De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is het cAt-project? –Geïntegreerd project voor oppervlakteberging van het Belgische categorie A-afval –Samensmelting van technisch veilige oplossing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is het cAt-project? –Geïntegreerd project voor oppervlakteberging van het Belgische categorie A-afval –Samensmelting van technisch veilige oplossing."— Transcript van de presentatie:

1

2 Wat is het cAt-project? –Geïntegreerd project voor oppervlakteberging van het Belgische categorie A-afval –Samensmelting van technisch veilige oplossing met sociale en economische projecten met positieve impact op welvaart en welzijn in de regio. Vandaag, maar ook in de verre toekomst.

3 Wie is wie? –NIRAS: verantwoordelijk voor het beheer van het Belgische radioactief afval, om milieu en bevolking doeltreffend te beschermen tegen de risico’s ervan –Lokale partnerschappen STORA en MONA, opgericht om de inwoners van Dessel en Mol van dichtbij te betrekken en te laten participeren in het cAt-project

4 Wat voorafging  Oppervlakteberging in Dessel  Een geïntegreerd project  Participatief proces Verkennende studies Voorontwerp Beslissing 16/01/1998 Beslissing ministerraad 23/06/2006 2006 19981982 Ontwerp + vergunningen 2012 Bouw en uitvoering Louter technische benadering Geïntegreerde benadering 2016 Exploitatie 2010 masterplan ► ontwerp van het volledige project gaat laatste rechte lijn in ► vergunningsdossiers en -aanvragen lopen ► financiering wettelijk gegarandeerd

5 Van afvalvat tot eindafdekking Caissonfabriek Opslaggebouw/ verwerking IPM Transport per spoor

6 Zeven bouwstenen, één geïntegreerd project Zeven deelprojecten Samenhang & integratie: zowel organisatorisch als fysiek, op de site

7 Inspraak en participatie verzekeren: vandaag, morgen en daarna –Blijvende participatie: voor alle partijen een plus –Mate van participatie afhankelijk van deelproject en tijdsperiode –Participatie gaat verder dan enkel cAt-project, ook nucleaire activiteiten in de hele regio –NIRAS, STORA, MONA en RESOC Kempen gestart met het regionaal overlegplatform (ROP) ‘cAt in de regio’ : win-win mogelijkheden voor cAt en de regio

8 Regionaal Overlegplatform ‘cAt in de regio’ • Faciliteren win-win projecten cAt en de regio • Kick-off november 2011: brainstorm rond diverse thema’s (sociale economie, toerisme, vorming, natuur & duurzaamheid, industriële opportunitieiten) • Suggesties en voorstellen gecombineerd tot eerste set projecten: – Afvalbeheer nu en straks: kennisopbouw op de schoolbanken – cAt als innovatieproject voor maatschappelijk verantwoord ondernemen – Naar een klimaatneutrale cAt-site – Het communicatiecentrum: nucleair toerisme in de praktijk – Beheerplan voor een waardevol heide- en vennegebied – Twee cases rond kansen voor bedrijven: caissonfabriek en kade

9 Het communicatiecentrum in Dessel • Situering – Onderdeel van het geïntegreerd project voor de berging van het laag- en middelactief, kortlevend afval in een oppervlaktebergingsinstallatie in Dessel – Een van de voorwaarden die STOLA gesteld heeft om het bergingsproject in Dessel te aanvaarden – Communicatiecentrum is uitgewerkt in een voorstudie, basis STOLA-rapport – Krijtlijnen communicatiecentrum beschreven in het Masterplan 2010

10 Het communicatiecentrum in Dessel • Waarom? – Knooppunt van informatie over het beheer van radioactief afval en het cAt-project – Inspelen op vraag van bevolking naar duidelijke en transparante informatie over nucleaire activiteiten in de regio – 50 jaar nucleaire activiteiten in Dessel-Mol-Geel benutten voor toeristische uitbouw van de regio – Drie onderdelen, complementair & fysiek geïntegreerd: • Contact- en onthaalcentrum • Themapark • Digitaal en interactief netwerk – Alles in 1 geïntegreerd geheel dat meerwaarde biedt voor de lokale gemeenschappen • Wanneer? – Opening ten vroegste 2017 door planologische en vergunningsprocedures

11 Het communicatiecentrum in Dessel • Waar? – Inplanting op de hoek van de Gravenstraat en de Kastelsedijk

12 Contact- en onthaalcentrum • Wat? – Centraal aanspreek- en dialoogpunt van nucleaire sector – Informatie verstrekken over het nucleaire, veiligheidsplannen, meetresultaten, transporten enz. – Ombudsdienst: vragen, voorstellen en klachten van bevolking – Bibliotheek en mediatheek, vulgariserend – Bundeling van alle plaatselijke diensten ivm het nucleaire – Lokalen ook beschikbaar stellen voor lokale gemeenschap (vergaderlokalen, multifunctionele zaal) • Voor wie? – In eerste plaats voor inwoners van Dessel, Mol en omgeving

13 DIN • Wat? – Digitaal televisiekanaal en website • Voor wie? – Inwoners van Dessel, Mol en omgeving, bij uitbreiding iedereen • Inhoud? – Uitgebreide, toegankelijke informatie over nucleaire activiteiten en bedrijven, over preventie- en veiligheidsmaatregelen – Communicatie binnen lokale gemeenschap (gemeenschapstelevisie) • Proefproject Digicat – Begin 2010 (looptijd 3 jaar) – Testen van de technische & organisatorische haalbaarheid & communicatieve efficiëntie

14 Themapark • Wat? – Attractieve informatie over het beheer van radioactief afval en zijn context – Eigentijds doecentrum met interactieve opstellingen – Tijdelijke tentoonstellingen – Wetenschapsshows en wetenschapsklassen • Voor wie? – Gezinnen, toeristen – Schoolgroepen – Bedrijven en groeperingen – 40.000 bezoekers per jaar

15 Multifunctionele voorzieningen gebundeld in of rond het centrumplein • Agora: – Ontvangstbalie: zowel voor contact en onthaalcentrum als voor themapark – Wacht- en picknickruimte, vestiaire, sanitair,… – Presentatieruimte nucleaire activiteiten – Infopunt toerisme – Eetcafe – Shop • Multifunctionele zaal: voor diverse doeleinden (lezingen, congressen, verenigingsleven,…) • Polyvalente lokalen: workshops, vergaderingen, tijdelijke tentoonstellingen

16 Proefproject Digicat • Aantonen v/d technische en organisatorische haalbaarheid & communicatieve efficiëntie v/h DIN • Interactieve website en digitaal televisiekanaal • Online november 2010: www.digicat.be of achter de rode knop bij RTV – kijkers Telenet: heel Vlaanderenwww.digicat.be • Gemeenschapstelevisie + informatieve laagdrempelige filmpjes over het cAt-project • Ter beschikking van de vrijwilligers – 4 complete camerasets, mini-televiestation in Dessel (montagecellen, inleesstudio,…) – Opleiding + begeleiding door RTV • 31 vrijwilligers actief • 100ste filmpje online sinds november 2011 • Kijkcijfers 2011: + 33.000 (totaal aantal filmopvragingen - website + iDTV)

17 Beeldkwaliteitsplan + ontwerpwedstrijd • Toekomstvisie: landschap kan uitgroeien tot waardevol heide- en vennenlandschap

18 Beeldkwaliteitsplan + ontwerpwedstrijd

19 • Visie uitgetekend in het beeldkwaliteitsplan, inclusief richtlijnen gebouwen, materialen, wegen,...  Bergingssite krijgt eigen identiteit Beeldkwaliteitsplan + ontwerpwedstrijd

20 • Opmaak referentieontwerpen – Communicatieparcours – ‘Infrastructuur’ berging – Objecten • Organisatie ontwerpwedstrijd – Besloten internationale wedstrijd – Communicatiecentrum + buitenruimtes + bezoekerscorridor

21 • Vrij toegankelijk pad – Natuurleerpad – Wandel- en fietspad – Informatiepanelen – Doortrekken lus van 4,5 km rond deel nucleaire site Sitebezoeken

22 • Begeleide bezoeken – Vanuit communicatiecentrum (vooraf inschrijven) – Procesflow v/h afval (verwerking, opslag, IPM, berging) • Technische bezoeken voor professionelen • Bezoekerscorridor Sitebezoeken

23 Planning 2012 20132014201520162017 kw 1kw 2kw 3kw 4kw 1kw 2kw 3kw 4kw 1kw 2kw 3kw 4kw 1kw 2kw 3kw 4kw 1kw 2kw 3kw 4kw 1kw 2kw 3kw 4 Conventionele vergunningen Aanbesteding architectuur Architectuur + bestek Aanbesteding bouw Bouw + inrichting Exploitatie

24 Detailstudies 6 deelprojecten: • Contact- en onthaalcentrum • DIN • Themapark • Sitebezoeken • Architectuur en omgevingsinrichting • Beheerstructuur Gestuurd en opgevolgd in 1 projectgroep en werkgroepen

25 Methodiek deelprojecten • Visienota’s – Afbakening deelproject – Betrekken andere actoren – Doelgroepen en behoeften actualiseren – Middelen actualiseren – Behoeften voor het gebouw en de omgevingsinrichting actualiseren – Financiering onderzoeken – Beheer en exploitatie onderzoeken – Vervolgtraject vastleggen • Rapporteren • Realisatie opvolgen

26 Prioriteiten • Organisatie ontwerpwedstrijd – Scope – Procedure – Programma van eisen • Input voor projectdefinitie • Verderzetting Digicat

27 Timing ontwerpwedstrijd 2012201320142015 communicatiecentrum conventionele vergunningen RUP beeldkwaliteitsplan startnota + projectdefinitie Aanbestedingsprocedure Architectuur + bestek Aanbestedingsprocedure bouw Bouw

28 Ontwerpwedstrijd: scope – Communicatiecentrum, parking, ontsluitingsinfrastructuur, natuurleerpad, evenementenweide – Begrepen binnen de 15 ha op de hoek van de Gravenstraat en de Kastelsedijk – Bezoekerscorridor

29 Ontwerpwedstrijd: procedure Gesloten ontwerpwedstrijd – Procedure in 2 stappen: selectieronde en de eigenlijke wedstrijd • Laagdrempelige selectiecriteria: veel bureaus kunnen zich kandidaat stellen • Taal en kennis lokale context zijn vereist • Zeer selectief op het vlak van referenties: enkel bureaus weerhouden met voldoende ervaring + de complexiteit van de opdracht aankunnen. – Enkel geselecteerde ontwerpers mogen een ontwerp indienen – Garanties inbouwen voor een kwalitatieve wedstrijd • Objectiviteit: opnemen in het bestek: jurysamenstelling en beslissingsbevoegdheid jury (bindend advies voor de selectie van kandidaten + opstellen ranking van de voorontwerpen) – Interessanter voor de geselecteerde ontwerpers, want grotere winstkans

30 Ontwerpwedstrijd: procedure Keuze voor een voorontwerp ipv schetsontwerp – Gelet op de stringente planning is een keuze ontwerp aangewezen – Gelet op de stringente planning dient het ontwerp zo ver mogelijk uitgewerkt te zijn, dus een voorontwerp ipv een schetsontwerp Mogelijke knelpunten: – Bouwbudget en programma van eisen moeten vastgelegd worden in projectdefinitie. – Invulling themapark onduidelijk: • ontworpen als “lege doos”. • invulling zal zich hierop moeten afstemmen.

31 Projectdefinitie: inhoud • Synopsis • Beknopte voorstelling van het geïntegreerd project van oppervlakteberging • Beknopte voorstelling van het communicatieparcours • De ontwerpopdracht voor het communicatiecentrum • De architectuuropdracht –Voorwerp van de opdracht –Teamsamenstelling • Het programma van eisen –Wensen en doelstellingen van de opdrachtgever –De bouwlocatie –Stedenbouwkundige randvoorwaarden –Bouwprogramma –Prestatie- en duurzaamheidseisen –Budget • De ontwerpcompetitie • Timing

32 Projectdefinitie: input • Het STOLA-rapport: programma van eisen • Geconcretiseerd en geupdated in voorstudie voor het communicatiecentrum – Programma van eisen – Communicatienoden van NIRAS – Knowhow BUUR + literatuur + 11 benchmarks – Fysieke uitwerking met aantal multifunctionele/gemeenschappelijke ruimten • Grotendeels geconsolideerd in masterplan • DIGICAT – Evaluatie – Input programma van eisen door RTV • Het Beeldkwaliteitsplan (BKP) – Herziening materiaalgebruik en inrichting buitenruimte – Introductie van de bezoekerscorridor • De organisatie van de sitebezoeken: passerelle

33 Mijlpalen • Midden 2012: – Visienota’s deelprojecten – Beslissing Digicat – Projectdefinitie – Procedure ontwerpwedstrijd • Midden 2013: – Keuze ontwerp architectuur • Midden 2015: bouw • Midden 2017: exploitatie


Download ppt "Wat is het cAt-project? –Geïntegreerd project voor oppervlakteberging van het Belgische categorie A-afval –Samensmelting van technisch veilige oplossing."

Verwante presentaties


Ads door Google