De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Unilocatie Vierhoeven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Unilocatie Vierhoeven"— Transcript van de presentatie:

1 Unilocatie Vierhoeven
Proces en stand van zaken

2 Unilocatie Vierhoeven
Start van de planvorming 2005 Trekker Tjeu Segers (toen VZ) Gestart met werkgroep Unilocatie Lang politiek bewerken in informeren Thor Achterban activeren en enthousiasmeren Alle betrokken verenigingen informeren

3 Unilocatie Vierhoeven
Werkgroep is vanaf extra 2010 extra actief geworden

4 Unilocatie Vierhoeven
Werking van de politiek Coalitie zit voor 4 jaar Start maakt plannen Bezuinigen jaar 2 en 3 Jaar 4 weer stemmen winnen

5 Werkgroep Unilocatie De kerngroep bestond uit:
Tjeu Segers secr., Johan Henken, Wil Pardon, Maarten van Ommeren en Jeanine van Overveld en Jan Jongeneelen vz. Steeds ondersteund door Yvonne Langen (verenigingsmanager) Lomme Siebenga en Jan Vermeulen namens de KNAU

6 Werkgroep Unilocatie Veel dank in de loop van tijd aan:
Sandra van Zundert presentatie CD Leo van de Luijtgaarden, Reinier Maas, John Jongmans, Mathijs Roks, Marco Lodiers (technische commissie) Cees Matthijssen, Lucie van Oers, Peter van Dorst, Anton van den Nieuwenhuizen, Jan Ernest, Edward Heijnemans (baancommissie)

7 Looptijd unilocatie activiteiten
Jaar Activiteit 2005 Start werkgroep werkzaamheden 2005 Besprekingen met wethouders en ambtenaren 2006 Besprekingen met wethouders en ambtenaren en andere clubs Vierhoeven 2007 Besprekingen met wethouders en ambtenaren en andere clubs Vierhoeven 2008 Besprekingen opties voor ligging van de baan op park met wethouders en ambtenaren en andere clubs Vierhoeven 2008 Bespreking met alle afzonderlijke clubs die betrokken zouden kunnen zijn bij eventuele aanleg van de baan

8 Looptijd unilocatie activiteiten
Jaar Activiteit 2009 Vast stellen plan Vierhoeven met optie voor ruimte nieuwe atletiekbaan 2009 Besprekingen met wethouders en ambtenaren en andere clubs Vierhoeven aan de hand van eerste tekeningen 2010 Bezoek nieuwe politieke fracties na verkiezingen 2010 Maken van promotie map inclusief CD van THOR 2010 2de versie tekeningen en bespreking over typen baan 2010 Bezoek met fracties gemeenteraad aan nieuwe banen in Veldhoven, Uden en Nijmegen

9 Looptijd unilocatie activiteiten
Jaar Activiteit 2010 Besprekingen met wethouders en ambtenaren en andere clubs Vierhoeven 2011 Start met technische commissie 2011 Eerste tekeningen en concepten van juridische stukken rond BTW-stichtingen en samenwerkingsovereenkomsten tussen THOR-stichting en gemeente 2012 Bespreking met Fractieleden gemeenteraad en Wethouder THORhonk 2012 Overleg met Aleco 2012 Bezoek aan en uitwisselen van ervaringen met bouwcommissies nieuwe banen in Vught, Breda, Tilburg en Nijmegen

10 Looptijd unilocatie activiteiten
Jaar Activiteit 2012 Besprekingen met wethouders en ambtenaren en andere clubs Vierhoeven vernieuwde tekeningen 2012 Bespreking in bestuur over wensen en mogelijkheden 2012 Keuze type baan met de baancommissie 2012 Uitwerken diverse varianten door technische commissie 2012 Overleg met afdeling wedstrijdsport 2012 Uitwerken keuzevariant van het bestuur van THOR 2012 Opvragen richtprijzen en eerste begrotingsgetallen

11 Looptijd unilocatie activiteiten
Jaar Activiteit 2012 Maken van nieuwe tekeningen technische commissie 2012 Afstemmen plannen met wethouder Theunis en bestuur THOR 2012 Oprichten projectgroep (dadelijk meer) 2012 Voorlichting aan de leden Hoe verder 2013 Inleveren voor 1 april van projectplan met alle onderbouwingen t.b.v. kadernota van de gemeente   Na vaststelling werken aan begroting november 2013  2014 Uitvoering starten

12 Waarom Club moet weer 1 thuis krijgen Meer inkomsten uit kantine
Ook de Vierhoevenleden (huidige THORHONK) zien de jeugd en worden hopelijk enthousiast Concentratie van vrijwilligerswerk Nieuw gezellig thuis honk voor ieder

13 Waarom Wij zijn als doelgroep relatief groot, tellen mee
Bron: analyse sportparticipatie gemeente 2009, door Oranjewoud.

14 Bestuur heeft ons als commissie gestuurd
Van wat het eens was als plan naar een heel nieuw concept. Keuze en argumentatie komen voor verantwoording van het algemeen bestuur Unilocatie commissie is uitvoerder van gewenst beleid van bestuur

15 Hoe waren de eerste plannen

16 Hoe waren de eerste plannen
Met dank aan Leo van de Luijtgaarden

17 Hoe waren de eerste plannen

18 Hoe waren de eerste plannen
Met dank aan Leo van de Luijtgaarden

19 Nieuwe keuze Natte groepen in huidige Thorhonk
Kantine met uitzicht op de baan Voorlopig geen tribune (kan later) Baan van zelfde type als Red Band Ligging niet ideaal maar pragmatisch Alleen verplaatsing Luchtscouts Zelf projecteigenaar

20

21 Atletiekbaan Vierhoeven
Met dank aan Leo van de Luijtgaarden Atletiekbaan Vierhoeven

22 Atletiekbaan Vierhoeven

23

24 Atletiekbaan Vierhoeven

25

26

27

28 Atletiekbaan Vierhoeven

29

30

31

32

33

34

35

36 Voorlopige kostenraming

37 Voorlopige Kostenraming
Wat moet de club nu doen Wethouder is positief, Spreekt van klein Papendal Wil plan op kadernota 2014 gemeente plaatsen en in november geld op de begroting 2014 zoeken Wil met Club – stichting en derden onderhandelen over verdeling van kosten Wil deelnemen in projectgroep Projectgroep oprichten Medegebruikers betrekken in de plannen (samenwerking) Zorgen voor uitgewerkt plan eind maart 2013 Zorgen voor goede PR in de gemeente en bij de raadfracties

38 Projectorganisatie plan vierhoeven

39 Belangrijke zaken Samenwerking derden o.a. andere verenigingen (op vierhoeven), Aleco, Luchtscouts, scholen en bedrijven Samenwerkingscontract met gemeente BTW teruggaaf regelen met Belastingdienst PR offensief richting gemeente en Roosendaalse gemeenschap Onderhandeling over kosten met gemeente

40 Pauze

41 Na pauze Bekijken grote tekeningen
Vragen aan commissie over werk en werkwijze Vragen aan bestuur over keuzes en ambities


Download ppt "Unilocatie Vierhoeven"

Verwante presentaties


Ads door Google