De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Biogasvereniging Achterhoek Jaap Uenk, Dofco B.V. Jeroen de Veth, Trinergie 1Münster, 6 februari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Biogasvereniging Achterhoek Jaap Uenk, Dofco B.V. Jeroen de Veth, Trinergie 1Münster, 6 februari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Biogasvereniging Achterhoek Jaap Uenk, Dofco B.V. Jeroen de Veth, Trinergie 1Münster, 6 februari 2012

2 Waarom drogen van digestaat of mest? 1.Benutting van restwarmte voor lagere afvoerkosten 2.Maken half-fabrikaat voor mestkorrels 3.Waardeverhoging als meststof 4.Besparing logistieke- en opslagkosten 5.Exportwaardig maken van meststof Münster, 6 februari 20122

3 Methoden drogen of ontwateren? 1.Mechanische ontwatering (+ water) 2.Thermisch drogen, waterverdampen 3.Composteren, waterverdampen Münster, 6 februari 20123

4 PAD technologie 1.PAD = Pulverized Air Drying technologie 2.Mechanische ontwatering zonder verdamping 3.Luchtstromen met hoge snelheid door cyclonen 4.Energiebesparing 70 – 75% vergeleken met thermisch drogen Münster, 6 februari 20124

5 Proef PAD technologie • Bij BioValor in Arnhem • 4 big bags dikke fractie Heeten (1.600 kg) • Pre-testen en feitelijke proef • Materiaal is geschikt voor de proef Münster, 6 februari 20125

6 PAD total overview 6Münster, 6 februari 2012

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Münster, 6 februari

12 Münster, 6 februari

13 Münster, 6 februari

14 Massabalans • Ingaand 790 kg (28,5%DS) • Uitgaand 326 kg product (57,8% DS) • Proeftijd 49 minuten • Per uur: 967 kg met 400 kg eindproduct Münster, 6 februari

15 Energiebalans • Blowers van 54 kW en 93 kW • Dosering 1,5 kW • Verbruik: 148,5 kWh el per uur • Waterafscheiding 568 kg per uur • Per ton water is dit 261 kWh el • Besparing tov thermisch drogen: 46,5% Münster, 6 februari

16 Analyse afgescheiden water Abfiltrierbare Stoffe491 mg/l pH-Wert9,39 Chem. Sauerstoffbedarf 440 O ₂/l Gesamttrockenrückstand1.060 mg/l Stickstoff ges.97,9 mg/l 16Münster, 6 februari 2012

17 Business case bij 5 ton per uur (1) Capaciteit t/j DS ingaand % 28,5 Eindproduct t/j DS eindproduct % 85 Elektriciteit drogen kWh/t water 160 Afschrijving jaar 10 Elektriciteitstarief € / kWh 0,08 17Münster, 6 februari 2012

18 Business case bij 5 ton per uur (2) Biomassa €/jaar 0 Personeelslasten €/jaar Stroomkosten €/jaar Onderhoud/reparaties €/jaar Afschr. / kap. lasten €/jaar Overhead €/jaar Totale kosten €/jaar Münster, 6 februari 2012

19 Business case bij 5 ton per uur (3) Directe kosten €/jaar Indirecte kosten €/t Totale jaarkosten €/t Kostprijs input biomassa €/t 19 Kostprijs eindproduct €/t 58 19Münster, 6 februari 2012

20 Openstaande vragen • Bedrijfszekerheid bij draaiuren/jaar • Milieueffecten (geluid, stof, etc.) • Kosten afvoer afgescheiden water • Kosten korrelen van het eindproduct • Vergelijking business-case met thermisch drogen met restwarmte Münster, 6 februari

21 Vervolg proef BioValor • Tweede proef in februari (dikke fractie) • Antwoorden openstaande vragen • Beoordeling resultaten en rapportage Münster, 6 februari

22 Openstaande vragen • Bedrijfszekerheid bij draaiuren/jaar • Milieueffecten (geluid, stof, etc.) • Kosten afvoer afgescheiden water • Kosten korrelen van het eindproduct • Vergelijking business-case met thermisch drogen met restwarmte Münster, 6 februari

23 WUR Livestock Research •Digestion of products with high lignine content •Search for high potential energy crops •Biomass yield, production cost and fermentation •Final report september 2011 •Experimental setup -> BvA & FH Münster Münster, 6 februari

24 Interesting C 4 plants •Winterrye & Sorghum bicolor gives high yield on sandy soils, are easy kept in storage and are expected to be easily fermented. •High expectation of Miscanthus x giganteus and Hungarian energy grass Szarvasi-1. •Harvest Miscanthus: December to April •Practical experience needed Münster, 6 februari

25 WUR Food & Biobased Research •Techniques for digesting high lignine content •Digesting of manure solid fraction only •Seperating digestate and refeeding solids •Pre-digesting manure and co-products by means of: •Temperature increase •pH adjustment •Adding enzymes •Combination •Short term digestion under normal circumstances followed by separation, above pre-digestion techniques for solids only and refeed. •Final report oktober 2011 Münster, 6 februari

26 Technieken voorbehandeling •Enzymen •Zuren •Basen •Hoge temperatuur •Combinaties Münster, 6 februari

27 Behandeling met enzymen •DSM: 10% meer biogas, 30% korter vergisten •Positief effect op voederwaarde beheersgras •Enzymen via schimmels (stro, 90d, 28%>) Münster, 6 februari

28 Verhoging temperatuur •Temperatuur 100˚C of hoger •Rundveemest 20 min.: totaal 24% meer gas •Verblijftijd 10 dagen: 57% meer gas •Hogere temperatuur: lagere gasproductie!! •Bij 180˚C: vorming giftige stoffen (HMF) •Bermgras en natuurgras: ˚C Münster, 6 februari

29 Behandeling met zuren •Organische en anorganische zuren •Anorganische zuren: neutralisatie met base •Organische zuren: omzetting in methaan •Organische zuren duurder dan anorganische •Bij hoge temperatuur kans op HMF •Zuren kunnen (bouw)materialen aantasten Münster, 6 februari

30 Behandeling met base •Natronloog, calciumhydroxide, calciumoxide •Ammonia komt vrij als gas (gaswasser nodig) •Neutralisatie via omzetting CO 2 (dus >%CH 4 ) •100˚C + Ca(OH) 2 = •75% meer CH 4 uit varkensmest •207% meer CH 4 uit stro •Voor- of tussenbehandeling mogelijk Münster, 6 februari

31 Experimenten met enzymen •DSM heeft toegezegd te willen participeren •Uitvoering experimenten in april 2012: •Bermgras en natuurgras •Miscanthus en Szarvasi-1 •Miniatuurvergister FH Münster •Opzet experimenteel ontwerp •Mogelijk NDA noodzakelijk Münster, 6 februari

32 Experimenten met temp + base •Behandeling met 100˚C + Ca(OH) 2 •Varkens- en rundveemest •Bermgras en stro •Miniatuurvergister FH Münster •Opzet experimenteel ontwerp Münster, 6 februari


Download ppt "Biogasvereniging Achterhoek Jaap Uenk, Dofco B.V. Jeroen de Veth, Trinergie 1Münster, 6 februari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google