De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pieter Hogenbirk Helen Parkhurst, Almere. DALTONSCHOOL HELEN PARKHURST VWO – HAVO – TL Bongerdstraat 1 1326 AA Almere en VILLA PARKHURST Dependance Odeonstraat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pieter Hogenbirk Helen Parkhurst, Almere. DALTONSCHOOL HELEN PARKHURST VWO – HAVO – TL Bongerdstraat 1 1326 AA Almere en VILLA PARKHURST Dependance Odeonstraat."— Transcript van de presentatie:

1 Pieter Hogenbirk Helen Parkhurst, Almere

2 DALTONSCHOOL HELEN PARKHURST VWO – HAVO – TL Bongerdstraat 1 1326 AA Almere en VILLA PARKHURST Dependance Odeonstraat 2002 1325 AL Almere 28 januari 20102Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst

3 Helen Parkhurst Een Daltonschool voor initiatiefrijke en onderzoekende leerlingen …… en medewerkers 28 januari 20103Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst

4 Vijf Afdelingen •kleinschalig, ca 400 leerlingen per afdeling •vaste teams van docenten •elke afd. eigen administratie, concierge •eigen coach, leerlingbegeleiders, onderwijsontwikkelaars, aanspreekpersonen 28 januari 20104Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst

5 Schoolplan 2010-2014 •Missie •Visie •Ambities 28 januari 2010Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst 5

6 Schoolplan 2010-2014 28 januari 2010Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst 6 onderwijs onderzoek ontwerpen opleiden

7 2,3,4,5,6 puzzel onder op leid ende werp ont zoek wijsnaar jezelf dek ander 28 januari 20107

8 Academische opleidingsschool •Samenwerking met twee andere Almeerse scholen en de HvA O en O en het ILO 28 januari 2010Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst 8

9 Jaar 1: ontwikkelgroep op afdeling E •Ontwikkelen leergebied mens en natuur •Half dagdeel per week beschikbaar •Pas in laat stadium deelname van EHvA en ILO •Alleen ILO-medewerker had toegevoegde waarde •Werkwijze team niet methodisch 28 januari 20109Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst

10 Jaar 2: Ontwikkelgroep op afdeling C •Leergebied Mens en Maatschappij •Product ontwikkeld voor Profieluur •Ontwikkelgroep 1 dagdeel per week uitgeroosterd •Vanaf start 2 betrokken ILO-medewerkers •Deels gewerkt volgens de ontwerpcyclus 28 januari 201010Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst

11 Jaar 3: Ontwerpteam op de Villa •Leergebied MvT •Vanaf start 2 medewerkers ILO en EHvA •Gewerkt volgens Ontwerpcurriculum •Semester 1, aanleggen kennisbasis •Semester 2, feitelijke ontwerpbijeenkomsten •Studenten gebruiken deelname voor hun meesterproef/profielproduct •Verankeren van de onderzoekscomponent met opgeleide onderzoekers 28 januari 201011Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst

12 Schooljaar 2009- 2010 •Op 5 afdelingen een ontwerpteam Nederlands •Totaal ca 25 docenten en enkele studenten •sept – jan: 4 aanspreekpersonen Nederlands volgen ontwerpcurriculum van ILO •jan – juni: de aanspreekpersonen leiden 4 ontwerpteams Nederlands aangevuld met studenten. Er wordt een product ontwikkeld volgens de ontwerpcyclus. •Op aanvraag wordt door collega’s van ILO en HvA deelgenomen aan de ontwerpactiviteiten •Er functioneert een Ontwerp+ team dat ondersteuning bij het ontwerponderzoek levert. •Er is een onderzoeksgroep die een schoolbreed onderzoek uitvoert; twee onderzoekers opgeleid 28 januari 201012Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst

13 Onderzoek doen •Binnen kwaliteitszorg - vensters voor verantwoording - schoolplan en balanced scorecard •Als onderdeel van projecten •Via intervisie en audits - Daltonvereniging - Inspectie, ICT rapport •Binnen Leren met meer effect 28 januari 2010Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst 13

14 Leren met meer effect •10 scholen, effecten van ICT-gebruik in het onderwijs, professioneel onderzoek Kohnstamm •Vorig jaar eerste ronde onderzoeksprojecten •7 effectmetingen, drie scholen hebben meer tijd nodig 28 januari 2010Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst 14

15 Leren met meer effect ronde 1 28 januari 2010Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst 15 projectprestatiesmotivatieopvattingendocenten Digitaal portfolio • • • Extensief onderwijs • • • • ELO voor planning • • • • Digitale schoolborden • • • Taaltuin • • Transformatie vmbo • • Wiskunde zonder boek • • •

16 Leren met meer effect ronde 2 28 januari 2010Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst 16 retentieherhaling school- ontwikkeling Bogerman ●●● Helen Parkhurst ●● Carmel ●● Zuyderzee ●● Picasso ●● Penta ● Da Vinci ●● Stedelijk ●●

17 Leren met meer effect ronde 2 28 januari 2010Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst 17 •E-coaches •Ouderaccount •Internationale uitwisseling -> HP - Aruba - Macedonië

18 Lmme, ronde 2 internationalisering 28 januari 2010Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst 18 Onderzoeksvragen: •Leidt internationale samenwerking tot hogere motivatie? •Leidt die int. samenwerking tot een hogere motivatie voor het vak Engels? •Zijn de ervaringen van de leerlingen in het algemeen positief en welke ervaringen zijn dat? •Heeft de interventie een positief effect op de schrijfvaardigheid Engels?

19 Lmme, ronde 2 internationalisering 28 januari 2010Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst 19 Resultaten: •(te) kleine groepen, geen statistisch significante effecten, ook niet negatief zoals het eerste jaar

20 Lmme, ronde 2: schoolontwikkeling •voorwaarden voor schoolontwikkeling en verschillen tussen de deelnemende scholen 28 januari 2010Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst 20

21 Lmme, ronde 2: schoolontwikkeling Onderzoeksvragen: •Wat is de stand van zaken van onderwijsvernieuwing? •In welke mate voldoen de scholen aan voorwaarden voor schoolontwikkeling? •Kan dat de opbrengsten van het LMME-project op de school verklaren? •Hoe kan de school het vernieuwend vermogen vergroten? 28 januari 2010Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst 21

22 Lmme, ronde 2: schoolontwikkeling School Ontwikkelen van visie Participatie Besluit- vorming Profess. ontwikkeling Gevoelens (on)zeker- heid Stedelijk 2.52.32.6 2.4 Bogerman 2.52.72.6 Da Vinci 2.6 2.5 2.6 Penta College 2.52.82.5 Carmel2.82.92.5 2.3 Picasso 2.9 2.7 2.6 Helen P. 2.63.12.8 2.6 Zuyderzee3.0 2.6 Totaal2.72.82.6 2.5

23 Lmme, ronde 2: schoolontwikkeling

24 School Categorie 1 (%) * Categorie 2 (%) Categorie 3 (%) Categorie 4 (%) Bogerman 39563 2 Da Vinci 35548 3 Helen P. 18746 3 Penta 59317 2 Picasso33564 7 Stedelijk 323628 4 Carmel 354811 6 Zuyderzee171820 45 Totaal36459 10

25 Betekenis van onderzoek •Directe effectmeting en evaluatie van interventies en verbetermaatregelen (zij het bescheiden) •Zicht op condities voor schoolontwikkeling •Structuur in schoolontwikkeling •Benchmarking •Motivatie en persoonlijke ontwikkeling, onderzoeken houding 28 januari 2010Lessen uit onderzoek op Helen Parkhurst 25

26 Pieter Hogenbirk Helen Parkhurst, Almere Leren onderzoeken: Een noodzakelijke ervaring Dank voor de aandacht!


Download ppt "Pieter Hogenbirk Helen Parkhurst, Almere. DALTONSCHOOL HELEN PARKHURST VWO – HAVO – TL Bongerdstraat 1 1326 AA Almere en VILLA PARKHURST Dependance Odeonstraat."

Verwante presentaties


Ads door Google