De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsbijeenkomst Achterhoek 17 november 2009 Dorpshuis ‘t Kempen in Harreveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsbijeenkomst Achterhoek 17 november 2009 Dorpshuis ‘t Kempen in Harreveld."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsbijeenkomst Achterhoek 17 november 2009 Dorpshuis ‘t Kempen in Harreveld

2 Spoorboekje avond  Welkomstwoord FH  Verwachtingen in beeld NV  Subsidieregeling Vitaal Gelderland - Verbouw - nieuwbouw pandNV - Sociale cohesieNV  GemeentenbeleidFH  Actualiteiten dorpshuizen/ver.gebouwen FH  FDG-infoFH  AfsluitingFH Vragen direct per onderdeel

3 Subsidieregeling Vitaal Gelderland  Provinciale regeling van Gelderland  1. Beleidsregel Gemeenschapsvoorzieningen en Sociale cohesie = voor nieuwbouw + verbouw pand  2. Beleidsregel Sociale cohesie = voor projecten om verbinding burgers te stimuleren

4 1. Gemeenschaps- voorzieningen Ingediende projectplannen 2005: 3 aanvragen 2006: 18 aanvragen 2007: 11 aanvragen 2008: 6 aanvragen 2009: 6 aanvragen Totaal 2005 t/m 2009: 42 projectplannen 1 afgewezen 2010: streven 8 aanvragen

5 Nieuwbouw-verbouw Uitgangspunten:  Gemeente betaalt mee  Toevoegen 1 nieuwe functie  Het geld nodig hebben  Financieel dekkend plaatje  5 jaar positieve exploitatie opleveren Effect: meer levendigheid / aktiviteiten in dorpshuis

6 Subsidie voor pand  50% van de subsidiabele kosten  Maximaal 100.000,-  Gemeenten betaalt minimaal 25% van subsidiebedrag dat provincie betaalt

7 Functies Wat definieert de provincie als functies?  Welzijn  Zorg  Cultuur  Educatie  Maatschappelijke/zakelijke dienstverlening Publiek en privaat is mogelijk

8 Procedure aanvraag Wie aanvragen?  Bestuur stichting / vereniging of gemeente Hoe aanvragen?  Subsidieformulier + projectplan indienen  Bijlagen  Aanvraag per dag mogelijk  Compleet? 13 weken provincie uitslag  Niet compleet? 13 weken verlenging

9 Fondsen  Projectplan gelijktijdig indienen bij fondsen  Oranjefonds: eigen pand? Ervaring 30.000 - 45.000  Op projectaanvraag 200.000? circa 50.000 aan fondsen  Fondsenlijstje beschikbaar  Regionale fondsen

10 Ondersteuning adviseur 1  Actieplan: eerste aanzet huiswerk Huiswerk:  wat wil je precies? Visie ontwikkelen  Gemeente er bij betrekken, mee betalen?  Dorpsraad er bij betrekken, passend in dorpsplan?  Vergunningen nodig?  Huidige gebruikers in kaart brengen  Nieuwe gebruikers in beeld?  Nulmeting = huidige situatie in beeld

11 Ondersteuning adviseur 2  Avond beleggen met hele bestuur + gemeente  Globaal plan opmaken  Tijdpad vaststellen  Taken verdelen  Vaste contactpersoon = de schrijver van het plan  Meekijken  Vraagbaak, steuntje in de rug, motivator

12 Contactgegevens Beleidsregel Gemeenschapsvoorzieningen en sociale cohesie: www.gelderland.nl/kulturhus Nicolette Verkleij Spectrum 026 - 384 62 74 n.verkleij@spectrum-gelderland.nl

13 Sociale cohesie op het platteland Wat is definitie van Sociale cohesie? De mate waarin een band bestaat tussen en binnen groepen van de bevolking en de mate waarin mensen in gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijk leven, als burger inde maatschappij en als lid van de samenleving.

14 4 Thema’s 1. Dorpscontactpersoon 2. Bundeling functies 3. Initiatieven van onder op 4. Ontmoetingsplek

15 2. Subsidie projecten sociale cohesie Ad 1. Dorpscontactpersoon = kartrekker  Initieert en coordineert activiteiten  Nieuwe functie  Maximaal 2 jaar  Voortzetting garanderen  Subsidie: 75% salaris + activiteiten  Maximaal 10.000,- per jaar Effect: Meer sociale samenhang / verbinding van burgers

16 2. Subsidie projecten sociale cohesie Ad 2. Bundeling functies Voorbeelden:  Structurele verankering  Kleine supermarkt; bibliotheek; pinautomaat; VVV  Verzorgingshuis bundelt al bestaande of nieuwe functies  Extra kosten zijn subsidiabel  Maximaal 50.000,- per aanvraag Effect: Meer sociale samenhang / verbinding van burgers

17 2. Subsidie projecten sociale cohesie Ad 3. Initiatieven van onder op Vergroten, verbeteren of creeeren van ontmoetingsmogelijkheden  Sociale netwerken  Eenmalige programma’s  Binnen cultuur, welzijn, educatie, sport en bewegen, zorg  Minimaal 1.000,- maximaal 7.000,- Effect: Meer sociale samenhang / verbinding van burgers

18 2. Subsidie projecten sociale cohesie Ad 4. Ontmoetingsplek  Voor een ieder toegankelijk en herkenbaar  Maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot 75.000,- Effect: Meer sociale samenhang / verbinding van burgers

19 Aanvrager  Rechtspersoon  Thema 1: of gemeente of lokale maatschappelijke organisatie  Thema 2: een van de deelnemende non profit org.  Thema 3 en 4: door een aan het dorp verbonden non profit rechtspersoon of gemeente

20 3. Gemeenten  Accomodatiebeleid  Haalbaarheidsonderzoeken  Drank- en horeca wet  Collectief lidmaatschap FDG betalen  Afzien van invordering OZB, via prestaties WMO  Selectief legesbeleid

21 4. Actualiteiten belang dorpshuizen (1)

22 4. Actualiteiten belang dorpshuizen (2)

23 FDG Wie is de FDG? Federatie van Dorpshuizen Gelderland  Belangenvereniging dorpshuizen/wijkcentra/kulturhusen  Per heden 138 leden  Grootste concentratie Rivierengebied  Verbreding door heel Gelderland

24 FDG-Belangenbehartiging  Lobby bij GS en PS  Wijziging Milieuwetgeving 2006  Meepraten met VNO/NCW over vereenvoudiging BUMA/STEMRA/SENA/VIDEMA  Landelijk overleg Dorpshuizen.nl  Overleg (landelijk) VKK

25 FDG diensten(1)  Advies en assistentie: bestuur + 2 adviseurs via Spectrum  Kortingstarief: laag tarief BUMA/STEMRA  Hulp bij terugvorderen Energiebelasting vanf 2006 indien verhuur aan sociaal/culturele activiteiten; 70% huurtotaal

26 FDG-diensten (2)  Bemiddeling  Ondersteuning opzetten bedrijfsplan, helpdesk  Thema’s op ledenvergadering 2x p.j.  Onderling overleg, netwerk leden

27 FDG- en penningmeesters Diensten en produkten voor penningmeesters:  Boekhouding  Jaarrekening (AA-accountant)  Meerjarenbegroting  Overleg penningmeesters

28 FDG - Informatie  Ledenvergadering 2 x pj  ‘Zevenklapper’ = produkten/diensten flyer  Vraagbaak Dorpshuizen.nl  Digitale FDG-Nieuwsbrief 4 x pj  Website FDG: www.dorpshuizen.nl, klik op Gelderland

29 Contactgegevens FDG FDG, Secretariaat T.a.v. Ria Willems Zuiderpoort 56 6605 HN Wijchen Telefoon 024 64 23 070 Fax024 64 29 501 Mailfvdg@xs4all.nl Websitewww.dorpshuizen.nl, klik Gelderland

30 Contactgegevens adviseurs Gerrit Kapteijns 026 - 384 63 08 g.kapteijns@spectrum-gelderland.nl Nicolette Verkleij 026 - 384 62 74 n.verkleij@spectrum-gelderland.nl

31 Afsluiting Bedankt voor uw komst en een goede thuisreis


Download ppt "Voorlichtingsbijeenkomst Achterhoek 17 november 2009 Dorpshuis ‘t Kempen in Harreveld."

Verwante presentaties


Ads door Google