De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de ALV van het CDA Brabant 7 december 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de ALV van het CDA Brabant 7 december 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de ALV van het CDA Brabant 7 december 2013
# CDABRALV Welkom Welkom op de ALV van het CDA Brabant 7 december 2013

2 Voorzitter CDA Brabant
# CDABRALV Wil van der Kruijs Voorzitter CDA Brabant ALV CDA Brabant december 2013

3 Politiek inhoudelijk gedeelte
# CDABRALV Politiek inhoudelijk gedeelte ALV CDA Brabant december 2013

4 Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant
# CDABRALV Ruud van Heugten Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant ALV CDA Brabant december 2013

5 Mobiliteitsaanpak Bouwen Bouwen Benutten Benutten Beheren Beïnvloeden

6

7 Netwerk voor bereikbaar Brabant

8 Snelfietsroutes: bevorderen fietsgebruik in Brabant

9 Nieuwe concessie Openbaar Vervoer Maasroute Nijmegen - Venlo

10 Pijler 2: Benutten Beter benutten van infrastructuur 10

11 Pijler 3: Beïnvloeden Gedrag van weggebruikers beïnvloeden
Actie met Dalkorting op Brabantliner Kwaliteitsverkenners gezocht!

12 Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant
# CDABRALV Brigite van Haaften Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant ALV CDA Brabant december 2013

13 Fractievoorzitter CDA Provinciale Statenfractie Brabant
# CDABRALV Conny Kerkhof Fractievoorzitter CDA Provinciale Statenfractie Brabant ALV CDA Brabant december 2013

14 # CDABRALV Inbreng CDA Statenfractie bij Begroting 2014 en Najaarsbrief Accenten: economie, arbeidsmarkt en werkgelegenheid BRABANT dit jaar gekozen tot meest ondernemende regio van Europa door Comité van de Regio’s Europa prijst Brabants ondernemerschap Op 3 juli 2013 heeft commissaris van de Koning Wim van de Donk uit handen van Ramón Luis Valcárcel, voorzitter van het Comité van de Regio's, de award van 'Ondernemende Regio van Europa 2014' in ontvangst genomen. ALV CDA Brabant december 2013

15 Midden Brabant staat op de kaart met sociale innovatie*, (leisure)
# CDABRALV Om trots op te zijn: Brainport Zuidoost-Brabant is 2e groeimotor van de nationale economie, Intelligent Community of the Year 2011 “Eén op de vijf Nederlandse onderzoekers werkt in de Brainport Regio Eindhoven; dat zijn er ruim ” Midden Brabant staat op de kaart met sociale innovatie*, (leisure) Noordoost-Brabant met de verbindingen tussen agro, food, farma en gezondheid West-Brabant met logistiek, maintenance, biobased economy *Sociale innovatie is vernieuwing van de wijze waarop het werk in ondernemingen is georganiseerd. Het gaat er dan wel om dat door sociale innovatie zowel arbeidsproductiviteit als kwaliteit van de arbeid verbetert. ALV CDA Brabant december 2013

16 Economisch programma 2011-2015
# CDABRALV Economisch programma Sterke Brabantse clusters (zie kaartje) Maatschappelijke opgaven: Digitale Agenda, Energie, Zorgeconomie en Vrijetijdseconomie Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie Ruimte voor bedrijvigheid Feiten en cijfers economie Europese projecten Europese subsidies Internationale samenwerking Economische missies >>> CONCRETE RESULTATEN ! ALV CDA Brabant december 2013

17 2e Tranche Essent-investeringen € 475 miljoen
# CDABRALV 2e Tranche Essent-investeringen € 475 miljoen (Voorjaarsnota juni 2013) : om Brabant duurzamer, groener en leefbaarder te maken o Breedbandfonds Brabant € 50 miljoen o Innovatiefonds Brabant € 125 miljoen o Energiefonds Brabant € 60 miljoen* Energienota CDA! o Groen Ontwikkelfonds Brabant € 240 miljoen ALV CDA Brabant december 2013

18 Keerzijde van de “medailles” (1) o 2012 Brabantse faillissementen
# CDABRALV Keerzijde van de “medailles” (1) o Brabantse faillissementen In 2012 zijn in Brabant bedrijven en eenmanszaken failliet gegaan. Dat is een stijging van maar liefst 18% procent ten opzichte van Vooral de bouw en financiële dienstverlening zijn zwaar getroffen. In Den Bosch nam het aantal faillissementen met 61 procent toe, het meeste van de Brabantse steden. o Brabantse faillissementen CBS: in het 1e halfjaar van 2013 : landelijk recordaantal faillissementen van bedrijven en instellingen. Bij 4 op de 10 faillissementen betrof het een bedrijf uit de bouw of de handel. De meeste werden uitgesproken in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland. ALV CDA Brabant december 2013

19 Keerzijde van de “medailles” (2) :
# CDABRALV Keerzijde van de “medailles” (2) : o Armoedesignalement 2013 van CBS en SCP : aantal armen in NL : 1,213 miljoen = 7,7%; kans op langdurige armoede sterk toegenomen. Sterke groei armoede onder kinderen. o Nogal wat Brabanders hebben moeite mee te blijven doen in de samenleving; er wordt een wissel getrokken op hun (financiële) mogelijkheden. Ze raken letterlijk en figuurlijk uitgeput. o Veel Brabantse bedrijven en organisaties worstelen om te overleven. CDA fractie Brabant wil dat binnen de (bovenlokale) mogelijkheden ook de Provincie zich inzet om houvast te bieden aan wie extra kwetsbaar is. Mét 50Plus e.a. : MOTIE Steun aan Distributiecentrum Voedselbanken Noord-Brabant ALV CDA Brabant december 2013

20 Extra impuls werkgelegenheid € 21,5 miljoen (1)
# CDABRALV Extra impuls werkgelegenheid € 21,5 miljoen (1) Projecten moeten voldoen aan drie criteria: a. veel werkgelegenheid op korte termijn b. zichtbaar maatschappelijk toegevoegde waarde en c. start uitvoering in 2014 1. € 1 miljoen cofinanciering 4 à 5 MKB-innovatieprojecten 2. € 2 miljoen nodig om beschikbare Rijksmiddelen (landelijk: € 600 miljoen SZW-gelden en € 100 miljoen OCW TechniekPact-middelen) een goede besteding te bieden in Brabant 3. € 0,7 miljoen voor MKB financieringsadvies bij aanvrage bank of bij ‘informal investors’ Verwacht effect: creatie van arbeidsplaatsen 4. € 1 miljoen Onderhoud en verbetering fietspaden, m.n. voor arbeidsintensieve delen. Ingeschat wordt dat km fietspad kan worden aangepakt ALV CDA Brabant december 2013

21 Extra impuls werkgelegenheid € 21,5 miljoen (2)
# CDABRALV Extra impuls werkgelegenheid € 21,5 miljoen (2) 5. € 5 miljoen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat 6. € 5 miljoen Restauratie ca 12 monumenten, inhalen achterstand voorkomt verval: werkgelegenheid bouw en prikkel restauratie-ambacht (CDA-initiatief van 2012) 7. € 3 miljoen % financiering van een Biesbosch Museum Eiland in Werkendam: 8. € 1 miljoen Faciliteren woningisolatie, Tender voor 5 coöperaties die elk ong woningen gaan isoleren, levert 1000 banen in de bouw op 9. € 2,8 miljoen Naar voren halen van herinrichting buitenruimte en aanpassen infrastructuur en P-gelegenheid Provinciehuis; werk voor wegenbouw, inschakelen van werkloze jongeren en leerlingen van Groenopleidingen en ROC’s. CDA MOTIE tbv coöperatieve KredietUnie MKB. Door College van GS onderzoek toegezegd. Kabinet ook positief over CDA-voorstel. ALV CDA Brabant december 2013

22 Extra aandacht voor werkgelegenheid:
# CDABRALV Extra aandacht voor werkgelegenheid: o voor kwetsbare mensen (Social Return-plan) o voor jong talent in het Provinciehuis o voor 55-plussers Tijdens congres KBO-Brabant op 21 oktober jl. bleek dat het imago van ouderen op de arbeidsmarkt niet best is. Onderzoek van Prof. Dr. Ton Wilthagen (UvT) toont aan dat dit onverdiend is. Toch neemt de werkloosheid onder 55-plussers nog fors toe. Dat gebrek aan perspectief is voor velen van hen en voor hun families een bron van zorg. Werkloosheid 55-plussers in Brabant: Sept : ps >>>>>>> Sept : ps Voorstellen van de CDA Statenfractie : 1. Verenigde Brabantse Ouderen Bonden (VBOB) in contact brengen met Pact Brabant, is door College van GS gehonoreerd 2. CDA wil ook dat in het provinciale Social Return-plan die doelgroep wordt meegenomen! ALV CDA Brabant december 2013

23 CDA Statenfractie Brabant 2011-2015
# CDABRALV CDA Statenfractie Brabant Tot uw dienst! Algemene Ledenvergadering CDA Brabant 7 december 2013 ALV CDA Brabant december 2013

24 Provinciaal Statenlid CDA Brabant
# CDABRALV Jan Brenninkmeijer Provinciaal Statenlid CDA Brabant ALV CDA Brabant december 2013

25 Provinciaal Statenlid CDA Brabant
# CDABRALV Noud van Vught Provinciaal Statenlid CDA Brabant ALV CDA Brabant december 2013

26 BRABANTSE AGROFOOD Zeer belangrijke sector in Brabant Grote werkgever
# CDABRALV BRABANTSE AGROFOOD Zeer belangrijke sector in Brabant Grote werkgever Heeft veel internationaal aanzien Standpunt CDA: Wees zuinig op de Agrofoodsector ALV CDA Brabant december 2013

27 VEEHOUDERIJ SECTOR Verdere verduurzaming Voldoende tijd is nodig
# CDABRALV VEEHOUDERIJ SECTOR Verdere verduurzaming Voldoende tijd is nodig Zeer beladen onderwerp Integrale aanpak is nodig ALV CDA Brabant december 2013

28 CDA STANDPUNTEN Sector moet concurreren in de EU CDA is tegen mega
# CDABRALV CDA STANDPUNTEN Sector moet concurreren in de EU CDA is tegen mega CDA is voor gezinsbedrijf(ca. 3-4 FTE) Integrale Aanpak is nodig ALV CDA Brabant december 2013

29 BELANGRIJKE DOSSIERS De Verordening Ruimte Het Voorbereidingsbesluit
# CDABRALV BELANGRIJKE DOSSIERS De Verordening Ruimte Het Voorbereidingsbesluit De BZV, de Maatlat ALV CDA Brabant december 2013

30 DE VERORDENING RUIMTE Een veel te uitgebreide verordening
# CDABRALV DE VERORDENING RUIMTE Een veel te uitgebreide verordening CDA heeft ingestemd met 250 miljoen voor het Groenfonds Tegen een stop voor solitair glas(max. 3ha) ALV CDA Brabant december 2013

31 DE VERORDENING RUIMTE 2 Regionale sturing op de Veestapel
# CDABRALV DE VERORDENING RUIMTE 2 Regionale sturing op de Veestapel Zal nog worden uitgewerkt Uitwerking per regio Vraag: Wat is een overbelaste situatie? Moeilijk onderwerp voor het CDA ALV CDA Brabant december 2013

32 DE VERORDENING RUIMTE 3 Veehouderij in extensiveringsgebieden
# CDABRALV DE VERORDENING RUIMTE 3 Veehouderij in extensiveringsgebieden Intensieve Veehouderij op slot. Instemming CDA Rundvee moet gehandhaafd blijven Handhaven is duurzaam ontwikkelen CDA is tegen de grens van 2,75 GVE ALV CDA Brabant december 2013

33 DE VERORDENING RUIMTE 4 Mestverwerking Eigen mest -> Eigen Bedrijf
# CDABRALV DE VERORDENING RUIMTE 4 Mestverwerking Eigen mest -> Eigen Bedrijf VAB-locatie CDA wil ook mogelijkheid bij loonwerkers Grootschalige korrels op industrieterreinen ALV CDA Brabant december 2013

34 DE VERORDENING RUIMTE 5 Diversen
# CDABRALV DE VERORDENING RUIMTE 5 Diversen Bouwblok Intensieve Veehouderij max. 1,5 ha. Bouwblok Rundvee 1,5 ha. + 0,5 ha. voor voer Bouwstop geitenhouderij wordt beëindigd ALV CDA Brabant december 2013

35 HET VOORBEREIDINGSBESLUIT
# CDABRALV HET VOORBEREIDINGSBESLUIT Paardenmiddel Veel commotie vanuit de sector Moeilijk dossier voor de CDA-fractie Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij(BZV) openbaar Duur is max. 6 maanden ALV CDA Brabant december 2013

36 HET VOORBEREIDINGSBESLUIT 2
# CDABRALV HET VOORBEREIDINGSBESLUIT 2 Geen totale bouwstop!!! Bij voldoen aan bepaalde normen wordt vergunning verleend. Rundveehouderij in extensiveringsgebieden op slot ALV CDA Brabant december 2013

37 DE BZV BZV = Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij
# CDABRALV DE BZV BZV = Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij Afspraken gemaakt in het Ruwenbergberaad Gaat over bovenwettelijke zaken Praktisch en Betaalbaar ALV CDA Brabant december 2013

38 DE BZV 2 1e Conceptversie BZV onbespreekbaar voor CDA
# CDABRALV DE BZV 2 1e Conceptversie BZV onbespreekbaar voor CDA Te bureaucratisch 2e Conceptversie BZV wordt momenteel nog verder uitgewerkt. Behandeling in januari/februari 2014 ALV CDA Brabant december 2013

39 KENMERKEN BZV Objectief instrument Bovenwettelijke prestaties
# CDABRALV KENMERKEN BZV Objectief instrument Bovenwettelijke prestaties Maximale keuzevrijheid ondernemer punten halen voor prestaties geen vinkenlijst Groeit mee met steeds zorgvuldiger veehouderij Aansluiten op bestaande certificeringssystemen ALV CDA Brabant december 2013

40 # CDABRALV THEMA’S BZV ALV CDA Brabant december 2013

41 STEEKPROEF Doel: Inzicht in uitvoerbaarheid Conclusies
# CDABRALV STEEKPROEF Doel: Inzicht in uitvoerbaarheid Basis voor bepalen norm 68 moderne bedrijven / 5 sectoren (leghennen, vleeskuikens, melkrundvee, varkens en geiten) Verdeeld over 12 Brabantse gemeenten Conclusies Alle veehouderijen doen meer dan wettelijk vereist Invullen BZV kost ca halve dag Maatlatten verbeteren Score 7 lijkt haalbaar voor 40-50% bedrijven ALV CDA Brabant december 2013

42 DRIE BLOKKEN Inrichting&Omgeving Certificaten Innovatie Geur
Fijn stof/endotoxinen Ammoniak Biodiversiteit Verbinding Grondgebondenheid Gezondheid Per geborgd certificaat punten SKAL, MDV, IKB, Milieukeur, etc. > managementmaat- regelen Panel Zorgvuldige Veehouderij Dispensatie voor innovatieve zorgvuldige bedrijfsconcepten die via de andere twee blokken onvoldoende punten halen ALV CDA Brabant december 2013

43 Scoren BZV Inrichting & Omgeving Innovatie Certificaten 6 7 10
Wettelijke eisen Innovatie Certificaten 6 7 10 helft van de bedrijven in steekproef kan voldoen

44 BESLUITVORMING 2014 2013 Brabantberaad 10 januari:
# CDABRALV BESLUITVORMING 2014 Brabantberaad 10 januari: alle onderwerpen ZV2020 en Verordening Ruimte PS, cie ER/TSP 17 januari: BZV en Verordening Ruimte GS 4 februari: BZV PS 7 februari: Verordening Ruimte 2013 Provinciale Staten, cie TSP 22 november: afspraken over proces bijpraten over de inhoud GS 26 november Nadere regels + BZV (consultatieversie) Statenmededeling Consultatiebijeenkomst BZV 16 of 18 december ALV CDA Brabant december 2013

45 Madeleine van Toorenburg
# CDABRALV Madeleine van Toorenburg Lid Tweede Kamerfractie CDA ALV CDA Brabant december 2013

46 Sophie van Bijsterveld
# CDABRALV Sophie van Bijsterveld Lid Eerste Kamerfractie CDA ALV CDA Brabant december 2013

47 Lid Eerste Kamerfractie CDA
# CDABRALV Peter Essers Lid Eerste Kamerfractie CDA ALV CDA Brabant december 2013

48 DE EERSTE KAMER Ervaringen van de periode

49 Coalitiepartij met gedoogconstructie
Periode 2011 – 2013 in de EK Coalitiepartij met gedoogconstructie Eén zetel te weinig in de EK: onderhandelen Oppositiepartij met minderheidskabinet in de EK Een gemakkelijke positie?

50 Highlights: Veiligheid en Justitie
Herziening ten nadele Herziening ten voordele Verjaringstermijnen en maximum straffen Adolescentenstrafrecht Prostitutiebeleid

51 Highlights Binnenlandse Zaken
Wet Normering Topbezoldigingen Afschaffing deelraden, maar Handhaving omvang volksvertegenwoordigingen Gemeenteraadsverkiezingen en samenstelling EK Beleidsdebat openbaar bestuur (opschaling) Deconstitutionalisering benoeming CdK en burgemeester

52 Vooruitblik Megaprovincie, Provinciale taken en bevoegdheden, WGR+
De grote decentralisatie-operaties (jeugdzorg, participatie, sociale domein) Commissie GRECO Bijzonder onderwijs? Pensioenen? Invulling herfstakkoord?

53 Highlights Financiën Wet Hof en Wet verplicht schatkistbankieren Wet verhuurderheffing 2014 Belastingpakket 2014

54 Discussie Onder leiding van: Paul Rüpp # CDABRALV
ALV CDA Brabant december 2013

55 Centrale vragen voor discussie:
# CDABRALV Centrale vragen voor discussie: *Hoe kijkt u naar het functioneren van de Statenfractie? *Is er uitvoering gegeven aan ons verkiezingsprogramma ? * Zijn er nog suggesties voor de komende periode? ALV CDA Brabant december 2013

56 # CDABRALV Het Europarlement ALV CDA Brabant december 2013

57 De procedure van de lijstsamenstelling De Brabantse kandidaten
# CDABRALV De procedure van de lijstsamenstelling De Brabantse kandidaten De amendementen op het concept- verkiezingsprogramma ALV CDA Brabant december 2013

58 # CDABRALV Resolutie ALV CDA Brabant december 2013

59 # CDABRALV Constaterende dat
het voor de uitdagingen , waarvoor Brabant staat, van groot belang is, dat de Brabantse belangen goed worden vertegenwoordigd in “Brussel”, dat zulks thans het geval is door de rol , die Lambert van Nistelrooij in Brussel speelt en door de aandachtsvelden, die aan hem zijn toebedeeld, van Nistelrooij niet alleen de Brabantse belangen in Brussel uitstekend behartigt, maar ook zichtbaar aanwezig is bij voor onze provincie relevante gebeurtenissen, zowel binnen als buiten de partij de advieslijst van het partijbestuur op de meer verkiesbare plaatsen veel ruimte biedt aan jonge mensen, die nog geen of weinig politieke ervaring hebben en zeker ook nog geen gezicht hebben bij de kiezer, van Nistelrooij - in vergelijking met andere kandidaten, die thans deel uitmaken van de CDA delegatie in de EVP- op een lage negende plaats is gezet, hetgeen niet overeenkomt met zijn wijze van functioneren en met de oordelen, die er over hem zijn uitgesproken (o.a. twee keer de titel van Europarlementariër van het Jaar) dat (CDA) Brabant daardoor onnodig en electoraal onverstandig wordt benadeeld ALV CDA Brabant december 2013

60 en gaan over tot de orde van de dag De indieners,
# CDABRALV zijn van oordeel dat de democratische ruimte, die het besluitvormingsproces binnen onze partij biedt, om wijzigingen aan te brengen in de lijstvolgorde moet worden gebruikt om Lambert van Nistelrooij op een hogere plaats te krijgen, die overeen komt met de verdiensten van van Nistelrooij, en roepen alle afdelingen op om van die ruimte maximaal gebruik te maken het bestuur van CDA Brabant deze gevoelens met kracht naar voren moet brengen in het bestuur van onze partij en gaan over tot de orde van de dag De indieners, Erik de Ridder, wethouder Tilburg, Ernst van Welij, campagneleider Tilburg, Marcel van den Hoven, fractievoorzitter Tilburg, Rolph Dols, wethouder Gilze Rijen, Arend Huitzing, Oisterwijk, CDA afdeling Gilze en Rijen, CDA afdeling Oisterwijk, CDA afdeling 's-Hertogenbosch, CDA afdeling Sint Michielsgestel, CDA afdeling Tilburg, Willem van der Pasch, CDA-Rooi, Bob Bergkamp, wethouder Breda, CDA afdeling Dongen ALV CDA Brabant december 2013

61 Onze Brabantse kandidaten
# CDABRALV Onze Brabantse kandidaten ALV CDA Brabant december 2013

62 # CDABRALV #6 Kaya Kocak - Eindhoven - Werkt bij de Rabobank - Voorzitter CDA Kleurrijk ALV CDA Brabant december 2013

63 #8 Tom Berendsen # CDABRALV
- Breda - Politiek Adviseur voor Esther de Lange ALV CDA Brabant december 2013

64 #9 Lambert van Nistelrooij
# CDABRALV #9 Lambert van Nistelrooij - Diessen - Europees Parlementslid ALV CDA Brabant december 2013

65 # CDABRALV #14 Rob Goring - Lieshout - Werkt als hoofd Development en Delivery bij BizSphere ALV CDA Brabant december 2013

66 #16 Charlotte Bol # CDABRALV
- Heusden - Werkt bij de Provincie Noord-Brabant - Bestuurslid CDA Brabant ALV CDA Brabant december 2013

67 Bespreking Amendementen
# CDABRALV Charlotte Bol Bespreking Amendementen ALV CDA Brabant december 2013

68 # CDABRALV De amendementen op het concept- verkiezingsprogramma PRE-ADVIES OVERNEMEN 1.8 Nederland moet meer gebruik maken van de Europese innovatieagenda (Horizon 2020). Dit zorgt voor banen en werkgelegenheid. Deze innovatieagenda moet het Nederlands topsectorenbeleid ondersteunen, door ook op Europees niveau samenwerking tussen bedrijfsleven en universiteiten te versterken; Vervangen door: Nederland moet meer gebruik maken van de Europese onderzoeksfondsen (Horizon 2020) en Structuur- en Investeringsfondsen. Dit zorgt voor banen en werkgelegenheid. Deze innovatieagenda moet het Nederlands topsectorenbeleid ondersteunen, door ook op Europees niveau samenwerking tussen bedrijfsleven en universiteiten te versterken. Aansluiting met de slimme specialisaties in regio's maakt het mogelijk de tekorten aan (technisch) geschoold personeel het hoofd te bieden. De EU moet sturen op deze hervormingen en hier de middelen aan voorwaardelijk stellen; Overnemen. ALV CDA Brabant december 2013

69 # CDABRALV De amendementen op het concept- verkiezingsprogramma PRE-ADVIES OVERNEMEN 2.10 ZZP’ers lopen tegen problemen aan als ze in een andere lidstaat werken. Het CDA wil dat het voor deze groep eenvoudiger wordt om overal in de EU te werken. Toevoeging Europa dient in te spelen op de uitdagingen die de vergrijzing biedt; Regio's die te maken hebben met een sterke vergrijzing en krimp moeten in de regiofondsen extra aandacht krijgen. Overnemen. ALV CDA Brabant december 2013

70 # CDABRALV De amendementen op het concept- verkiezingsprogramma PRE-ADVIES OVERNEMEN ALV CDA Brabant december 2013

71 # CDABRALV De amendementen op het concept- verkiezingsprogramma PRE-ADVIES OVERNEMEN 4.3 Het Europees Parlement moet op één plek vergaderen; Het Europees Parlement moet alleen in Brussel vergaderen; Op één plek wordt door velen nogal eens uitgelegd als "vergaderen op de enige plek die het Verdrag aan het Europees Parlement toebedeelt, namelijk Straatsburg." Vanuit Straatsburg kan het Europees Parlement haar wetgevende en controlerende taak niet uitvoeren. Overnemen. ALV CDA Brabant december 2013

72 # CDABRALV De amendementen op het concept- verkiezingsprogramma PRE-ADVIES NIET OVERNEMEN 1.1 De interne markt moet vervolmaakt worden door belemmeringen in de nationale regelgeving weg te nemen als het gaat om vrij verkeer van personen, kapitaal, goederen en diensten; Toevoeging De productie en handel van drugs dient daadkrachtig te worden aangepakt in geheel Europa. Want de criminaliteit is voor een zeer groot deel aan drugs gerelateerd. Binnen Europa moet de grensoverschrijdende samenwerking met betrekking tot de strijd tegen de productie, de handel en de verkoop van drugs worden bevorderd. Bovendien moet de voorlichting en preventie ten aanzien van het verslavende genotsmiddel cannabis beter worden afgestemd. Niet overnemen. Het bestuur onderschrijft de tekstuele toevoegingen, maar in verband met de opzet van het verkiezingsprogram, het benoemen van de kern - kort en krachtig- de voorgestelde toevoegingen terug te brengen tot één concrete zin: 'Tevens dient er aandacht te zijn voor de negatieve effecten van de interne markt'. ALV CDA Brabant december 2013

73 # CDABRALV De amendementen op het concept- verkiezingsprogramma PRE-ADVIES NIET OVERNEMEN Toevoeging Vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en mensen zijn de hoekstenen van de Europese samenwerking. Historisch verworven vrijheden waar wij van profiteren. Maar open grenzen kennen een keerzijde als controle achterblijft of misbruik zich voordoet. Er mag geen ruimte zijn voor profiteurs. Mensenhandel, malafide uitzendbureaus, sociaal toerisme, criminaliteit en oneerlijke concurrentie moeten harder worden aangepakt; Niet overnemen. Zie bovenstaande bemerking en voorstel onder 1.1. ALV CDA Brabant december 2013

74 # CDABRALV De amendementen op het concept- verkiezingsprogramma PRE-ADVIES NIET OVERNEMEN 1.7 Nadruk op innovatie en duurzaamheid om leidend te zijn in de wereld: Europese Concurrentiekracht om leidend te zijn in de wereld Niet overnemen. Innovatie en duurzaamheid staan hoog op de Europese Agenda. ALV CDA Brabant december 2013

75 # CDABRALV De amendementen op het concept- verkiezingsprogramma PRE-ADVIES NIET OVERNEMEN 1.12 Een Europees duurzaamheidsplan moet worden ontwikkeld. Dit plan biedt een samenhangende langetermijnstrategie voor energie, grondstoffen en technologische ontwikkelingen waarbij kringlopen verdergaand gesloten worden en beleidszekerheid wordt geboden aan bedrijven en particulieren om langetermijninvesteringen aan te gaan; Vervangen door: Een Europees duurzaamheidsplan moet worden ontwikkeld. Dit plan biedt een samenhangende langetermijnstrategie voor energie, grondstoffen en technologische ontwikkelingen waarbij kringlopen verdergaand gesloten worden en beleidszekerheid wordt geboden aan bedrijven en particulieren om langetermijninvesteringen aan te gaan. Het stimuleren van Europese investeringen in de Biobased Economy zorgt voor een betere concurrentiepositie voor verschillende sectoren op de lange termijn, verzekert het behoud van banen en biedt de Zuid-West Nederlandse Biobased Delta kans om uit te groeien tot een topregio op dit gebied. Niet overnemen. Energie innovatie omvat meer dan alleen Biobased Economy. Denk bijvoorbeeld aan Automotive of alternatieve energiebronnen zoals Waterstof. Daarbij alleen selecteren van Zuidwest Nederland doet geen recht aan de overige regio's binnen Nederland. ALV CDA Brabant december 2013

76 # CDABRALV De amendementen op het concept- verkiezingsprogramma PRE-ADVIES NIET OVERNEMEN 7.13 De EU moet in haar beleid nadrukkelijk de rol voor het maatschappelijk middenveld erkennen. Toevoeging Samenwerking met landen buiten de EU dient gebaseerd te zijn op het respecteren van het internationaal recht en de mensenrechten. Uitspraken van de internationale instituties als de VN, Veiligheidsraad en het Internationaal Gerechtshof dienen te worden nageleefd. Het niet respecteren daarvan kan tot gevolg hebben dat de samenwerking wordt beperkt of zelfs beëindigd. Niet overnemen. Het bestuur heeft begrip voor deze toevoeging, maar streeft ernaar om, daar waar mogelijk, altijd het dialoog aan te gaan, zelfs met landen die uitspraken van internationale organisaties naast zich neer leggen. Voorkeur ligt bij bekijken per geval. ALV CDA Brabant december 2013

77 Huishoudelijk gedeelte
# CDABRALV Huishoudelijk gedeelte ALV CDA Brabant december 2013

78 Voorzitter CDA Brabant
# CDABRALV Wil van der Kruijs Voorzitter CDA Brabant ALV CDA Brabant december 2013

79 Naar jaren van meer zichtbaarheid: Beleidsplan CDA Brabant 2014-2015
# CDABRALV Naar jaren van meer zichtbaarheid: Beleidsplan CDA Brabant ALV CDA Brabant december 2013

80 2012-2013 : Werk aan de winkel Veel activiteiten.
# CDABRALV : Werk aan de winkel Veel activiteiten. We zijn opener en herkenbaarder geworden. Maar: we zijn er nog niet. ALV CDA Brabant december 2013

81 Rapport van landelijk bestuur
# CDABRALV De Brede volkspartij Rapport van landelijk bestuur Drie thema’s: Wie zijn we? Op wie richten we ons? Van leden naar kiezer ALV CDA Brabant december 2013

82 Wie zijn we? Wij zijn een brede volkspartij.
# CDABRALV Wie zijn we? Wij zijn een brede volkspartij. Midden in de samenleving en als zodanig zichtbaar. Een simpele opdracht: zoeken naar en bijdragen aan oplossingen voor de vragen en problemen, waar mensen mee zitten. Niet “U vraagt, wij draaien”, maar altijd met onze kernwaarden als referentiepunt. ALV CDA Brabant december 2013

83 # CDABRALV Op wie richten we ons? 40% van de Nederlanders zal nooit op het CDA stemmen. Wat je ook doet!! De kernwaarden van het CDA worden het meest herkend door de gewone burgers en de gezinnen en families , traditioneel in hun waarden, begaan met hun omgeving. Dat is 43% van de bevolking. Om een effectieve campagne te voeren moeten we ons daarop richten. ALV CDA Brabant december 2013

84 Van leden naar kiezer. Uit de “zaaltjes”.
# CDABRALV Van leden naar kiezer. Uit de “zaaltjes”. zichtbaar zijn de focus verleggen van interne bijeenkomsten (zoals ledenvergaderingen en spreekbeurten) naar externe zichtbaarheid * die zichtbaarheidsgelegenheden ook zelf creëren * actief betrokken zijn bij en initiëren van nieuwe maatschappelijke organisaties, zoals coöperaties Leden zijn onze zichtbaarheidsambassadeurs. Ons meer manifesteren via de nieuwe media ALV CDA Brabant december 2013

85 Wat kan het CDA Brabant doen?
# CDABRALV Dichter bij de kiezer. Wat kan het CDA Brabant doen? ALV CDA Brabant december 2013

86 3. CDA Brabant : van toezichthouder naar meedenker.
# CDABRALV Naar de lokale afdelingen: Stimuleren wat nu al goed wordt opgepakt: inzetten op het oplossen van lokale vragen , waar mensen mee zitten. Met de inzet van lokale boegbeelden, die kunnen luisteren naar lokale vragen en weten te werken aan oplossingen. 2. Twee keer per jaar Kaderdag met lokale besturen om ideeën uit te wisselen en af te stemmen. 3. CDA Brabant : van toezichthouder naar meedenker. 4. Alle afdelingen en andere organisaties kunnen in aanmerking komen voor een zichtbaarheidspremie. 5. Aanwezigheid op beurzen, manifestaties, etc. . Liever Thuis als voorbeeld. ALV CDA Brabant december 2013

87 18 maart 2015 : Verkiezingen voor Provinciale Staten/Waterschappen.
# CDABRALV Op provinciaal niveau. 18 maart 2015 : Verkiezingen voor Provinciale Staten/Waterschappen. De Staten - en Waterschapsverkiezigen zijn voor de provinciale afdeling de bestaansgrond . Daar zijn we (primair) voor! ALV CDA Brabant december 2013

88 Permanente campagne is vandaag gestart.
# CDABRALV Aanpak: Permanente campagne is vandaag gestart. ALV CDA Brabant december 2013

89 2. We kiezen voor 4 centrale thema’s:
# CDABRALV 2. We kiezen voor 4 centrale thema’s: Economie; Ondernemen en innoveren. Infrastructuur en mobiliteit Ruimtelijke Ontwikkeling. Leven in Brabant. ALV CDA Brabant december 2013

90 # CDABRALV 3. We formeren begin van 2014 vier groepen, die met deze thema’s aan de slag gaan. Zij zoeken het veld op, de afdelingen en brengen verslag uit op onze (leden)vergaderingen. Groepen uit leden en niet-leden. ALV CDA Brabant december 2013

91 4. Open wervingsprocedure voor deelnemers aan werkgroepen
# CDABRALV 4. Open wervingsprocedure voor deelnemers aan werkgroepen ALV CDA Brabant december 2013

92 5. Statenleden : standing invitation.
# CDABRALV 5. Statenleden : standing invitation. ALV CDA Brabant december 2013

93 # CDABRALV 6. Voorzitters van werkgroepen stellen aan het eind van dit proces o.l.v. Pieter van Geel verkiezingsprogramma op, dat wordt vastgesteld op ALV van december 2014 ALV CDA Brabant december 2013

94 Vervolg aanpak : De kandidaten.
# CDABRALV Vervolg aanpak : De kandidaten. Kandidatencommissie o.l.v. Elly Blanksma gaat aan de slag. Kenmerken: * Zichtbaarheid belangrijk kenmerk, naast deskundigheid * Goed gespreid over 4 kerngebieden * Open procedure. * Vaststelling kandidatenlijst begin december in ALV, na raadpleging afdelingen. ALV CDA Brabant december 2013

95 Kandidatencommissie per waterschap (3) , gecoördineerd door Joseph Vos
# CDABRALV De Waterschappen. Ook 18 maart 2015. Commissie o.l.v. Erik van Lith gaat programma schrijven. Afgestemd met programma PS Kandidatencommissie per waterschap (3) , gecoördineerd door Joseph Vos Aanpak : vergelijkbaar met PS ALV CDA Brabant december 2013

96 Goed nadenken hoe onze kansen gemaximaliseerd kunnen worden.
# CDABRALV Gij kent dag noch uur. Bestuur zal snel starten met het zoeken naar goede kandidaten voor de 2e Kamerlijst. Goed nadenken hoe onze kansen gemaximaliseerd kunnen worden. Zichtbaarheid van kandidaten in Brabant vergroten Goed voor bereiden. ALV CDA Brabant december 2013

97 ALV waar het moet, Open bijeenkomsten waar het kan.
# CDABRALV ALV waar het moet, Open bijeenkomsten waar het kan. 2 keer per jaar ALV: statutair verplicht Maar : altijd gekoppeld aan openbare bijeenkomsten waar een inhoudelijk debat plaats kan vinden over actuele politieke en maatschappelijke vraagstukken. Dat het CDA ze organiseert moeten mensen eigenlijk pas merken als ze er zijn! Komend jaar : steeds terugkoppeling voortgang commissies. ALV CDA Brabant december 2013

98 Samenwerking in netwerkpartij.
# CDABRALV Samenwerking in netwerkpartij. Niet alleen afdelingen, maar ook aangesloten organisaties (CDAV en CDJA) en andere min of meer permanente netwerken (PPP, Brabant Bloeit, vernieuwd seniorenplatform, BSV ) krijgen een basissubsidie en komen ook in aanmerking voor zichtbaarheidspremie. ALV CDA Brabant december 2013

99 # CDABRALV Interne ontmoetingen - ook niet over afdelingen heen- worden niet meer gesubsidieerd. We kunnen ons geld maar een keer uitgeven! ALV CDA Brabant december 2013

100 Politieke Ambachtsschool wordt herhaald. Jonge mensen betrekken.
# CDABRALV Politieke Ambachtsschool wordt herhaald. Jonge mensen betrekken. ALV CDA Brabant december 2013

101 # CDABRALV BSV en Bestuur CDA Brabant bundelen hun krachten in een bestuurlijke werkgroep “Bestuur” om onze gekozen en benoemde bestuurders beter bij de partij te betrekken en hun waar nodig te faciliteren. Instelling Vertrouwenspersonen als voorbeeld. ALV CDA Brabant december 2013

102 De begrotingsgevolgen
# CDABRALV De begrotingsgevolgen Inkomsten Uitgaven Contributieopbrengsten €45.000 Bestuurskosten:(Personeelskosten,kosten van bureau en bestuur en representatieve verplichtingen) Nieuwjaarsactiviteit €2.000 €46.000 Bijdragen volksvertegenwoordigers €20.000 Kaderbijeenkomsten €4.000 Renteopbrengsten €1.500 Bijdrage netwerken Bijdragen centrale partij aan vorming en opleiding €18.500 Openbare bijeenkomsten met leden en niet-leden over actueel thema, waaronder 2 combinatie met ALV Opbrengsten extra financiële actie €13.000 Aanwezigheid op beurzen, festivals etc. €5.000 Onttrekkingen aan verkiezingsfonds €7.000 Opleidingen en cursussen Zichtbaarheidspremies €11.000 Afdracht verkiezingsfonds €25.000 Inkomsten totaal Uitgaven totaal ALV CDA Brabant december 2013

103 Begrotingsgevolgen: # CDABRALV
PM: CDA Brabant stort elk jaar euro in verkiezingskas. Commissie , bestaande uit fractievoorzitter Staten, penningmeester Staten, Provinciaal voorzitter en provinciaal penningmeester onder voorzitterschap van Peter Essers beslissen over aanwending. PM 2: Commissie Ronnes heeft gevraagd om radio/tv ondersteuning aan het eind van campagne GR Hiervoor wordt geld vrijgemaakt uit verkiezingsfonds. PM 3: Financiële gevolgen samenwerking met BSV moeten nog in kaart worden gebracht. ALV CDA Brabant december 2013

104 # CDABRALV Gevraagde beslissing In te stemmen met de uitgezette koers op hoofdlijnen en met de financiële vertaling daarvan in begroting. ALV CDA Brabant december 2013

105 De bestuurssamenstelling.
# CDABRALV De bestuurssamenstelling. Bestuur neemt afscheid van John van Hal Het bestuur stelt u voor te benoemen de dames Linda van Beek en Susanne de Groot en de heren Ruben Jacobs en Wim Wetzels. Bestuursvergadering december : Toewijzing van portefeuilles ALV CDA Brabant december 2013

106 Afscheid Bestuursleden
# CDABRALV Afscheid Bestuursleden ALV CDA Brabant december 2013

107 # CDABRALV Bedankt! John van Hal ALV CDA Brabant december 2013

108 De bestuurssamenstelling.
# CDABRALV De bestuurssamenstelling. Het bestuur stelt u voor te benoemen de dames Linda van Beek en Susanne de Groot en de heren Ruben Jacobs en Wim Wetzels. Bestuursvergadering december : Toewijzing van portefeuilles ALV CDA Brabant december 2013

109 In te stemmen met de benoeming van genoemde kandidaat bestuursleden.
# CDABRALV Gevraagde beslissing In te stemmen met de benoeming van genoemde kandidaat bestuursleden. ALV CDA Brabant december 2013

110 Linda van Beek # CDABRALV
- Breda - Werkt bij VNO NCW/ MKB Nederland - Fractievoorzitter CDA Breda ALV CDA Brabant december 2013

111 Susanne de Groot # CDABRALV
- Asten - Werkt bij de Rabobank - Raadslid in Asten - Campagnespecialist - Bestuur CDAV Brabant ALV CDA Brabant december 2013

112 Ruben Jacobs # CDABRALV
- Oosterhout - Directeur/eigenaar Bayub - Campagnespecialist ALV CDA Brabant december 2013

113 # CDABRALV Wim Wetzels - ‘s-Hertogenbosch - Directeur Assista Juristen B.V. ALV CDA Brabant december 2013

114 Proosten op een zichtbare toekomst.
# CDABRALV Proosten op een zichtbare toekomst. Te beginnen met de Nieuwjaarsreceptie, die niet doorgaat. ALV CDA Brabant december 2013

115 # CDABRALV Rondvraag ALV CDA Brabant december 2013

116 Bedankt voor uw komst en een fijn weekend! of volg ons: @cdabrabant
# CDABRALV Afsluiting Bedankt voor uw komst en een fijn weekend! of volg ALV CDA Brabant december 2013


Download ppt "Welkom op de ALV van het CDA Brabant 7 december 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google