De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Helen Parkhurst, Almere

Verwante presentaties


Presentatie over: "Helen Parkhurst, Almere"— Transcript van de presentatie:

1 Helen Parkhurst, Almere
Voorpagina Pieter Hogenbirk Helen Parkhurst, Almere

2 Bongerdstraat 1 1326 AA Almere
DALTONSCHOOL HELEN PARKHURST VWO – HAVO – TL Bongerdstraat AA Almere en VILLA PARKHURST Dependance Odeonstraat AL Almere 28 januari 2010 Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst

3 ontdek jezelf en de ander
Helen Parkhurst Een Daltonschool voor initiatiefrijke en onderzoekende leerlingen …… en medewerkers ontdek jezelf en de ander 28 januari 2010 Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst

4 Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst
Vijf Afdelingen kleinschalig, ca 400 leerlingen per afdeling vaste teams van docenten elke afd. eigen administratie, concierge eigen coach, leerlingbegeleiders, onderwijsontwikkelaars, aanspreekpersonen 28 januari 2010 Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst

5 Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst
Schoolplan Missie Visie Ambities Wij werken aan uitdagend onderwijs op basis van daltonprincipes en openbare toegankelijkheid, zowel voor de leerlingen als de medewerkers. De school zien we als een deel van de samenleving, waarin leerlingen en medewerkers leren en leren leven met elkaar. Uitgangspunt is dat mensen op basis van vertrouwen in zichzelf en in anderen, alleen en samen, verantwoordelijkheid nemen en krijgen voor hun eigen ontwikkeling en voor de ontwikkeling van elkaar. Daarbij erkennen we dat mensen verschillend zijn en waarderen we bijzondere prestaties. Verantwoordelijkheid nemen en geven en vertrouwen vragen en schenken zijn onlosmakelijk verbonden met het afleggen van verantwoording en het vragen van verantwoording aan anderen. 28 januari 2010 Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst

6 Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst
Schoolplan onderwijs ontwerpen onderzoek opleiden Wij werken aan uitdagend onderwijs op basis van daltonprincipes en openbare toegankelijkheid, zowel voor de leerlingen als de medewerkers. De school zien we als een deel van de samenleving, waarin leerlingen en medewerkers leren en leren leven met elkaar. Uitgangspunt is dat mensen op basis van vertrouwen in zichzelf en in anderen, alleen en samen, verantwoordelijkheid nemen en krijgen voor hun eigen ontwikkeling en voor de ontwikkeling van elkaar. Daarbij erkennen we dat mensen verschillend zijn en waarderen we bijzondere prestaties. Verantwoordelijkheid nemen en geven en vertrouwen vragen en schenken zijn onlosmakelijk verbonden met het afleggen van verantwoording en het vragen van verantwoording aan anderen. 28 januari 2010 Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst

7 2,3,4,5,6 puzzel ander op leid onder zoek ende jezelf wijs naar werp
Nier: rust reinheid regelmaat Niet rotzooi, rommel en ravage wijs naar werp dek ont 28 januari 2010

8 Academische opleidingsschool
Samenwerking met twee andere Almeerse scholen en de HvA O en O en het ILO 28 januari 2010 Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst

9 Jaar 1: ontwikkelgroep op afdeling E
Ontwikkelen leergebied mens en natuur Half dagdeel per week beschikbaar Pas in laat stadium deelname van EHvA en ILO Alleen ILO-medewerker had toegevoegde waarde Werkwijze team niet methodisch 28 januari 2010 Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst

10 Jaar 2: Ontwikkelgroep op afdeling C
Leergebied Mens en Maatschappij Product ontwikkeld voor Profieluur Ontwikkelgroep 1 dagdeel per week uitgeroosterd Vanaf start 2 betrokken ILO-medewerkers Deels gewerkt volgens de ontwerpcyclus 28 januari 2010 Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst

11 Jaar 3: Ontwerpteam op de Villa
Leergebied MvT Vanaf start 2 medewerkers ILO en EHvA Gewerkt volgens Ontwerpcurriculum Semester 1, aanleggen kennisbasis Semester 2, feitelijke ontwerpbijeenkomsten Studenten gebruiken deelname voor hun meesterproef/profielproduct Verankeren van de onderzoekscomponent met opgeleide onderzoekers 28 januari 2010 Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst

12 Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst
Schooljaar Op 5 afdelingen een ontwerpteam Nederlands Totaal ca 25 docenten en enkele studenten sept – jan: 4 aanspreekpersonen Nederlands volgen ontwerpcurriculum van ILO jan – juni: de aanspreekpersonen leiden 4 ontwerpteams Nederlands aangevuld met studenten. Er wordt een product ontwikkeld volgens de ontwerpcyclus. Op aanvraag wordt door collega’s van ILO en HvA deelgenomen aan de ontwerpactiviteiten Er functioneert een Ontwerp+ team dat ondersteuning bij het ontwerponderzoek levert. Er is een onderzoeksgroep die een schoolbreed onderzoek uitvoert; twee onderzoekers opgeleid 28 januari 2010 Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst

13 Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst
Onderzoek doen Binnen kwaliteitszorg - vensters voor verantwoording - schoolplan en balanced scorecard Als onderdeel van projecten Via intervisie en audits - Daltonvereniging - Inspectie, ICT rapport Binnen Leren met meer effect 28 januari 2010 Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst

14 Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst
Leren met meer effect 10 scholen, effecten van ICT-gebruik in het onderwijs, professioneel onderzoek Kohnstamm Vorig jaar eerste ronde onderzoeksprojecten 7 effectmetingen, drie scholen hebben meer tijd nodig 28 januari 2010 Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst

15 Leren met meer effect ronde 1
project prestaties motivatie opvattingen docenten Digitaal portfolio Extensief onderwijs ELO voor planning Digitale schoolborden Taaltuin Transformatie vmbo Wiskunde zonder boek 28 januari 2010 Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst

16 Leren met meer effect ronde 2
retentie herhaling school- ontwikkeling Bogerman Helen Parkhurst Carmel Zuyderzee Picasso Penta Da Vinci Stedelijk 28 januari 2010 Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst

17 Leren met meer effect ronde 2
E-coaches Ouderaccount Internationale uitwisseling -> HP - Aruba - Macedonië 28 januari 2010 Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst

18 Lmme, ronde 2 internationalisering
Onderzoeksvragen: Leidt internationale samenwerking tot hogere motivatie? Leidt die int. samenwerking tot een hogere motivatie voor het vak Engels? Zijn de ervaringen van de leerlingen in het algemeen positief en welke ervaringen zijn dat? Heeft de interventie een positief effect op de schrijfvaardigheid Engels? Leidt internationale samenwerking aan een project tussen leerlingen uit verschillende landen tot hogere motivatie, i.e., sterkere intrinsieke motivatie, en sterkere gevoelens van autonomie en competentie? Leidt die internationale samenwerking, waarbij het Engels als voertaal wordt gebruikt, tot een hogere motivatie voor het vak Engels? Daarnaast is een tweetal nieuwe onderzoeksvragen relevant: Zijn de ervaringen van de leerlingen die deelnamen aan de interventie in het algemeen positief en welke ervaringen zijn dat precies? Heeft de interventie een positief effect op de schrijfvaardigheid Engels? 28 januari 2010 Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst

19 Lmme, ronde 2 internationalisering
Resultaten: (te) kleine groepen, geen statistisch significante effecten, ook niet negatief zoals het eerste jaar Leidt internationale samenwerking aan een project tussen leerlingen uit verschillende landen tot hogere motivatie, i.e., sterkere intrinsieke motivatie, en sterkere gevoelens van autonomie en competentie? Leidt die internationale samenwerking, waarbij het Engels als voertaal wordt gebruikt, tot een hogere motivatie voor het vak Engels? Daarnaast is een tweetal nieuwe onderzoeksvragen relevant: Zijn de ervaringen van de leerlingen die deelnamen aan de interventie in het algemeen positief en welke ervaringen zijn dat precies? Heeft de interventie een positief effect op de schrijfvaardigheid Engels? 28 januari 2010 Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst

20 Lmme, ronde 2: schoolontwikkeling
voorwaarden voor schoolontwikkeling en verschillen tussen de deelnemende scholen 28 januari 2010 Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst

21 Lmme, ronde 2: schoolontwikkeling
Onderzoeksvragen: Wat is de stand van zaken van onderwijsvernieuwing? In welke mate voldoen de scholen aan voorwaarden voor schoolontwikkeling? Kan dat de opbrengsten van het LMME-project op de school verklaren? Hoe kan de school het vernieuwend vermogen vergroten? 28 januari 2010 Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst

22 Lmme, ronde 2: schoolontwikkeling
Ontwikkelen van visie Participatie Besluit-vorming Profess. ontwikkeling Gevoelens (on)zeker-heid Stedelijk 2.5 2.3 2.6 2.4 Bogerman 2.7 Da Vinci Penta College 2.8 Carmel 2.9 Picasso Helen P. 3.1 Zuyderzee 3.0 Totaal

23 Lmme, ronde 2: schoolontwikkeling

24 Lmme, ronde 2: schoolontwikkeling
Categorie 1 (%) * Categorie 2 (%) Categorie 3 (%) Categorie 4 (%) Bogerman 39 56 3 2 Da Vinci 35 54 8 Helen P. 18 74 6 Penta 59 31 7 Picasso 33 4 Stedelijk 32 36 28 Carmel 48 11 Zuyderzee 17 20 45 Totaal 9 10 Welke omschrijving typeert uw eigen computergebruik voor het lesgeven het best? 1 Het is mijn verantwoordelijkheid om zelf te bepalen wel of geen ict te gebruiken bij het lesgeven. 2 Onze school heeft een coördinator voor ict-voorzieningen. Als leraar kies ik meestal zelf voor welke leerstof en op welke manier ik gebruik maak van ict bij het lesgeven. 3 Voor het merendeel van de leerstofonderdelen zijn binnen onze school afspraken gemaakt over de didactische inzet van ict. Het wordt belangrijk gevonden dat alle leraren zich aan deze afspraken houden. 4 Voor vrijwel alle leerstofonderdelen zijn school- of sectiebrede afspraken gemaakt over de didactische inzet van ict. De inzet van ict sluit aan bij de teamopvattingen over onderwijs en leren. Ict is niet allen in mijn onderwijs maar ook bij (al) mijn collega’s geïntegreerd.

25 Betekenis van onderzoek
Directe effectmeting en evaluatie van interventies en verbetermaatregelen (zij het bescheiden) Zicht op condities voor schoolontwikkeling Structuur in schoolontwikkeling Benchmarking Motivatie en persoonlijke ontwikkeling, onderzoeken houding 28 januari 2010 Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst

26 Een noodzakelijke ervaring Dank voor de aandacht!
Leren onderzoeken: Een noodzakelijke ervaring Dank voor de aandacht! Voorpagina Pieter Hogenbirk Helen Parkhurst, Almere


Download ppt "Helen Parkhurst, Almere"

Verwante presentaties


Ads door Google