De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10 jaar investeren in Spangen Gerben in ’t Hout 30 januari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "10 jaar investeren in Spangen Gerben in ’t Hout 30 januari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 10 jaar investeren in Spangen Gerben in ’t Hout 30 januari 2014

2 Werkende wijken programma

3 Bewoners Spangen komen in actie! Spangen, wijk met geschiedenis

4 Fragment ‘Aanpakken!’ http://www.youtube.com/watch?v=zEj6aNbxzOA

5 Aanleiding en vraagstelling •10 jaar investeren in Spangen: •Niet (direct) in woz-waarde tot uitdrukking •Terugkijken om te leren voor de toekomst Vragen: •Hoe zou Spangen er voor staan zonder investeringen? •Welke effecten zijn behaald? •Wat zijn de maatschappelijke baten? •Waar vallen de kosten en baten? 5

6 Samenwerking met wijkpartners 1verhaal van 10 jaar investeren effecten in beeld 2effecten in beeld effectmeting effecten monetariseren MKBA 6 Aanpak

7 Resultaten Jochum 7 Het verhaal van 10 jaar investeren

8 Sociaal • Sociale voorzieningen • Aanpak armoede/SHV • Aanpak VSV/jeugd • Aanpak AdV Fysieke investeringen • Onderhoud woningen • Verbetering/uitstraling • Renovatie • Sloop en nieuwbouw • Openbare ruimte • Verkoop huur Kwaliteitsverbetering woning en leefomgeving Veiligheid en leefbaarheid 1. Woongenot ↔ Woningwaarde • Nieuwe (verbeterde) woningen • Bestaande woningen 5. Kwaliteit v leven 3. Productiviteit • Meer werkenden • Minder ziekteverzuim • Schoolprestaties 2. Voorkomen kosten • politie/justitie • zorgkosten • huisuitzettingen • maatschappelijke opv Stabilisatie of stijging leefsituatie hh ∆ Gedifferentieerde wijksamenstelling Meer werkenden/meer startkwalificaties meer kwetsbare huishoudens bereikt Voorkomen escalatie Waterbedeffect Schoon, heel en veilig • Marinier, Keileweg • Hotspotaanpak • Jeugdoverlast • Schoon & heel 6. Woongenot elders in de stad 4. Kosten sociaal Meer onderlinge binding a b d e f g h i c 8 Projecteffecten in beeld

9 9 Uitkomsten effectmeting Spangen

10 18% 10 “Spangen effect”

11 Effectmeting 11 Sociaal • Sociale voorzieningen • Aanpak armoede/SHV • Aanpak VSV/jeugd • Aanpak AdV Fysieke investeringen • Onderhoud woningen • Verbetering/uitstraling • Renovatie • Sloop en nieuwbouw • Openbare ruimte • Verkoop huur Kwaliteitsverbetering woning en leefomgeving Veiligheid en leefbaarheid ∆ Gedifferentieerde wijksamenstelling Waterbedeffect Schoon, heel en veilig • Marinier, Keileweg • Hotspotaanpak • Jeugdoverlast • Schoon & heel Meer onderlinge binding Directe opbrengst • Nieuwbouw • Verkoop huur Toename woongenot • Uitstralingseffect • Veiligheidseffect • Bevolking • Consumentensurplus Voorkomen kosten • politie/justitie • schade Woongenot elders in de stad Kwaliteit van leven 18% 16% 2% 0,3% 74% -1% 9% 16% 1% P.M.

12 Kosten - baten opstelling 12

13 Verdelingseffecten per actor 13

14 Verdelingseffecten per pijler 14

15 Conclusies MKBA (1) 15 Aanzienlijke effecten behaald met wijkaanpak… • Gemiddeld woongenot € 8.200,- per woning/huishouden • Ongeveer 60% hiervan via verbeterde veiligheid • 30% via (fysieke) uitstraling en 10% door bevolkingssamenstelling … nagenoeg sluitende case a.g.v. veiligheidsaanpak • Sloop nieuwbouw niet positief, maar wel rendabeler na 2008 onder invloed van veiligheidsaanpak • Geen grote effecten van veranderde bevolkingssamenstelling • Effect sociale (cohesie) aanpak niet aantoonbaar • Effect arbeidsparticipatie is 0%

16 Conclusies MKBA (2) 16 En… • Effecten op veiligheid gaan niet nogmaals behaald worden • Verwachting dat deel woningwaardestijging (€11 mln.) nog geïncasseerd kan worden • Bij komende nieuwbouw/renovatie kunnen er baten zijn door een uitstralingseffect en door instroom nieuwe bewoners • Spangen lijkt conjunctuurgevoelig • Imago speelt een grote rol

17 En verder… 17 Proces: • MKBA is veel werk (data) • Samen met wijkpartners werken • Cijfers maken veel duidelijk, maar ook schijnzekerheid Vervolg: • Lessen voor de toekomst trekken in de wijk & met collega’s • Vergelijken met andere wijken • Debat/bijeenkomst rondom 10 jaar investeren in Spangen • Publiciteit

18 Vragen? 18

19 Directe kosten en baten 19

20 20 Maatregel A (in 1 pc6 gebied) Maatregel B (in 2 pc6 gebieden) Paneldata (FE en RE) regressies op PC6 niveau: alleen mogelijk om die maatregelen mee te nemen die ruimtelijk differentiëren binnen Spangen Welke maatregelen waren effectief?

21 21 Fysiek: woningen •Opknappen Zuid-Oost •Opknappen Noord •Verbetering Nieuw Bovendijks •Kluswoningen •Nieuwbouw Zuid-Oost •Nieuwbouw Schieoevers Sociale Cohesie •Sociale cohesie Hotspots •Euromaatjes •Dirk Doende •JustUs Muziektheater •Humanistisch Raadsman Veiligheid •Sluiting Keileweg Fysiek: buitenruimte •Bellamyplein (tijdelijk, met bewon.part) •Spartapark, Kasteeltuin en speel/parkeerterrein •Genestet Plein •Spangense Kade •Spoordijk en Buitenplaats Spangen •Piet Paaltjesplein Overig •Halte Stadsregiolijn 8 (Mathenesserdijk) •Maria school dagarrangement-brede school •Duo 2002 (2 locaties) wijkarrangement- brede school •Aanpak div. Binnenterreinen (WWI) Welke maatregelen waren effectief?

22 22 Tussen 2001 en 2005 al positief effect…

23 23 2005-2010III III IV Incl. verandering werkloosheid Incl. verandering bevolking Incl. verandering werkloosheid en bevolking Spangen -0,139 (-16,877***) -0,136 (-16,742***) -0,132 (-17,047***) -0,129 (-16,817***) ISV-gebied (aandeel v.d. bevolking) 0,010 (1,730*) 0,009 (1,660*) 0,010 (1,739*) 0,010 (1,723**) Nieuwbouw totaal -0,058 (4,890***) -0,056 (-4,785***) -0,017 (-1,339) -0,018 (-1,417) Omzetting huur- koop -0,240 (-3,375***) -0,287 (-4,042***) -0,181 (-2,533**) -0,219 (3,060***) Sample 3903387338963873 Methode OLS Adj, R 2 0,14 0,19 maar tussen 2006 en 2010 is dat effect nog drie keer zo groot;

24 24 Waar is de woningwaarde het meest toegenomen?

25 25 Schilderswijk nog niet over omslagpunt Voorbeeld van het ‘omslagpunt’


Download ppt "10 jaar investeren in Spangen Gerben in ’t Hout 30 januari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google