De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is het cAt-project? Geïntegreerd project voor oppervlakteberging van het Belgische categorie A-afval Samensmelting van technisch veilige oplossing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is het cAt-project? Geïntegreerd project voor oppervlakteberging van het Belgische categorie A-afval Samensmelting van technisch veilige oplossing."— Transcript van de presentatie:

1

2 Wat is het cAt-project? Geïntegreerd project voor oppervlakteberging van het Belgische categorie A-afval Samensmelting van technisch veilige oplossing met sociale en economische projecten met positieve impact op welvaart en welzijn in de regio. Vandaag, maar ook in de verre toekomst.

3 Wie is wie? NIRAS: verantwoordelijk voor het beheer van het Belgische radioactief afval, om milieu en bevolking doeltreffend te beschermen tegen de risico’s ervan Lokale partnerschappen STORA en MONA, opgericht om de inwoners van Dessel en Mol van dichtbij te betrekken en te laten participeren in het cAt-project

4 Geïntegreerde benadering Ontwerp + vergunningen
Wat voorafging Oppervlakteberging in Dessel Een geïntegreerd project Participatief proces Beslissing 16/01/1998 Beslissing ministerraad 23/06/2006 Louter technische benadering Geïntegreerde benadering masterplan Ontwerp + vergunningen 1982 Verkennende studies 1998 Voorontwerp 2006 2010 2012 Bouw en uitvoering 2016 Exploitatie ► ontwerp van het volledige project gaat laatste rechte lijn in ► vergunningsdossiers en -aanvragen lopen ► financiering wettelijk gegarandeerd

5 Van afvalvat tot eindafdekking
Opslaggebouw/ verwerking IPM Transport per spoor Caissonfabriek

6 Zeven bouwstenen, één geïntegreerd project
Zeven deelprojecten Samenhang & integratie: zowel organisatorisch als fysiek, op de site

7 Inspraak en participatie verzekeren: vandaag, morgen en daarna
Blijvende participatie: voor alle partijen een plus Mate van participatie afhankelijk van deelproject en tijdsperiode Participatie gaat verder dan enkel cAt-project, ook nucleaire activiteiten in de hele regio NIRAS, STORA, MONA en RESOC Kempen gestart met het regionaal overlegplatform (ROP) ‘cAt in de regio’ : win-win mogelijkheden voor cAt en de regio

8 Regionaal Overlegplatform ‘cAt in de regio’
Faciliteren win-win projecten cAt en de regio Kick-off november 2011: brainstorm rond diverse thema’s (sociale economie, toerisme, vorming, natuur & duurzaamheid, industriële opportunitieiten) Suggesties en voorstellen gecombineerd tot eerste set projecten: Afvalbeheer nu en straks: kennisopbouw op de schoolbanken cAt als innovatieproject voor maatschappelijk verantwoord ondernemen Naar een klimaatneutrale cAt-site Het communicatiecentrum: nucleair toerisme in de praktijk Beheerplan voor een waardevol heide- en vennegebied Twee cases rond kansen voor bedrijven: caissonfabriek en kade

9 Het communicatiecentrum in Dessel
Situering Onderdeel van het geïntegreerd project voor de berging van het laag- en middelactief, kortlevend afval in een oppervlaktebergingsinstallatie in Dessel Een van de voorwaarden die STOLA gesteld heeft om het bergingsproject in Dessel te aanvaarden Communicatiecentrum is uitgewerkt in een voorstudie, basis STOLA-rapport Krijtlijnen communicatiecentrum beschreven in het Masterplan 2010

10 Het communicatiecentrum in Dessel
Waarom? Knooppunt van informatie over het beheer van radioactief afval en het cAt-project Inspelen op vraag van bevolking naar duidelijke en transparante informatie over nucleaire activiteiten in de regio 50 jaar nucleaire activiteiten in Dessel-Mol-Geel benutten voor toeristische uitbouw van de regio Drie onderdelen, complementair & fysiek geïntegreerd: Contact- en onthaalcentrum Themapark Digitaal en interactief netwerk Alles in 1 geïntegreerd geheel dat meerwaarde biedt voor de lokale gemeenschappen Wanneer? Opening ten vroegste 2017 door planologische en vergunningsprocedures

11 Het communicatiecentrum in Dessel
Waar? Inplanting op de hoek van de Gravenstraat en de Kastelsedijk

12 Contact- en onthaalcentrum
Wat? Centraal aanspreek- en dialoogpunt van nucleaire sector Informatie verstrekken over het nucleaire, veiligheidsplannen, meetresultaten, transporten enz. Ombudsdienst: vragen, voorstellen en klachten van bevolking Bibliotheek en mediatheek, vulgariserend Bundeling van alle plaatselijke diensten ivm het nucleaire Lokalen ook beschikbaar stellen voor lokale gemeenschap (vergaderlokalen, multifunctionele zaal) Voor wie? In eerste plaats voor inwoners van Dessel, Mol en omgeving

13 DIN Wat? Voor wie? Inhoud? Proefproject Digicat
Digitaal televisiekanaal en website Voor wie? Inwoners van Dessel, Mol en omgeving, bij uitbreiding iedereen Inhoud? Uitgebreide, toegankelijke informatie over nucleaire activiteiten en bedrijven, over preventie- en veiligheidsmaatregelen Communicatie binnen lokale gemeenschap (gemeenschapstelevisie) Proefproject Digicat Begin 2010 (looptijd 3 jaar) Testen van de technische & organisatorische haalbaarheid & communicatieve efficiëntie

14 Themapark Wat? Attractieve informatie over het beheer van radioactief afval en zijn context Eigentijds doecentrum met interactieve opstellingen Tijdelijke tentoonstellingen Wetenschapsshows en wetenschapsklassen Voor wie? Gezinnen, toeristen Schoolgroepen Bedrijven en groeperingen bezoekers per jaar

15 Multifunctionele voorzieningen gebundeld in of rond het centrumplein
Agora: Ontvangstbalie: zowel voor contact en onthaalcentrum als voor themapark Wacht- en picknickruimte, vestiaire, sanitair,… Presentatieruimte nucleaire activiteiten Infopunt toerisme Eetcafe Shop Multifunctionele zaal: voor diverse doeleinden (lezingen, congressen, verenigingsleven,…) Polyvalente lokalen: workshops, vergaderingen, tijdelijke tentoonstellingen

16 Proefproject Digicat Aantonen v/d technische en organisatorische haalbaarheid & communicatieve efficiëntie v/h DIN Interactieve website en digitaal televisiekanaal Online november 2010: of achter de rode knop bij RTV – kijkers Telenet: heel Vlaanderen Gemeenschapstelevisie + informatieve laagdrempelige filmpjes over het cAt-project Ter beschikking van de vrijwilligers 4 complete camerasets, mini-televiestation in Dessel (montagecellen, inleesstudio,…) Opleiding + begeleiding door RTV 31 vrijwilligers actief 100ste filmpje online sinds november 2011 Kijkcijfers 2011: (totaal aantal filmopvragingen - website + iDTV)

17 Beeldkwaliteitsplan + ontwerpwedstrijd
Toekomstvisie: landschap kan uitgroeien tot waardevol heide- en vennenlandschap

18 Beeldkwaliteitsplan + ontwerpwedstrijd

19 Beeldkwaliteitsplan + ontwerpwedstrijd
Visie uitgetekend in het beeldkwaliteitsplan, inclusief richtlijnen gebouwen, materialen, wegen, ...  Bergingssite krijgt eigen identiteit

20 Beeldkwaliteitsplan + ontwerpwedstrijd
Opmaak referentieontwerpen Communicatieparcours ‘Infrastructuur’ berging Objecten Organisatie ontwerpwedstrijd Besloten internationale wedstrijd Communicatiecentrum + buitenruimtes + bezoekerscorridor

21 Sitebezoeken Vrij toegankelijk pad Natuurleerpad Wandel- en fietspad
Informatiepanelen Doortrekken lus van 4,5 km rond deel nucleaire site

22 Sitebezoeken Begeleide bezoeken
Vanuit communicatiecentrum (vooraf inschrijven) Procesflow v/h afval (verwerking, opslag, IPM, berging) Technische bezoeken voor professionelen Bezoekerscorridor

23 Planning 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Conventionele vergunningen
2012  2013 2014 2015 2016 2017 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 Conventionele vergunningen Aanbesteding architectuur Architectuur + bestek Aanbesteding bouw Bouw + inrichting Exploitatie

24 Detailstudies 6 deelprojecten: Contact- en onthaalcentrum DIN
Themapark Sitebezoeken Architectuur en omgevingsinrichting Beheerstructuur Gestuurd en opgevolgd in 1 projectgroep en werkgroepen

25 Methodiek deelprojecten
Visienota’s Afbakening deelproject Betrekken andere actoren Doelgroepen en behoeften actualiseren Middelen actualiseren Behoeften voor het gebouw en de omgevingsinrichting actualiseren Financiering onderzoeken Beheer en exploitatie onderzoeken Vervolgtraject vastleggen Rapporteren Realisatie opvolgen

26 Prioriteiten Organisatie ontwerpwedstrijd Input voor projectdefinitie
Scope Procedure Programma van eisen Input voor projectdefinitie Verderzetting Digicat

27 Timing ontwerpwedstrijd
2012 2013 2014 2015 communicatiecentrum conventionele vergunningen RUP beeldkwaliteitsplan startnota + projectdefinitie Aanbestedingsprocedure Architectuur + bestek Aanbestedingsprocedure bouw Bouw

28 Ontwerpwedstrijd: scope
Communicatiecentrum, parking, ontsluitingsinfrastructuur, natuurleerpad, evenementenweide Begrepen binnen de 15 ha op de hoek van de Gravenstraat en de Kastelsedijk Bezoekerscorridor

29 Ontwerpwedstrijd: procedure
Gesloten ontwerpwedstrijd Procedure in 2 stappen: selectieronde en de eigenlijke wedstrijd Laagdrempelige selectiecriteria: veel bureaus kunnen zich kandidaat stellen Taal en kennis lokale context zijn vereist Zeer selectief op het vlak van referenties: enkel bureaus weerhouden met voldoende ervaring + de complexiteit van de opdracht aankunnen. Enkel geselecteerde ontwerpers mogen een ontwerp indienen Garanties inbouwen voor een kwalitatieve wedstrijd Objectiviteit: opnemen in het bestek: jurysamenstelling en beslissingsbevoegdheid jury (bindend advies voor de selectie van kandidaten + opstellen ranking van de voorontwerpen) Interessanter voor de geselecteerde ontwerpers, want grotere winstkans

30 Ontwerpwedstrijd: procedure
Keuze voor een voorontwerp ipv schetsontwerp Gelet op de stringente planning is een keuze ontwerp aangewezen Gelet op de stringente planning dient het ontwerp zo ver mogelijk uitgewerkt te zijn, dus een voorontwerp ipv een schetsontwerp Mogelijke knelpunten: Bouwbudget en programma van eisen moeten vastgelegd worden in projectdefinitie. Invulling themapark onduidelijk: ontworpen als “lege doos”. invulling zal zich hierop moeten afstemmen.

31 Projectdefinitie: inhoud
Synopsis Beknopte voorstelling van het geïntegreerd project van oppervlakteberging Beknopte voorstelling van het communicatieparcours De ontwerpopdracht voor het communicatiecentrum De architectuuropdracht Voorwerp van de opdracht Teamsamenstelling Het programma van eisen Wensen en doelstellingen van de opdrachtgever De bouwlocatie Stedenbouwkundige randvoorwaarden Bouwprogramma Prestatie- en duurzaamheidseisen Budget De ontwerpcompetitie Timing

32 Projectdefinitie: input
Het STOLA-rapport: programma van eisen Geconcretiseerd en geupdated in voorstudie voor het communicatiecentrum Programma van eisen Communicatienoden van NIRAS Knowhow BUUR + literatuur + 11 benchmarks Fysieke uitwerking met aantal multifunctionele/gemeenschappelijke ruimten Grotendeels geconsolideerd in masterplan DIGICAT Evaluatie Input programma van eisen door RTV Het Beeldkwaliteitsplan (BKP) Herziening materiaalgebruik en inrichting buitenruimte Introductie van de bezoekerscorridor De organisatie van de sitebezoeken: passerelle

33 Mijlpalen Midden 2012: Midden 2013: Midden 2015: bouw
Visienota’s deelprojecten Beslissing Digicat Projectdefinitie Procedure ontwerpwedstrijd Midden 2013: Keuze ontwerp architectuur Midden 2015: bouw Midden 2017: exploitatie


Download ppt "Wat is het cAt-project? Geïntegreerd project voor oppervlakteberging van het Belgische categorie A-afval Samensmelting van technisch veilige oplossing."

Verwante presentaties


Ads door Google