De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MediaNetVlaanderen FINANCIERING AUDIO-VISUELE CONTENT 23 november.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MediaNetVlaanderen FINANCIERING AUDIO-VISUELE CONTENT 23 november."— Transcript van de presentatie:

1 MediaNetVlaanderen FINANCIERING AUDIO-VISUELE CONTENT 23 november

2 MediaNetVlaanderen Programma 17h15: Welkomswoord door Herman Smedts (voorzitter MediaNet) 17h20: Audiovisuele creaties en coproducties: Pierre Drouot en Hans Everaert (VAF) 17h45: De Tax Shelter samengevat: Koen Batsleer (Finpower) 18h00: De Tax Shelter vanuit het investeerdersperspectief: Piet Sonck (Belgacom) 18h25: Kanaalfinanciering: Stefan Ackermans en Wim Weetjens ( life!tv) 18h45: Product placement in games: Ann Holvoet (Disaster Games) 19h15: Drinks en netwerking

3 Vlaams Audiovisueel Fonds vzw

4 1.Historiek 2.Het VAF gesitueerd binnen het Vlaams audiovisueel beleid 3.De taken van het VAF 4.De structuur van het VAF 5.De middelen 6.Steun aan creatie 7.Televisie 8.Tax shelter 9.Cultuur Invest Inhoudstafel

5  1952: economische steun (Ministerie van Economie / nationaal)  1964: culturele steun (in Vlaamse Gemeenschap)  1993: oprichting Fonds Film in Vlaanderen (binnen Administratie Vlaamse Gemeenschap): samenvoeging culturele en economische middelen  1999: oprichting vzw Vlaams Audiovisueel Fonds  2002: (sept.) het VAF wordt operationeel  beheersovereenkomst voor perioden van telkens 3 jaar  autonome uitvoering van beleid voogdijminister (Cultuur)  selectie in de eerste plaats op basis van culturele criteria  secundair: economische criteria (steun van het VAF moet in principe voor 100% in Vlaamse Gemeenschap besteed worden) 1. Historiek

6 2. Het VAF gesitueerd binnen het Vlaams audiovisueel beleid

7 3. De taken van het VAF S TEUN AAN CREATIE Fictie Documentaire Animatie Experimentele mediakunst (+ coaching) P ROMOTIE Ateliers / workshops Steun Opleidingen Steun Beurzen Steun pitchings e.d. Praktijkonderzoek

8 Dagelijks Bestuur Directeur-Intendant Zakelijk Leider Dienst Creatie Steunaanvragen creatie -Beoordelingscommissies -Dossierbeheer -Coaching Co-prod samenwerkingen Dienst Promotie & Communicatie Steunaanvragen promotie Promotie Communicatie Animatie Documentaire Fictie 4. De structuur van het VAF Exp Mediakunst Dienst Vorming & Onderzoek Steunaanvragen vorming Ateliers Workshops Studies

9 5. De middelen van het VAF  Jaarlijkse dotatie van 12,5 mio €  Opsplitsing:  Vorming:1.000.000 € (8%)  Steun aan creatie:9.750.000 € (78%)  Promotie en reflectie: 500.000 € (4%)  Algemene werkingskosten:1.250.000 € (10%)

10 6. Steun aan creatie  Fictie:min. 4.500.000 €  Documentaire:min. 1.000.000 €  Animatie: min. 1.000.000 €  Experimentele Mediakunst: min. 500.000 €  Vrije marge: 2.750.000 € <> 2.500.000 bested. TV  TOTAAL (jaarlijks): 9.750.000 €

11  Scenario: 7.500 € of 12.500 €  Ontwikkeling: max. 125.000 € (gemiddeld ca. 50.000 €)  Productie:  Fictie kortfilm: max. 87.500 € (normaal 60.000 €)  Fictie langspeelfilm:max. 1.000.000 € (gemidd. ca. 600.000 €) (opm: minoritaire co-prod. max 200.000 €)  Fictie tv-series:max. 1.250.000 €  Documentaire:max. 150.000 € (gemidd. ca. 50.000 €)  Animatie kortfilm:max. 175.000 € (gemidd. ca. 100.000 €)  Animatie andere:cfr. fictie  Exp mediakunst:max. 100.000 € (gemidd. ca. 40.000 €)  Promotie:max. 25.000 € 6b. Steun aan creatie: bedragen

12  Voorwaarden ontvankelijkheid: geen formats of soaps (fictie), geen reportages (docu), majoritaire financiering moet verzekerd zijn (voor minoritaire aanvragen), nederlandse vertaling noodzakelijk  Maximale steunpercentages (berekend op Vlaams aandeel in financiering): 50% (standaard), 75% (low budget < 2.5 mio €), 85% (kortfilm, exp media)  Bestedingsverplichting in Vlaamse Gemeenschap: 100% (standaard), 80% (toegestaan mits saldo in EU), 60% (toegestaan op uitzonderlijke basis)  Recoupment positie VAF: participaties en privé-investeerders krijgen voorrang (tax shelter beperkt tot restrisico), daarna VAF pro rata aandeel in de financiering  Selectieprocedure via beoordelingscommissies 6c. Steun aan creatie: voorwaarden

13 6d. Aantal aanvragen, percentage goedkeuringen  Aantal aanvragen in 2005: totaal 362, waarvan 130 goedgekeurd, 160 afgewezen, 21 onontvankelijk, 51 uitgesteld.  Procentuele verhouding goedgekeurd / afgewezen per categorie (2005):

14  De beheersovereenkomst van het VAF bepaalt dat jaarlijks minimaal 2.5 mio € moet worden besteed aan Vlaamse televisieprojecten (fictie series, telefilm, documentaire, animatie), geproduceerd door onafhankelijke productiehuizen.  De omroepen moeten minstens eenzelfde bedrag investeren als het VAF. .Er dient een bioscooprelease te worden gekoppeld aan het project.  De omroepen hebben in Vlaanderen geen bestedingsverplichting voor bioscoopprojecten.  Vooraankopen en meestal beperkte co-productie bijdragen : VRT, VTM, VT4, Prime,…  Er gebeuren extra inspanningen door de omroepen op vrijwillige basis :  VRT : investeert soms ca. 750 k€ in een prestigieuze bioscoopfilm + miniserie (De Zaak Alzheimer, De Indringer, Windkracht 10).  VTM : lanceerde 2 jaar geleden een reeks van 7 telefilms (Faits Divers), waarvan ondertussen 4 projecten een bioscooprelease kregen. Nu loopt Faits Divers II (5 films, allemaal bioscooprelease). 7. Televisie

15  Federale maatregel  Het VAF heeft geen formele rol mbt tax shelter  Max. 30% van het budget (equity)  Goedkeuring door het VAF: kwaliteitslabel voor potentiële tax shelter investeerders  Gemiddelde financieringstermijn van door het VAF goedgekeurde projecten: aanzienlijk versneld dankzij tax shelter  Het VAF volgt actief alle ontwikkelingen mbt tax shelter op 8. Tax shelter

16  Opgericht om te investeren in de “culturele industrieën”  Operationeel in 2007  Rentabiliteit vereist  Zal zowel investeren in bedrijven als in projecten  Voor de audiovisuele sector :  afstemming met VAF en tax shelter wordt nog bestudeerd  wellicht mogelijkheden voor :  commerciële films (niet door het VAF ondersteund)  garantiestellingen (bvb voor tax shelter)  investeringen in productiebedrijven 9. Cultuur Invest

17 De Kracht van professioneel financieel management fi n POWE R INTERN WERKDOCUMENT STRIKT VERTROUWELIJK De ‘tax shelter’ in Vlaanderen Hoe ‘fictie’ realiteit begint te worden De ‘tax shelter’ in Vlaanderen Hoe ‘fictie’ realiteit begint te worden Presentatie 23/11/2006 Medianet Vlaanderen

18 V Conclusies I De ‘Belgische’ tax shelter II De ‘vraagzijde’ IV Verwachtingen volgende jaren III De ‘aanbodzijde’ INLEIDING Structuur van de presentatie

19 I.DE BELGISCHE TAX SHELTER Tax shelter - begrip  U.S.  Diverse vormen van tax shelters  Cfr. US ondernemingen kopen Vlaamse riolen  Meestal versnelde afschrijvingen  België  Personenbelasting  Levensverzekering  Hypotheek  Pensioensparen  Voordeel :  ‘Tax shelter’ combineert twee noden van de filmindustrie :  Subsidiëring  Financiering  Filmsector is enige sector ‘welke subsidies’ kan ontvangen  ‘Behoud van onze ‘culturele verscheidenheid’

20 I.DE BELGISCHE TAX SHELTER Tax shelter – in België •‘Unieke’ tax shelter : –150 % investeringsaftrek = 51 % subsidiëring (150 % x 34 %) –‘Investeringsaftrek’ •  geen ‘herbelasting’ inkomsten tot 100 % terugbetaling •  netto voordeel van 51 % ! –Aftrek ‘op moment van ondertekening contract’, en niet bij ‘storting gelden’. –Echter ook : •Rechtstreeks investeren in film noodzakelijk  fondsenstructuur niet mogelijk •Uitgave-verplichting in België ten belope van 90 % •Diverse additionele verplichtingen bij investeerder en producent.  Latente risico’s voor elke investeerder

21 I.DE BELGISCHE TAX SHELTER Tax shelter – in België •‘Unieke’ tax shelter : –150 % investeringsaftrek = 51 % subsidiëring –‘Investeringsaftrek’  geen ‘herbelasting’ indien inkomsten  netto voordeel van 51 % –Aftrek ‘op moment van ondertekening contract’, en niet bij ‘storting gelden’. •Tax shelters in Europa –Netto voordeel van 10 – 25 % beperkter •Invloed op ‘filmindustrie’ : –U.K. : 5.000 Mio € industrie, 91.000 jobs (1/3 de direct) –Lux.: 50 Mio € dankzij fiscale incentive, ca. 1.000 jobs –Hongarije : In 2003 nieuwe ‘tax bracket’ van 20 %, en het effect is duidelijk : •Producties 2003 : 6 Mio € •Producties 2004 : 30 Mio € •Producties 2005: 88 Mio € ! (ca. 2.500 jobs !)

22 I. DE BELGISCHE TAX SHELTER Systematiek STAAT Investerende VENNOOTSCHAP Kaderovereenkomst met de producent AUDIOVISUEEL WERK UITGAVEN IN BELGIE (150% van de investering die geen lening is) WERK- GELEGENHEID Investering 150 * 34 % (vennootschapsbel.) Sociale bijdragen en Taksen (PB, Venn.B. en BTW) + > 51% 90% - 51% Fiscale vrijstelling 150% Winstoperatie Hoge belastingen hebben ook hun voordelen : Ze creëren voor de overheid een hoog ‘terugverdieneffect’ van deze tax- shelter !

23 II. DE VRAAGZIJDE Vlaamse vs. Internationale producties •Vlaamse producties –Op heden 7-12 films / jaar –Beperkte groeimogelijkheden in aantallen –Subsidiëring essentieel gezien beperkte Vlaamse markt is rentabiliteit te beperkt –Aantrekken ‘private investeerders’ vnl. rond ‘project’ film en minder rond ‘financiële return’ •(Internationale) co- producties –Op heden relatieg beperkt in Vlaanderen –Grotere groeimogelijkheden in aantallen –Toegang tot verschillende financieringsstructure n en verschillende distributiestructuren –Aantrekken ‘private investeerders’ in het kader van groter marktpotentieel

24 II. DE VRAAGZIJDE De verwachtingen zijn hooggespannen •Exponentiële groei fondsen : –2004 : 13 – 15 Mio € –2005 : ca. 40 Mio € –2006 :  75 Mio € –… 2010 : 300 - 500 Mio € ofte 3-5.000 arbeidsplaatsen in deze sector ! •Marktgroei : –Puur vlaamse filmprojecten nemen sterk toe, maar wanneer want plafond bereikt ? –Anderzijds : internationale co-producties kan de groei versterken •Aanbodstructuur ‘complexer’ •Functie voor ‘intermediaire structuren’ ?

25 III. DE AANBODZIJDE Ondernemingen blijven ‘voorzichtige investeerders’ •De ‘aanbodmarkt’ kan zeer groot worden : –Vennootschapsbelasting in België > 10.000.000.000 € •Stel : 5 % van dit bedrag ‘investeert’ in tax shelter  volume van 500 Mio € ! –12.000 Belgische ondernemingen betalen meer dan 100 k€ belastingen •Hypothetische verwachting : stel 1 op 4 investeert 150 k€  aanbod van 300 Mio € •Markt moet kunnen groeien tot 300-500 Mio Euro in België •Wij zien 2 ‘soorten’ investeerders : –Naambekendheid gedreven : •Prefereren de Vlaamse film •Zoeken publicitaire/promotionele effecten •Financieel rendementspotentieel minder belangrijk •Zullen vnl. ‘Vlaamse’ producties ondersteunen –Rendement-zoekende ondernemingen •Prefereren ‘rendement’ bovenop ‘naambekendheid’ •Hebben weinig interesse in ‘filmrisico’, waardoor ze : –Risico-avers zijn –Liever ‘beperkt’ rendement zien dan ‘groot potentieel’ –‘verzekert rendement’ zal hier een vraag zijn –Zullen gemakkelijker beroep doen op tussenpersonen om ‘credibiliteit’ en ‘controle’ te zoeken.

26 III. DE AANBODZIJDE Ondernemingen blijven ‘voorzichtige investeerders’ •De ‘ondernemingen’ vragen een ‘professionele’ markt : –De ondernemingen zullen vertrouwd geraken met het begrip –Kredietwaarde-verhogende tussenpersonen (bankiers ?) zullen het ‘vertrouwen’ trachten te verhogen. –‘Producten’ zullen de complexiteit van de vraag trachten te vereenvoudigen. Belangrijke topics : •Geen ‘kapitaalrisico’ •Duidelijk rendementsvooruitzichten, liefst in beperkte mate afhankelijk van het succes van de film  fondsen, ‘mandjes’ van projecten, … •Verzekerde rendementen : –O.i. in conflict met het ‘ondernemingsrisico’ van investeerder ?

27 IV. VERWACHTINGEN VOLGENDE JAREN Huidige inschatting ‘Vlaamse tax shelter markt’ Producenten van Vlaamse films Co-producenten van Internationale/Europese films Vlaamse ondernemingen investeren 20 Mio € 5 Mio € 10 Mio € Eigen inschatting ‘Vlaamse markt’ van 2005 : 35 Mio € Financiële tussenpersonen ‘Selecteren projecten’

28 IV. VERWACHTINGEN VOLGENDE JAREN Waar is nog groei mogelijk ? •Vlaamse filmmarkt : –Groei in aantal is beperkt  markt kan geen 50 Vlaamse films per jaar aan –Groei kan nog in ‘kwaliteit’ en ‘omkadering : •Vnl. investeren in ‘grotere’ producties en in ‘verkoopsondersteuning’ –Kan groeien tot zeker 50-70 Mio € •Internationale co-producties –Groeimogelijkheden in sé onbeperkt –Cfr. groei van de Hongaarse markt –Ambitie moet zijn : 200-300 Mio € internationale producties in co-productie naar Vlaanderen halen

29 IV. VERWACHTINGEN VOLGENDE JAREN Wat moet er hiervoor gebeuren ? •Infrastructuur/capabilities opbouwen : –Te weinig Vlamingen hebben ervaring met ‘internationale producties’ •Hebben we niet teveel aandacht voor de ‘Vlaamse’ B.V.’s, en te weinig voor personen (crew-members, producenten) met internationale ervaring ? •Ook ‘ondersteunende’ sectoren (consulting, bankiers, verzekeringen, advocatuur …) dienen te worden uitgebouwd •Crew capaciteit (kwantiteit en kwaliteit) verhogen –Werk voor scholen en opleidingen –Infrastructuur uitbouwen op het vlak van •CGI, digitale faciliteiten •Service-bedrijven •pre- en postproductie en •opnamestudio’s •… –Dit moet de ‘filmindustrie kunnen verankeren in Vlaanderen.

30 V. CONCLUSIES •De ‘tax shelter’ geeft Vlaanderen een ‘U.S.P.’ om haar sterke punten voor de filmindustrie te verzilveren : –Talenkennis, ligging, geen loonhandicap, … •Wij moeten hiermede een ‘nieuwe’ industrie kunnen opbouwen, goed voor 3 tot 5.000 arbeidsplaatsen •Echter, naast de terechte aandacht voor de ‘Vlaamse’ film, moeten we zeker de markt van ‘internationale co-producties’ ook naar Vlaanderen zien te halen.

31 Tax Shelter Investor’s vision “Is this the beginning of a beautiful friendship ?” Presentation for Medianet Vlaanderen event: Financing audio-visual productions Piet Sonck 23 11 06

32 Concept Actual working mode Tax Shelter law Tax exemption Movie industry is not (yet) Belgacom’s core business film producer(s) 3d party Belgian investor(s) Belgacom Group is involved in 11 tax shelter opportunities since April ’05, with or without Third Party (depending on production) Specialised (financial) Third Party Specialised (financial) Third Party Limits risks of investment

33 Concept Simplified scheme – investor side * * Tax Shelter standard deal by Belgacom Group Investment 100 Loan (max. 40) Equity - rights (min. 60) 43 Loan + intrest Box-office Return (?) - + 51 (150*34%) Tax relief Residual Risk (max. 6)

34 Vision Why does it fit our strategy ? Strategically, Belgacom Group decided to launch TV services. It’s key to complement this by positioning Belgacom into Belgian TV landscape. This will help us achieve our goals (both in vision & marketing), but only if … - Independent choice via a multi-player approach - It will be considered as a long term investment in the A/V sector (continuation of different short term actions) - Belgacom invests in a Belgian film portfolio to reduce risk in terms of credibility Business opportunities clearly identified Financially, it will be a “zero” (risk) operation … - Low risk accounting principle (6% at risk can be covered) - Usable entities : Belgacom, ConnectImmo, Proximus, Telindus - Belgacom is compliant with all criteria (cfr. Ruling of July ‘05) Respective check by Fin/Tax on a case-by-case basis Strategic & fiscal match

35 Vision Business opportunities 1. Communication : Brand image & product placement -Different Belgacom brands can be linked to movie -Product placement of Belgacom products & services -Multi- & cross-media possibilities, in association with movie -Can be linked to sponsoring investments in the domain of entertainment 2. Corporate image : Citizenship & P.R. -This way Belgacom creates credibility in the A/V sector, supporting Belgian movie productions -Corporate responsibility in terms of economical impact, by stimulating employment in the sector -New territory for Public Relations 3. Exploitation : VIP actions & loyalty creation (customers, government, industry) -Supports extension of Belgacom’s business into iDTV, regardless of technology -Different promotional actions : exclusive APs & producer premieres, set visits, contests, … -Already part of Proximus’ loyalty scheme 4. Content : Jumping board for future A/V products & services -Link/access to “exclusive” movie content (set diary, trailers, making-of, music video title song,…) -Can be combined with negotiation for (exclusive) VOD rights for iDTV -Skynet media partnerships for movies will be linked preferably to tax shelter projects -Possible leverage factor in relation to Belgian iDTV players Put Belgacom on Belgian A/V map … by supporting the industry

36 Vision Financial check 1. Loan -Garanties are given for loan, but sometimes it doesn’t cover all risks -Completion bond is absolutely essential for international co-productions -Lowest risk scenario is preferred, in case of big productions 2. Tax relief -Via the entity that is put forward in a particular fiscal year -FIN/TAX dept. monitors closely each production until after production completion 3. Profit sharing -Depending on each movie production, budget spent & risk factor -Not a determination factor for decision 4. To be taken into account … -Belgacom needs to be certain which companies within the Group are allowed to participate -Be aware of the financial situation of each entity that is used for tax shelter Low risk operation, high efficiency return

37 Vision Key learnings so far Budget, timing & coherence 1. Offer vs. budget - Lots of projects are proposed, either directly (producer), either via third parties. It takes good knowledge of the movies business to detect the important movies, that might be interesting for Belgacom Group - A larger budget would help : more independancy, more movies to support 2. Negotiation of contracts - One standard Belgacom tax shelter contract is time & energy effective - Together with standard deal, possible VOD & other marketing actions are negotiated at the same time 3. Co-ordination & follow-up - Follow-up needs to be done on Group level, in order to have overview & ‘best buy’ proposals - Experience of/with the sector is helpful, since financing such A/V productions is a peculiar business 4. Future developments - If Belgacom ever decides to go into own production, a clear leverage of tax shelter experience is available - Tax shelter is limited to movie/documentary productions & TV series (of min. 52’) -> too narrow - If plafond of max. 500k€/entity will expand, more possibilities


Download ppt "MediaNetVlaanderen FINANCIERING AUDIO-VISUELE CONTENT 23 november."

Verwante presentaties


Ads door Google