De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kempenhorst College Welkom op de informatieavond!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kempenhorst College Welkom op de informatieavond!."— Transcript van de presentatie:

1 Kempenhorst College Welkom op de informatieavond!

2 Programma - Welkomst woord Dhr. Ruud van Gorp (Dhr. Gerard van Nuland, adj. directeur) - Uitleg over de sector en vakkenkeuze Dhr. Ruud van Gorp - Uitleg over de ICT-route Dhr. Laurens van Gorp - Advisering en diplomering Dhr. Tim van der Steen (Mevr. Annie van der Struijk) - Mogelijkheid tot stellen van vragen

3 Keuzeproces voor Sector en vakkenpakket Dhr. Ruud van Gorp Decaan

4 Welke keuzes dit jaar? Theoretische/Gemengde Leerweg: Vakkenpakket kiezen voor leerjaar 4 • Verplicht: -Nederlands -Engels -Maatschappijleer -2 sectorvakken (Wiskunde) • Keuze:-aanvullen tot 7 of 8 vakken -sector

5 Welke keuzes dit jaar? Verschil Theoretische Leerweg Gemengde Leerweg Theoretische Leerweg: alleen AVO- vakken Gemengde Leerweg: AVO- vakken en ICT

6 Vakkenpakket Theoretische Leerweg

7 Vakkenpakket Gemengde Leerweg

8 Welke sector? • Vakkenpakket kiezen over meerdere sectoren is mogelijk • De gekozen sector is alléén bepalend voor het Sectorwerkstuk in leerjaar 4 • Afhankelijk van het eventueel laten vallen van het 8 e vak om te kunnen slagen

9 Vakkenpakket Theoretische Leerweg

10 Vakkenpakket Gemengde Leerweg

11 “ideale” vakkenpakket per sector in het MBO THEORETISCHE LEERWEG TechniekEconomieZorg & welzijnAgrarisch Nederlands Engels Duits Wiskunde Frans Nask EconomieBiologie WiskundeEconomie (Ma lj 3)

12 “ideale” vakkenpakket per sector in het MBO GEMENGDE LEERWEG TechniekEconomieZorg & Welzijn Nederlands Engels Duits Duits/Frans Wiskunde EconomieBiologie Nask WiskundeNask ICT (Ma lj 3)

13 HAVO Toelatingseisen: • In principe: Theoretische Leerweg • Gewenst vakkenpakket is afhankelijk van gekozen HAVO-profiel • positief advies van vakdocenten • doorstroom naar overeenkomstig HAVO-profiel • Afspraken door de VO-raad (toelatingscode) maximaal een 6,8 gemiddeld over de examenvakken • HBC hecht veel waarde aan motivatie gesprek en adviezen van de docenten

14 “Ideale” vakkenpakket per profieldeel in het HAVO Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek Nederlands Engels Frans/Duits Wiskunde Geschiedenis (gewenst)Economie Biologie Nask Wiskunde Geschiedenis (gewenst)Nask Biologie (gewenst) Ec/Ak/Fa/Du Frans/Duits/Ak Frans/Duits De onderstreepte vakken zijn verplicht in het betreffende profiel Vanuit de GL is het mogelijk om ICT te vervangen door Bi, Ak of Gs in HAVO-4

15 Welk vakkenpakket? Kies op basis van: • Capaciteiten • Aanleg voor het vak • Breed keuzegebied • Interesse voor de sector(en) • Eventuele wensen vervolgopleiding Daarom is het advies van de vakdocent van belang

16 Uitleg ICT-route Dhr. Laurens van Gorp Docent ICT

17 ICT-route • Wat houdt de ICT-route in • Wat wordt er geleerd • Afwijkend examen • Welke voordelen heeft de ICT-route Kempenhorst College

18 Inhoud ICT-route • Werken aan Projectopdrachten voor (echte) opdrachtgevers (3 per jaar) • Leren werken met Office-programma’s (Word, PowerPoint, Excel en Acces) In cursus-vorm en toepassen • Intersectoraal Programma (zelf kiezen) • Leren werken met diverse programma’s: – Videobewerking – Fotobewerking – Ontwerp/tekenprogramma – Web-design

19 Voorbeelden van Projecten Leerjaar 3 • PR-game Tuincentrum • Reclame Campagne Kinderboek,Gsm-deurbel • Website bouwen

20 Voorbeelden van Projecten Leerjaar 4 • Bouwen van een computer • Winkelinrichting (motorzaak of kledingwinkel) • Promotiefilm • Draadloos netwerk bouwen • Instructie “Tillen in de zorg” • Elektrisch rijden • Marathon • Stopmotion (animatie-)film

21 Wat wordt er geleerd • Vaardigheden die in ieder beroep noodzakelijk zijn: – Samenwerken – Plannen – Zelfstandig werken – Presenteren – Reflecteren • ICT-vaardigheden • Verkennen van verschillende sectoren

22 Afwijkend Examen • Schoolexamen (laatste onderdeel PTA) – SE-project (meesterproef) – Assessmentdossier (jezelf presenteren) • Centraal Examen – CSPE (Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen) bestaande uit een aantal opdrachten rondom een casus. – Tijdsduur + 6 uur – Individueel

23 Voordelen ICT-route • Goede voorbereiding op het MBO – Projectmatig en competentie gericht – ICT-vaardig • Ook voor Havo voordelen: – Goede ondersteuning voor Profielwerkstuk – Evt. mooie start voor Havo-vak Informatica

24 Advisering en Diplomering Dhr. Tim van der Steen (mentor 3Tc)

25 Advisering • Alle AVO docenten brengen een advies uit: voldoende (V) of ontrading (O) • Uitzondering: Engels, Nederlands en Maatschappijleer (verplichte vakken) • Uitgangspunt: slagingskans • Ontrading? Onderliggende argumenten bekend bij de mentor • Adviezen zichtbaar in Magister Kempenhorst College

26 Overgang van 3 naar 4 • Advisering per vak is niet bindend • Overgangsnormen (schoolgids) worden gehanteerd • Bij bespreekgevallen wordt gekeken naar de PTA cijfers voor het gekozen pakket • Vakkenpakket voldoet niet aan slaagnorm? Leerling moet vakkenpakket wijzigen of doubleren Kempenhorst College

27 8 e vak • Bredere basis • Voor goede leerlingen: 4 uur extra! • Verplicht: 1.Gemiddeld een 6,5 voor het gekozen vakkenpakket 2.Voldoende advies voor het 8 e vak 3.Bij de overgang wordt nog steeds voldaan aan deze 2 bovengenoemde voorwaarden, zowel voor het rapport als voor het PTA. Kempenhorst College

28 8 e vak bij het examen • Na het eind van het schoolexamen (SE) besluit de leerling of hij/zij op examen gaat voor het 8 e vak • Is het eind SE-cijfer (= gemiddelde van alle PTA- toetsen uit klas 3 en 4) van het 8 e vak 5,4 of lager? De school kan de leerling verbieden om eindexamen te doen in dit vak. • Na het eindexamen mag het 8 e vak (of een ander niet-sectorvak) nog geschrapt worden Kempenhorst College

29 GL / TL ? • Een leerling die ICT volgt, komt automatisch in de Gemengde Leerweg (GL) terecht. • Hij/zij kan toch een Theoretische Leerweg (TL) diploma krijgen als hij/zij examen doet in en slaagt voor 8 vakken (keuze ná het examen). Kempenhorst College

30 Diploma Mogelijke kwalificaties op het diploma: • GL: – examen gedaan en geslaagd in 6 of 7 AVO- vakken en ICT • TL: – examen gedaan en geslaagd in 7 of 8 AVO- vakken – examen gedaan en geslaagd in 7 AVO- vakken en ICT als 8 e vak

31 Traject vakkenpakketkeuze • Week 9: advisering wordt zichtbaar in Magister • Week 10t/m12: voorlopige keuze in Keuzeweb (4-22 mrt) • Week 12:rapport- en sectorkeuzevergadering • Week 13-14: vaststellen definitieve keuze in (28 mrt of 2 april) Keuzeweb tijdens ouderavond • Daarna geen wijzigingen meer mogelijk, behalve als de school dit nodig acht. Kempenhorst College

32 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Kempenhorst College Welkom op de informatieavond!."

Verwante presentaties


Ads door Google