De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dorpshuis Keppel •26 januari 2011. Proces in vogelvlucht I •Startsituatie:Brede school = fusie De Woordhof + De Bongerd •Zomer 2007:Kritiek op o.a. lokaalgrootte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dorpshuis Keppel •26 januari 2011. Proces in vogelvlucht I •Startsituatie:Brede school = fusie De Woordhof + De Bongerd •Zomer 2007:Kritiek op o.a. lokaalgrootte."— Transcript van de presentatie:

1 Dorpshuis Keppel •26 januari 2011

2 Proces in vogelvlucht I •Startsituatie:Brede school = fusie De Woordhof + De Bongerd •Zomer 2007:Kritiek op o.a. lokaalgrootte en komst rondweg •April 2008:Besluit College en Raad: sluiting De Bongerd •April 2008: Besluit Stichting IJsselgraaf: geen fusie •Mei 2008:Start bouw school in Hummelo •Juni 2008:Protestbijeenkomst inwoners Keppel •November 2008:Handtekeningenactie Dorpsraad

3 Proces in vogelvlucht II •December 2008:Oprichting Stichting Dorpshuis Keppel (SDK) •Januari 2009:Eerste overleg College, Dorpsraad en SDK •April 2009:Positief Collegebesluit: De Bongerd blijft •Mei 2009:Start 1 e fase: renovatie en verbouwing •Augustus 2009:Start Dorpshuisfunctie gebouw De Bongerd •Maart 2011:Start 2 e fase: uitbreiding 100 m 2 en speelplein

4 Leefbaarheid •Bank, postkantoor, buurtwinkel en gemeentehuis al verdwenen •Bij sluiting De Bongerd ook einde activiteiten als Volksfeesten, Sinterklaas en Koninginnedag •De Bongerd midden in de samenleving •Van binnen naar buiten en van buiten naar binnen •Vertrek jeugdige inwoners •Als dorp aantrekkelijk blijven voor nieuwe gezinnen

5 Oprichting SDK •geen emoties uit het verleden •eigen expertise: financieel, bouwkundig, bestuurlijk en strategisch •kleine groep met daadkracht •doelgericht •samenwerking met juiste partners: Dorpsraad, Schoolbestuur en Woningbouwvereniging •krimp of kramp

6 Acties bij start •Statuten / Oprichtingsakte notaris •Inschrijving Kamer van Koophandel •Belastingdienst •Bankrekening •Vestiging Recht van erfpacht en opstal / Kadaster •Accountantsverklaring

7 Overeenkomst •Presentatie exploitatievoorstellen aan College •Gebouw De Bongerd uitbreiden met functie van Dorpshuis •Aankoop gebouw van gemeente door SDK voor € 1,- •Achterstallig onderhoud voor rekening van SDK •Grond blijft eigendom van gemeente •Jaarlijks vast bedrag voor gebruiksrecht (canon)

8 Communicatie •Leerkrachten en ouders •Partners: Dorpsraad en Woningbouwvereniging •Overheid: gemeente Bronckhorst en Provincie Gelderland •Huurders: Schoolbestuur, Markant, Muziekschool, verenigingen •Inwoners: direct omwonenden en overige inwoners •Media •Website

9 Regierol SDK •intermediair tussen school, BSO en overige huurders •cohesie tussen alle betrokken partijen •exploitatieverantwoordelijkheid •eigenaar pand •verzekeringen / aansprakelijkheid •onderhoud •schoonmaak •beveiliging •inkoop •verhuur / sleutelbeheer

10 Papierwerk •Reserveringsprocedure verhuur Dorpshuis: afstemming - Aanvraag reservering- Bevestiging reservering -Gebruikershandleiding- Checklist bij vertrek -Digitale agenda •Omzetten contracten gas / water / electra / schoonmaak •Huurcontracten vaste gebruikers •Facturatie overige gebruikers •Jaarlijks financiële verslaglegging •Sponsorcontracten •Projectverslagen •Sena / muziekrechten

11 Inkomsten •Verhuur aan Stichting IJsselgraaf: school •Verhuur aan Markant Kinderopvang: TSO en BSO •Verhuur aan Muziekschool Oost-Gelderland •Verhuur aan verenigingen, individuelen: Dorpshuis •Fondsen en subsidies •Zelfwerkzaamheid •Wervingsactiviteiten, zoals: - fancy fair- veiling - rommelmarkt- sponsorloop - sponsoren- Bag2School kledinginzameling

12 Fondsen en subsidies •Europese Unie Leader+: Leefbaarheid •Provincie Gelderland: Sociale Cohesie •Gemeente Bronckhorst: Leefbaarheid •Oranjefonds •Skanfonds •Stichting Kinderpostzegels •Fundatie Van den Santheuvel Sobbe

13 School èn Dorpshuis •Duurzaam en kwalitatief •Klaslokalen zijn multifunctionele ruimtes geworden •Lerarenkamer is multifunctionele vergaderruimte geworden •Overblijflokaal is nu ook BSO-ruimte en gemeenschapsruimte •Berghok is pantry geworden •Nieuw invalidentoilet •Entree •Speelplein •Buitenverlichting

14 Metamorfose •Zelfwerkzaamheid leerkrachten en ouders: 3 maanden klussen •Hulp vanuit bevolking: servies, bestek, eten, donaties •BBQ klussers •Open dag inwoners •Open dag nieuwe leerlingen •Landelijke belangstelling P10

15 Metamorfose toiletten

16 Metamorfose pantry

17 Metamorfose bibliotheek

18 Succes •Duidelijke verantwoordelijkheden •Heldere afspraken en korte lijnen •Grote betrokkenheid en inzet •Drie vaste gebruikers: Stichting IJsselgraaf, Markant en Muziekschool •Aantal verhuurmomenten overigen in 2010: 122 dagdelen

19 Een geslaagd project!

20 Hoog Keppel

21

22

23

24

25


Download ppt "Dorpshuis Keppel •26 januari 2011. Proces in vogelvlucht I •Startsituatie:Brede school = fusie De Woordhof + De Bongerd •Zomer 2007:Kritiek op o.a. lokaalgrootte."

Verwante presentaties


Ads door Google