De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aansluiting na kortsluiting: op weg met gekwetste mensen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aansluiting na kortsluiting: op weg met gekwetste mensen"— Transcript van de presentatie:

1

2 Aansluiting na kortsluiting: op weg met gekwetste mensen
Inspiratiedag VVSG 6 mei 2014 Rob Philipsen, OCMW Mol, en Nele Jacobs, CGG Kempen

3 een succesvol project in regio Mol-Balen
Het verbeteren van de toegankelijkheid tot geestelijke gezondheidszorg voor mensen in armoede: een succesvol project in regio Mol-Balen

4 Projectoproep Toekenning middelen aan 4 projecten over Vlaanderen, door: Cera Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Met de steun van Netwerk tegen armoede (= Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen) Duur: 2 jaar (15 mei mei 2014)

5 Partners CGG Kempen, projecteigenaar CAW De Kempen
Ons Huis, vereniging waar armen het woord nemen, in Mol OCMW Mol OCMW Balen

6 Doelstelling Outreachende hulpverlening door CGG Kempen en CAW De Kempen aan een zeer kwetsbare doelgroep in regio Mol - Balen Doelgroep wordt bereikt via Ons Huis en OCMW, maar slaagt er niet in om naar gespecialiseerde hulpverlening toe te stappen Nadruk op neerslachtigheid, depressieve klachten en identiteitsproblemen

7 Hoe Kennismaking partners – doelgroep,
via overleg en deelname activiteiten Zitdagen in Ons Huis, OCMW Balen, OCMW Mol halve dag per week per locatie agenda zit goed vol afspraken o.a. in te plannen door MW’s Groepsaanbod voor de doelgroep Vorming voor vrijwilligers en MW’s

8 Wat vragen mensen in armoede?
Help ons de stap te zetten naar hulp en informeer ons waar we terecht kunnen. Laat het ons niet te ver gaan zoeken, breng de wereld van de ggz naar ons toe. Leer hulpverleners wat armoede is. Leer hulpverleners beter samenwerken en zorg dat we ons verhaal kwijt kunnen.

9 Help ons de stap te zetten naar hulp en informeer ons waar we terecht kunnen.
Belang van gerichte informatie en sensibilisering MW’s OCMW en vrijwilligers Ons Huis als toeleiders Bij start: tijd voor informeren toeleiders Verspreiding flyer Bij opmaak flyer overleg met ervaringsdeskundigen: belang van concrete info, niet teveel info, duidelijke bewoordingen, persoonlijk maken (naam, foto), gebruik term “psycholoog” (deskundigheid) GGZ-landschap blijkt zowel voor cliënten als hulpverleners weinig transparant => Hoge nood om hierover geïnformeerd te worden

10

11

12 Laat het ons niet te ver gaan zoeken, breng de wereld van de ggz naar ons toe.
Verlagen van drempels: Financieel: gratis gesprekken binnen het project. Binnen de reguliere ggz-hulpverlening: standaardtarieven, verdere verplaatsing Cultureel: normen en waarden middenklasse Intellectueel: lezen en schrijven Afstand: Fysiek: outreachend werken: aanwezigheid in Ons Huis en in het OCMW van Mol en Balen Psychische ruimte in de eigen leefwereld Psychologisch: bekende plaats en persoon

13 Leer hulpverleners wat armoede is.
Hulpverleners vertrekken vaak vanuit hun eigen referentiekader: Niet op afspraak: beluisteren redenen, mee oplossingen zoeken (vb uren bus) Verwachting van actieve vraag: blijkt soms een drempel (belwaarde, opnieuw verhaal doen, verplaatsing, schaamte) Communicatie: moeilijk taalgebruik in brieven en gesprekken, er te snel vanuit gaan dat iedereen kan lezen en schrijven (vb praatplaten) => Vorming CGG-medewerkers rond thema armoede

14

15 Leer hulpverleners beter samenwerken en zorg dat we ons verhaal kwijt kunnen.
Toegankelijkheid van diensten: van onschatbare waarde, maar vaak ontoereikend Door samenwerking in het project kennen de partners elkaars werking nu goed Projectmedewerker is schakel tussen diensten => maakt het cliënten makkelijker om stap te zetten naar onbekende dienst (samen met cl aanmelding doen, vooraf informeren of cl terecht kan om negatieve ervaringen te vermijden)

16 Wat werkt Outreachend werken:
Zich actief begeven in de leefwereld van een kwetsbare doelgroep, vertrekkend vanuit de participatieve basishouding Presentiebenadering: er zijn voor de ander Aanklampende hulpverlening Het empowerment perspectief: cl is gelijk- en volwaardig Integrale aanpak: Complexe problematiek die samenwerking tussen verschillende partners vraagt Continuïteit van zorg Het betrekken van ervaringsdeskundigen

17 Mogelijke hindernissen
Nood overstijgt het aanbod Informatie-overdracht psycholoog – MW Soms moeilijke doorstroming Afwezige cliënten Registratie cliënten Logistieke ondersteuning

18 Resultaten September 2012 tem maart 2014 Aantal contacten: 234
Aantal cliënten: 90 Groepsaanbod (2 reeksen): 10 deelnemers Meer vrouwen dan mannen: 72% Vooral personen tussen 40 en 60 jaar

19 Resultaten Doorverwijzing: Problematieken:
Meestal verdere opvolging binnen project Gestopt of afgehaakt CGG, CAW, AMT, huisarts, psychiater, CKB, (dag)opname PZ, … Problematieken: Depressieve klachten, relatieproblemen, slachtofferschap, suïcide, problemen met kinderen, lichamelijk klachten, stress, angst,…

20 Evaluatie project Bevraging doelgroep: anonieme vragenlijst
Bevraging MW’s OCMW’s en vrijwilligers Ons Huis Draaiboek en studiedag => Project wordt door alle partijen als zeer positief ervaren “De afstand tussen doelgroep en psychische hulpverlening is enorm verkleind en dit langs beide zijden.”

21 De (ideale) toekomst Samenwerking tussen lokale partners om,
met ondersteuning van de overheid, locaties te voorzien waar iedereen die het moeilijk heeft terecht kan bij een psycholoog Laagdrempelig (dichtbij, vlot bereikbaar) Snel (korte wachttijd) Kosteloos

22 Evaluatie door MW’s Voordelen project:
Meer openheid om met cliënten over psychische problemen te spreken Lagere drempel tot psychologische hulpverlening, door: Geen wachtlijst Geen kosten Gemakkelijk bereikbaar Gekend gebouw Rechtstreekse doorverwijzing Overleg MW’s en psycholoog mogelijk Meer ruimte om rond andere zaken te werken

23 Evaluatie door MW’s Knelpunten: Aandachtspunten:
Verdere opvolging: wat met beroepsgeheim en privacy? Soms volle agenda psycholoog Wat met crisissituaties? Aandachtspunten: Verdere verspreiding flyer Feedback naar MW’s Verhogen kennis van het aanbod GGZ

24 Rol OCMW’s Logistieke ondersteuning: locatie om outreachend te kunnen werken (tussen de MW’s) Toeleiden van cliënten Aan- en bijsturing project via stuurgroep Continuering project: Engagement met alle partners om dit in de reguliere werking in te bedden Overleg samenwerkingsverband Mol-Balen-Dessel-Retie Aanvraag provincie Antwerpen

25 Meer info “Het zit vanbinnen”, Recht-Op: Draaiboek: (binnenkort) Netwerk tegen armoede: Goed gevoel stoel: Rob Philipsen: Nele Jacobs:

26 Vragen?


Download ppt "Aansluiting na kortsluiting: op weg met gekwetste mensen"

Verwante presentaties


Ads door Google