De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Het Ervaringsfonds Waar oud en jong mekaar ontmoeten…

Verwante presentaties


Presentatie over: "29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Het Ervaringsfonds Waar oud en jong mekaar ontmoeten…"— Transcript van de presentatie:

1 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Het Ervaringsfonds Waar oud en jong mekaar ontmoeten…

2 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting I.Inleiding Ervaringsfonds Wat – wat voorafging- situatie nu… II.Uit de projectaanvragen gegrepen – Voorbeelden van “ontmoetingen” III.“Lessons learned” Twee jaar werk: uit “ervaring” leren IV.Om te eindigen

3 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Ervaringsfonds Een begrotingsfonds dat die de kwaliteit van de arbeid van werkgevers en sectoren ondersteunt bij projecten die de kwaliteit van de arbeid van de 45- plusser verbeteren,… teneinde deze langer aan het werk te houden

4 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Het Ervaringsfonds: een federaal overheidsintiatief, na Lissabon 2000

5 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Lissabon strategie, 2000 België 2003 Europa België, 2010 Werkgelegenheidsgraad (in aantal personen– % van de overeenstemmende bevolking op arbeidsleeftijd) 59,6 % (2005: 61,1% 64,3 % 65,2% UE-15) 70 % Gemiddelde duur van de loopbaan 37 jaar41 jaar 40,2 jaar Gemidd. Leeftijd terugtrekking uit de arbeidsmarkt 57,8 jaar60,9 jaar 60 jaar Werkgelegenheidsgraad van de 55-plusser 28 % (2005: 31,8% 41,1 % 44,1% UE-15) 50 %

6 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Wat voorafging Wat voorafging 2001, 5 september: Wet ter verhoging van de werkgelegenheidsgraad 2003, 30 januari: Uitvoeringsbesluit 2004:Vrijmaking werkingskredieten 2004, 27 december: Programmawet 2005:Eerste goedgekeurde projecten 2006, 1 juli:Uitvoeringsbesluit 2007, mei:meer dan 300 aanvragen…

7 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting De projectaanvragen volgens sector (31/12/06)

8 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting I.Inleiding Ervaringsfonds Wat – wat voorafging- situatie nu… II.Uit de projectaanvragen gegrepen – Voorbeelden van “ontmoetingen” III.“Lessons learned” Twee jaar werk: uit “ervaring” leren IV.Om te eindigen

9 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting

10 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Ervaringsfonds - Functiewijzigingen waar oud en jong mekaar ontmoeten…

11 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Concreet Project: functiewijziging (1) •Context: Woningbouw (20 – 49 werknemers) •Situatieschets : 59-jarige calculator: werkbelasting, stress (opstapeling van « tacid knowledge » + ERP,… (  stress, burnout, weerstand  wens vervroegd op te stappen…) •Project: Organisatie-wijziging met regelmatig aanwerven van schoolverlaters. Calculator wordt peter; één jaar planning. Werkvloer = levenslang « leren »

12 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Concreet Project: functiewijziging (2) · Context: Kapsalon (< 20 werknemers) •Situatieschets : 52-jarige kapster ervaart fysieke moeilijkheden (rug, benen, knieën);  vaker ziek,… •Project: Betrokkene wordt verantwoordelijk voor « opleiding en organisatie ». (Projectduur = 6 maanden à rato van 12h/ week.) Werkvloer = levenslang « leren »

13 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Concreet Project: functiewijziging (3) •Context: Woningbouw (< 20 werknemers) •Situatieschets : Oudere projectleider (buitendienst): opstapeling van klantenrelaties « tacid knowledge » + lange verplaatsingen,…  frustratie, stress, burnout  wens vervroegd op te stappen…) •Project: Aanwerven van één schoolverlater, wordt door projectleider polyvalent opgeleid. Zal gedeeltelijk taken overnemen. Tezelfdertijd wordt ervaring gecapteerd en de projectleider ontlast. Werkvloer = levenslang « leren »

14 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Concreet Project: functiewijziging (4) · Context: Distributie (50 - 200 werknemers) •Situatieschets : 50-jarige verantwoordelijke toonzaalinrichting (6 winkels): opstapeling van kennis en netwerk, « tacid knowledge » PLUS verplaatsingen,…  frustraties, stress, burnout  wens vervroegd op te stappen…) · Project: Organisatiewijziging, betrokkene wordt « hoofd aankoop ». De 6 winkels stellen één aanspreekpunt aan  zes jongeren krijgen meer verantwoordelijkheden.

15 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Concreet Project: functiewijziging (5) · Context: Textiel (meer dan 200 werknemers) •Situatieschets : 60-jarige afdelingsoverste: hoge werkbelasting, stress, (opstapeling van netwerk/ relaties « tacid knowledge » + verplaatsingen,… · Project: Betrokkene wordt hoofd « externe logistiek » in halftijds systeem - brugpensioen. Zal eerst nieuwe afdelingsoverste coachen. Werkvloer = levenslang « leren »

16 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Extra ondersteuning Ouder worden en…veranderingen:  In de werkomgeving (managementstijl, technologie b.v.) …  in eigen kunnen en kennen (veeleisende zware jobs in de sociale sector)  extra ondersteuning bij de uitbouw en het onderhouden van de nodige competenties (computerskills, psycho-sociale ondersteuning,…)

17 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Concreet Project: extra ondersteuning · Context: Kinderdagverblijf (20 – 49 werknemers) •Situatieschets : Conflicten - onbegrip tussen jongere leidinggevende en oudere medewerkers (managementstijl en wederzijdse verwachtingen) (  weerstand, stress, burnout, gevoel van « pesten »  wens vervroegd op te stappen…) · Project: Extra ondersteuning aan de groep in communicatie, assertiviteit voor de ouderen Werkvloer = levenslang « leren »

18 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting I.Inleiding Ervaringsfonds Wat – wat voorafging- situatie nu… II.Uit de projectaanvragen gegrepen – Voorbeelden van “ontmoetingen” III.“Lessons learned” Twee jaar werk: uit “ervaring” leren IV.Om te eindigen

19 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting

20 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting •Beperkt aantal werknemers betrokken uit… •Eerder kleine bedrijven  Op-maat-werk Projecten uit de 2003-regelgeving

21 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Relevantie naar de werkgelegenheidsgraad van de oudere werknemers?

22 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Lissabon strategie, 2000 België 2003 Europa België, 2010 Werkgelegenheidsgraad (in aantal personen– % van de overeenstemmende bevolking op arbeidsleeftijd) 59,6 % (2005: 61,1% 64,3 % 65,2% UE-15) 70 % Gemiddelde duur van de loopbaan 37 jaar41 jaar 40,2 jaar Gemidd. Leeftijd terugtrekking uit de arbeidsmarkt 57,8 jaar60,9 jaar 60 jaar Werkgelegenheidsgraad van de 55-plusser 28 % (2005: 31,8% 41,1 % 44,1% UE-15) 50 %

23 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Nood aan meer structurele en wetenschappelijke aanpak

24 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Werkgelegenheidsgraad van de oudere werknemer moet verhoogd De oudere werknemer is te duur Ik wens nog wat te genieten van…

25 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Werkgelegenheidsgraad van de oudere werknemer moet verhoogd De oudere werknemer is te duur Ik wens nog wat te genieten van…

26 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Werkgelegenheidsgraad van de oudere werknemer moet verhoogd De oudere werknemer is te duur Ik wens nog wat te genieten van…

27 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Werkgelegenheidsgraad van de oudere werknemer moet verhoogd De oudere werknemer is te duur Ik wens nog wat te genieten van… SECTOREN

28 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Sectoren •Fondsen voor Bestaanszekerheid, wet van 7 januari 1958 •Paritaire vormingscentra

29 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Fonds voor Bestaanszekerheid •Opgericht door een Paritair comité •Beoogt: –Het financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen –Het financieren en organiseren van vakopleiding, –Het financieren en verzekeren van veiligheid en gezondheid van werknemers •Geniet rechtspersoonlijkheid •Wordt paritair beheerd door WG en WN vertegenwoordigers

30 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Paritair vormingscentrum •Paritair beheerd vormingscentrum zie metagids op meta.fgov.be voor Paritaire (sub-)comités •Belast met opleidingen, communicatie, sensibilisering of ontwikkeling •Vereniging zonder Winstoogmerk

31 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Mogelijke acties 1.Sensibiliseren, promoveren van Ervaringsfondsprojecten t.o.v. bedrijven 2.Ontwikkelen van (sectorale) meetinstrumenten of diagnosemethodes (rond werkbaarheid) 3.Ondersteunen van transfer nachtploegen  dagarbeid (CAOnr 46) (interprof. akkoord)

32 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Werkbaarheid

33 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Voor de bedrijven

34 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Triptiek(bedrijven) 1)In kaart brengen van de werkbaarheid (meetinstrument) 2)Analyseren van de werkomgeving (Diagnose stellen) via diagnosemethode 3)Verbeteren

35 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting I.Inleiding Ervaringsfonds Wat – wat voorafging- situatie nu… II.Uit de projectaanvragen gegrepen – Voorbeelden van “ontmoetingen” III.“Lessons learned” Uit “ervaring” leren IV.Om te eindigen

36 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting  Geen “ouderen”- beleid levensfaze bewust personeelsbeleid  Fragmenten/aanzet tot een levensfaze bewust personeelsbeleid Ervaringsfonds”projecten”

37 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Positief neveneffect  Intergenerationele samenwerking  Wat goed is voor +45 is dit ook voor –45 !  De jonge werknemer van vandaag is de oudere werknemer van morgen! Van curatief naar preventief

38 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Een geïntegreerd beleid, gericht op het duurzaam inzetbaar maken en houden van àlle medewerkers in de organisatie, ongeacht leeftijd, rekening houdend met de levensfaze waarin de medewerkers zich bevinden en de generatie waar zij toe behoren Levensfaze bewust personeelsbeleid

39 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Welke steun biedt het Ervaringsfonds? •Begeleiding bij de opmaak van een samenwerkingsprotocol / toelageaanvraag •Advies m.b.t. welzijn, arbeidsorganisatie en leeftijdbewust personeelsbeleid •Financiële toelage voor concrete projecten tot behoud van de tewerkstelling van oudere werknemers

40 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Team Ervaringsfonds  Anne Himpens: Nationaal Coordinator  Mark Boulanger : Projectontwikkelaar Vlaanderen en Brussel (Nl) · Isabelle Flamion: Projectontwikkelaar Wallonië en Brussel (Fr)  Kristof Van Heucke : Dossierbeheerder Vlaanderen en Brussel (Nl)  Dimitri Léonard : Dossierbeheerder Wallonië en Brussel (Fr)  Valérie Urbain : Secretaresse en boekhouding (02 233 4596)

41 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Algemene Directie Humanisering van de arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Ervaringsfonds Ernest Blerotstraat 1 1070 Brussel Tel.: 02 233 52 07 Fax: 02 233 42 52 www.ervaringsfonds.be www.fondsdelexperienceprofessionnelle.be

42 29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting


Download ppt "29 mei 07Intergenerationele relaties op de werkvloer, Koning Boudewijnstichting Het Ervaringsfonds Waar oud en jong mekaar ontmoeten…"

Verwante presentaties


Ads door Google