresultaat subsidie overeenkomst publicatie B I I I I V B I V onderwijs eenheid leergroep stage/afstudeer opdracht onderwijseenheidresultaat samenwerkings verband onderzoeks gegevens onderwijs programma B I deelnemer B I V stage/afstudeer activiteit B I I V competentie (deelnemer) onderzoek B I examen programma werkproduct I V Algemene ondersteuning Onderwijsondersteuning Onderzoeks ondersteuning publicatie (gepubliceerd) manifestatie B I V B I B I I prospect onderwijseenheid uitvoering lesgroep waarde document onderz.geg. (gepubliceerd) item B I B I campagne onderwijseenheid deelname rooster werk uitleen I B I onderwijs overeenkomst onderwijs activiteit inzetplanning I expressie Bedrijfsvoering B I V I I I V organisatie melding dienst betrekking inkomende betaling kostenplaats leverancier gebouw applicatie I I I B V individu werkorder werk activiteit I uitgaande betaling vordering inkoop contract ruimte systeem software I contact medewerker B I V I beoordeling I V journaalpost verplichting bedrijfseis I voorwerp apparaat B I V I alumnus formatieplaats competentie (medewerker) activum begroting configuratie item middel hoog

36 Informatiemodel – relatie met selectielijst hogescholen
Sturing onderwijs instelling organisatie onderdeel doelstelling indicator beleids uitgangspunt architectuur plan resultaat Onderwijs Onderzoek Valorisatie opleiding leermateriaal leeractiviteit toetsactiviteit subsidie programma onderzoeks object octrooi minor toetsmateriaal stage/afstudeer orgnisatie toetsresultaat subsidie overeenkomst publicatie onderwijs eenheid leergroep stage/afstudeer opdracht onderwijseenheidresultaat samenwerkings verband onderzoeks gegevens onderwijs programma deelnemer stage/afstudeer activiteit competentie (deelnemer) onderzoek examen programma werkproduct Informatieontsluiting Onderwijsondersteuning Onderzoeks ondersteuning publicatie (gepubliceerd) manifestatie prospect onderwijseenheid uitvoering lesgroep waarde document onderz.geg. (gepubliceerd) item campagne onderwijseenheid deelname rooster werk uitleen onderwijs overeenkomst onderwijs activiteit inzetplanning expressie Bedrijfsvoering organisatie melding dienst betrekking inkomende betaling kostenplaats leverancier gebouw applicatie individu werkorder werk activiteit uitgaande betaling vordering inkoop contract ruimte systeem software contact medewerker beoordeling journaalpost verplichting bedrijfseis voorwerp apparaat alumnus formatieplaats competentie (medewerker) activum begroting configuratie item archief indicatie 5 jaar of langer bewaren

37 Onderwijsondersteuning Onderzoeksondersteuning Informatie ontsluiting
Sturing Strategie en governance Beleid en planvorming Verandermanagement Verbetermanagement Verantwoording onderwijs instelling doelstelling (strategisch) beleids uitgangspunt doelstelling (tactisch) doelstelling (programma) doelstelling (project) indicator resultaat organisatie onderdeel plan (strategisch) architectuur plan (tactisch) plan (programma) plan (project) Onderwijs Onderzoek Valorisatie Onderwijsontwikkeling Onderwijsuitvoering Onderwijsbegeleiding Onderzoeksontwikkeling Onderzoeksopzet Kennisuitnutting opleiding leer materiaal leer activiteit werkproduct deelnemer stage/afstudeer opdracht subsidie programma susidie overeenkomst publicatie (octrooi) octrooi minor toets materiaal leergroep stage/afstudeer activiteit competentie (deelnemer) stage/afstudeer organisatie onderzoek samenwerkings verband onderwijs eenheid onderwijs programma examen programma Onderzoeksuitvoering Onderzoekspublicatie Toetsing onderzoeks object onderzoeks gegevens onderzoeks geg. (output) publicatie toets activiteit toets resultaat onderwijseenheid resultaat Onderwijsondersteuning Onderzoeksondersteuning Informatie ontsluiting Deelnemerwerving Inschrijving Onderwijsplanning Onderzoeksadministratie Onderzoeksassistentie onderwijseen-heiduitvoering onderwijs activiteit Informatielevering prospect campagne opdrachtgever onderwijs overeenk. onderwijseen-heiddeelname lesgroep publicatie (gepubliceerd) onderz.geg. (gepubliceerd) inzetplanning Informatiedoorlevering Roostering Deelnemercounseling werk item Diplomering rooster manifestatie uitleen waarde document expressie Bedrijfsvoering HRM Financieel management Facilitair management Informatie en Technologie management formatieplaats werk activiteit inkomende betaling kostenplaats gebouw voorwerp bedrijfseis apparaat medewerker beoordeling uitgaande betaling vordering ruimte configuratie item applicatie systeem software dienst betrekking competentie (medewerker) journaalpost verplichting activum begroting Contactmanagement Inkoopmanagement organisatie contact Communicatie management Juridisch management leverancier inkoop contract individu alumnus melding werkorder

38 Informatie naar type Richting Gebeurtenis Product Partij Overeenkomst
doelstelling indicator beleids uitgangspunt architectuur bedrijfseis plan Gebeurtenis onderwijseenheiduitvoering rooster stage/afstudeer activiteit toetsresultaat onderzoek campagne werkorder vordering uitgaande betaling onderwijs activiteit onderwijseenheid deelname werkproduct onderwijseenheidresultaat uitleen contact werk activiteit verplichting journaalpost inzetplanning leeractiviteit toetsactiviteit waarde document begroting melding beoordeling inkomende betaling resultaat Product Partij Overeenkomst opleiding organisatie formatieplaats stage/afstudeer organisatie prospect alumnus onderwijs overeenkomst inkoop contract minor organisatie onderdeel dienst betrekking stage/afstudeer opdracht individu lesgroep examen programma onderwijs eenheid onderwijs instelling medewerker leverancier deelnemer projectgroep subsidie overeenkomst onderwijs programma competentie samenwerkings verband Middel leermateriaal publicatie werk item activum configuratie item gebouw applicatie toetsmateriaal onderzoeks gegevens expressie subsidie programma kostenplaats ruimte systeem software onderzoeks object octrooi manifestatie voorwerp apparaat

39 Applicatiemodel Wat is het?
Een model van de idealiter aanwezige applicaties in een instelling, afgestemd op wat verkrijgbaar is in de markt Waar kun je het voor gebruiken? Als lijst van eenheden waarvan moet worden bepaald of wel wel/niet gesourced zouden moeten worden uit de community of public cloud Als bron van inspiratie voor het bepalen van verbeteringen in het eigen applicatielandschap van instellingen Voor het bepalen van de gewenste gegevensuitwisselingen en services tussen applicaties Bepalen van eigenaarschap van applicaties Afbakenen van de scope van projecten

40 Specifieke applicaties
Sturing Management informatie systeem Project Programma en Portfolio management systeem Architectuur beheersysteem Kwaliteits management systeem Gezondheid Veiligheid en Duurzaamheid systeem Onderwijs Onderzoek Valorisatie Educatieve applicatie Learning content management systeem Plagiaatdetectie systeem Onderzoeks meetsysteem Gegevens analyse systeem Gegevens visualisatie systeem Learning management systeem Digitaal portfolio systeem Digitaal toetssysteem Onderzoeks gegevensbeheer systeem Video management systeem Video streaming systeem Stage en afstudeer systeem Onderwijsondersteuning Onderzoeksondersteuning Informatieontsluiting Student informatie systeem Inzet plannings systeem Rooster systeem Onderzoeks informatie systeem Onderzoeks publicatie repository Bibliotheek systeem Promotie volg systeem Onderzoeks gegevens archief Wetenschappelijke zoekmachine Bedrijfsvoering Personeels systeem Tijdregistratie systeem Financieel systeem Facilitair systeem Inkoop systeem CRM systeem Service management systeem Corporate LMS Salaris verwerkings systeem Betaalsysteem Kaartbeheer systeem Aanbestedings systeem Software ontwikkel omgeving IT management systeem

41 Onderwijsondersteuning Onderzoeksondersteuning Informatieontsluiting
Sturing Management informatie systeem Project Programma en Portfolio management systeem Architectuur beheersysteem Kwaliteits management systeem Gezondheid Veiligheid en Duurzaamheid systeem Onderwijs Onderzoek Valorisatie Educatieve applicatie Learning content management systeem Plagiaatdetectie systeem Onderzoeks meetsysteem Gegevens analyse systeem Gegevens visualisatie systeem Learning management systeem Digitaal portfolio systeem Digitaal toetssysteem Onderzoeks gegevensbeheer systeem Video management systeem Video streaming systeem Stage en afstudeer systeem Onderwijsondersteuning Onderzoeksondersteuning Informatieontsluiting Student informatie systeem Inzet plannings systeem Rooster systeem Onderzoeks informatie systeem Onderzoeks publicatie repository Bibliotheek systeem Promotie volg systeem Onderzoeks gegevens archief Wetenschappelijke zoekmachine Bedrijfsvoering Personeels systeem Tijdregistratie systeem Financieel systeem Facilitair systeem Inkoop systeem CRM systeem Service management systeem Corporate LMS Salaris verwerkings systeem Betaalsysteem Kaartbeheer systeem Aanbestedings systeem Software ontwikkel omgeving IT management systeem Generieke applicaties Zoekmachine Portaal Narrowcasting systeem Online kennisbank Enquete systeem Formulieren generator Samen werkings systeem Unified communications systeem systeem Business process management systeem Web content management systeem Document management systeem Office suite Input management systeem Enterprise output management systeem

42 Onderwijs en onderwijsondersteuning applicaties
Extern open onderwijsportaal Onderwijs Educatieve applicaties leermateriaal leermateriaal medewerker Personeels systeem Learning content management systeem Digitaal toetssysteem Corporate LMS Plagiaatdetectie systeem Video streaming en management systemen leermateriaal Document management systeem deelnemer onderwijseenheid toetsactiviteit toetsresultaat werkproduct CRM systeem leermateriaal deelnemer Digitaal portfolio systeem Learning management systeem deelnemer examenprogramma stage/afstudeer organisatie resultaat organisatie prospect alumnus Management informatie systeem deelnemer onderwijseenheid examenprogramma lesgroep leergroep Financieel systeem deelnemer opdrachtgever vordering ruimte voorwerp Rooster systeem rooster deelnemeractiviteit Facilitair systeem deelnemer lesgroep onderwijsactiviteit stage/afstudeer activiteit Student informatie systeem Stage en afstudeer systeem Enquete systeem inzetplanning Onderwijsondersteuning onderwijsactiviteit examenprogramma deelnemer werk activiteit Project Programma en Portfolio management systeem Inzet plannings systeem deelnemer onderwijseenheid deelnemer onderwijsovereenkomst (aanmelding) minor onderwijseenheid deelnemer onderwijseenheiddeelname onderwijseenheidresultaat Service management systeem deelnemer opleiding deelnemer onderwijs- overeenkomst Landelijke opleidingsdatabase (HODEX) Landelijk inschrijfsysteem (Studielink) Landelijk uitwisselings systeem Basisregister hoger onderwijs (BRON-HO) Gemeen- schappelijke voorziening Instelling is verantwoordelijk (binnen domein) Instelling is verantwoordelijk (ander domein)

43 Onderzoek, onderzoeksondersteuning en algemene ondersteuning applicaties
Object identificatie systeem Onderzoek Informatie ontsluiting DOI deelnemer Student informatie systeem Gegevens analyse en visualisatie systemen Onderzoeks gegevens archief Extern onderzoeks portaal onderzoeks gegevens (meta-data) onderzoeks gegevens onderzoeks gegevens publicatie (meta-data) publicatie (meta-data) Onderzoeks gegevens beheersysteem Onderzoeks publicatie repository e-Depot (KB) publicatie resultaat Management informatie systeem onderzoeks gegevens publicatie publicatie onderzoeks gegevens Onderzoeks meetsystemen Wetenschappelijke zoekmachine Externe gegevens bronnen publicatie (meta-data) publicatie werk manifestatie expressie Onderzoeksondersteuning kostenplaats inkomende betaling medewerker Personeels systeem Promotie volg systeem onderzoek Onderzoeks informatie systeem Bibliotheek systeem Financieel systeem medewerker deelnemer vordering subsidie overeenkomst werk, manifestatie, expressie, item Auteur identificatie systeem Onderzoeks subsidieaanvraag systeem Nederlandse bibliotheek catalogus (GGC) DAI / ORCID onderzoek

44 Bedrijfsvoering applicaties
medewerker dienstverband werkactiviteit medewerker resultaat Rooster systeem Personeels systeem Salaris verwerkings systeem Management informatie systeem ruimte voorwerp Student informatie systeem Facilitair systeem Betaalsysteem kostenplaats journaalpost ruimte inkomende betaling configuratie-item deelnemer vordering Inzet plannings systeem Service management systeem Kaart beheer systeem Financieel systeem Bibbliotheek systeem kostenplaats inkomende betaling werkactiviteit werkactiviteit Project Programma en Portfolio management systeem Software ontwikkel omgeving Tijd registratie systeem deelnemer vordering organisatie leverancier verplichting inkomende betaling werkactiviteit configuratie-item deelnemer Architectuur beheer systeem IT management systeem Inkoop systeem CRM systeem Student informatie systeem leverancier individu stage/afstudeer organisatie Learning content management systeem leermateriaal Corporate LMS Aanbestedings systeem Stage en afstudeer systeem organisatie Nieuw Handels Register

45 Sturing applicaties Sturing Management informatie systeem
werkactiviteit Management informatie systeem Project Programma en Portfolio management systeem Tijdregistratie systeem werkactiviteit Kwaliteits management systeem Gezondheid Veiligheid en Duurzaamheid systeem Rooster systeem IT management systeem Architectuur beheersysteem

46 Generieke applicaties
Gebruikersinteractie Zoekmachine Portaal Narrowcasting systeem Online kennisbank Enquete systeem Formulieren generator Samenwerking Processturing Samen werkings systeem Unified communications systeem systeem Business process management systeem Contentbeheer Web content management systeem Document management systeem Office suite Input management systeem Enterprise output management systeem Sjabloon generator

47 Onderwijs, onderzoek en ondersteunende applicaties
Student informatie systeem Learning management systeem Rooster systeem Stage en afstudeer systeem Bibliotheek systeem Onderzoeks informatie systeem Onderzoeks meetsysteem Onderzoeks publicatie repository uitleen onderzoeks gegevens opleiding leermateriaal rooster stage/afstudeer organisatie onderzoek publicatie werk minor examen programma onderwijs activiteit stage/afstudeer opdracht subsidie programma medewerker manifestatie Onderzoeks gegevens beheersysteem onderwijs eehneid werkproduct inzetplanning stage/afstudeer activiteit onderzoeksgeg. (meta-data) deelnemer expressie onderwijs programma deelnemer lesgroep medewerker onderzoeks gegevens item publicatie (meta-data) organisatie onderwijseenheid uitvoering onderwijs eenheid medewerker deelnemer deelnemer samenwerkings verband onderzoeks object Wetenschappelijke zoekmachine onderwijseenheid deelname medewerker deelnemer examen programma medewerker organisatie examen programma lesgroep ruimte werkactiviteit Gegevens analysesysteem materiaal werkproduct vordering toetsresultaat projectgroep voorwerp subsidie overeenkomst publicatie Inzet plannings systeem inkomende betaling onderzoeks gegevens onderwijseen-heidresultaat deelnemer activiteit kostenplaats medewerker Learning content management systeem onderwijs overeenkomst inzetplanning deelnemer Gegevens visualisatiesysteem Digitaal portfolio systeem deelnemer Promotie volgsysteem medewerker leermateriaal onderzoeks gegevens waarde document werkproduct Onderzoeks gegevens archief onderwijs activiteit lesgroep deelnemer Video management systeem werkactiviteit medewerker leergroep examen programma onderzoeks gegevens (gepubliceerd) onderzoek competentie (deelnemer) medewerker leermateriaal (video) Digitaal toets systeem Educatieve applicatie werkactiviteit organisatie onderwijs activiteit Video streaming systeem publicatie (meta-data) deelnemer activiteit toetsmateriaal vordering toetsactiviteit deelnemer leermateriaal (video) Plagiaat detectiesysteem inkomende betaling toetsresultaat rooster werkproduct onderwijs eenheid prospect deelnemer medewerker medewerker applicatie is bron applicatie is afnemer

48 Sturing en bedrijfsvoeringapplicaties
Financieel systeem Personeels systeem Management informatie systeem Inkoop systeem Salaris verwerkings systeem CRM systeem Service management systeem kostenplaats onderwijs instelling inkoopcontract onderwijs instelling campagne resultaat melding vordering organisatie onderdeel leverancier organisatie onderdeel prospect indicator werkorder verplichting medewerker verplichting medewerker alumnus configuratie item journaalpost dienst betrekking voorwerp dienst betrekking contact deelnemer activum competentie applicatie werkactiviteit individu medewerker inkomende betaling beoordeling apparaat verplichting organisatie Kaartbeheer systeem ruimte medewerker uitgaande betaling formatieplaats systeem software uitgaande betaling medewerker IT management systeem begroting medewerker journaalpost deelnemer applicatie leverancier kostenplaats stagebedrijf apparaat Corporate LMS Project,Programma en Portfolio manage-mentsysteem leverancier medewerker systeem software deelnemer Architectuur beheer systeem architectuur leermateriaal Facilitair systeem formatieplaats werkactiviteit medewerker Tijdregistratie systeem Betaalsysteem werkactiiviteit medewerker inkomende betaling gebouw organisatie werkactiviteit Kwaliteits management systeem Systems management tool ruimte medewerker Document management systeem Aanbestedings systeem leverancier bedrijfseis voorwerp doelstelling applicatie medewerker werkproduct indicator systeem software waarde document resultaat apparaat applicatie is bron applicatie is afnemer

49 Applicatieplatformmodel
Wat is het? Een model van de idealiter aanwezige generieke software in een instelling, afgestemd op wat verkrijgbaar is in de markt Waar kun je het voor gebruiken? Als lijst van eenheden waarvan moet worden bepaald of wel wel/niet gesourced zouden moeten worden uit de community of public cloud Als bron van inspiratie voor het bepalen van verbeteringen in het eigen applicatieplatform van instellingen Afbakenen van de scope van projecten

50 Gegevensuitwisseling
Applicatieplatform Gegevensuitwisseling Beveiliging Mobiele gateway Message Queueing Middleware Identity management systeem B2B gateway Datadistributie systeem Bestandsbroker Linked Data gateway Enterprise Service Bus ETL tool Authenticatie proxy Uitvoering Web applicatieserver Applicatie server Intrusion prevention / detection systeem Gegevensbeheer Database management systeem HTTP server Directory server Besturing Besturings systeem Server virtualisatie platform Desktop virtualisatie platform Applicatie virtualisatie platform

51 Criteria voor cloud Dienstcriteria Productcriteria Commodity oplossing
Beveiligingsmaatregelen Hoge eenmalige investering Voldoen aan juridisch normenkader Sterk variabele capaciteit Koppeling met SURFconext Hoge beschikbaarheid Koppelvlakken op basis van open standaarden Ervaring met dienst in public cloud Aanpasbaarheid Sectorspecifiek Evolueerbaarheid Instellingsspecifiek Exit mogelijkheid Locatie-afhankelijkheid Rekenmodel Service level agreement

52 Dienstcriteria en indicatie van gewenst deployment model
Public cloud Community cloud Eigen locatie Commodity oplossing + - Hoge eenmalige investering ++ Sterk variabele capaciteit Hoge beschikbaarheid Ervaring met public cloud Sectorspecifiek Instellingsspecifiek Locatie-afhankelijkheid

53 5-sterren schema Open Data

54 Intermediair Identity provider Gebruiker Service provider
Directory server SURFconext SAML authenticatieproxy identity provider Mobiele app SAML authenticatieproxy service provider REST Gateway Enterprise Service Bus OAuth2 authenticatieproxy serviceprovider Applicatie Service provider

55 Implementatiehulpmiddelen

56 Architectuur gepositioneerd
governancestructuur en -principes governancestructuur en -principes Enterprise governance Strategie en beleid doelstellingen, beleidsutgangspunten en roadmap architectuurprincipes, modellen en roadmap Programma en project portfoliomanagement doelstellingen, beleidsuitgangspunten en roadmap architectuurprincipes en -modellen, roadmap Enterprise architectuur programma/ project definitie voortgang architectuurprincipes en -modellen, compliance reviews projectdocumenten Programma’s en projecten behoeften, configuratie-items architectuurprincipes en -modellen behoeften oplossing behoeften behoeften Operatie en beheer doelstellingen en beleidsuitgangspunten

57 Relatie met PRINCE2 Afhandelen issues en excepties uit architectuurreviews Gebruik enterprise-architectuur voor afbakenen van project Bepalen of er nog openstaande issues zijn m.b.t. de enterprise-architectuur Genereren afwijkingenplan voor architectuurissues die tot extra werk leiden Opstellen afspraak (PSA) tussen architectuurfunctie en ontwikkelpartners Informele architectuurreview van projectdocumenten Formele architectuurreview van projectdocumenten

58 Onderwijsondersteuning Onderzoeksondersteuning Informatie ontsluiting
Voorbeeld van toepassing - bedrijfsfuncties die relevant zijn voor het kunnen “uitbesteden van IT-diensten” Sturing Strategie en governance Beleid en planvorming Verander management Verbeter management Verantwoording Onderwijs Onderzoek Valorisatie enterprise governance IT governance enterprise risicomanagement enterprise-architectuur informatie-architectuur projectmanagement Onderwijs ontwikkeling Onderwijs uitvoering Deelnemer begeleiding Onderzoeks ontwikkeling Onderzoeks opzet Kennis uitnutting beleidsvorming en evaluatie inkoopbeleid informatiebeleid HRM beleid Toetsing Onderzoeks uitvoering Onderzoeks publicatie Onderwijsondersteuning Onderzoeksondersteuning Informatie ontsluiting Deelnemer werving Inschrijving Onderwijs planning Informatie levering functioneel beheer demand management wijzigingsbeheer operationele ICT-aansturing gegevensbeheer Onderzoeks administratie Onderzoeks assistentie Roostering Deelnemer counseling Diplomering Informatie doorlevering aanbesteden contractbeheer leveranciersbeheer Bedrijfsvoering Human Resource Management Financieel management Facilitair management Informatie en Technologie management Inkoop management Contact management Communicatie management Juridisch management managen compliance tijdregistratie medewerkerontwikkeling

59 Informatieontsluiting Onderwijsondersteuning
Informatiemodel – relevante bedrijfsobjecten voor het kunnen “uitbesteden van IT-diensten” Sturing onderwijs instelling organisatie onderdeel doelstelling indicator beleids uitgangspunt architectuur plan resultaat Onderwijs Onderzoek Valorisatie opleiding leermateriaal leeractiviteit toetsactiviteit subsidie programma onderzoeks object octrooi minor toetsmateriaal stage/afstudeer organisatie toetsresultaat subsidie overeenkomst publicatie onderwijs eenheid leergroep stage/afstudeer opdracht onderwijseenheidresultaat samenwerkings verband onderzoeks gegevens onderwijs programma deelnemer stage/afstudeer activiteit competentie (deelnemer) onderzoek examen programma werkproduct Informatieontsluiting Onderwijsondersteuning Onderzoeks ondersteuning publicatie (gepubliceerd) manifestatie prospect onderwijseenheid uitvoering lesgroep waarde document onderz.geg. (gepubliceerd) item campagne onderwijseenheid deelname rooster werk uitleen onderwijs overeenkomst onderwijs activiteit inzetplanning expressie Bedrijfsvoering organisatie melding dienst betrekking inkomende betaling kostenplaats leverancier gebouw applicatie individu werkorder werk activiteit uitgaande betaling vordering inkoop contract ruimte systeem software contact medewerker beoordeling journaalpost verplichting bedrijfseis voorwerp apparaat alumnus formatieplaats competentie (medewerker) activum begroting configuratie item

60 Meer informatie

61 Danny Greefhorst Roelof Kooy


Download ppt "Hoger Onderwijs Referentie Architectuur"

Verwante presentaties


Ads door Google