De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgpad COPD COPD in de PRAKTIJK. zorgpad COPD Inleiding Rob Brouwer, apotheker Het Protocol Corine Baar-Poort, huisarts De Praktijk Janet van den Berg,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgpad COPD COPD in de PRAKTIJK. zorgpad COPD Inleiding Rob Brouwer, apotheker Het Protocol Corine Baar-Poort, huisarts De Praktijk Janet van den Berg,"— Transcript van de presentatie:

1 zorgpad COPD COPD in de PRAKTIJK

2 zorgpad COPD Inleiding Rob Brouwer, apotheker Het Protocol Corine Baar-Poort, huisarts De Praktijk Janet van den Berg, POH Jolande van Teeffelen, diëtiste Wim van de Oever, fysiotherapeut De tweede lijn Bianka Mennema, longarts

3 zorgpad COPD Inventarisatie vragen

4 zorgpad COPD De Oorsprong van GC Levinas

5 zorgpad COPD Deelgemeente Kralingen-Crooswijk 50.000 inwoners Crooswijk Kralingen West Kralingen Oost Esch

6 zorgpad COPD Huisartsen (3/6) Apotheek Fysiotherapie (4) Diëtetiek Logopedie Verloskundigen Star-MDC Kralingen West : 15.000 2002 - 2012 GC Levinas Bavo / Indigo / Dock Geestelijke zorg Pedicure Thuiszorg Rotterdam

7 zorgpad COPD

8 De Omgeving

9 zorgpad COPD Demografie

10 zorgpad COPD De Aanleiding

11 zorgpad COPD Snijdende lijnen • Niels Chavannes / Stg Boog / Haven zkh • 20.000 – 30.000 COPD patiënten in Rijnmond • Start 2007, looptijd 3 jaar • Verbetering COPD zorg door multidisciplinaire aanpak • Verdubbeling aantal COPD patiënten in 20 jaar • Model 1 e lijn >> Kroonluchter • Model 1 e lijn + 2 e lijn >> Transmuraal protocol

12 zorgpad COPD patiënt familie & naasten POH/ thuiszorg huisarts apotheek dietiste psycholoog amw project kroonluchter (1 e lijns) specialist Snijdende Lijnen fysiotherapeut ergotherapeut / logopedie

13 zorgpad COPD De Doelstelling

14 zorgpad COPD Doelstellingen zorgpad • Versterking eerstelijns zorg door samenwerking • Ontdubbelen zorgaanbod (Lesa) • Verdelen van verantwoordelijkheden (Lesa) • Afstemming zorgaanbod bij multi-disciplinaire problematiek • “One Stop Shop” benadering / gemak voor patiënt • Versterking van (individuele) disciplines door samenwerking

15 zorgpad COPD Model Samenwerking Zorgpaden D i s c i p l i n e Extern Z o r g p a d HAAPOFTDietSPVGGZPOHLogopErgothVerloskSTAR-MDC Geest. Verz.Spec.IZERTZ COPD X X X X X X X Diabetes X X (X) X X Kwetsb.Oudn. X X X Obesitas X X X X X CVRM X N a d e r t e b e p a l e n Polyf.Verpl.Huis X (X) X Pall.Term.Zorg X (X) X X Psych.Soc.Zorg X X X X Spraak / Taal X X Geest. Zorg X X X X Verlosk. N a d e r t e b e p a l e n Oncolog.Reval. N a d e r t e b e p a l e n Verstand. Gehand. N a d e r t e b e p a l e n

16 zorgpad COPD De Uitwerking

17 zorgpad COPD POH Planning / organisatie zorgpad, Spirometrie, Saturatiemeting, Dossierbewerking (HIS), Screening (MRC, CCQ, [CRQ]), Begeleiding zorgroutes Fysiotherapie Nulmeting, verbeteren zelfredzaamheid en ziekte-inzicht, aangepast sporten cq sportvereniging, behandelplan en follow-up Diëtiste Diagnostiek voedingstoestand, vaststellen behandeldoelen, vervolging en begeleiding patiënt communicatie Apotheek “Medicatiecheck”, instructie, device-advies, therapietrouw, farmaco-educatie, medicatiebewaking, - begeleiding, screening op: overgebruik KWLV, Pred-kuren, Antibiot, Huisarts Evaluatie, bijsturing behandelplan, diagnostiek (dd), zorgroute differentiatie, protocollering, verwijzing 2 e lijn, consultering AMW, GGZ, ergotherapie en logopedie zorgpad COPD binnen GC Levinas

18 zorgpad COPD Zorgpad COPD GC Levinas Longarts zorgroute 2, nadere diagnostiek, O 2 indicatie, stoppen-met- roken poli, indiceren longrevalidatie, communicatie & terugverwijzing 1 e lijn. hoofdbehandelaarschap zorgroute 1 Elke COPD patiënt wordt minimaal eenmaal per jaar uitgenodigd voor zorgpad. zorgpad COPD transmuraal

19 zorgpad COPD De begrippen

20 zorgpad COPD CCQ The Clinical COPD Questionnaire (CCQ): • bevat 10 vragen over het welbevinden van de laatste 7 dagen; • elke vraag kan worden beantwoord met score van 0 – 6;  CCQ totaal score = (CCQ1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)/10;  CCQ symptoom score = (CCQ1 + 2 + 5 + 6)/4;  CCQ functie score = (CCQ7 + 8 + 9 + 10)/4;  CCQ mentale score = (CCQ3 + 4)/2.  www.ccq.nl (online score bepalen)

21 zorgpad COPD MRC Bent u wel eens kortademig? MRC En zo ja, welke van de onderstaande uitspraken is voor u het meest van toepassing  Ik heb geen last van kortademigheid0  Ik word alleen kortademig bij zware inspanning1  Ik word alleen kortademig als ik me moet haasten op vlak terrein of tegen een lichte helling oploop 2  Door mijn kortademigheid loop ik op vlak terrein langzamer dan andere mensen van mijn leeftijd, of moet ik stoppen om op adem te komen als ik mijn eigen tempo loop 3  Na ongeveer lopen op vlak terrein of na een paar minuten lopen op vlak terrein moet ik stoppen i.v.m. kortademigheid 4  Ik ben te kortademig om het huis uit te gaan, of ik ben kortademig tijdens het aan- of uitkleden 5

22 zorgpad COPD Gold-klassificatie 0.(at risk, spirometrie niet afwijkend, chronische symptomen) 1.mild COPD: FEV1  80% pred 2.matig COPD: 50%  FEV1 < 80% pred 3.ernstig COPD: 30%  FEV1 < 50% pred 4.zeer ernstig COPD: FEV1 < 30%

23 zorgpad COPD Het Protocol Corine Baar-Poort, huisarts

24 zorgpad COPD

25 Voor vervolg zie volgende dia

26 zorgpad COPD Vervolg van vorige dia

27 zorgpad COPD • COPD-patiënten met lichte ziekte last waarbij behandeling is ingezet • huisarts is hoofdbehandelaar 1x per jaar consult bij POH(met LF & MRC en CCQ) 1x per jaar consult diëtiste 1x per jaar evaluatie bij fysio-therapeut 1x per jaar informatie over COPD 1x per jaar evaluatie bij apotheek 1x per jaar bij de huisarts stop met roken programma via POH dieetadviezen aanbod meer bewegen, conditie verbetering via fysio waar nodig ook mogelijkheid ergotherapie en logopedie • Gold 4, palliatief, met behandeladvies van de longarts zorgroute 1 COPD- carrousel

28 zorgpad COPD De tweede lijn Bianka Mennema, longarts

29 zorgpad COPD zorgroute 2 Longarts • COPD-patiënten met matige ziektelast • COPD-patiënten met ernstige ziektelast • longarts is hoofdbehandelaar • integrale benadering op 4 domeinen: • stoornis • beperkingen • kwaliteit van leven • klachten • bij inzet van de behandeling zijn er drie mogelijkheden: • Patiënt gaat met behandeladvies terug naar 1e lijn • Patiënt gaat met behandeladvies terug naar 1e lijn en controle in 2e lijn (gedeelde zorg) • Patiënt wordt behandeld in de 2e lijn (De longarts beoordeelt regelmatig of de patiënt terug kan vallen in zorgroute 1 of 2)

30 zorgpad COPD De Praktijk Janet van den Berg, POH-S

31 zorgpad COPD Deelnemers: • Patiënt & • POH • Diëtiste • Fysiotherapeut • Film • Apotheek • Huisarts Op verzoek sluiten aan: Logopedie Ergotherapie COPD Carrousel

32 zorgpad COPD 4 (12 pat) carrousels per maand POHDiëtistFysioFilmApotheekHuisartsEinde Patiënt I 13:3014:0014:3015:0015:1515:4516:00 Patiënt II 14:0014:3015:0015:3015:4516:0016:15 Patiënt III 14:3015:0015:3015:4516:0016:1517:30 POHDiëtistFysioFilmApotheekHuisartsEinde Patiënt I 8:008:309:009:309:4510:1510:30 Patiënt II 8:309:009:309:4510:1510:3010:45 Patiënt III 9:009:309:4510:1510:3010:4511:00 POH 0:30uur Diëtist 0:30uur Fysio 0:30uur Film 0:15uur Apotheek 0:30uur Huisarts 0:15uur Totaal 2:30:00uur

33 zorgpad COPD COPD-Carrousel folder

34 zorgpad COPD

35 COPD Carrousel

36 zorgpad COPD COPD Carrousel

37 zorgpad COPD De Praktijk Jolande van Teeffelen, diëtiste

38 zorgpad COPD COPD Carrousel

39 zorgpad COPD COPD Carrousel

40 zorgpad COPD De Praktijk Wim van den Oever, fysiotherapeut

41 zorgpad COPD COPD Carrousel

42 zorgpad COPD COPD Carrousel Voornaamste ervaren klachten en problemen: • lage inspanningscapaciteit • ventilatoire zwakte • perifere spierzwakte • verminderde kwaliteit van leven • verminderde sociale participatie • verlaagd zelfbeeld

43 zorgpad COPD COPD Carrousel Fysiotherapeutische doelstellingen: • verminderen van de kortademigheid • verbeteren van het inspanningsvermogen en de fysieke activiteit • verbeteren van de mucusklaring • verbeteren van de kennis, het zelfmanagement en het vertrouwen om dingen te kunnen uitvoeren

44 zorgpad COPD De Praktijk Rob Brouwer, apotheker

45 zorgpad COPD COPD Carrousel

46 zorgpad COPD De Praktijk ergotherapeut logopediste

47 zorgpad COPD COPD Carrousel

48 zorgpad COPD De Praktijk Corine Baar, huisarts

49 zorgpad COPD COPD Carrousel

50 zorgpad COPD COPD managementplan pagina 1

51 zorgpad COPD COPD managementplan (pagina 2)

52 zorgpad COPD COPD MONITORING

53 zorgpad COPD • gebruik waarden uit NHG koppelingstabel • kijk wat je preferente zorgverzekeraar vraagt • stel een dataset vast • bespreek wie welke controle verricht • meet regelmatig en evalueer samen COPD MONITORING

54 zorgpad COPD COPD Carrousel

55 zorgpad COPD EXTRA Wim van den Oever, fysiotherapeut

56 Voornaamste ervaren klachten en problemen: • lage inspanningscapaciteit • ventilatoire zwakte • perifere spierzwakte • verminderde kwaliteit van leven • verminderde sociale participatie • verlaagd zelfbeeld

57 Fysiotherapeutische doelstellingen: • verminderen van de kortademigheid • verbeteren van het inspanningsvermogen en de fysieke activiteit • verbeteren van de mucusklaring • verbeteren van de kennis, het zelfmanagement en het vertrouwen om dingen te kunnen uitvoeren

58 TRAININGSPROGRAMMA Trainingsonderdelen: •Ademhalingsoefening- en(voor mucusklaring, ontspanning en betere ventilatie) •Inspanningstraining: ‘cardio’ • Spiertraining: ‘fitness’

59 Eventueel toegevoegd: • psychosociale begeleiding • ergotherapie • dieetondersteuning • gedragseducatie (energieverdeling)

60 Tijdsduur * minimaal drie maanden, advies is 6 mnd. * na zes maanden training blijft het effect nog 18 maanden min of meer behouden * voor ‘onderhoud’ wordt aanbevolen de training voor 1 uur per week te continu- eren (voor onbeperkte duur).

61 BEOOGDE RESULTATEN Toename van: •levenskwaliteit •zelfvertrouwen •sociale participatie •maximale inspanningscapaciteit •wandelafstand •uithoudingsvermogen

62 Afname van: •vermoeidheid •kortademigheid tijdens inspanning •hartfrequentie •ademfrequentie (bij een zelfde zuurstofopname) •dyspneu •angstgevoelens •medische consumptie (kosteneffectiviteit)

63 Fysiologisch : •hypertrofie van de perifere spieren •aanpassingen in cardiocirculatoire functies: aërobe enzymen, capillarisatie, verhoging myoglobinegehalte •afname van hart- en ademfrequentie •afname van lactaatproductie •toename van oxidatieve enzymen in de spier dwz. verbetering van van aërobe metabolisme in de spier toename van ademteugvolume

64 ORGANISATIE •carrousel of directe verwijzing •metingen door fysio = bepaling base-line •opzetten van trainingsprogramma •halfjaarlijkse evaluaties d.m.v. metingen (spierkracht, wandelafstand, expiratie- volume) en vragenlijsten (kwaliteit van leven, patiëntspecifieke klachten etc.) •Jaarlijks opnieuw participeren in carrousel

65 TRAININGSVORMEN Dit kan individueel of in groepen. Voor groepstraining is toestemming van de zorgverzekeraar vereist.

66 OPZET PER GOLD CLASSIFICATIE 1. •Instructies, adviezen voor zelfmanagement. Indien pt duidelijk gemotiveerd is dan kan hij of zij wel trainen via de aanvullende verzekering, dus niet op chronische basis. •Afhankelijk van de verzekering duurt deze training dan 3 tot 6 maanden

67 2. 2 en 3. 4. Afhankelijk van baseline meting wel of niet trainen. Nu onder chronische indicatie. 2x1 uur per week intensieve training met schema voor thuis oefenen. Training, maar sterk accent op leren omgaan met forse beperkingen vooral dus gericht op gedrag en ADL.

68 ERVARINGEN UIT DE PRAKTIJK Patiëntencategorieën: De ‘geschrokkenen’ of ‘opbouwers’(Gosselink): zij trainen trouw en intensief en boeken goede resultaten.

69 De ‘gelatenen’ of ‘overwinteraars’ (Gosselink). Zij trainen omdat de dokter dat gezegd heeft maar het moet wel rustig aan gaan. Deze groep gaat een beetje vooruit qua spierkracht en uithoudingsvermogen. Subjectief is er niet zo veel winst (bv. ADL functie)

70 De ‘opgevers’ of ‘chonische’ (Gosselink) : elke inspanning schrikt af, men is bang om ‘alles erger te maken’ en Vaak zijn er diverse comorbi- diteiten, vooral hart- en vaatproblemen. Deze mensen haken na een paar keer af. 1.

71 SLOT PLUSSEN EN MINNEN: +Veel mensen knappen enorm op en zijn tot veel meer in staat. Hun levenskwa- liteit neemt toe. -Subjectief welbevinden is meestal niet in objectieve meetwaarden terug te vinden.


Download ppt "Zorgpad COPD COPD in de PRAKTIJK. zorgpad COPD Inleiding Rob Brouwer, apotheker Het Protocol Corine Baar-Poort, huisarts De Praktijk Janet van den Berg,"

Verwante presentaties


Ads door Google