De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ledenvergadering FDG Putten,10 november 2008. Agendapunt 1 Welkom Dhr. Van der Leeden bestuurslid Cultureelcentrum Stroud Dhr F. Fabriek Wethouder gemeente.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ledenvergadering FDG Putten,10 november 2008. Agendapunt 1 Welkom Dhr. Van der Leeden bestuurslid Cultureelcentrum Stroud Dhr F. Fabriek Wethouder gemeente."— Transcript van de presentatie:

1 Ledenvergadering FDG Putten,10 november 2008

2 Agendapunt 1 Welkom Dhr. Van der Leeden bestuurslid Cultureelcentrum Stroud Dhr F. Fabriek Wethouder gemeente Putten

3 Agendapunt 3a Mutaties in het Ledenbestand Nieuw:  Wijkcentrum ‘t Achterom te Wijchen,  Ver.dorpshuis De Zunnekamp te Geesteren,  M.C. De GlindSter te De Glind,  Dorpshuis Wezep,  Ver.gebouw De Waaijershof te Niftrik,  Dorpshuis De Sprong te Ooij,  Ver.dorpsgemeenschap Herwijnen,  Ver.gemeenschapscentra ‘t Harde,  Stg Dorpshuis De Wanne te Beltrum, Opgezegd:  Dorpshuis: Meteren en Ophemert

4 Agendapunt 2b Vitaal Gelderland  Gerealiseerde projecten: 31 2005: 3 2006: 18 2007: 10  Planning 2008: 4 (8 in portefeuille)  Planning 2009: 6 (4 in portefeuille)

5 Agendapunt 3c Vitaal Gelderland (1) Vanaf 1-1-2009  Dorpshuizen / wijkcentra: Provincie 50% max € 100.000 Gemeente 12,5% max € 25.000 verplicht  Subsidiabel: bouw- en inrichtingskosten publiek deel voorbereidingskosten  Kulturhus, provincie: € 300.000

6 Agendapunt 3c Vitaal Gelderland (2) Opvallende zaken:  Verplichte gemeentelijke bijdrage: uitstel/afstel, svp melden bij FDG  Nieuwe functie:voldoende diversiteit? Nieuwe activiteiten, svp melden bij FDG  10 extra geplande KH in grotere/kleinere steden ook uit Vitaal Gelderland  Info: Nicolette Verkleij, minder tijd

7 Agendapunt 3d Regulerende Energie belasting  Problemen opgelost, zie voor info dorpshuizen.nl  Max 13 weken na de energienota indienen  Oude nota's over 2006 en 2007 kunnen alsnog, maar dan ambtelijk vastgesteld, geen bezwaar mogelijk

8 Agendapunt 3e ANBI  Zie Dagblad Trouw van Vrijdag 31 oktober  Waarschijnlijk wel 0-tarief successie  Maar ANBI erkenning dorpshuis nog de vraag, wordt bewaakt

9 Agendapunt 3f Subsidie FDG  Voor de jaren 2008, 2009 en 2010: € 60.000 per jaar  Bestemd voor adviesuren Spectrum ten behoeve van dorpshuisplannen

10 Agendapunt 3g VKKG  Na het verschil van inzicht t.a.v. de onderbrenging adviseurs en het daarop volgende statenbesluit, geen contact  Er volgt binnenkort een gesprek  Binnen het informele werkverband DH.NL, wordt gezocht naar de mogelijkheden om de specifieke deskundigheid voor DH'n te integreren in LVVK en daardoor een betere ingang bij de lobby te verkrijgen

11 Agendapunt 3h Verzekeringen (1)  Binnenkort start onderzoek via enquette  Vijf redenen om (zelf)onderzoek te doen: 1. Elk jaar controle op actualiteit( recent brand De Wieken), nog compleet, geen wijzigingen? 2. Verzekering vrijwilligers waarschijnlijk overgenomen door Gemeenten (via Gemeentefonds)‏

12 Agendapunt 3h Verzekeringen (2) 3. Meten is weten, door analyse van de uitkomsten de juiste premie checken 4. Heeft iedereen wel de juiste korting gekregen? 5. Betere onderhandelingspositie richting Interpolis, om hele pakket na te gaan

13 Agendapunt 3j Energiebesparing  De FDG probeert aan te haken bij het Gelders Klimaatprogramma  Deze week volgt overleg, hoe 9 DH'n (groot, middel, klein) te onderzoeken, met Energielabel methode  Deel kosten Provincie, deel DH  Gevolg: aanbevelingen tot verbeteringen aanbevelingen welke subsidie bronnen mogelijk  Kengetallen per m2/m3 ter vergelijking

14 Agendapunt 3j Dorpshuizen.nl  Intensief overleg over aansluiting op Landelijk Niveau  Actueel houden Vraagbaak  Uitwisseling informatie  Een plan van aanpak met projecten is opgesteld  Daarna zoeken van Fondsen

15 Agendapunt 4 Notulen Vaststellen:  Notulen ledenvergadering 23 april 2008  Datum en plaats voorjaarsvergadering 2009

16 Agendapunt 5 Begroting a. Contributie: Voorstel extra schijf basis bedrag voor Kleine Kernen < 500 inwoners € 150.-- = basisbedrag. Voorstel aanpassing basisbedrag aan CPI b. Voorgestelde tariefuren voor jaarrekeningwerk en loonadministratie c. Samenstelling Kascontrole commissie dhrn Vissers en de Leeuw jr. d. Belangrijkste punten Begroting 2009

17 PAUZE

18 ‘Het roer in eigen hand’ Nut en noodzaak van een dorpshuisplan

19 Spoorboekje 1  Inleiding afspraken provincie: 10 min. Leidy van der Aalst, FDG-bestuur  Uitleg dorpshuisplannen: 10 min. Gerrit Kapteijns en Nicolette Verkleij

20 Spoorboekje 2 2 Discussiegroepen: 30 min.  Groep 0-meting: Ton Schamp, Alverna (Wijchen)  Groep Visieplan: Rob Baaij, Almen (Lochem) Terugkoppeling in totale groep, 5 kernpunten

21 Afspraak Provincie Gelderland-FDG  ‘Output’ afspraken  Dorpshuisplannen  Kwaliteitsverbetering:  fysiek (accomodaties)  sociaal (functies)  bestuurlijk

22 Dorpshuisplannen Fase: 2008 2009 2010  0-meting 20 2020  Visie-plan 8 1111  Actie-plan 6 7 7  Implementatieplan 4 6 6

23 Wat is 0-meting?  Huidige stand van zaken in beeld  Gegevens verzamelen  Format aanwezig  Inpluggen in format  Afsluiten met SWOT  Opslaan op USB-stick  Doen: in groep/workshop of individueel

24 Wat is Visie-plan?  Het straks, waar naar toe?  Start met SWOT  Opmaken SWOT-matrix  Creatiespiraal  Kansen in beeld b.v. Wmo, Maatsch. Stage  Opslaan op USB-stick  Doen: in groep/workshop, kruisbestuiving

25 Wat is Actie-plan?  Waarheen is bekend  Wat = keuzes maken  Hoe? uitwerken  Op papier zetten  Opslaan op USB-stick  Doen: individueel, langskomen adviseur in bestuursoverleg

26 Wat is Implementatieplan?  Wat, wanneer, hoe, wie  Projectplan subsidie-aanvraag  Kan ander plan zijn  Opslaan op USB-stick  Doen: individueel, langskomen adviseur bij bestuur + externen

27 USB-sticks FDG  USB-sticks met logo FDG  Sponsor USB-sticks: Triple-E  Lichtgewicht meubels voor dorpshuis  Advertentie op USB-stick te zien  0-meting al als format er op  Meedoen? Meld je bij Nicolette!  Terugsturen naar Gerrit!

28 Informatie Gerrit Kapteijns 026 - 384 63 08 g.kapteijns@spectrum-gelderland.nl Nicolette Verkleij 026 - 384 62 74 n.verkleij@spectrum-gelderland.nl

29 Aan de slag, 30 minuten  Zoek je groep  twee groepen  0-meting: Ton Schamp en Gerrit Kapteijns  Visie-plan: Rob Baaij en Nicolette Verkleij  Wijs schrijver aan voor flapover  5 kernpunten uit discussie  Na 30 min. terugkoppeling in groep

30 Agendapunt 6  Rondvraag  Afsluiting  Goede thuisreis en tot de volgende keer


Download ppt "Ledenvergadering FDG Putten,10 november 2008. Agendapunt 1 Welkom Dhr. Van der Leeden bestuurslid Cultureelcentrum Stroud Dhr F. Fabriek Wethouder gemeente."

Verwante presentaties


Ads door Google