De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Biogasvereniging Achterhoek Jaap Uenk, Dofco B.V. Jeroen de Veth, Trinergie 1Münster, 6 februari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Biogasvereniging Achterhoek Jaap Uenk, Dofco B.V. Jeroen de Veth, Trinergie 1Münster, 6 februari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Biogasvereniging Achterhoek Jaap Uenk, Dofco B.V. Jeroen de Veth, Trinergie 1Münster, 6 februari 2012

2 Waarom drogen van digestaat of mest? 1.Benutting van restwarmte voor lagere afvoerkosten 2.Maken half-fabrikaat voor mestkorrels 3.Waardeverhoging als meststof 4.Besparing logistieke- en opslagkosten 5.Exportwaardig maken van meststof Münster, 6 februari 20122

3 Methoden drogen of ontwateren? 1.Mechanische ontwatering (+ water) 2.Thermisch drogen, waterverdampen 3.Composteren, waterverdampen Münster, 6 februari 20123

4 PAD technologie 1.PAD = Pulverized Air Drying technologie 2.Mechanische ontwatering zonder verdamping 3.Luchtstromen met hoge snelheid door cyclonen 4.Energiebesparing 70 – 75% vergeleken met thermisch drogen Münster, 6 februari 20124

5 Proef PAD technologie • Bij BioValor in Arnhem • 4 big bags dikke fractie Heeten (1.600 kg) • Pre-testen en feitelijke proef • Materiaal is geschikt voor de proef Münster, 6 februari 20125

6 PAD total overview 6Münster, 6 februari 2012

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Münster, 6 februari 201211

12 Münster, 6 februari 201212

13 Münster, 6 februari 201213

14 Massabalans • Ingaand 790 kg (28,5%DS) • Uitgaand 326 kg product (57,8% DS) • Proeftijd 49 minuten • Per uur: 967 kg met 400 kg eindproduct Münster, 6 februari 201214

15 Energiebalans • Blowers van 54 kW en 93 kW • Dosering 1,5 kW • Verbruik: 148,5 kWh el per uur • Waterafscheiding 568 kg per uur • Per ton water is dit 261 kWh el • Besparing tov thermisch drogen: 46,5% Münster, 6 februari 201215

16 Analyse afgescheiden water Abfiltrierbare Stoffe491 mg/l pH-Wert9,39 Chem. Sauerstoffbedarf 440 O ₂/l Gesamttrockenrückstand1.060 mg/l Stickstoff ges.97,9 mg/l 16Münster, 6 februari 2012

17 Business case bij 5 ton per uur (1) Capaciteit t/j 35.000 DS ingaand % 28,5 Eindproduct t/j 11.500 DS eindproduct % 85 Elektriciteit drogen kWh/t water 160 Afschrijving jaar 10 Elektriciteitstarief € / kWh 0,08 17Münster, 6 februari 2012

18 Business case bij 5 ton per uur (2) Biomassa €/jaar 0 Personeelslasten €/jaar 70.000 Stroomkosten €/jaar 298.000 Onderhoud/reparaties €/jaar 45.000 Afschr. / kap. lasten €/jaar 195.000 Overhead €/jaar 20.000 Totale kosten €/jaar 678.000 18Münster, 6 februari 2012

19 Business case bij 5 ton per uur (3) Directe kosten €/jaar 413.000 Indirecte kosten €/t 265.000 Totale jaarkosten €/t 678.000 Kostprijs input biomassa €/t 19 Kostprijs eindproduct €/t 58 19Münster, 6 februari 2012

20 Openstaande vragen • Bedrijfszekerheid bij 7.000 draaiuren/jaar • Milieueffecten (geluid, stof, etc.) • Kosten afvoer afgescheiden water • Kosten korrelen van het eindproduct • Vergelijking business-case met thermisch drogen met restwarmte Münster, 6 februari 201220

21 Vervolg proef BioValor • Tweede proef in februari (dikke fractie) • Antwoorden openstaande vragen • Beoordeling resultaten en rapportage Münster, 6 februari 201221

22 Openstaande vragen • Bedrijfszekerheid bij 7.000 draaiuren/jaar • Milieueffecten (geluid, stof, etc.) • Kosten afvoer afgescheiden water • Kosten korrelen van het eindproduct • Vergelijking business-case met thermisch drogen met restwarmte Münster, 6 februari 201222

23 WUR Livestock Research •Digestion of products with high lignine content •Search for high potential energy crops •Biomass yield, production cost and fermentation •Final report september 2011 •Experimental setup -> BvA & FH Münster Münster, 6 februari 201223

24 Interesting C 4 plants •Winterrye & Sorghum bicolor gives high yield on sandy soils, are easy kept in storage and are expected to be easily fermented. •High expectation of Miscanthus x giganteus and Hungarian energy grass Szarvasi-1. •Harvest Miscanthus: December to April •Practical experience needed Münster, 6 februari 201224

25 WUR Food & Biobased Research •Techniques for digesting high lignine content •Digesting of manure solid fraction only •Seperating digestate and refeeding solids •Pre-digesting manure and co-products by means of: •Temperature increase •pH adjustment •Adding enzymes •Combination •Short term digestion under normal circumstances followed by separation, above pre-digestion techniques for solids only and refeed. •Final report oktober 2011 Münster, 6 februari 201225

26 Technieken voorbehandeling •Enzymen •Zuren •Basen •Hoge temperatuur •Combinaties Münster, 6 februari 201226

27 Behandeling met enzymen •DSM: 10% meer biogas, 30% korter vergisten •Positief effect op voederwaarde beheersgras •Enzymen via schimmels (stro, 90d, 28%>) Münster, 6 februari 201227

28 Verhoging temperatuur •Temperatuur 100˚C of hoger •Rundveemest 20 min.: totaal 24% meer gas •Verblijftijd 10 dagen: 57% meer gas •Hogere temperatuur: lagere gasproductie!! •Bij 180˚C: vorming giftige stoffen (HMF) •Bermgras en natuurgras: 100-120˚C Münster, 6 februari 201228

29 Behandeling met zuren •Organische en anorganische zuren •Anorganische zuren: neutralisatie met base •Organische zuren: omzetting in methaan •Organische zuren duurder dan anorganische •Bij hoge temperatuur kans op HMF •Zuren kunnen (bouw)materialen aantasten Münster, 6 februari 201229

30 Behandeling met base •Natronloog, calciumhydroxide, calciumoxide •Ammonia komt vrij als gas (gaswasser nodig) •Neutralisatie via omzetting CO 2 (dus >%CH 4 ) •100˚C + Ca(OH) 2 = •75% meer CH 4 uit varkensmest •207% meer CH 4 uit stro •Voor- of tussenbehandeling mogelijk Münster, 6 februari 201230

31 Experimenten met enzymen •DSM heeft toegezegd te willen participeren •Uitvoering experimenten in april 2012: •Bermgras en natuurgras •Miscanthus en Szarvasi-1 •Miniatuurvergister FH Münster •Opzet experimenteel ontwerp •Mogelijk NDA noodzakelijk Münster, 6 februari 201231

32 Experimenten met temp + base •Behandeling met 100˚C + Ca(OH) 2 •Varkens- en rundveemest •Bermgras en stro •Miniatuurvergister FH Münster •Opzet experimenteel ontwerp Münster, 6 februari 201232


Download ppt "Biogasvereniging Achterhoek Jaap Uenk, Dofco B.V. Jeroen de Veth, Trinergie 1Münster, 6 februari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google