De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkvormen en diversiteit

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkvormen en diversiteit"— Transcript van de presentatie:

1 Werkvormen en diversiteit

2 Introductie Niets is onrechtvaardiger dan de gelijke behandeling van ongelijken!

3 Visie op activerend opleiden
De didactische visie op hoe goede leerresultaten behaald kunnen worden berust op zes pijlers: Gebruik maken van breinprincipes Aansluiten bij leerstijlen Variatie in soorten werkvormen Benutten van verschillen Motiveren en stimuleren Toetsen van resultaten

4 Doelen Na afloop van de workshop kunnen de deelnemers bij thema’s rondom diversiteit: een passende didactische werkvorm kiezen een passende didactische werkvorm uitvoeren

5 Rode draad Werkvorm ervaren Bespreken van de ervaring
Tips van de trainer Toepassen in de eigen praktijk

6 Lia Bijkerk

7 Kennismaking Pak blind een fotokaart en koppel de foto aan jouw manier van lesgeven of begeleiden van studenten met betrekking tot diversiteit. Ik vind het moeilijk Ik maak andere Ik vind het belangrijk om dit relaxed gewoontes om respect te tonen aan te pakken bespreekbaar

8 Rode draad Cartoon (activerende opening) Privé - foto’s als metafoor
(kennismaken) Foto blind kiezen (kennismaken)

9 Kiezen van werkvormen

10 Pokerstenen Zoek je partners om de volgende opdracht mee uit te voeren.

11 ABC-opdracht Probeer achter alle letters van het alfabet een werkvorm te zetten die begint met die letter en die je kunt inzetten bij het thema diversiteit. 11

12 ABC-opdracht (2) Omcirkel 5 werkvormen waarvan je denkt dat de andere groep ze niet heeft bedacht.

13 Onderwijsontwikkelmodel
werk-veld visie missie compe-tenties Activiteiten Docenten Wet - en regelgeving missie Opleiding Studenten

14 Kiezen van een werkvorm
Doelstelling Plaats in het lesplan Fase van het ervaringsleren Soort werkvorm Intelligentie die geprikkeld wordt Beginsituatie Organisatievorm Inbreng student

15 Ad 1: Doelstelling Wat moeten de studenten leren over diversiteit?
Leren is een proces is waardoor er bij deelnemers blijvende gedragsveranderingen ontstaan door middel van het opdoen van voldoende ervaring. Gedragsveranderingen: kennis vaardigheden attitude

16 Ad 2: Lesplan Kern Per thema complete cyclus ervarings-leren
Afsluiting Huiswerk * Evaluatie (product of proces) Pakkend slot Introductie Activerende opening Doelen en programma Afspraken * Voorstellen docent * Kennismaken * * indien nodig

17 Ad 3: Fasen van ervaringsleren
bezinner doener denker beslisser

18 Ad 4: Soort werkvormen Een werkvorm is een middel dat een docent inzet om een bepaald leerdoel te bereiken IJsbrekers Spelvormen Discussievormen Werkopdrachten Docentgecentreerde werkvormen

19 Ad 5: Intelligenties

20 Ad 6: Beginsituatie

21 Ad 7: Organisatievorm plenair individuele opdracht opdracht in groepen
spel circuit actiekaarten: individuele keuzeopdracht voor differentiatie in de les Hier ook voor en nadelen noemen van alleen en in groepen werken: voordelen groep: frisse blik, hogere opbrengst, meer oplossingen, grenzen ontdekken, tegengas krijgen, fb, discussie mogelijk etc

22 Ad 8: Inbreng student Werkvorm
Kiest de docent de werkvorm of mag de student kiezen? Materialen Levert de docent de materialen voor de werkvorm aan of vraagt hij de student dit te doen?

23 Effectiviteit Het succes van een werkvorm is gekoppeld aan: kiezen:
de relevantie van de werkvorm de kwaliteit van de materialen uitvoeren: de kwaliteit van de docent de kwaliteit van de nabespreking

24 Spaghetti

25 Opdracht werkvormen en eigen lesplan
Bespreek met je partner jouw lesplan: is het doel met betrekking tot diversiteit helder? klopt de cyclus van ervaringsleren? is er afwisseling in de soort werkvormen?

26 Rode draad muziek (introductie van een thema)
pokerstenen (groepen maken) ABC (ervaren / reflecteren) spaghetti (groepen maken)

27 Uitvoeren van werkvormen

28 Introductie

29 Verbaal linguistische intelligentie
Het vermogen om te lezen, te schrijven en te communiceren. Werkvormen: spreuken, metaforen en citaten stellingen bedenken n.a.v. een krantenkop of artikel creatieve schrijfopdracht zoals een sprookje debat voeren breinbreker Goed geheugen voor beelden

30 Voorbeeld Breinbreker
Welke letter moet je voor en achteraan toevoegen om als je het uitspreekt een gewoon Nederlands woord te krijgen? . kele .

31 Visueel ruimtelijke intelligentie
het vermogen om waar te nemen en zich de zaken in beelden voor te stellen. Werkvormen: illusie cartoon foto’s mindmap tekenen film Goed geheugen voor beelden

32 Voorbeeld film Klare taal

33 Logisch-mathematische intelligentie
het vermogen om met cijfers, analytisch en geordend te werken Werkvormen: getallen statistiek kruiswoordpuzzel model reproduceren oorzaak en gevolg, schema maken lijstjes: 5 tips, 7 gouden regels etc. Denkt logisch en abstract Legt verbanden

34 Voorbeeld model Maslow (li) en Pinto (re)
Zelf- ontwikkeling Waardering Status Sociale behoeften Veiligheid Primaire behoeften Eer Goede naam Behagen van de groep Veiligheid Primaire behoeften Grofmazige G-culturen Fijnmazige F-culturen

35 Muzikaal-ritmische intelligentie
het vermogen om melodieën, ritme en klanken te waarderen en te gebruiken Werkvormen: rijm, limerick, poëzie liedteksten en rap koppelen aan geluiden vergelijk met muzieksoort, instrument of orkest Gevoelig voor geluid Goed geheugen voor muziek

36 Voorbeeld songtekst

37 Lichamelijk kinesthetische intelligentie
het vermogen om (fijn- en grof-) motorische handelingen goed uit te voeren Werkvormen: uitbeelden in een ‘diashow’ stellingen: staan of zitten, line up lopend praten over onderwerp iets maken (bouwen, kleien etc.) ‘ren je rot’ spelen met mc vragen toneelspelen

38 Voorbeeld Beeldhouwen
nr 1 is een homp klei nr 2 is de beeldhouwer: hij beweegt de lichaamsdelen in de gewenste houding. hij doet een gezichtsuitdrukking voor. 1e ronde: beeld discriminatie uit 2e ronde: beeld respect voor de ander uit

39 Naturalistische intelligentie
het vermogen om te ordenen, om verbanden te zien en samenhangen aan te wijzen. Werkvormen: nauurmetaforen observatieopdrachten laten associëren op het weer, natuurverschijnselen of voorwerpen uit de natuur verschillen zoeken, ordenen en rubriceren Oog voor ecologie

40 Voorbeeld natuurmetafoor
Je kunt het gras niet laten groeien door eraan te trekken.

41 Interpersoonlijke intelligentie
het vermogen om gevoelens en behoeften van anderen waar te nemen en te begrijpen. Werkvormen: interview een groepsproduct maken spelvormen uitvoeren Groepen maken: homogeen: gelijk wat betreft ……… heterogeen: door toeval zelf bepalen met wie je gaat samenwerken Sterk vermogen tot empathie Goed in samenwerking

42 Voorbeeld: bouw een muurtje
Je hebt een aantal post-its als bouwstenen Beschrijf op elke post-it wat voor jou van belang is bij diversiteit Bouw nu samen met de anderen een muurtje Let op: plaats de belangrijkste principes (bouwstenen) onderaan

43 Intrapersoonlijke intelligentie
het vermogen tot zelfinzicht. Werkvormen: zelftest invullen praten over eigen gevoelens een eigen casus inbrengen brief naar Mona reflectie opdrachten terugblikken en vooruitkijken Zelfkennis Aanpassingsvermogen

44 Voorbeeld reflectieopdracht
Met betrekking tot het onderwerp diversiteit: Waar ben je goed in? Waar spreek je mensen op aan? Waar heb je lak aan? Waar ben je trouw aan? Waar kun je in groeien?

45 Feedback op activerende opening
1. Keuze past bij onderwerp is origineel en prikkelend is ‘veilig’ 2. Interactie deelnemers worden actief benaderd er wordt doorgevraagd verschillende deelnemers aan het woord

46 Rode draad Loesje (ervaren / reflecteren)

47 Afsluiten

48 Evaluatie 48

49 Citaat “If you always do what you’ve always done,
you’ll always get what you’ve always got”


Download ppt "Werkvormen en diversiteit"

Verwante presentaties


Ads door Google