De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Generatiemanagement Mobiliteitsfonds HBO 15 maart 2007 Margareth de Wit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Generatiemanagement Mobiliteitsfonds HBO 15 maart 2007 Margareth de Wit."— Transcript van de presentatie:

1 Generatiemanagement Mobiliteitsfonds HBO 15 maart 2007 Margareth de Wit

2 • Generation X • Sociale wetenschappen • Marketing • Executive MBA (o.a.Wharton Finance) • Headhunting Profit + Not for Profit • HRM adviseur • CEO CBE Group International

3 De context: Revolutie op de werkvloer! ‘Schaarste maakt subtopper een held’ ‘CWI voorspelt paniek op arbeidsmarkt’ ‘Vertrek Baby Boomers nog maar het begin….’ ‘Goed personeel vinden wordt moeilijk de komende jaren’ ‘CPB voorziet problemen op de arbeidsmarkt’

4 Reacties van organisaties (m.n. baby boomers) “Ach…… het valt wel mee, wij hebben altijd toeloop van veel jonge mensen” “Het zal mijn tijd als manager wel duren” “ Waarom moeten we meer jongere medewerkers hebben?

5 Personele uitdagingen VERGRIJZING NU: Grootste personeelstekort sinds 40 jr geleden! Soms nog voldoende aanbod, maar onvoldoende kwaliteit! ONTGROENING Opleving in economie! PO 49% VO 58% BVE 60% NL 34% % 45-plussers HBO 55%

6 Ook hogescholen vergrijzen meer dan dat zij vergroenen!

7 Pluriformiteit van de beroepsbevolking •Vier verschillende generaties! •Meer herintredende vrouwen, gehandicapten •Meer allochtonen Ontwikkelingen rond ICT en arbeid • ICT krijgt meer invloed op aard van het werk •Kennisintensivering van diensteneconomie •Enorme technische mogelijkheden Flexibilisering van arbeidsrelaties en Arbeidsverhoudingen • Marktachtige arbeidsrelaties (free agent) •Opdrachtgever vs opdrachtnemer Afnemende centraliteit betaald werk •Vrije tijd & tijd voor gezin winnen aan belang •Verregaande individualisering •Toenemende welvaart en keuzes NU: Grootste personeelstekort sinds 40 jr geleden! Soms nog voldoende aanbod, maar onvoldoende kwaliteit! Veranderende werknemers en hun verwachtingen Veranderende arbeidsverhoudingen Personele uitdagingen

8 Levensfase Zo veel mogelijk leren en uitproberen Levensfase Professionaliseren en voor het eerst specialiseren Levensfase Specialiseren, naar de top, stilstaan of.. loopbaanwending Levensfase Op topniveau, als mentor/coach, of ‘opzij’ gezet Win de ‘war for talent’ D oor te differentiëren met de generatiebril GENERATIE X BABY BOOM GENERATIE PRAGMATISCHE GENERATIE Senior JONGSTE PRAGMATISCHE GENERATIE Young Prof Professio nal Junior 1940- 1955 1971- 1980 1956- 1970 1981- ?? Vergrijzing Toegenomen levensverwachting Lage pensioenleeftijd Ontgroening Minder geboorten Startkwalificatie steeds lager Groeiende economie! Toename krapte op arbeidsmarkt

9 Kennismaken met de Baby Boom Generatie Culturele Revolutie Voorspoedige economie Verstedelijking Industrialisatie Immigratiegolf Welvaartskinderen Optimistisch Menselijkheid Persoonlijk ontwikkelen Lekker polderen Eerst draagvlak creëren… Hiërarchie respecteren Alles voor de baas! Together we can make it! Kennisdelen Beleidsplannen maken Sociaal bevlogen

10 Kennismaken met Generatie X Gepolariseerde, conflictueuze ’70 Crisis jaren’80 Werkloosheid Fusies/overnames Falen instituten Disco en punk Vrouw in de techniek Eerst zien dan geloven! Work/Life Balance Zelfstandigheid Individualiteit Ik pas me wel aan… Yuppie Of Loser? Materialisme

11 Kennismaken met de Pragmatische Generatie Hoogconjunctuur ’90 Als jonge werknemer Eisen stellen aan werkgever Decennium zonder angsten Opkomst ICT Sterke globalisering Maakbare wereld Naar de Malediven… Of toch de safari in Kenia? Optimisme Onbegrensde mogelijkheden Ik wil alles Ik kan alles Zelfvertrouwen Eerste ICT-slimmerds Burnout op je 30e

12 Kennismaken met de Jongste Pragmatische Generatie 11 september aanslag Terrorisme en oorlogsdreiging Kelderende economie Aantrekkende arbeidsmarkt Verregaande ICT Beeldcultuur ICT alleskunners Screenagers ‘The world is flat’ Realistisch Beleidsplannen? Gewoon doen! Hier en nu Wereldburgers Mondig/sociaal Communicatief Of brutaal? Maatschappelijke betrokkenheid Per issue

13 Wat heeft een ieder te bieden? BABY BOOM GENERATIE Bezitten ‘nog’ de sleutel/top posities (deel moet langer blijven!) • Draagvlak creëren • Structureren • Idealiseren • Status • Polderen/consensus •Teamplayers •Visionairs •Rapporten/verslagen •Vergader Cultuur •Conflict mijdend •Politieke spelers Zitten veelal beklemd tussen baby boom en - pragmaten • Aanpassen • Persoonlijkontwikkelen • Kwaliteit • Verantwoordelijkheid naar thuis basis. • Bruggenbouwers • Korte termijn oriëntatie • Sceptisch/realistisch • Heb ik het bereikt? • Politiek mijdend Nemen veel posities van baby boomers over • Ik wil en kan alles! • Zelfverzekerd • Interactief •Concrete resultaten • Innovatie boven hiërarchie • Open constructieve teamspirit • Balans Werk – Privé • Direct en ondernemend PRAGMATISCHE GENERATIE SCREENAGERS GENERATIE X 1956- 1970 1940- 1955 1971-1980 1981-? Komen er aan • Multi-tasking • Zelf dingen uitvinden • Ontwikkeling/Fun • Oppervlakkiger?? • Verzet tegen sturing • Bepalen zelf wat goed is • Beeldcultuur ipv. Tekst cultuur • De BV “ik” •Sturen op sterktes!

14 “Beoordelen” Voor elke generatie anders… • Waarom?? “Geen nieuws is goed nieuws! En…jullie weten toch al wat ik kan en doe?” • “Het jaarlijkse gesprek is een verplicht item, en verloopt al jarenlang precies hetzelfde” • “Twee keer per jaar graag, met voldoende tijd voor het bespreken van ontwikkel- en groeiperspectieven!” • “Sorry hoor, mag ik even interrumperen: hoe doe ik het? Waar zal ik het volgende project op letten? En hoe kan jij mij daarin faciliteren?” GENERATIE X BABY BOOM GENERATIE PRAGMA- TISCHE GENERATIE DE NIEUWE GENERATIE

15 “Belonen” Voor elke generatie anders… • “Respect voor ervaring, tijdelijk werk, minder werken, pensioenplanning” • “Training, politiek correcte vrije tijd zoals sabbaticals, flexibele pensioenregelingen ” • “Ontwikkeling van vaardigheden, regelmatige feedback, prestatiebeloningen, flexibele werktijden, positieve werksfeer” • “Brede persoonlijke ontwikkelmogelijkheden, positieve rolmodellen, hier en nu is belangrijker dan wellicht in de toekomst” GENERATIE X BABY BOOM GENERATIE PRAGMA- TISCHE GENERATIE DE NIEUWE GENERATIE

16 De Leiderschap ‘Pijplijn’ Gestelde eisen aan competente leiders veranderen ‘De oude pijplijn is de verkeerde pijplijn’ Verminderde aandacht voor leiderschap ontwikkel trajecten (grootste groep is X-ers maar wat doen we ermee??) ‘De pijplijn is niet goed onderhouden’ Weinig geschikte leiders bij de X-ers en groter verloop bij de pragmatische generatie ‘De pijplijn lekt’ 1.2.3.

17 Oplossingen 1.Vervang de oude wegen naar topmanagement 2.Vorm ontwikkelingsplannen rondom ervaring 3.Vul de nieuwe pijplijn 4.Creëer meer ingangen 5.Verwijder leeftijdsdiscriminatie 6.Maak ruimte voor uitstroompunten Wat staat de ontwikkeling in de weg?

18 Differentiëren met de Generatiebril: Knelpunten voor inzetbaarheid per generatie WILLEN WERKENKUNNEN WERKEN MOTIVATIE Zorgen voor uitdagingen en aansluiting tussen individuele wensen en behoeften van medewerkers en hun taken en werkzaamheden. GEZONDHEID In balans houden van belasting en belastbaarheid. Het stimuleren van een gezonde levensstijl! BETROKKENHEID Medewerkers stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen. De inzet en betrokkenheid van medewerkers waarderen door hier regelmatig feedback op te geven. COMPETENTIES Zorgen dat de scholing en training is afgestemd op de leerstijl, het kennisniveau en de kennisbehoefte van deelnemers. BEST PRACTICE

19 3. Inzetten van de juiste HR- instrumenten voor een juiste begeleiding Gedemotiveerde zittenblijvers Gemotiveerde doorzetters Intern al met pensioen De goed inzetbaren Kan welKan niet Wil Wel Wil Niet •‘Ambitie’gedreven •Sturen op drijfveren & sterktes •Doorontwikkeling! •‘Plezier’ gedreven •Sturen op kennisoverdracht •Voortrekker in verandering! •‘Noodzaak’gedreven • Mobiliteit en functieaanpassing • Revitaliseren en motiveren •‘Financieel’ gedreven •Confronteren! •Demotie, revitaliseren of exit BEST PRACTICE

20 HRM-analysemodel AMBITIES

21 De nieuwe manager……

22 CBE Staffing, Herengracht 250, 1016 BV Amsterdam Telefoon: 020 5217 400 Website: www.cbestaffing.nlwww.cbestaffing.nl Generatiemanagement Rendement uit jong, midlife en oud! Drs. Margareth de Wit MBA “Gedifferentieerd HRM” is een voorwaarde voor het realiseren van uw ambitie om te kunnen innoveren, verbeteren en presteren met een sterk vergrijsd, ontgroend en divers samengesteld personeelsbestand!”


Download ppt "Generatiemanagement Mobiliteitsfonds HBO 15 maart 2007 Margareth de Wit."

Verwante presentaties


Ads door Google