De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Status Closing the Circle

Verwante presentaties


Presentatie over: "Status Closing the Circle"— Transcript van de presentatie:

1 Status Closing the Circle
Status Closing the Circle Bezoek Arbeid & Milieu 30 november 2012

2  STRUCTURE PER ACTIVITY
MACHIELS INDUSTRIES MACHIELS REAL ESTATE MACINVEST Waste & Materials Biomass Wind Solar Hybrid timber frame construction Enhanced landfill mining

3 Context Closing the Circle
Energie schaarste CO2 Problematiek Maximale valorisatie afval als materialen en energie Grondstoffen Europese & mondiale dimensie

4 Closing the Circle kerndoelstellingen
Energie recuperatie Materiaal recuperatie Duurzaam natuurgebied CO2 vermindering

5 Closing the Circle master plan
Kerngetallen Totale opp.: 230 ha 135 ha stortplaats 16+ Mton afval opgeslagen 30 ha CtC installaties 23 ha serres Duurtijd 20 jaar

6 Kernvragen rond CtC Wat zit er in de opslagplaats?
Vermindert CtC de CO2 balans CtC? Wat is de impact van CtC op milieu en gezondheid? Wat is de impact op de natuur? Hoe kunnen opgegraven stromen gescheiden worden? Hoe kan je maximaal energie recupereren ?

7 Realisaties tot op heden
Karakterisatie studie Carbon footprint studie Klankbord groep Locals werking Plan MER IWT O&O Project Pre- conceptstudie Milieu & gezondheid 1ste multi actor workshop Biodiversiteits studie ELFM consortium ELMIRE consortium 1ste ELFM congres

8 Van concept tot implementatie
EFRO CtC IWT O&O CtC & ELFM ELMIRE consortium Bijkomende demoprojecten en pilots Closing the Circle, een implementatie van Enhanced LandFill Mining Van concept tot implementatie via: Communicatie Validatie Onderzoek en ontwikkeling Demonstratie Innovatie Engineering en opschalen

9 IWT O&O CtC & ELFM Onderzoeks- & Ontwikkelingsproject, budget 6 M €
Februari 2011 – Januari 2014 Gesubsidieerd door Vlaams Instituut voor Wetenschap en technologie Beslissings-tool Scheiden van afval- stromen Maken van bouw-materialen Plasma verwerking

10 Circulaire materialeneconomie Enhanced Landfill Mining
Concentraten Metalen, materialen en legeringen Primaire ertsen Producten Residu’s & Recyclaten Residu’s/schroot Directe recyclage Enhanced Landfill Mining Urban Mining Stortplaatsen Producten einde gebruik

11 Lansink 1.0 Lansink 2.0 Preventie Hergebruik Recuperatie
Don’t waste the waste ! Lansink 1.0 Lansink 2.0 Preventie Hergebruik Recuperatie Verbranding met E-recuperatie Storten met/zonder E-recup Preventie Hergebruik Recuperatie Tijdelijke opslagplaats Cleantech Energierecuperatie Juiste keuze maken om materialen en energie op meest efficiënte manier te recupereren

12 Tijdelijke opslag centraal Nieuw aangevoerde afvalstromen
Nieuwe materialen (vervanging primaire grondstoffen) Directe recyclage Historische stortplaatsen Scheiding Recyclage na verdere behandeling Transformatie Plasma steen Tijdelijke opslag Plasma technologie Gescheiden opslag (toekomstige recuperatie) Nieuw aangevoerde afvalstromen Groene energie

13 Bijkomende onderzoeks-, ontwikkelings- en demonstratieprojecten
CtC in fases Tijdslijn Start CtC Tijdelijke opslag inrichting, uitbating & onderzoek In-situ uitbating & onderzoek Ex-situ onderzoek Uitbating LFM Geen nieuwe afvalstromen na 2017 Start CtC fase I Start CtC fase II Huidige Vlaams onderzoeksproject CtC & ELFM ( ) Bijkomende onderzoeks-, ontwikkelings- en demonstratieprojecten

14 Persbericht HBVL

15 Tijdelijke opslag in de praktijk
Transitie “van storten naar tijdelijke opslag”: In functie van latere valorisatie (technologie, rendabiliteit, schaalgrootte) Versnelde & gecontroleerde natuurlijke attenuatie (Deltares aanpak)

16 CtC fase 2 Stortplaats Opgraving Scheiding en sortering
Materiaal recuperatie Energie recuperatie

17 Core Gasplasma® Process
CtC fase 2 Core Gasplasma® Process Stage 1: Fluid Bed Gasifier Stage 2: Plasma Convertor Gas Cleaning equipment Power Island generating renewable power and heat Crude Syngas Cracked Syngas Refuse Derived Fuel 100k tpa Clean Syngas Plasmarok® Ash

18 Generating Efficiencies (source: AEA Technology Report 2010)
CtC fase 2 Generating Efficiencies (source: AEA Technology Report 2010) Power Islands Electrical Conversion Efficiency (%) Comments Steam Turbine 18-25 Conventional approach but inefficient Gas Engine 37-41 Proven. High end efficiency from Organic Rankine Cycle Gas Turbine 42-50 Proven. High end efficiency in combined cycle Fuel Cell 50-80 Ultimate goal. Established within next 5 years

19 CtC & SHE (Safety, Health & Environment)
Veiligheid, gezondheid en milieu binnen en rond Closing the Circle = topprioriteit Group Machiels !

20 Aanpak SHE CtC CtC beoogt bijkomende borging milieu en gezondheid naast standaard SHE (veiligheid, gezondheid en milieu) plan Risicobeheersplan milieu & gezondheid Verhoogde borging SHE plan CtC Uitwerking dient in nauw overleg met alle relevante stakeholders te gebeuren !

21 CtC fase 3 Duurzaam natuurgebied na uitvoering als laatste fase van het CtC project


Download ppt "Status Closing the Circle"

Verwante presentaties


Ads door Google