De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe het begon Autisme en nog een beperking •Niertransplantatie •Epilepsie •Gilles de la Tourette •Verstandelijke beperking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe het begon Autisme en nog een beperking •Niertransplantatie •Epilepsie •Gilles de la Tourette •Verstandelijke beperking."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Hoe het begon

4

5 Autisme en nog een beperking •Niertransplantatie •Epilepsie •Gilles de la Tourette •Verstandelijke beperking

6 Hoe is de situatie? •Arne uit huis •Jasper tijdelijk verblijf •Julian thuis

7 Wens Een THUIS, geen instelling!

8 Wat willen we bereiken • 16 jongeren wonen duurzaam in een eigen ‘huis’ binnen de gemeenschap • Ongeveer 30 jongeren hebben een duurzame dagbesteding en leveren een zinvolle bijdrage aan de gemeenschap • Scheiden wonen en zorg is gegarandeerd • Bewustwording en lobby over wonen en werken van mensen met een beperking binnen de gemeenschap • Een duurzame woon en werkgemeenschap is gerealiseerd • Huis voldoet aan prikkelarme wensen van bewoners • Er is een groot en betrokken netwerk

9 PLAN •Gemeente •Woningcorporatie •Zorgaanbieders Investeerders Zorgaanbieder criterium : hoe ga je met autisme om?

10 AUTISME WAT IS AUTISME?

11 Filmpje ANIMATIE WAT IS AUTISME

12

13 FEITEN • ASS IS AANGEBOREN • ASS IS NIET TE GENEZEN • ASS IS ONAFHANKELIJK VAN INTELLIGENTIE • ER IS EEN ERFELIJKE FACTOR ( 90%) • OORZAAK NOG NIET DUIDELIJK, ONDERZOEK WIJST OP AFWIJKINGEN IN DNA • VAAK ANDERE AFWIJKINGEN NAAST AUTISME (MENTALE RETARDATIE/EPILEPSIE/DYSLEXIE/ADHD)

14 ONTWIKKELINGSSTOORNIS • Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die zich doorgaans openbaart gedurende de eerste 3 levensjaren van een kind • Tegenwoordig gebruiken we de term Autistische spectrum stoornissen (ASS) voor het hele scala van autistische aandoeningen

15 ASS KENMERKEN ASS BEPERKT: * DE VERBALE EN NON-VERBALE COMMUNICATIE: UITEN EN BEGRIJPEN * DE SOCIALE INTERACTIE * HET VOORSTELLINGSVERMOGEN: BEPERKTE INTERESSE EN VERBEELDING * HET GEDRAG: ZICH STEEDS HERHALEND GEDRAG

16 SOCIALE INTERACTIE • PROBLEMEN MET EMPATHIE: VERPLAATSEN IN EEN ANDER EN UITEN VAN GEVOELENS • ONDUIDELIJK IK-BEWUSTZIJN

17 VIER TYPEN SOCIALE INTERACTIE • HET AFZIJDIGE TYPE: AANVAARDEN LICHAMELIJKE TOENADERING VAN VERTROUWDEN/ ONVERSCHILLIG T.O.V. VREEMDEN • PASSIEVE TYPE: NEEMT GEEN INITIATIEF, DOET WAT GEVRAAGD WORDT • ACTIEF, MAAR BIZARRE TYPE: ONAANGEPAST EN EENZIJDIG GEDRAG • STIJF-FORMALISTISCH: OVERMATIG BELEEFD EN FORMEEL

18 SUBGROEPEN BINNEN ASS • Asperger: IQ hoger dan 85/geen vertraagde taalontwikkeling • Hoogfunctionerend autisme: IQ hoger dan 85 en vertraagde taalontwikkeling • Gemiddeld functionerend autisme: IQ 71-84, met of zonder vertraagde taalontwikkeling • Laagfunctionerend autisme: IQ lager dan 70, taal idem

19 SUBGROEPEN VERVOLG • A-typisch autisme • PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified): de persoon valt niet binnen bovenstaande categorieën, maar veel autistische kenmerken

20 CIJFERS • AUTISME KOMT ONGEVEER VOOR BIJ 1 OP DE 165 MENSEN 1 OP 110 MANNEN IS AUTISTISCH EN 1 OP 330 VROUWEN • TOENAME DOOR VERBETERDE DIAGNOSE EN DOOR DE COMPLEXE MAATSCHAPPIJ

21 AUTISME EN WONEN • Mensen met autisme hebben vaak hun leven lang ondersteuning nodig op het gebied van * lichamelijke gezondheid en persoonlijke verzorging * huishouden * financiën * dagbesteding/administratie * sociale vaardigheden en contacten

22 Woonvormen • Bij familie • Begeleid zelfstandig • Wonen bij een zorgaanbieder/bv zorgboerderij • Zelf een woonvoorziening starten: STICHTING VOORSCHOT

23 VRAGEN????

24 Bewoners

25

26

27 Autisme vraagt een speciale aanpak!

28 Zorg Een gewoon leven!

29 ASVZ: Triple C Wat is Triple C?

30 TRIPLE C • De drie C's van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie • Begeleiders gaan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aan met de cliënten/bewoners • Zij zorgen voor een betekenisvolle daginvulling • Begeleiders focussen niet op het probleemgedrag • Niet beheersen van probleemgedrag

31 TRIPLE C IN PRAKTIJK • We kunnen het • We straffen of belonen nooit • We gaan altijd door wat er gebeurt • Als er iets fout gaat dan heeft de cliënt het nooit gedaan, maar dan hebben wij iets niet goed gedaan • We gaan voor de succeservaring • Ja, er gaan wel eens dingen niet goed, maar u hoort ze van ons….

32 Betekenisvolle dagbesteding Toenemen zelfvertrouwen Relatie en Ontwikkelen competenties

33 ASVZ Zorg Herstel van het gewone leven!

34 PROGRAMMA VAN EISEN Speerpunten: • Autismevriendelijke bouw • Duurzaamheid • Inclusief dagbesteding MOGELIJK DOOR: • Architect Eduard Driessen - belangeloos • NSGK : 13.000 Euro

35 Woningcorporatie De Sleutels 3 miljoen euro

36 Gemeente Grond verkoop 120.000 Euro

37 SAMENWERKING Stichting Voorschot samen met 10 andere projecten gekozen uit 70 projecten door Nederlandse Vereniging Autisme en AEDES KENNISBANK

38 INTENTIEOVEREENKOMST Stichting Voorschot + Woningcorporatie de Sleutels +Gemeente Voorschoten +ASVZ

39 VISIE OUDERS ZORG Uitkomsten visiebijeenkomsten Belangrijke waarden

40 Veiligheid (ook emotionele veiligheid) Acceptatie Gezelligheid Zeggenschap Communicatie

41 Je kunt alleen dingen moeten als je ook dingen mag WAT MAG EN WAT MOET Coach Ineke Bresser

42 Vrijwilligers en adviseurs • Ouderbijeenkomsten • Domotica • Duurzaamheid • Commissies Belangeloos

43 Financiën Visie: ZORG en WONEN gescheiden Zorg: PGB financiering Huur per bewoner: 520 euro per maand De bewoners krijgen huursubsidietoeslag

44 Overige exploitatie Budgetberekening cliënten Inkomsten:Uitgaven: Wajong870,-Huur500,- Huurtoeslag270,-Bijdrage St.Voorschot 50,- Zorgtoeslag 34,-Electra/water 50,- Zorgverzekering 110,- Voeding 160,- Inboedelverzekering 20,- Telefoon/televisie 50,- Kleding 90,- Zakgeld/sport Diversen 20,- Sparen 34,- ------------------------------------------------------- Totaal 1174,- 1174,-

45 Conclusie Exploitatie • Stichting Voorschot zal voor de huur, de zorg, de initiële investeringen en de jaarlijkse exploitatie volledig kostendekkend zijn • Voor de bouw van het project ligt het risico volledig bij de woningcorporatie

46 Bankgarantie Eis Sleutels: 160.000 Euro

47 Reden Bankgarantie •Niet afnemen huis •Leegstand •Bedrag gebaseerd op 10.000 per bewoner

48 Fondsenwerving NOG VEEL MEER NODIG CROWD FUNDING BINNEN EEN MAAND GELUKT

49 Benodigde Fondsen Keuken : 15.000 (2x) Wasmachines en drogers : 7.500 (2x) Inrichting : 4.500 per persoon Domotica : 60.000 Tuin : 50.000 (afwerking Dagbesteding : 175.000 (vraagt Sleutels) Duurzaamheid : toeslag Autismevriendelijke bouw: toeslag

50 HUIS STICHTING VOORSCHOT

51

52

53

54

55

56


Download ppt "Hoe het begon Autisme en nog een beperking •Niertransplantatie •Epilepsie •Gilles de la Tourette •Verstandelijke beperking."

Verwante presentaties


Ads door Google