De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AD Humanisering van de Arbeid

Verwante presentaties


Presentatie over: "AD Humanisering van de Arbeid"— Transcript van de presentatie:

1 AD Humanisering van de Arbeid
MMM(OO)-analyse op 3 niveaus toegepast op federale wetgeving van heftruckrisico’s en interessante weetjes Danny De Baere Adviseur AD Humanisering van de Arbeid

2 1. Wettelijke bepalingen
Algemeen: KB 27 maart 1998 welzijnsbeleid Dynamisch risicobeheersingssysteem Risicoanalyse op niveau organisatie in haar geheel, elke groep werkposten of functies of van het individu Preventiemaatregelen doel risico’s voorkomen, schade voorkomen en schade beperken Taken hiërarchische lijn Onthaal, begeleiding, informatie en vorming van medewerkers Art. 20 arbeidsovereenkomstenwet 3 juli 1978 2° als een goed huisvader te zorgen dat de arbeid wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemer en dat hem bij een ongeval de eerste hulpmiddelen verstrekt kunnen worden. Te dien einde moet een verbandkist voortdurend ter beschikking van het personeel zijn; 6° de nodige zorg en aandacht te wijden aan het onthaal van de werknemers en van de jeugdige werknemers in het bijzonder; 7° als een goed huisvader te zorgen voor het arbeidsgereedschap dat aan de werknemer toebehoort alsmede voor de persoonlijke voorwerpen welke door deze laatste in bewaring moeten worden gegeven; in geen geval mag de werkgever dat arbeidsgereedschap of die persoonlijke voorwerpen weigeren terug te geven.

3 Specifiek: Codex titel VI
Andere (KB 3 mei 1999 jongeren: bijlage B.7: verboden besturen heftrucks) (KB 28 mei 2003 gezondheidstoezicht: veiligheidsfunctie) (KB 12 augustus 2008 machines: zie Specifiek: Codex titel VI KB 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen KB 4 mei 1999 betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen (KB 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten) Vlaamse gemeenschap/gewest: opleidingskwalificatie, ervaringsbewijs, …. Contractuele bepalingen: hoofdstuk 3 VCA

4

5 2) MMM-analyse Materiaal a) werkgever KB 1993
Nodige maatregelen, geschikt voor uit te voeren werk of daartoe behoorlijk aangepast Keuze: arbeidsomstandigheden, specifeke kenmerken arbeid, inrichting toegevoegde risico’s door gebruik AM Ergonomische beginselen bijlage I Opstelling, gebruik (monteren en demonteren) bijlage II Beschikken gebruiksaanwijzingen Adequaat onderhoud gehele gebruiksduur Eerste controle en periodieke controle door deskundige personen KB 1999 mobiele Art. 14: vnl. Organisatorische maatregelen Quid praktijk?

6 Materiaal b) Hiërarchische lijn Art. 13 KB 27.3.1998
Geen specifieke meer extra uit KB 93 en 99 Quid praktijk?

7 Materiaal c) werknemers
Art. 6 welzijnswet: zorg dragen voor eigen veiligheid en gezondheid en deze van andere betrokkenen Juiste wijze gebruik toestellen, vervoermiddelen en andere middelen Juiste wijze gebruik PBM en na gebruik opbergen Specifieke veiligheidsvoorzieningen op juiste manier gebruiken Arbeidsreglement MAAR: geen strafrechtelijke AH uit de welzijnswet! Quid praktijk?

8 Materiaal: technische specificaties (bijlage I KB 93)
Bedieningssysteem merken In werking stellen: opzettelijk en vlug stopzetten, noodstop Indien vallende of wegschietende vwpen: geschikte veiligheidsinrichtingen Gestabiliseerd Indien risico breken: geschikte veiligheidsinrichtingen Mechanisch contact: schermen of inrichtingen toegang verhinderen Werk- en onderhoudspunten: voldoende verlicht Delen hoge of lage T: aanraking beveiliging Veiligheidssignalering Niet gebruiken waarvoor niet geschikt Onderhoud arbeidsmiddel uitschakelen Identificeerbare inrichting loskoppelen krachtbronnen Signaleringen Bij onderhoud alle nodige punten bereiken Gevaren brand of verhitting, passende wijze explosie Beschermen (in)direct contact elektriciteit

9 Materiaal: technische specificaties (KB 99)
Indien werknemers vervoeren, risico tijdens verplaatsing beperken (ook rupsbanden bekijken) Onverhoeds blokkeren energieoverbrenging arbeidsmiddel en hulpstukken of aanhangers, blokkeren energieoverbrenging Energieoverbrenging vervuild of beschadiging door over grond slepen, beveiligingsmiddelen Kantelen of omvallen beperken: zowel gevolgen als gevaar beperken Eigen aandrijving Vermijden onbevoegden in werking Vermijden botsing (rails) Rem en stop Toereikend zicht (verder dodehoekspiegel) Indien ‘s nachts of donker: verlichting Indien brandrisico’s: brandbestrijding voorzien (tenzij op voldoende korte afstand) Als automatisch buiten gebied: stilvallen en bescherming aanrijding (verder rond gebruik)

10 Rol PA Zie 3 groene lichten: bestelling, levering, indienststelling
Ter beschikking voor arbeidsinspectie en mededelen CPBW Quid praktijk (vnl. C en D-bedrijven zonder PA)?

11 Praktijk Aankoop (nieuw), tweedehands of huren (goed)koop of duurkoop
Aankoop of volledige levensduur (total cost of ownership) Onderhoud? Onderhoudscontract? Technische gegevens, instructieboeken, …. Soort heftruck: gewone, reach, … Aandrijving: elektrisch, diesel, LPG, andere Let op voor uitlaatgassen in overdekte hallen, tunnels, … Capaciteit en autonomie Hulpmiddelen (oneigenlijk) gebruik CL aanschaf:

12 Mens a) werkgever KB 1993 Nodige opleidingen KB 1999 mobiele
Art. 14: vnl. Organisatorische maatregelen Adequate opleiding voor het veilig besturen van arbeidsmiddelen KB 1999 jongeren: verbod Quid praktijk?

13 Mens b) Hiërarchische lijn Art. 13 KB 27.3.1998
Geen specifieke meer extra uit KB 93 en 99 Quid praktijk?

14 Mens c) werknemers Art. 6 welzijnswet: zorg dragen voor eigen veiligheid en gezondheid en deze van andere betrokkenen Juiste wijze gebruik PBM en na gebruik opbergen Wkg en IDPBW ernstig en onmiddellijk gevaar Bijstand Positieve wijze bijdragen preventiebeleid Arbeidsreglement MAAR: geen strafrechtelijke AH uit de welzijnswet! Quid praktijk?

15 Methode (Omgeving) a) werkgever KB 1993
Nodige maatregelen, geschikt voor uit te voeren werk of daartoe behoorlijk aangepast Keuze: arbeidsomstandigheden, specifeke kenmerken arbeid, inrichting toegevoegde risico’s door gebruik AM Beschikken gebruiksaanwijzingen KB 1999 mobiele Art. 14: vnl. Organisatorische maatregelen Als arbeidsmiddel in werkzone, adequate verkeersregels Vermijden in werkzones; passende maatregelen Meerijden enkel speciaal ingerichte veilige plaats; snelheid aanpassen Als verbrandingsmotor, voldoende lucht die geen gevaar veiligheid en gezondheid Quid praktijk?

16 Methode (Omgeving) b) Hiërarchische lijn Art. 13 KB 27.3.1998
Geen specifieke meer extra uit KB 93 en 99 Quid praktijk?

17 Methode (Omgeving) c) werknemers
Art. 6 welzijnswet: zorg dragen voor eigen veiligheid en gezondheid en deze van andere betrokkenen Wkg en IDPBW ernstig en onmiddellijk gevaar Bijstand Positieve wijze bijdragen preventiebeleid Arbeidsreglement MAAR: geen strafrechtelijke AH uit de welzijnswet! Quid praktijk?

18 Vgl. Truckveilig charter: engagementen beide kanten
 (voorgaande) Niet behandelen: enkele andere (eerder praktische) punten en weetjes

19 3. Weetjes I. Ongevallen Jaarlijks 1000 ongevallen heftrucks Nederland
Nederland 1700: Resultaten inspectiecampagne : Storybuilder heftruckongevallen: Jurisprudentie: UK

20

21

22 II. “Harde materie” The European Materials Handling federation
EN1175 (batterij), EN1526 (automatische functie) en EN1726 (EN1459) Mandatensysteem: Vergeten normen: geluid en emissie: RL 97/68/RG en 2000/14/EG Markttoezicht hierop: Belgische federatie Deskundig onderhoud: Sigmacert systeem: behandelingstoestel dus nog niet keuringsplichtig NL: BMWT-keur, VEBIT Checklijst heftrucks voor goede staat To ‘gordel’ or not to ‘gordel’ Auditief bij achteruitrijden?

23 Bron: TVH

24 Ex waar deze risico’s zijn acculaadstation www.newapproach.org
Normen, CE, … ergonomie Trillingen Zeer veel zaken op internet Ondergrond: zie verder Zetels rijgedrag

25 III. omgeving Belang van ‘bultvrije’ ondergrond
Opletten om rekken niet te beschadigen Magazijnstellingen en heftrucks: spiegels

26 Aparte paden? Zichtbaarheid: fluo vestjes aandoen voor werknemers? Hellingen, let op voor lepels (te laag-te hoog) en andere zaken In- en uit vrachtwagen Bekijk ook staat van te manipuleren goederen (staat pallet, staat leng – cfr. eenmalig gebruik-, staat gewikkelde producten – cfr. Ladingzekering-)

27 IV. Sensibilisatie Beeld belangrijker dan woord
Strips Filmpjes you tube Top 10 forklift accidents: Worst forklift: Hilarious forklift accidents: Forklift fun: Safety choices HAS: Napo: Posters

28 V. Attractiviteit beroep/profielen
Beste heftruckchauffeur, heftruckcompetities Nederlands kampioenschap: Sociaal Fonds Transport en Logistiek, …

29 VI. Opleidingen NL: CCV: zie In kader VCA en heftruck IS-001 Werken met vorkheftruck – gevorderd AV-001 Werken met vorkheftruck - basis IS-002 Werken met reachtruck - gevorderd AV-002 Werken met reachtruck – basis Andere Geen oneigenlijk gebruik (heftruck en toebehoren) en geen ‘f1-races’ Simulator? Zie dit initiatief

30 VII. Logistiek – intern vervoer
SIT -001: magazijn: SQAS Niet verwachte publicaties EIGA: “Safe operation of fork lift truck” Ladingzekering

31 Conclusie Wat hebben we geleerd?
Evenwicht tussen ‘hardware’ en ‘software’ (organisatie) Carrot and stick? Sensibiliseren maar ook blijvende aandacht: aanspreken veiligheid Walk the talk: voorbeeldfunctie van directie opleiding


Download ppt "AD Humanisering van de Arbeid"

Verwante presentaties


Ads door Google