De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

# CDABRALV Welkom op de ALV van het CDA Brabant7 december 2013 Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "# CDABRALV Welkom op de ALV van het CDA Brabant7 december 2013 Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 # CDABRALV Welkom op de ALV van het CDA Brabant7 december 2013 Welkom

2 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Wil van der Kruijs Voorzitter CDA Brabant

3 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Politiek inhoudelijk gedeelte

4 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Ruud van Heugten Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant

5 Mobiliteitsaanpak Bouwen Benutten Beïnvloeden Bouwen Benutten Beheren Beïnvloeden

6

7 Netwerk voor bereikbaar Brabant

8 Snelfietsroutes: bevorderen fietsgebruik in Brabant

9 Nieuwe concessie Openbaar Vervoer Maasroute Nijmegen - Venlo

10 Pijler 2: Benutten Beter benutten van infrastructuur

11 Pijler 3: Beïnvloeden Actie met Dalkorti ng op Brabant liner Kwaliteit sverken ners gezocht! Gedrag van weggebruikers beïnvloeden

12 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Brigite van Haaften Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant

13 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Conny Kerkhof Fractievoorzitter CDA Provinciale Statenfractie Brabant

14 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Inbreng CDA Statenfractie bij Begroting 2014 en Najaarsbrief Accenten: economie, arbeidsmarkt en werkgelegenheid BRABANT dit jaar gekozen tot meest ondernemende regio van Europa 2014 door Comité van de Regio’s Europa prijst Brabants ondernemerschap Op 3 juli 2013 heeft commissaris van de Koning Wim van de Donk uit handen van Ramón Luis Valcárcel, voorzitter van het Comité van de Regio's, de award van 'Ondernemende Regio van Europa 2014' in ontvangst genomen.

15 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Om trots op te zijn: •Brainport Zuidoost-Brabant is 2 e groeimotor van de nationale economie, Intelligent Community of the Year 2011 “Eén op de vijf Nederlandse onderzoekers werkt in de Brainport Regio Eindhoven; dat zijn er ruim 19.000” •Midden Brabant staat op de kaart met sociale innovatie*, (leisure) •Noordoost-Brabant met de verbindingen tussen agro, food, farma en gezondheid •West-Brabant met logistiek, maintenance, biobased economy *Sociale innovatie is vernieuwing van de wijze waarop het werk in ondernemingen is georganiseerd. Het gaat er dan wel om dat door sociale innovatie zowel arbeidsproductiviteit als kwaliteit van de arbeid verbetert.

16 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Economisch programma 2011-2015 •Sterke Brabantse clusters (zie kaartje) •Maatschappelijke opgaven: Digitale Agenda, Energie, Zorgeconomie en •Vrijetijdseconomie •Arbeidsmarkt voor de kenniseconomie •Ruimte voor bedrijvigheid •Feiten en cijfers economie •Europese projecten •Europese subsidies •Internationale samenwerking •Economische missies>>>CONCRETE RESULTATEN !

17 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 2e Tranche Essent-investeringen € 475 miljoen (Voorjaarsnota juni 2013) : om Brabant duurzamer, groener en leefbaarder te maken oBreedbandfonds Brabant € 50 miljoen oInnovatiefonds Brabant € 125 miljoen oEnergiefonds Brabant € 60 miljoen* Energienota CDA! oGroen Ontwikkelfonds Brabant € 240 miljoen

18 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Keerzijde van de “medailles” (1) o2012 Brabantse faillissementen In 2012 zijn in Brabant 2.043 bedrijven en eenmanszaken failliet gegaan. Dat is een stijging van maar liefst 18% procent ten opzichte van 2011. Vooral de bouw en financiële dienstverlening zijn zwaar getroffen. In Den Bosch nam het aantal faillissementen met 61 procent toe, het meeste van de Brabantse steden. o2013 Brabantse faillissementen CBS: in het 1e halfjaar van 2013 : landelijk recordaantal 4983 faillissementen van bedrijven en instellingen. Bij 4 op de 10 faillissementen betrof het een bedrijf uit de bouw of de handel. De meeste werden uitgesproken in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland.

19 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Keerzijde van de “medailles” (2) : oArmoedesignalement 2013 van CBS en SCP : aantal armen in NL : 1,213 miljoen = 7,7%; kans op langdurige armoede sterk toegenomen. Sterke groei armoede onder kinderen. oNogal wat Brabanders hebben moeite mee te blijven doen in de samenleving; er wordt een wissel getrokken op hun (financiële) mogelijkheden. Ze raken letterlijk en figuurlijk uitgeput. oVeel Brabantse bedrijven en organisaties worstelen om te overleven. CDA fractie Brabant wil dat binnen de (bovenlokale) mogelijkheden ook de Provincie zich inzet om houvast te bieden aan wie extra kwetsbaar is. Mét 50Plus e.a. : MOTIE Steun aan Distributiecentrum Voedselbanken Noord-Brabant

20 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Extra impuls werkgelegenheid € 21,5 miljoen (1) Projecten moeten voldoen aan drie criteria: a. veel werkgelegenheid op korte termijn b. zichtbaar maatschappelijk toegevoegde waarde en c. start uitvoering in 2014 1.€ 1 miljoen cofinanciering 4 à 5 MKB-innovatieprojecten 2.€ 2 miljoennodig om beschikbare Rijksmiddelen (landelijk: € 600 miljoen SZW-gelden en € 100 miljoen OCW TechniekPact-middelen) een goede besteding te bieden in Brabant 3.€ 0,7 miljoen voor MKB financieringsadvies bij aanvrage bank of bij ‘informal investors’ Verwacht effect: creatie van 500-1000 arbeidsplaatsen 4.€ 1 miljoenOnderhoud en verbetering fietspaden, m.n. voor arbeidsintensieve delen. Ingeschat wordt dat 10-15 km fietspad kan worden aangepakt

21 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Extra impuls werkgelegenheid € 21,5 miljoen (2) 5.€ 5 miljoenGebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat 6.€ 5 miljoenRestauratie ca 12 monumenten, inhalen achterstand voorkomt verval: werkgelegenheid bouw en prikkel restauratie-ambacht (CDA-initiatief van 2012) 7.€ 3 miljoen 50% financiering van een Biesbosch Museum Eiland in Werkendam: 8.€ 1 miljoen Faciliteren woningisolatie, Tender voor 5 coöperaties die elk ong. 2000 woningen gaan isoleren, levert 1000 banen in de bouw op 9.€ 2,8 miljoenNaar voren halen van herinrichting buitenruimte en aanpassen infrastructuur en P-gelegenheid Provinciehuis; werk voor wegenbouw, inschakelen van werkloze jongeren en leerlingen van Groenopleidingen en ROC’s. CDA MOTIE tbv coöperatieve KredietUnie MKB. Door College van GS onderzoek toegezegd. Kabinet ook positief over CDA-voorstel.

22 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Extra aandacht voor werkgelegenheid: ovoor kwetsbare mensen (Social Return-plan) ovoor jong talent in het Provinciehuis ovoor 55-plussers Tijdens congres KBO-Brabant op 21 oktober jl. bleek dat het imago van ouderen op de arbeidsmarkt niet best is. Onderzoek van Prof. Dr. Ton Wilthagen (UvT) toont aan dat dit onverdiend is. Toch neemt de werkloosheid onder 55- plussers nog fors toe. Dat gebrek aan perspectief is voor velen van hen en voor hun families een bron van zorg. Werkloosheid 55-plussers in Brabant: Sept. 2012 : 13.815 ps >>>>>>> Sept. 2013 : 17.172 ps Voorstellen van de CDA Statenfractie : 1.Verenigde Brabantse Ouderen Bonden (VBOB) in contact brengen met Pact Brabant, is door College van GS gehonoreerd 2.CDA wil ook dat in het provinciale Social Return-plan die doelgroep wordt meegenomen!

23 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 CDA Statenfractie Brabant 2011-2015 Tot uw dienst! Algemene Ledenvergadering CDA Brabant 7 december 2013

24 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Jan Brenninkmeijer Provinciaal Statenlid CDA Brabant

25 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Noud van Vught Provinciaal Statenlid CDA Brabant

26 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 BRABANTSE AGROFOOD •Zeer belangrijke sector in Brabant •Grote werkgever •Heeft veel internationaal aanzien •Standpunt CDA: Wees zuinig op de Agrofoodsector

27 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 VEEHOUDERIJ SECTOR •Verdere verduurzaming •Voldoende tijd is nodig •Zeer beladen onderwerp •Integrale aanpak is nodig

28 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 CDA STANDPUNTEN •Sector moet concurreren in de EU •CDA is tegen mega •CDA is voor gezinsbedrijf(ca. 3-4 FTE) •Integrale Aanpak is nodig

29 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 BELANGRIJKE DOSSIERS •De Verordening Ruimte •Het Voorbereidingsbesluit •De BZV, de Maatlat

30 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 DE VERORDENING RUIMTE •Een veel te uitgebreide verordening •CDA heeft ingestemd met 250 miljoen voor het Groenfonds •Tegen een stop voor solitair glas(max. 3ha)

31 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 DE VERORDENING RUIMTE 2 Regionale sturing op de Veestapel •Zal nog worden uitgewerkt •Uitwerking per regio •Vraag: Wat is een overbelaste situatie? •Moeilijk onderwerp voor het CDA

32 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 DE VERORDENING RUIMTE 3 Veehouderij in extensiveringsgebieden •Intensieve Veehouderij op slot. Instemming CDA •Rundvee moet gehandhaafd blijven •Handhaven is duurzaam ontwikkelen •CDA is tegen de grens van 2,75 GVE

33 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 DE VERORDENING RUIMTE 4 Mestverwerking •Eigen mest -> Eigen Bedrijf •VAB-locatie •CDA wil ook mogelijkheid bij loonwerkers •Grootschalige korrels op industrieterreinen

34 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 DE VERORDENING RUIMTE 5 Diversen •Bouwblok Intensieve Veehouderij max. 1,5 ha. •Bouwblok Rundvee 1,5 ha. + 0,5 ha. voor voer •Bouwstop geitenhouderij wordt beëindigd

35 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 HET VOORBEREIDINGSBESLUIT •Paardenmiddel •Veel commotie vanuit de sector •Moeilijk dossier voor de CDA-fractie •Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij(BZV) openbaar •Duur is max. 6 maanden

36 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 HET VOORBEREIDINGSBESLUIT 2 •Geen totale bouwstop!!! •Bij voldoen aan bepaalde normen wordt vergunning verleend. •Rundveehouderij in extensiveringsgebieden op slot

37 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 DE BZV •BZV = Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij •Afspraken gemaakt in het Ruwenbergberaad •Gaat over bovenwettelijke zaken •Praktisch en Betaalbaar

38 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 DE BZV 2 •1 e Conceptversie BZV onbespreekbaar voor CDA –Te bureaucratisch •2 e Conceptversie BZV wordt momenteel nog verder uitgewerkt. •Behandeling in januari/februari 2014

39 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 KENMERKEN BZV •Objectief instrument •Bovenwettelijke prestaties •Maximale keuzevrijheid ondernemer •punten halen voor prestaties •geen vinkenlijst •Groeit mee met steeds zorgvuldiger veehouderij •Aansluiten op bestaande certificeringssystemen

40 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 THEMA’S BZV

41 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 STEEKPROEF Doel: –Inzicht in uitvoerbaarheid –Basis voor bepalen norm 68 moderne bedrijven / 5 sectoren (leghennen, vleeskuikens, melkrundvee, varkens en geiten) Verdeeld over 12 Brabantse gemeenten Conclusies •Alle veehouderijen doen meer dan wettelijk vereist •Invullen BZV kost ca halve dag •Maatlatten verbeteren •Score 7 lijkt haalbaar voor 40- 50% bedrijven

42 DRIE BLOKKEN Geur Fijn stof/endotoxinen Ammoniak Biodiversiteit Verbinding Grondgebondenheid Gezondheid Per geborgd certificaat punten SKAL, MDV, IKB, Milieukeur, etc. > managementmaat- regelen Panel Zorgvuldige Veehouderij Dispensatie voor innovatieve zorgvuldige bedrijfsconcepten die via de andere twee blokken onvoldoende punten halen Inrichting&OmgevingCertificatenInnovatie ALV CDA Brabant 7 december 2013

43 Scoren 6 7 10 BZV Certificaten Inrichting & Omgeving Innovatie Wettelijke eisen helft van de bedrijven in steekproef kan voldoen

44 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 BESLUITVORMING 2013 Provinciale Staten, cie TSP 22 november: •afspraken over proces •bijpraten over de inhoud GS 26 november •Nadere regels + BZV (consultatieversie) •Statenmededeling Consultatiebijeenkomst BZV •16 of 18 december 2014 Brabantberaad 10 januari: •alle onderwerpen ZV2020 en Verordening Ruimte PS, cie ER/TSP 17 januari: •BZV en Verordening Ruimte GS 4 februari: •BZV PS 7 februari: •Verordening Ruimte

45 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Madeleine van Toorenburg Lid Tweede Kamerfractie CDA

46 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Sophie van Bijsterveld Lid Eerste Kamerfractie CDA

47 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Peter Essers Lid Eerste Kamerfractie CDA

48 DE EERSTE KAMER Ervaringen van de periode 2011- 2013

49 Periode 2011 – 2013 in de EK  Coalitiepartij met gedoogconstructie  Eén zetel te weinig in de EK: onderhandelen  Oppositiepartij met minderheidskabinet in de EK  Een gemakkelijke positie?

50 Highlights: Veiligheid en Justitie  Herziening ten nadele  Herziening ten voordele  Verjaringstermijnen en maximum straffen  Adolescentenstrafrecht  Prostitutiebeleid

51 Highlights Binnenlandse Zaken  Wet Normering Topbezoldigingen  Afschaffing deelraden, maar  Handhaving omvang volksvertegenwoordigingen  Gemeenteraadsverkiezingen en samenstelling EK  Beleidsdebat openbaar bestuur (opschaling)  Deconstitutionalisering benoeming CdK en burgemeester

52 Vooruitblik  Megaprovincie, Provinciale taken en bevoegdheden, WGR+  De grote decentralisatie-operaties (jeugdzorg, participatie, sociale domein)  Commissie GRECO  Bijzonder onderwijs?  Pensioenen?  Invulling herfstakkoord?

53 Highlights Financiën  Wet Hof en Wet verplicht schatkistbankieren  Wet verhuurderheffing 2014  Belastingpakket 2014

54 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Discussie Onder leiding van: Paul Rüpp

55 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Centrale vragen voor discussie: *Hoe kijkt u naar het functioneren van de Statenfractie? *Is er uitvoering gegeven aan ons verkiezingsprogramma ? * Zijn er nog suggesties voor de komende periode?

56 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Het Europarlement

57 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 a.De procedure van de lijstsamenstelling b.De Brabantse kandidaten c.De amendementen op het concept- verkiezingsprogramma

58 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Resolutie

59 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Constaterende dat •het voor de uitdagingen, waarvoor Brabant staat, van groot belang is, dat de Brabantse belangen goed worden vertegenwoordigd in “Brussel”, •dat zulks thans het geval is door de rol, die Lambert van Nistelrooij in Brussel speelt en door de aandachtsvelden, die aan hem zijn toebedeeld, •van Nistelrooij niet alleen de Brabantse belangen in Brussel uitstekend behartigt, maar ook zichtbaar aanwezig is bij voor onze provincie relevante gebeurtenissen, zowel binnen als buiten de partij •de advieslijst van het partijbestuur op de meer verkiesbare plaatsen veel ruimte biedt aan jonge mensen, die nog geen of weinig politieke ervaring hebben en zeker ook nog geen gezicht hebben bij de kiezer, •van Nistelrooij - in vergelijking met andere kandidaten, die thans deel uitmaken van de CDA delegatie in de EVP- op een lage negende plaats is gezet, hetgeen niet overeenkomt met zijn wijze van functioneren en met de oordelen, die er over hem zijn uitgesproken (o.a. twee keer de titel van Europarlementariër van het Jaar) •dat (CDA) Brabant daardoor onnodig en electoraal onverstandig wordt benadeeld

60 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 zijn van oordeel dat •de democratische ruimte, die het besluitvormingsproces binnen onze partij biedt, om wijzigingen aan te brengen in de lijstvolgorde moet worden gebruikt om Lambert van Nistelrooij op een hogere plaats te krijgen, die overeen komt met de verdiensten van van Nistelrooij, en roepen alle afdelingen op om van die ruimte maximaal gebruik te maken •het bestuur van CDA Brabant deze gevoelens met kracht naar voren moet brengen in het bestuur van onze partij en gaan over tot de orde van de dag De indieners, Erik de Ridder, wethouder Tilburg, Ernst van Welij, campagneleider Tilburg, Marcel van den Hoven, fractievoorzitter Tilburg, Rolph Dols, wethouder Gilze Rijen, Arend Huitzing, Oisterwijk, CDA afdeling Gilze en Rijen, CDA afdeling Oisterwijk, CDA afdeling 's-Hertogenbosch, CDA afdeling Sint Michielsgestel, CDA afdeling Tilburg, Willem van der Pasch, CDA-Rooi, Bob Bergkamp, wethouder Breda, CDA afdeling Dongen

61 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Onze Brabantse kandidaten

62 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 #6 Kaya Kocak - Eindhoven - Werkt bij de Rabobank - Voorzitter CDA Kleurrijk

63 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 #8 Tom Berendsen - Breda - Politiek Adviseur voor Esther de Lange

64 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 #9 Lambert van Nistelrooij - Diessen - Europees Parlementslid

65 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 #14 Rob Goring - Lieshout - Werkt als hoofd Development en Delivery bij BizSphere

66 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 #16 Charlotte Bol - Heusden - Werkt bij de Provincie Noord- Brabant - Bestuurslid CDA Brabant

67 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Charlotte Bol Bespreking Amendementen

68 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 De amendementen op het concept- verkiezingsprogramma PRE-ADVIES OVERNEMEN 1.8 Nederland moet meer gebruik maken van de Europese innovatieagenda (Horizon 2020). Dit zorgt voor banen en werkgelegenheid. Deze innovatieagenda moet het Nederlands topsectorenbeleid ondersteunen, door ook op Europees niveau samenwerking tussen bedrijfsleven en universiteiten te versterken; Vervangen door: Nederland moet meer gebruik maken van de Europese onderzoeksfondsen (Horizon 2020) en Structuur- en Investeringsfondsen. Dit zorgt voor banen en werkgelegenheid. Deze innovatieagenda moet het Nederlands topsectorenbeleid ondersteunen, door ook op Europees niveau samenwerking tussen bedrijfsleven en universiteiten te versterken. Aansluiting met de slimme specialisaties in regio's maakt het mogelijk de tekorten aan (technisch) geschoold personeel het hoofd te bieden. De EU moet sturen op deze hervormingen en hier de middelen aan voorwaardelijk stellen; Overnemen.

69 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 De amendementen op het concept- verkiezingsprogramma PRE-ADVIES OVERNEMEN 2.10 ZZP’ers lopen tegen problemen aan als ze in een andere lidstaat werken. Het CDA wil dat het voor deze groep eenvoudiger wordt om overal in de EU te werken. ToevoegingEuropa dient in te spelen op de uitdagingen die de vergrijzing biedt; Regio's die te maken hebben met een sterke vergrijzing en krimp moeten in de regiofondsen extra aandacht krijgen. Overnemen.

70 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 De amendementen op het concept- verkiezingsprogramma PRE-ADVIES OVERNEMEN

71 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 De amendementen op het concept- verkiezingsprogramma PRE-ADVIES OVERNEMEN 4.3 Het Europees Parlement moet op één plek vergaderen; Het Europees Parlement moet alleen in Brussel vergaderen; Op één plek wordt door velen nogal eens uitgelegd als "vergaderen op de enige plek die het Verdrag aan het Europees Parlement toebedeelt, namelijk Straatsburg." Vanuit Straatsburg kan het Europees Parlement haar wetgevende en controlerende taak niet uitvoeren. Overnemen.

72 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 De amendementen op het concept- verkiezingsprogramma PRE-ADVIES NIET OVERNEMEN 1.1 De interne markt moet vervolmaakt worden door belemmeringen in de nationale regelgeving weg te nemen als het gaat om vrij verkeer van personen, kapitaal, goederen en diensten; ToevoegingDe productie en handel van drugs dient daadkrachtig te worden aangepakt in geheel Europa. Want de criminaliteit is voor een zeer groot deel aan drugs gerelateerd. Binnen Europa moet de grensoverschrijdende samenwerking met betrekking tot de strijd tegen de productie, de handel en de verkoop van drugs worden bevorderd. Bovendien moet de voorlichting en preventie ten aanzien van het verslavende genotsmiddel cannabis beter worden afgestemd. Niet overnemen. Het bestuur onderschrijft de tekstuele toevoegingen, maar in verband met de opzet van het verkiezingsprogra m, het benoemen van de kern - kort en krachtig- de voorgestelde toevoegingen terug te brengen tot één concrete zin: 'Tevens dient er aandacht te zijn voor de negatieve effecten van de interne markt'.

73 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 De amendementen op het concept- verkiezingsprogramma PRE-ADVIES NIET OVERNEMEN Toevoegi ng Vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en mensen zijn de hoekstenen van de Europese samenwerking. Historisch verworven vrijheden waar wij van profiteren. Maar open grenzen kennen een keerzijde als controle achterblijft of misbruik zich voordoet. Er mag geen ruimte zijn voor profiteurs. Mensenhandel, malafide uitzendbureaus, sociaal toerisme, criminaliteit en oneerlijke concurrentie moeten harder worden aangepakt; Niet overnemen. Zie bovenstaande bemerking en voorstel onder 1.1.

74 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 De amendementen op het concept- verkiezingsprogramma PRE-ADVIES NIET OVERNEMEN 1.7 Nadruk op innovatie en duurzaamheid om leidend te zijn in de wereld: Europese Concurrentiekr acht om leidend te zijn in de wereld Niet overnemen. Innovatie en duurzaamheid staan hoog op de Europese Agenda.

75 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 De amendementen op het concept- verkiezingsprogramma PRE-ADVIES NIET OVERNEMEN 1.12 Een Europees duurzaamheidsplan moet worden ontwikkeld. Dit plan biedt een samenhangende langetermijnstrategie voor energie, grondstoffen en technologische ontwikkelingen waarbij kringlopen verdergaand gesloten worden en beleidszekerheid wordt geboden aan bedrijven en particulieren om langetermijninvesteringen aan te gaan; Vervangen door: Een Europees duurzaamheidsplan moet worden ontwikkeld. Dit plan biedt een samenhangende langetermijnstrategie voor energie, grondstoffen en technologische ontwikkelingen waarbij kringlopen verdergaand gesloten worden en beleidszekerheid wordt geboden aan bedrijven en particulieren om langetermijninvesteringen aan te gaan. Het stimuleren van Europese investeringen in de Biobased Economy zorgt voor een betere concurrentiepositie voor verschillende sectoren op de lange termijn, verzekert het behoud van banen en biedt de Zuid-West Nederlandse Biobased Delta kans om uit te groeien tot een topregio op dit gebied. Niet overnemen. Energie innovatie omvat meer dan alleen Biobased Economy. Denk bijvoorbeeld aan Automotive of alternatieve energiebronnen zoals Waterstof. Daarbij alleen selecteren van Zuidwest Nederland doet geen recht aan de overige regio's binnen Nederland.

76 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 De amendementen op het concept- verkiezingsprogramma PRE-ADVIES NIET OVERNEMEN 7.13 De EU moet in haar beleid nadrukkelijk de rol voor het maatschappelijk middenveld erkennen. ToevoegingSamenwerking met landen buiten de EU dient gebaseerd te zijn op het respecteren van het internationaal recht en de mensenrechten. Uitspraken van de internationale instituties als de VN, Veiligheidsraad en het Internationaal Gerechtshof dienen te worden nageleefd. Het niet respecteren daarvan kan tot gevolg hebben dat de samenwerking wordt beperkt of zelfs beëindigd. Niet overnemen. Het bestuur heeft begrip voor deze toevoeging, maar streeft ernaar om, daar waar mogelijk, altijd het dialoog aan te gaan, zelfs met landen die uitspraken van internationale organisaties naast zich neer leggen. Voorkeur ligt bij bekijken per geval.

77 # CDABRALV Huishoudelijk gedeelte ALV CDA Brabant 7 december 2013

78 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Wil van der Kruijs Voorzitter CDA Brabant

79 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Naar jaren van meer zichtbaarheid: Beleidsplan CDA Brabant 2014-2015

80 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 2012-2013 : Werk aan de winkel Veel activiteiten. We zijn opener en herkenbaarder geworden. Maar: we zijn er nog niet.

81 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 De Brede volkspartij Rapport van landelijk bestuur Drie thema’s: •Wie zijn we? •Op wie richten we ons? •Van leden naar kiezer

82 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Wie zijn we? 1.Wij zijn een brede volkspartij. 2.Midden in de samenleving en als zodanig zichtbaar. 3.Een simpele opdracht: zoeken naar en bijdragen aan oplossingen voor de vragen en problemen, waar mensen mee zitten. 4.Niet “U vraagt, wij draaien”, maar altijd met onze kernwaarden als referentiepunt.

83 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Op wie richten we ons? •40% van de Nederlanders zal nooit op het CDA stemmen. Wat je ook doet!! •De kernwaarden van het CDA worden het meest herkend door de gewone burgers en de gezinnen en families, traditioneel in hun waarden, begaan met hun omgeving. Dat is 43% van de bevolking. •Om een effectieve campagne te voeren moeten we ons daarop richten.

84 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Van leden naar kiezer. Uit de “zaaltjes”. •zichtbaar zijn •de focus verleggen van interne bijeenkomsten (zoals ledenvergaderingen en spreekbeurten) naar externe zichtbaarheid *die zichtbaarheidsgelegenheden ook zelf creëren *actief betrokken zijn bij en initiëren van nieuwe maatschappelijke organisaties, zoals coöperaties •Leden zijn onze zichtbaarheidsambassadeurs. •Ons meer manifesteren via de nieuwe media

85 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Dichter bij de kiezer. Wat kan het CDA Brabant doen?

86 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Naar de lokale afdelingen: 1.Stimuleren wat nu al goed wordt opgepakt: inzetten op het oplossen van lokale vragen, waar mensen mee zitten. Met de inzet van lokale boegbeelden, die kunnen luisteren naar lokale vragen en weten te werken aan oplossingen. 2. Twee keer per jaar Kaderdag met lokale besturen om ideeën uit te wisselen en af te stemmen. 3.CDA Brabant : van toezichthouder naar meedenker. 4.Alle afdelingen en andere organisaties kunnen in aanmerking komen voor een zichtbaarheidspremie. 5.Aanwezigheid op beurzen, manifestaties, etc.. Liever Thuis als voorbeeld.

87 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Op provinciaal niveau. 18 maart 2015 : Verkiezingen voor Provinciale Staten/Waterschappen. De Staten - en Waterschapsverkiezigen zijn voor de provinciale afdeling de bestaansgrond. Daar zijn we (primair) voor!

88 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Aanpak: 1.Permanente campagne is vandaag gestart.

89 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 2. We kiezen voor 4 centrale thema’s: Economie; Ondernemen en innoveren. Infrastructuur en mobiliteit Ruimtelijke Ontwikkeling. Leven in Brabant.

90 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 3. We formeren begin van 2014 vier groepen, die met deze thema’s aan de slag gaan. Zij zoeken het veld op, de afdelingen en brengen verslag uit op onze (leden)vergaderingen. Groepen uit leden en niet-leden.

91 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 4. Open wervingsprocedure voor deelnemers aan werkgroepen

92 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 5. Statenleden : standing invitation.

93 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 6. Voorzitters van werkgroepen stellen aan het eind van dit proces o.l.v. Pieter van Geel verkiezingsprogramma op, dat wordt vastgesteld op ALV van december 2014

94 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Vervolg aanpak : De kandidaten. Kandidatencommissie o.l.v. Elly Blanksma gaat aan de slag. Kenmerken: *Zichtbaarheid belangrijk kenmerk, naast deskundigheid *Goed gespreid over 4 kerngebieden *Open procedure. *Vaststelling kandidatenlijst begin december in ALV, na raadpleging afdelingen.

95 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 De Waterschappen. 1.Ook 18 maart 2015. 2.Commissie o.l.v. Erik van Lith gaat programma schrijven. Afgestemd met programma PS 3.Kandidatencommissie per waterschap (3), gecoördineerd door Joseph Vos 4.Aanpak : vergelijkbaar met PS

96 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Gij kent dag noch uur. •Bestuur zal snel starten met het zoeken naar goede kandidaten voor de 2e Kamerlijst. •Goed nadenken hoe onze kansen gemaximaliseerd kunnen worden. •Zichtbaarheid van kandidaten in Brabant vergroten •Goed voor bereiden.

97 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 ALV waar het moet, Open bijeenkomsten waar het kan. •2 keer per jaar ALV: statutair verplicht •Maar : altijd gekoppeld aan openbare bijeenkomsten waar een inhoudelijk debat plaats kan vinden over actuele politieke en maatschappelijke vraagstukken. Dat het CDA ze organiseert moeten mensen eigenlijk pas merken als ze er zijn! •Komend jaar : steeds terugkoppeling voortgang commissies.

98 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Samenwerking in netwerkpartij. •Niet alleen afdelingen, maar ook aangesloten organisaties (CDAV en CDJA) en andere min of meer permanente netwerken (PPP, Brabant Bloeit, vernieuwd seniorenplatform, BSV ) krijgen een basissubsidie en komen ook in aanmerking voor zichtbaarheidspremie.

99 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 •Interne ontmoetingen - ook niet over afdelingen heen- worden niet meer gesubsidieerd. We kunnen ons geld maar een keer uitgeven!

100 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 •Politieke Ambachtsschool wordt herhaald. Jonge mensen betrekken.

101 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 •BSV en Bestuur CDA Brabant bundelen hun krachten in een bestuurlijke werkgroep “Bestuur” om onze gekozen en benoemde bestuurders beter bij de partij te betrekken en hun waar nodig te faciliteren. Instelling Vertrouwenspersonen als voorbeeld.

102 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 De begrotingsgevolgen InkomstenUitgaven Contributieopbrengsten €45.000Bestuurskosten:(Personeelskosten,kosten van bureau en bestuur en representatieve verplichtingen) Nieuwjaarsactiviteit €2.000 €46.000 Bijdragen volksvertegenwoordigers €20.000Kaderbijeenkomsten €4.000 Renteopbrengsten €1.500Bijdrage netwerken €4.000 Bijdragen centrale partij aan vorming en opleiding €18.500Openbare bijeenkomsten met leden en niet-leden over actueel thema, waaronder 2 combinatie met ALV €4.000 Opbrengsten extra financiële actie €13.000Aanwezigheid op beurzen, festivals etc. €5.000 Onttrekkingen aan verkiezingsfonds €7.000Opleidingen en cursussen €4.000 Zichtbaarheidspremies €11.000 Afdracht verkiezingsfonds €25.000 Inkomsten totaal €105.000Uitgaven totaal €105.000

103 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Begrotingsgevolgen: PM: CDA Brabant stort elk jaar 25000 euro in verkiezingskas. Commissie, bestaande uit fractievoorzitter Staten, penningmeester Staten, Provinciaal voorzitter en provinciaal penningmeester onder voorzitterschap van Peter Essers beslissen over aanwending. PM 2: Commissie Ronnes heeft gevraagd om radio/tv ondersteuning aan het eind van campagne GR 2014. Hiervoor wordt geld vrijgemaakt uit verkiezingsfonds. PM 3: Financiële gevolgen samenwerking met BSV moeten nog in kaart worden gebracht.

104 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Gevraagde beslissing In te stemmen met de uitgezette koers op hoofdlijnen en met de financiële vertaling daarvan in begroting.

105 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 De bestuurssamenstelling. •Bestuur neemt afscheid van John van Hal •Het bestuur stelt u voor te benoemen de dames Linda van Beek en Susanne de Groot en de heren Ruben Jacobs en Wim Wetzels. •Bestuursvergadering december : Toewijzing van portefeuilles

106 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Afscheid Bestuursleden

107 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Bedankt! John van Hal

108 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 De bestuurssamenstelling. •Het bestuur stelt u voor te benoemen de dames Linda van Beek en Susanne de Groot en de heren Ruben Jacobs en Wim Wetzels. •Bestuursvergadering december : Toewijzing van portefeuilles

109 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Gevraagde beslissing In te stemmen met de benoeming van genoemde kandidaat bestuursleden.

110 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Linda van Beek - Breda - Werkt bij VNO NCW/ MKB Nederland - Fractievoorzitter CDA Breda

111 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Susanne de Groot - Asten - Werkt bij de Rabobank - Raadslid in Asten - Campagnespecialist - Bestuur CDAV Brabant

112 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Ruben Jacobs - Oosterhout - Directeur/eigenaar Bayub - Campagnespecialist

113 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Wim Wetzels - ‘s-Hertogenbosch - Directeur Assista Juristen B.V.

114 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Proosten op een zichtbare toekomst. Te beginnen met de Nieuwjaarsreceptie, die niet doorgaat.

115 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Rondvraag

116 # CDABRALV ALV CDA Brabant 7 december 2013 Afsluiting Bedankt voor uw komst en een fijn weekend! www.cdabrabant.nl of volg ons: @cdabrabant


Download ppt "# CDABRALV Welkom op de ALV van het CDA Brabant7 december 2013 Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google