De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatieavond!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatieavond!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatieavond!
Kempenhorst College Welkom op de informatieavond!

2 Programma Welkomst woord Uitleg over de sector en vakkenkeuze
Dhr. G. van Nuland (adj. Directeur) Uitleg over de sector en vakkenkeuze Dhr. R. van Gorp Uitleg over de ICT-route Dhr. L. van Gorp Advisering en diplomering Mevr. A. van der Struijk Mogelijkheid tot stellen van vragen Kempenhorst College

3 Keuze proces voor Sector en vakkenpakket
Dhr. R. van Gorp (decaan)

4 Welke keuzes dit jaar? Theoretische/Gemengde Leerweg:
Vakkenpakket kiezen voor leerjaar 4 Verplicht: -Nederlands Engels Maatschappijleer -2 sectorvakken (Wiskunde) Keuze: -aanvullen tot 7 of 8 vakken -sector Kempenhorst College

5 Welke keuzes dit jaar? Verschil Theoretische Leerweg Gemengde Leerweg
Theoretische Leerweg: alleen AVO- vakken Gemengde Leerweg: AVO- vakken en ICT Kempenhorst College

6 Vakkenpakket Theoretische Leerweg
Kempenhorst College

7 Vakkenpakket Gemengde Leerweg
Kempenhorst College

8 Welke sector? Vakkenpakket kiezen over meerdere sectoren is mogelijk
De gekozen sector is alléén bepalend voor het Sectorwerkstuk in leerjaar 4 Afhankelijk van het eventueel laten vallen van het 8e vak om te kunnen slagen Kempenhorst College

9 Vakkenpakket Theoretische Leerweg
Kempenhorst College

10 Vakkenpakket Gemengde Leerweg
Kempenhorst College

11 “ideale” vakkenpakket per sector in het MBO
THEORETISCHE LEERWEG Techniek Economie Zorg & welzijn Agrarisch Nederlands Engels Duits Wiskunde Frans Nask Biologie (Ma lj 3) Kempenhorst College

12 “ideale” vakkenpakket per sector in het MBO
GEMENGDE LEERWEG Techniek Economie Zorg & Welzijn Nederlands Engels Duits Duits/Frans Wiskunde Biologie Nask ICT (Ma lj 3) Kempenhorst College

13 HAVO Toelatingseisen: In principe: Theoretische Leerweg
Gewenst vakkenpakket is afhankelijk van gekozen HAVO-profiel doorstroom naar overeenkomstig HAVO-profiel positief advies (gemiddeld een 7 over de examenvakken) Kempenhorst College

14 “Ideale” vakkenpakket per profieldeel in het HAVO
Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek Nederlands Engels Frans/Duits Wiskunde Geschiedenis (gewenst) Economie Biologie Nask Biologie (gewenst) Ec/Ak/Fa/Du Frans/Duits/Ak De onderstreepte vakken zijn verplicht in het betreffende profiel Vanuit de GL is het mogelijk om ICT te vervangen door Bi, Ak of Gs in HAVO-4 Kempenhorst College

15 Welk vakkenpakket? Kies op basis van: Capaciteiten Aanleg voor het vak
Breed keuzegebied Interesse voor de sector(en) Eventuele wensen vervolgopleiding Daarom is het advies van de vakdocent van belang Kempenhorst College

16 Dhr. L. van Gorp (docent ICT-route)
Uitleg ICT-route Dhr. L. van Gorp (docent ICT-route)

17 ICT-route Stukje geschiedenis Wat houdt de ICT-route in
Wat wordt er geleerd Afwijkend examen Welke voordelen heeft de ICT-route Kempenhorst College Kempenhorst College

18 Stukje Geschiedenis Gestart als onderwijs vernieuwingsproject in 2000
Kempenhorst was een van de eerste 5 scholen Inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige opleiding Zowel in KBL, BBL, GL en TL(+) Een 60-tal deelnemende scholen Sinds vorig jaar een centraal examen Kempenhorst College

19 Inhoud ICT-route Werken aan Projectopdrachten voor (echte) opdrachtgevers (3 per jaar) Leren werken met Office-programma’s (Word, PowerPoint, Excel en Acces) In cursus-vorm en toepassen Intersectoraal Programma (zelf kiezen) Leren werken met diverse programma’s: Videobewerking Fotobewerking Ontwerp/tekenprogramma Web-design Kempenhorst College

20 Voorbeelden van Projecten
PR-game Tuincentrum Website bouwen Reclame Campagne Kinderboek,Gsm-deurbel Bouwen van een computer Winkelinrichting (motorzaak of kledingwinkel) Promotiefilm Draadloos netwerk bouwen Lan Party Marathon Stopmotion (animatie-)film Kempenhorst College

21 Wat wordt er geleerd Vaardigheden die in ieder beroep noodzakelijk zijn: Samenwerken Plannen Zelfstandig werken Presenteren Reflecteren ICT-vaardigheden Verkennen van verschillende sectoren Kempenhorst College

22 Afwijkend Examen Schoolexamen (laatste onderdeel PTA) Centraal Examen
SE-project (meesterproef) Assessmentdossier (jezelf presenteren) Centraal Examen CSPE (Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen) bestaande uit een aantal opdrachten rondom een casus. Tijdsduur + 6 uur Individueel Kempenhorst College

23 Voordelen ICT-route Goede voorbereiding op het MBO
Projectmatig en competentie gericht ICT-vaardig Ook voor Havo voordelen: Goede ondersteuning voor Profielwerkstuk Evt. mooie start voor Havo-vak Informatica Kempenhorst College

24 Advisering en Diplomering
Mevr. A. van der Struijk (afdelingsleider VMBO-TGL bovenbouw en Havo 3)

25 Advisering Alle AVO docenten brengen een advies uit: voldoende (V) of onvoldoende (O) Uitzondering: Engels, Nederlands en Maatschappijleer (verplichte vakken) Uitgangspunt: slagingskans Onvoldoende? Onderliggende argumenten bekend bij de mentor Leerling krijgt adviesoverzicht mee naar huis Kempenhorst College Kempenhorst College

26 Voorbeeldformulier advisering
Kempenhorst College Kempenhorst College

27 Overgang van 3 naar 4 Advisering per vak is niet bindend
Overgangsnormen (schoolgids) worden gehanteerd Bij bespreekgevallen wordt gekeken naar de PTA cijfers voor het gekozen pakket Vakkenpakket voldoet niet aan slaagnorm? Leerling moet vakkenpakket wijzigen of doubleren Kempenhorst College Kempenhorst College

28 8e vak Bredere basis Voor goede leerlingen: 4 uur extra! Verplicht:
Gemiddeld een 6,5 voor het gekozen vakkenpakket Gemiddeld een 6,5 voor het 8e vak Voldoende advies voor het 8e vak Bij de overgang wordt nog steeds voldaan aan deze 3 bovengenoemde voorwaarden, zowel voor het rapport als voor het PTA. Kempenhorst College Kempenhorst College

29 8e vak bij het examen Na het eind van het schoolexamen (SE) besluit de leerling of hij/zij op examen gaat voor het 8e vak Is het eind SE-cijfer (= gemiddelde van alle PTA-toetsen uit klas 3 en 4) van het 8e vak 5,4 of lager? De school kan de leerling verbieden om eindexamen te doen in dit vak. Na het eindexamen mag het 8e vak (of een ander niet-sectorvak) nog geschrapt worden Kempenhorst College Kempenhorst College

30 GL / TL ? Een leerling die ICT volgt, komt automatisch in de Gemengde Leerweg (GL) terecht. Hij/zij kan toch een Theoretische Leerweg (TL) diploma krijgen als hij/zij examen doet in en slaagt voor 8 vakken (keuze ná het examen). Kempenhorst College Kempenhorst College

31 Diploma GL: TL: Mogelijke kwalificaties op het diploma:
examen gedaan en geslaagd in 6 of 7 AVO- vakken en ICT TL: examen gedaan en geslaagd in 7 of 8 AVO-vakken examen gedaan en geslaagd in 7 AVO-vakken en ICT als 8e vak Kempenhorst College

32 Traject vakkenpakketkeuze
Week 9: advisering mee naar huis (28 feb -4 mrt) Week 11: voorlopige keuze in keuzeweb (14-27 mrt) Week 13/14: vaststellen definitieve keuze tijdens (31mrt of 4 apr) ouderavond Daarna geen wijzigingen meer mogelijk, behalve als de school dit nodig acht (onvoldoende cijfers/roostertechnische redenen). Kempenhorst College Kempenhorst College

33 Bedankt voor uw aandacht!
Kempenhorst College Bedankt voor uw aandacht! Kempenhorst College


Download ppt "Welkom op de informatieavond!"

Verwante presentaties


Ads door Google