De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgpad COPD COPD in de PRAKTIJK Rob.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgpad COPD COPD in de PRAKTIJK Rob."— Transcript van de presentatie:

1 zorgpad COPD COPD in de PRAKTIJK Rob

2 Inleiding Het Protocol De tweede lijn De Praktijk
zorgpad COPD Inleiding Rob Brouwer, apotheker Het Protocol Corine Baar-Poort, huisarts De tweede lijn Bianka Mennema, longarts Rob De Praktijk Janet van den Berg, POH Jolande van Teeffelen, diëtiste Wim van de Oever, fysiotherapeut 2

3 zorgpad COPD Inventarisatie vragen Rob 3

4 De Oorsprong van GC Levinas
zorgpad COPD De Oorsprong van GC Levinas Rob 4

5 zorgpad COPD Deelgemeente Kralingen-Crooswijk 50.000 inwoners
West Kralingen Oost Rob Esch

6 zorgpad COPD Kralingen West : 15.000 2002 - 2012 GC Levinas
Huisartsen (3/6) Apotheek Fysiotherapie (4) Diëtetiek Logopedie Verloskundigen Star-MDC Rob Psychiatrie / psycholoog Maatschappelijk werk Protestants / katholiek / islamitisch /hindoeïstisch / joods / humanistisch Bavo / Indigo / Dock Geestelijke zorg Pedicure Thuiszorg Rotterdam

7 zorgpad COPD

8 zorgpad COPD De Omgeving Rob 8

9 zorgpad COPD Demografie Rob 9

10 zorgpad COPD De Aanleiding Rob 10

11 Snijdende lijnen zorgpad COPD Niels Chavannes / Stg Boog / Haven zkh
– COPD patiënten in Rijnmond Start 2007, looptijd 3 jaar Verbetering COPD zorg door multidisciplinaire aanpak Verdubbeling aantal COPD patiënten in 20 jaar Model 1e lijn >> Kroonluchter Model 1e lijn + 2e lijn >> Transmuraal protocol Rob 11

12 zorgpad COPD specialist huisarts apotheek familie & naasten POH/
thuiszorg fysiotherapeut patiënt ergotherapeut / logopedie dietiste Rob psycholoog amw project kroonluchter (1e lijns) Snijdende Lijnen

13 zorgpad COPD De Doelstelling Rob 13

14 Doelstellingen zorgpad
zorgpad COPD Doelstellingen zorgpad Versterking eerstelijns zorg door samenwerking Ontdubbelen zorgaanbod (Lesa) Verdelen van verantwoordelijkheden (Lesa) Afstemming zorgaanbod bij multi-disciplinaire problematiek “One Stop Shop” benadering / gemak voor patiënt Versterking van (individuele) disciplines door samenwerking Rob 14

15 Model Samenwerking Zorgpaden
zorgpad COPD Model Samenwerking Zorgpaden D i s c i p l i n e Extern Z o r g p a d HA APO FT Diet SPV GGZ POH Logop Ergoth Verlosk STAR-MDC Geest. Verz. Spec. IZER TZ COPD X Diabetes (X) Kwetsb.Oudn. Obesitas CVRM N a d e r t e b e p a l e n Polyf.Verpl.Huis Pall.Term.Zorg Psych.Soc.Zorg Spraak / Taal Geest. Zorg Verlosk. Oncolog.Reval. Verstand. Gehand. Rob 15

16 zorgpad COPD De Uitwerking Rob 16

17 zorgpad COPD binnen GC Levinas
POH Planning / organisatie zorgpad, Spirometrie, Saturatiemeting, Dossierbewerking (HIS), Screening (MRC , CCQ , [CRQ]), Begeleiding zorgroutes Diëtiste Diagnostiek voedingstoestand, vaststellen behandeldoelen, vervolging en begeleiding patiënt communicatie Fysiotherapie Nulmeting, verbeteren zelfredzaamheid en ziekte-inzicht, aangepast sporten cq sportvereniging, behandelplan en follow-up Apotheek Fysiotherapie : verbeteren door >>> mucusklaring, uithoudingsvermogen, versterking perifere- en ademhalingsspieren, vermindering dyspneu/ verbetering ademregulatie “Medicatiecheck”, instructie, device-advies, therapietrouw, farmaco-educatie, medicatiebewaking, - begeleiding, screening op: overgebruik KWLV, Pred-kuren, Antibiot, Huisarts Evaluatie, bijsturing behandelplan, diagnostiek (dd), zorgroute differentiatie, protocollering, verwijzing 2e lijn, consultering AMW, GGZ, ergotherapie en logopedie

18 zorgpad COPD transmuraal
Zorgpad COPD GC Levinas zorgroute 1 Elke COPD patiënt wordt minimaal eenmaal per jaar uitgenodigd voor zorgpad. hoofdbehandelaarschap Fysiotherapie : verbeteren door >>> mucusklaring, uithoudingsvermogen, versterking perifere- en ademhalingsspieren, vermindering dyspneu/ verbetering ademregulatie Longarts zorgroute 2, nadere diagnostiek, O2 indicatie, stoppen-met-roken poli, indiceren longrevalidatie, communicatie & terugverwijzing 1e lijn.

19 zorgpad COPD De begrippen Rob 19

20 CCQ zorgpad COPD The Clinical COPD Questionnaire (CCQ):
bevat 10 vragen over het welbevinden van de laatste 7 dagen; elke vraag kan worden beantwoord met score van 0 – 6; CCQ totaal score = (CCQ )/10; CCQ symptoom score = (CCQ )/4; CCQ functie score = (CCQ )/4; CCQ mentale score = (CCQ3 + 4)/2. (online score bepalen) Rob 20

21 MRC zorgpad COPD Bent u wel eens kortademig? MRC
En zo ja, welke van de onderstaande uitspraken is voor u het meest van toepassing Ik heb geen last van kortademigheid Ik word alleen kortademig bij zware inspanning 1 Ik word alleen kortademig als ik me moet haasten op vlak terrein of tegen een lichte helling oploop 2 Door mijn kortademigheid loop ik op vlak terrein langzamer dan andere mensen van mijn leeftijd, of moet ik stoppen om op adem te komen als ik mijn eigen tempo loop 3 Na ongeveer lopen op vlak terrein of na een paar minuten lopen op vlak terrein moet ik stoppen i.v.m. kortademigheid 4 Ik ben te kortademig om het huis uit te gaan, of ik ben kortademig tijdens het aan- of uitkleden 5 Rob 21

22 Gold-klassificatie zorgpad COPD
0. (at risk, spirometrie niet afwijkend, chronische symptomen) mild COPD: FEV1  80% pred matig COPD: 50%  FEV1 < 80% pred ernstig COPD: 30%  FEV1 < 50% pred zeer ernstig COPD: FEV1 < 30% Corine

23 Corine Baar-Poort, huisarts
zorgpad COPD Het Protocol Corine Baar-Poort, huisarts Rob 23

24 zorgpad COPD Corine

25 Voor vervolg zie volgende dia
zorgpad COPD Corine Voor vervolg zie volgende dia

26 zorgpad COPD Vervolg van vorige dia Corine

27 zorgpad COPD zorgroute 1 COPD- carrousel COPD-patiënten met lichte ziekte last waarbij behandeling is ingezet huisarts is hoofdbehandelaar 1x per jaar consult bij POH(met LF & MRC en CCQ) 1x per jaar consult diëtiste 1x per jaar evaluatie bij fysio-therapeut 1x per jaar informatie over COPD 1x per jaar evaluatie bij apotheek 1x per jaar bij de huisarts stop met roken programma via POH dieetadviezen aanbod meer bewegen, conditie verbetering via fysio waar nodig ook mogelijkheid ergotherapie en logopedie Gold 4, palliatief, met behandeladvies van de longarts Corine

28 Bianka Mennema, longarts
zorgpad COPD De tweede lijn Bianka Mennema, longarts Rob 28

29 zorgpad COPD COPD-patiënten met matige ziektelast
zorgroute 2 Longarts COPD-patiënten met matige ziektelast COPD-patiënten met ernstige ziektelast longarts is hoofdbehandelaar integrale benadering op 4 domeinen: stoornis beperkingen kwaliteit van leven klachten bij inzet van de behandeling zijn er drie mogelijkheden: Patiënt gaat met behandeladvies terug naar 1e lijn Patiënt gaat met behandeladvies terug naar 1e lijn en controle in 2e lijn (gedeelde zorg) Patiënt wordt behandeld in de 2e lijn (De longarts beoordeelt regelmatig of de patiënt terug kan vallen in zorgroute 1 of 2) Corine

30 Janet van den Berg, POH-S
zorgpad COPD De Praktijk Janet van den Berg, POH-S Rob 30

31 zorgpad COPD COPD Carrousel Deelnemers: Patiënt & POH Diëtiste
Fysiotherapeut Film Apotheek Huisarts Op verzoek sluiten aan: Logopedie Ergotherapie Corine

32 zorgpad COPD 4 (12 pat) carrousels per maand POH Diëtist Fysio Film
POH Diëtist Fysio Film Apotheek Huisarts Einde Patiënt I 13:30 14:00 14:30 15:00 15:15 15:45 16:00 Patiënt II 15:30 16:15 Patiënt III 17:30 POH Diëtist Fysio Film Apotheek Huisarts Einde Patiënt I 8:00 8:30 9:00 9:30 9:45 10:15 10:30 Patiënt II 10:45 Patiënt III 11:00 Jolande POH 0:30 uur Diëtist Fysio Film 0:15 Apotheek Huisarts Totaal 2:30:00 4 (12 pat) carrousels per maand

33 zorgpad COPD COPD-Carrousel folder

34 zorgpad COPD Jolande

35 zorgpad COPD COPD Carrousel Jolande

36 zorgpad COPD COPD Carrousel Jolande

37 Jolande van Teeffelen, diëtiste
zorgpad COPD De Praktijk Jolande van Teeffelen, diëtiste Rob 37

38 zorgpad COPD COPD Carrousel Jolande

39 zorgpad COPD COPD Carrousel Jolande

40 Wim van den Oever, fysiotherapeut
zorgpad COPD De Praktijk Wim van den Oever, fysiotherapeut Rob 40

41 zorgpad COPD COPD Carrousel Jolande

42 Voornaamste ervaren klachten en problemen:
zorgpad COPD COPD Carrousel Voornaamste ervaren klachten en problemen: lage inspanningscapaciteit ventilatoire zwakte perifere spierzwakte verminderde kwaliteit van leven verminderde sociale participatie verlaagd zelfbeeld Jolande

43 Fysiotherapeutische doelstellingen:
zorgpad COPD COPD Carrousel Fysiotherapeutische doelstellingen: verminderen van de kortademigheid verbeteren van het inspanningsvermogen en de fysieke activiteit verbeteren van de mucusklaring verbeteren van de kennis, het zelfmanagement en het vertrouwen om dingen te kunnen uitvoeren Jolande

44 De Praktijk Rob Brouwer, apotheker
zorgpad COPD De Praktijk Rob Brouwer, apotheker Rob 44

45 zorgpad COPD COPD Carrousel Jolande

46 De Praktijk ergotherapeut logopediste
zorgpad COPD De Praktijk ergotherapeut logopediste Rob 46

47 zorgpad COPD COPD Carrousel Jolande

48 De Praktijk Corine Baar, huisarts
zorgpad COPD De Praktijk Corine Baar, huisarts Rob 48

49 zorgpad COPD COPD Carrousel Jolande

50 zorgpad COPD COPD managementplan pagina 1 Corine

51 COPD managementplan (pagina 2)
zorgpad COPD COPD managementplan (pagina 2) Corine

52 zorgpad COPD COPD MONITORING Jolande

53 COPD MONITORING gebruik waarden uit NHG koppelingstabel
zorgpad COPD COPD MONITORING gebruik waarden uit NHG koppelingstabel kijk wat je preferente zorgverzekeraar vraagt stel een dataset vast bespreek wie welke controle verricht meet regelmatig en evalueer samen Jolande

54 zorgpad COPD COPD Carrousel Jolande

55 Wim van den Oever, fysiotherapeut
zorgpad COPD EXTRA Wim van den Oever, fysiotherapeut Rob 55

56 Voornaamste ervaren klachten en problemen:
lage inspanningscapaciteit ventilatoire zwakte perifere spierzwakte verminderde kwaliteit van leven verminderde sociale participatie verlaagd zelfbeeld

57 Fysiotherapeutische doelstellingen:
verminderen van de kortademigheid verbeteren van het inspanningsvermogen en de fysieke activiteit verbeteren van de mucusklaring verbeteren van de kennis, het zelfmanagement en het vertrouwen om dingen te kunnen uitvoeren

58 TRAININGSPROGRAMMA Trainingsonderdelen:
Ademhalingsoefening-en(voor mucusklaring, ontspanning en betere ventilatie) Inspanningstraining: ‘cardio’ Spiertraining: ‘fitness’

59 Eventueel toegevoegd:
psychosociale begeleiding ergotherapie dieetondersteuning gedragseducatie (energieverdeling)

60 Tijdsduur * minimaal drie maanden, advies is 6 mnd.
* na zes maanden training blijft het effect nog 18 maanden min of meer behouden * voor ‘onderhoud’ wordt aanbevolen de training voor 1 uur per week te continu- eren (voor onbeperkte duur).

61 BEOOGDE RESULTATEN Toename van: levenskwaliteit zelfvertrouwen
sociale participatie maximale inspanningscapaciteit wandelafstand uithoudingsvermogen

62 Afname van:  vermoeidheid kortademigheid tijdens inspanning hartfrequentie ademfrequentie (bij een zelfde zuurstofopname) dyspneu angstgevoelens medische consumptie (kosteneffectiviteit)

63 Fysiologisch: hypertrofie van de perifere spieren
aanpassingen in cardiocirculatoire functies: aërobe enzymen, capillarisatie, verhoging myoglobinegehalte afname van hart- en ademfrequentie afname van lactaatproductie toename van oxidatieve enzymen in de spier dwz. verbetering van van aërobe metabolisme in de spier toename van ademteugvolume

64 ORGANISATIE carrousel of directe verwijzing
metingen door fysio = bepaling base-line opzetten van trainingsprogramma halfjaarlijkse evaluaties d.m.v. metingen (spierkracht, wandelafstand, expiratie- volume) en vragenlijsten (kwaliteit van leven, patiëntspecifieke klachten etc.) Jaarlijks opnieuw participeren in carrousel

65 TRAININGSVORMEN Dit kan individueel of in groepen. Voor groepstraining is toestemming van de zorgverzekeraar vereist.

66 OPZET PER GOLD CLASSIFICATIE
1. Instructies, adviezen voor zelfmanagement. Indien pt duidelijk gemotiveerd is dan kan hij of zij wel trainen via de aanvullende verzekering, dus niet op chronische basis. Afhankelijk van de verzekering duurt deze training dan 3 tot 6 maanden

67 2. 2 en 3. 4. Afhankelijk van baseline meting wel of niet trainen. Nu onder chronische indicatie. 2x1 uur per week intensieve training met schema voor thuis oefenen. Training, maar sterk accent op leren omgaan met forse beperkingen vooral dus gericht op gedrag en ADL.

68 ERVARINGEN UIT DE PRAKTIJK
Patiëntencategorieën:   De ‘geschrokkenen’ of ‘opbouwers’(Gosselink): zij trainen trouw en intensief en boeken goede resultaten.

69 De ‘gelatenen’ of ‘overwinteraars’ (Gosselink). Zij trainen omdat de dokter dat gezegd heeft maar het moet wel rustig aan gaan. Deze groep gaat een beetje vooruit qua spierkracht en uithoudingsvermogen. Subjectief is er niet zo veel winst (bv. ADL functie)

70 De ‘opgevers’ of ‘chonische’
(Gosselink) : elke inspanning schrikt af, men is bang om ‘alles erger te maken’ en Vaak zijn er diverse comorbi- diteiten, vooral hart- en vaatproblemen. Deze mensen haken na een paar keer af.

71 SLOT PLUSSEN EN MINNEN: + Veel mensen knappen enorm op en zijn
tot veel meer in staat. Hun levenskwa- liteit neemt toe. - Subjectief welbevinden is meestal niet in objectieve meetwaarden terug te vinden.


Download ppt "Zorgpad COPD COPD in de PRAKTIJK Rob."

Verwante presentaties


Ads door Google