De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen die Hardenberg beïnvloeden (tot ca. 2020) Peter Snijders Hardenberg, 4 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen die Hardenberg beïnvloeden (tot ca. 2020) Peter Snijders Hardenberg, 4 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen die Hardenberg beïnvloeden (tot ca. 2020) Peter Snijders Hardenberg, 4 september 2013

2 Inhoud - Wie zijn we (sterke/zwakke punten)? - Wat komt er op ons af (ontwikkelingen, kansen en bedreigingen)? - Wat doen we als gemeente? - Wat gebeurt er in de regio? - Waar willen we naar toe?

3 Sterke en zwakke punten | Economische vitaliteit Sterk - Voldoende fysieke ruimte om te ondernemen - Sterke vertegenwoordiging (innovatieve) landbouw, industrie en bouw - Sterke toeristische sector Zwak - Afstand/ligging t.o.v landelijke wegennet - Relatief weinig startende ondernemers - Dunbevolkt gebied (hierdoor weinig massa)

4 Sterk - Relatief jonge bevolking - Relatief hoge gemiddelde woningbezetting Zwak - Relatief weinig jong volwassenen Sterke en zwakke punten | Demografisch

5 Sterk - Gemotiveerde medewerkers - Gemiddelde werkloosheidscijfers Zwak - Relatief laag aandeel hoger opgeleiden van de beroepsbevolking - Minder banen dan beroepsbevolking (leidt mede tot meer uitgaande pendel dan inkomende pendel) Sterke en zwakke punten | Arbeidsmarkt & personeel

6 Sterk - Veel stedelijke voorzieningen in de kern Hardenberg - Veel ruimte om te wonen - Nabijheid natuur - Lagere kosten levensonderhoud Zwak - Beperkt voorzieningen- niveau in kleine kernen - Relatief laag inkomen per inwoner (mbo-niveau) - Nabijheid natuur - Lagere kosten levensonderhoud Sterke en zwakke punten | Woon- en leefmilieu

7 Demografie

8 Vergrijzing in Overijsselse gemeenten | (steden en ‘bible belt’ jonger)

9 Bureau Louter: ’BOOMerang’ rond de Randstad Krimp en inkomens

10 Aantal bedrijven 2003 - 2012 Sector_2003_2005_2010_2012 Landbouw, bosbouw en visserij941924907850 Industrie en nutsbedrijven177180 181 Bouwnijverheid292304465511 Handel800831980970 Vervoer en opslag83767974 Horeca158163167177 Informatie en communicatie47 7072 Financiële instellingen4942 36 Zakelijke diensten318332460517 Overheid111088 Onderwijs939099110 Zorg104115186192 Overige diensten180185250276 3253329938933974

11 Wellicht belangrijker: aanpassingen in de economie Is beleidsdoel van werkgelegenheidsgroei in alle sectoren wel wenselijk?

12 Economische situatie | Ontwikkeling aantal niet werkende werkzoekenden Periode januari 2010 – juni 2013 Ommen/Hardenberg Overijssel

13 Sociale situatie | Wet Werk en Bijstand gemeente Hardenberg

14 Oud Massa Snel Vernieuwing Veel grondstoffen Externe kosten Korte termijn BNP Exploitatie Nieuw Gebruik maken van lokale kwaliteiten Organisch Transformatie Cradle to cradle Omgevingsbewust Lange termijn Belangrijke vragen voor bijvoorbeeld de bouw Oude paden of nieuwe wegen?

15 Wat doen we als gemeente • Een van de spelers bij maatschappelijke ontwikkelingen • Minder regels en procedures • Meer ruimte aan ontwikkelingen inwoners en bedrijven • Minder verantwoordelijk voor realisatie en uitvoering, wel doelen stellen en samenwerking op gang brengen • Financiele bijdrage aan publieke belangen

16 Sociaal - Economisch beleid • Dienstenbedrijf • Denken in kansen en mogelijkheden • Bedrijvenloket, Bedrijvenserviceteam, accountmanagement • Marketing en promotie (citymarketing) • Werkgeversberaad • RTC • Ondernemersstartpunt • Aanbestedingsbeleid

17 Politiek | Voorlopig een dominante trend

18 Bezuinigingen • Efficiency maatregelen in de Bestuursdienst Ommen- Hardenberg • Beleidsmaatregelen • Inkomenstenverhogende maatregelen Totale opgave: € 17,6 miljoen

19 Perspectief bieden | Investeren -Bezuinigingen zijn vanwege financiële situatie en continuïteit noodzakelijk -Werk(gelegenheid) en het blijven van een aantrekkelijke gemeente worden voortdurend meegewogen -Inspelen op nieuwe rol gemeente: nieuwe (rijks)taken en overdragen/laten taken aan samenleving -Noodzakelijke keuzes bieden ook kansen: - Sober, kosten- en opbrengstenbewust - Noaberschap, verbondenheid - Ondernemerschap, maatschappelijk initiatief - Maatwerk

20 Economische situatie | Investeringen gemeente Hardenberg Ondanks economische situatie ontwikkelt de gemeente Hardenberg zich redelijk, op individueel niveau zijn de gevolgen wel merkbaar. - Investeringsprogramma tot 2014: ruim € 8,4 miljoen Daarnaast wordt de komende jaren voor € 50 miljoen geïnvesteerd middels uitvoering projecten: Masterplan Centrum Hardenberg, Masterplan Centrum Dedemsvaart, Marslanden II, Stationsomgeving, Gezondheidspark, Sportboulevard. Deze investering neemt door investeringen van ontwikkelaars/private partijen met de factor 8 tot 10 toe tot € 400 miljoen. Beoogde investeringsruimte voor periode na 2014: € 5 miljoen.

21 Wat gebeurt er in de regio? Investeringsfondsen • Energiefonds Overijssel (€ 250 miljoen) www.energiefondsoverijssel.nl • Innovatiefonds Overijssel (€ 46 miljoen) Uitgangspunt is dat het Innovatiefonds Overijssel in aanleg revolverend zal zijn. Aflossingen, rentebaten en verkoopopbrengsten vloeien terug naar het fonds om herinzet op innovatie mogelijk te maken • Kennisvouchers agro food (€ 1 miljoen)

22 Netwerkeconomie • Samenwerking tussen regio’s • Samenwerking met maatschappelijke partners • Samenwerking tussen bedrijfsleven

23 Regio Zwolle • Kunststoffen, nieuwe materialen • Health & Care Cross Overs • Duurzaamheid/Energie • Logistiek • Agrifood • ICT

24 Veel initiatieven, maar maken we er ook gebruik van? • Polymer Science Park • Centrum Innovatief Vakmanschap • Center Open Chemical Innovation (smart polymer/bio) • Kennis distributie centrum Logistiek • Centrum Agrifood • Health Cluster • Center of expertise Persoonlijke meesterschap • Dynacenter • Metropool regio Zwolle • Centrum voor familiebedrijven • ….

25 Wat is de gezamenlijke opgave voor Hardenberg? • Waar gaan we ons brood mee verdienen in de toekomst? • Waar zit de werkgelegenheid en de verdiencapaciteit? • Wat is nodig om ondernemers in de regio Hardenberg te laten floreren en excelleren? • Wat kunnen we doen om meer business te krijgen?

26

27 Vragen of opmerkingen?


Download ppt "Ontwikkelingen die Hardenberg beïnvloeden (tot ca. 2020) Peter Snijders Hardenberg, 4 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google