De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MMM(OO)-analyse op 3 niveaus toegepast op federale wetgeving van heftruckrisico’s en interessante weetjes Danny De Baere Adviseur AD Humanisering van de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MMM(OO)-analyse op 3 niveaus toegepast op federale wetgeving van heftruckrisico’s en interessante weetjes Danny De Baere Adviseur AD Humanisering van de."— Transcript van de presentatie:

1 MMM(OO)-analyse op 3 niveaus toegepast op federale wetgeving van heftruckrisico’s en interessante weetjes Danny De Baere Adviseur AD Humanisering van de Arbeid danny.debaere@werk.belgie.be

2 1. Wettelijke bepalingen •Algemeen: KB 27 maart 1998 welzijnsbeleid •Dynamisch risicobeheersingssysteem •Risicoanalyse op niveau organisatie in haar geheel, elke groep werkposten of functies of van het individu •Preventiemaatregelen doel risico’s voorkomen, schade voorkomen en schade beperken •Taken hiërarchische lijn •Onthaal, begeleiding, informatie en vorming van medewerkers •Art. 20 arbeidsovereenkomstenwet 3 juli 1978 •2° als een goed huisvader te zorgen dat de arbeid wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemer en dat hem bij een ongeval de eerste hulpmiddelen verstrekt kunnen worden. Te dien einde moet een verbandkist voortdurend ter beschikking van het personeel zijn; •6° de nodige zorg en aandacht te wijden aan het onthaal van de werknemers en van de jeugdige werknemers in het bijzonder; •7° als een goed huisvader te zorgen voor het arbeidsgereedschap dat aan de werknemer toebehoort alsmede voor de persoonlijke voorwerpen welke door deze laatste in bewaring moeten worden gegeven; in geen geval mag de werkgever dat arbeidsgereedschap of die persoonlijke voorwerpen weigeren terug te geven.

3 •Andere •(KB 3 mei 1999 jongeren: bijlage B.7: verboden besturen heftrucks) •(KB 28 mei 2003 gezondheidstoezicht: veiligheidsfunctie) •(KB 12 augustus 2008 machines: zie http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/securite_produits_et_services/Machines/) •Specifiek: Codex titel VI •KB 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen •KB 4 mei 1999 betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen •(KB 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten) •Vlaamse gemeenschap/gewest: opleidingskwalificatie, ervaringsbewijs, …. •http://www.prebes.be/wetgeving/besluit-van-de-vlaamse-regering-van-13-september- 2013-tot-erkenning-van-de •http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14571 •Contractuele bepalingen: hoofdstuk 3 VCA

4

5 2) MMM-analyse Materiaal a) werkgever –KB 1993 •Nodige maatregelen, geschikt voor uit te voeren werk of daartoe behoorlijk aangepast •Keuze: arbeidsomstandigheden, specifeke kenmerken arbeid, inrichting toegevoegde risico’s door gebruik AM •Ergonomische beginselen bijlage I •Opstelling, gebruik (monteren en demonteren) bijlage II •Beschikken gebruiksaanwijzingen •Adequaat onderhoud gehele gebruiksduur •Eerste controle en periodieke controle door deskundige personen •KB 1999 mobiele •Art. 14: vnl. Organisatorische maatregelen •Quid praktijk?

6 Materiaal b) Hiërarchische lijn –Art. 13 KB 27.3.1998 –Geen specifieke meer extra uit KB 93 en 99 •Quid praktijk?

7 Materiaal c) werknemers –Art. 6 welzijnswet: zorg dragen voor eigen veiligheid en gezondheid en deze van andere betrokkenen –Juiste wijze gebruik toestellen, vervoermiddelen en andere middelen –Juiste wijze gebruik PBM en na gebruik opbergen –Specifieke veiligheidsvoorzieningen op juiste manier gebruiken –Arbeidsreglement –MAAR: geen strafrechtelijke AH uit de welzijnswet! •Quid praktijk?

8 Materiaal: technische specificaties (bijlage I KB 93) –Bedieningssysteem merken –In werking stellen: opzettelijk en vlug stopzetten, noodstop –Indien vallende of wegschietende vwpen: geschikte veiligheidsinrichtingen –Gestabiliseerd –Indien risico breken: geschikte veiligheidsinrichtingen –Mechanisch contact: schermen of inrichtingen toegang verhinderen –Werk- en onderhoudspunten: voldoende verlicht –Delen hoge of lage T: aanraking beveiliging –Veiligheidssignalering –Niet gebruiken waarvoor niet geschikt –Onderhoud arbeidsmiddel uitschakelen –Identificeerbare inrichting loskoppelen krachtbronnen –Signaleringen –Bij onderhoud alle nodige punten bereiken –Gevaren brand of verhitting, passende wijze explosie –Beschermen (in)direct contact elektriciteit

9 Materiaal: technische specificaties (KB 99) –Indien werknemers vervoeren, risico tijdens verplaatsing beperken (ook rupsbanden bekijken) –Onverhoeds blokkeren energieoverbrenging arbeidsmiddel en hulpstukken of aanhangers, blokkeren energieoverbrenging –Energieoverbrenging vervuild of beschadiging door over grond slepen, beveiligingsmiddelen –Kantelen of omvallen beperken: zowel gevolgen als gevaar beperken –Eigen aandrijving –Vermijden onbevoegden in werking –Vermijden botsing (rails) –Rem en stop –Toereikend zicht (verder dodehoekspiegel) –Indien ‘s nachts of donker: verlichting –Indien brandrisico’s: brandbestrijding voorzien (tenzij op voldoende korte afstand) –Als automatisch buiten gebied: stilvallen en bescherming aanrijding –(verder rond gebruik)

10 •Rol PA •Zie 3 groene lichten: bestelling, levering, indienststelling •Ter beschikking voor arbeidsinspectie en mededelen CPBW •Quid praktijk (vnl. C en D-bedrijven zonder PA)?

11 •Praktijk •Aankoop (nieuw), tweedehands of huren •(goed)koop of duurkoop •Aankoop of volledige levensduur (total cost of ownership) •Onderhoud? Onderhoudscontract? •Technische gegevens, instructieboeken, …. •Soort heftruck: gewone, reach, … •Aandrijving: elektrisch, diesel, LPG, andere •Let op voor uitlaatgassen in overdekte hallen, tunnels, … •Capaciteit en autonomie •Hulpmiddelen •(oneigenlijk) gebruik •CL aanschaf: http://www.fnvbondgenoten.nl/site/dossiers/veilig_en_gezond_werken/veilig _werken_met_heftrucks/downloads/downloads_checklijsten/aanschaf_heftr uck_checklijst

12 Mens a) werkgever –KB 1993 •Nodige opleidingen •KB 1999 mobiele •Art. 14: vnl. Organisatorische maatregelen •Adequate opleiding voor het veilig besturen van arbeidsmiddelen •KB 1999 jongeren: verbod •Quid praktijk?

13 Mens b) Hiërarchische lijn –Art. 13 KB 27.3.1998 –Geen specifieke meer extra uit KB 93 en 99 •Quid praktijk?

14 Mens c) werknemers –Art. 6 welzijnswet: zorg dragen voor eigen veiligheid en gezondheid en deze van andere betrokkenen –Juiste wijze gebruik PBM en na gebruik opbergen –Wkg en IDPBW ernstig en onmiddellijk gevaar –Bijstand –Positieve wijze bijdragen preventiebeleid –Arbeidsreglement –MAAR: geen strafrechtelijke AH uit de welzijnswet! •Quid praktijk?

15 Methode (Omgeving) a) werkgever –KB 1993 •Nodige maatregelen, geschikt voor uit te voeren werk of daartoe behoorlijk aangepast •Keuze: arbeidsomstandigheden, specifeke kenmerken arbeid, inrichting toegevoegde risico’s door gebruik AM •Beschikken gebruiksaanwijzingen •KB 1999 mobiele •Art. 14: vnl. Organisatorische maatregelen •Als arbeidsmiddel in werkzone, adequate verkeersregels •Vermijden in werkzones; passende maatregelen •Meerijden enkel speciaal ingerichte veilige plaats; snelheid aanpassen •Als verbrandingsmotor, voldoende lucht die geen gevaar veiligheid en gezondheid •Quid praktijk?

16 Methode (Omgeving) b) Hiërarchische lijn –Art. 13 KB 27.3.1998 –Geen specifieke meer extra uit KB 93 en 99 •Quid praktijk?

17 Methode (Omgeving) c) werknemers –Art. 6 welzijnswet: zorg dragen voor eigen veiligheid en gezondheid en deze van andere betrokkenen –Wkg en IDPBW ernstig en onmiddellijk gevaar –Bijstand –Positieve wijze bijdragen preventiebeleid –Arbeidsreglement –MAAR: geen strafrechtelijke AH uit de welzijnswet! •Quid praktijk?

18 Vgl. Truckveilig charter: engagementen beide kanten  (voorgaande) Niet behandelen: enkele andere (eerder praktische) punten en weetjes

19 3. Weetjes I. Ongevallen •Jaarlijks 1000 ongevallen heftrucks •http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF23102008_106 •http://www.attherighttrack.eu/wp-content/uploads/2013/11/ongevallen-met-interne- transportmiddelen.pdf •http://www.mainpress.com/nederlands/dossier_maintenance/pdf/Veiligheidheftrucks.pdf •Nederland •1700: http://www.inspectieszw.nl/actueel/campagnes/gezochtheftruckhelden.aspx •Resultaten inspectiecampagne 2004-2005: http://www.fnvbondgenoten.nl/site/brochures_en_folders/inspectieproject_groothandel_ger eedschappen_brochure •Storybuilder heftruckongevallen: http://www.evo.nl/site/bewustveilig-onderzoeken- publicaties/$FILE/heftruckongevallen-2012.pdf •Jurisprudentie: http://jure.nl/heftruck •http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en- publicaties/brochures/2011/04/18/heftrucks-hoe-voorkom-ik-ongevallen-en- schade/heftrucks-hoe-voorkom-ik-ongevallen-en-schade.pdf •UK •http://www.fork-lift-training.co.uk/accidents/forklift-accidents.html

20

21

22 II. “Harde materie” •The European Materials Handling federation •http://www.fem-eur.com/ •http://www.fem-eur.com/index.php/prodGroups_trucks/en/ •EN1175 (batterij), EN1526 (automatische functie) en EN1726 (EN1459) •Mandatensysteem: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/mandates/m-301_en.pdf •Vergeten normen: geluid en emissie: RL 97/68/RG en 2000/14/EG •http://www.beswic.be/nl/news_board/noise_emission •Markttoezicht hierop: http://www.fem-eur.com/data/File/MktSurv_- _PG_IT_Guide_Marking_NL.pdf •Belgische federatie http://www.sigmafederation.be •Deskundig onderhoud: Sigmacert systeem: behandelingstoestel dus nog niet keuringsplichtig •http://www.sigmacert.be/nl/ •NL: BMWT-keur, VEBIT •Checklijst heftrucks voor goede staat •To ‘gordel’ or not to ‘gordel’ •Auditief bij achteruitrijden?

23 Bron: TVH

24 •Ex waar deze risico’s zijn •acculaadstation •www.newapproach.org •Normen, CE, … •ergonomie •Trillingen •Zeer veel zaken op internet •Ondergrond: zie verder •Zetels •rijgedrag •http://www.ergonomiesite.be/arbeid/trillingen.htm

25 III. omgeving •Belang van ‘bultvrije’ ondergrond •Opletten om rekken niet te beschadigen •Magazijnstellingen en heftrucks: http://docs.minszw.nl/pdf//75/2008/75_2008_6_18061.pdf •spiegels

26 •Aparte paden? •Zichtbaarheid: fluo vestjes aandoen voor werknemers? •Hellingen, let op voor lepels (te laag-te hoog) en andere zaken •In- en uit vrachtwagen •Bekijk ook staat van te manipuleren goederen (staat pallet, staat leng – cfr. eenmalig gebruik-, staat gewikkelde producten – cfr. Ladingzekering-)

27 IV. Sensibilisatie •Beeld belangrijker dan woord •Strips •Filmpjes you tube •Top 10 forklift accidents: https://www.youtube.com/watch?v=LzBVMPzZsj0 •Worst forklift: https://www.youtube.com/watch?v=BURaQfvM3XM •Hilarious forklift accidents: https://www.youtube.com/watch?v=C8H0rF7XtGw •Forklift fun: https://www.youtube.com/watch?v=yc8siNI45Es •Safety choices https://www.youtube.com/watch?v=WX6iCFXz2Gc •http://www.fork-lift-training.co.uk/news_items/forklift-videos.html •HAS: https://www.youtube.com/playlist?list=PL173129398F50B464 •Napo: http://www.napofilm.net/nl/napos-films/multimedia-film-episodes- listing-view?filmid=napo-015-safe-moves •Posters •http://www.toyota-forklifts.nl/Nl/Services-and- Solutions/kennisartikelen%20intern%20transport/veiligheid/Pages/Veilig heid5reden.aspx •http://www.forklift-driversclub.nl/fun-games •http://www.heftruckhelden.nl •https://osha.europa.eu/nl/publications/factsheets/16

28 V. Attractiviteit beroep/profielen •http://www.vdab.be/beroepen/heftruckbestuurder.shtml •http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/CT_RAAD_20110413_ Heftruck_ST_herziening.pdf •http://www.serv.be/competentieteam/page/ervaringsbewijzen- standaarden •http://www.ervaringsbewijs.be/beroepen/documenten/Standaard_heftruc k.pdf •http://www.p-i.be/nl/technische-documentatie/heftruckbestuurder/ •Beste heftruckchauffeur, heftruckcompetities •http://www.motraclinde.be/nl/belgianlindecup.aspx •Nederlands kampioenschap: http://www.nkit.nu/ •http://www.staplercup.com/de/staplercup/home.html •www.erzitmuziekinlogistiek.be, Sociaal Fonds Transport en Logistiek, …

29 VI. Opleidingen •NL: CCV: zie http://www.cbr.nl/10303.pp?&cookieprefs=deny •In kader VCA en heftruck •IS-001 Werken met vorkheftruck – gevorderd •AV-001 Werken met vorkheftruck - basis •IS-002 Werken met reachtruck - gevorderd •AV-002 Werken met reachtruck – basis •Andere •Geen oneigenlijk gebruik (heftruck en toebehoren) en geen ‘f1-races’ •http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20121010_00329648 •Simulator? •http://www.acreos.eu/en/interet_simulation_pedagogique.php •Zie dit initiatief

30 VII. Logistiek – intern vervoer •SIT -001: magazijn: http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=6640 •http://www.cefic.org/Industry-support/Transport--logistics/ •SQAS •Niet verwachte publicaties •EIGA: “Safe operation of fork lift truck” https://www.eiga.eu/fileadmin/docs_pubs/Doc_165_10_E.pdf •Ladingzekering •http://transportenlogistiek.zelfinspectie.nl/

31 Conclusie Wat hebben we geleerd? •Evenwicht tussen ‘hardware’ en ‘software’ (organisatie) •Carrot and stick? •Sensibiliseren maar ook blijvende aandacht: aanspreken veiligheid •Walk the talk: voorbeeldfunctie van directie •opleiding


Download ppt "MMM(OO)-analyse op 3 niveaus toegepast op federale wetgeving van heftruckrisico’s en interessante weetjes Danny De Baere Adviseur AD Humanisering van de."

Verwante presentaties


Ads door Google