De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Praktijk trillingisolatie nabij spoorwegen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Praktijk trillingisolatie nabij spoorwegen"— Transcript van de presentatie:

1 Praktijk trillingisolatie nabij spoorwegen
Jan Keijzer LBP|SIGHT BV

2 Appartementencomplex De Pelikaan te Heemstede
Trillingen en laagfrequent geluid ten gevolge van treinverkeer Appartementencomplex De Pelikaan te Heemstede

3 Wonen naast het spoor slecht voor het gehoor ?

4 Te behandelen punten bouwproject “De Pelikaan te Heemstede”
Door Jan Keijzer van LBP|SIGHT: inventarisatie van de situatie metingen normering te stellen eisen berekening trillingen en contactgeluid Door Dick Slooten van Delta-L: engineering te treffen maatregelen controle tijdens het bouwen conclusie duur 30 minuten/ca. 40 dia’s

5 Spoor Leiden - Haarlem

6

7 Wat gaat er gebouwd worden?
Appartementen, 250 meter, 3 lagen, ruim 100 woningen Villa’s totaal ca. 50 stuks Appartementengebouwen met ca. 50 woningen

8 Toekomstige locatie appartementen, relatie tot het spoor

9 Eisen trillingen volgens SBR-richtlijn “B”
A1 : maximale streefwaarde effectieve trillingssnelheid vmax [mm/s] A2 : hoogste streefwaarde voor de maximale waarde A3 : streefwaarde voor het kwadratisch gemiddelde

10 Eisen laagfrequent contactgeluid
Wat is laagfrequent (contact)geluid? de Wet geluidhinder (33 dB) laagfrequent geluid Vercammen 3-10% curve NSG-richtlijn gebaseerd op de 90% gehoordrempel GWR-richtlijn laagfrequent infrageluid

11 Eisen laagfrequent geluid volgens GWR

12 Trillingmetingen

13 Trillingmetingen

14 Trillingmetingen

15 Metingen en bewerkingen
Statistiek en overdacht factoren: grootste effectieve waarde Veff, max, stat. gemeten snelheid en mogelijke snelheid afstand 36 meter naar ruim 10 meter opslingering / demping gebouw type passagierstreinen, versus goederentreinen

16 Uitkomsten trillingen na bewerking
Meetpunt Metingen Toetsingswaarden Streefwaarden hinder Beoordeling van: Vmax Vper A1 A2 A3 Voldoet In zowel de dag-, avond periode Gebouw op staal 0,17 0,06 0,10 0,4 0,05 niet Gebouw op palen wel In de nachtperiode 0,39 0,09 0,2 0,27

17 Metingen en bewerkingen
Aanvullende factoren laagfrequent contactgeluid: standaardruimte kleinst mogelijke afmetingen meest kritische ruimte de afstraalgraad Q de absorptie van deze ruimte

18 Uitkomsten laagfrequent contactgeluid

19 Metingen en berekeningen
Resumé uitkomsten: Trillingen bepaald: A1= 0,27 moet zijn 0,1 verschil 8,6 dB bij 16 Hz Laagfrequent geluid bepaald: 88 dB lineair moet zijn 80 dB, verschil 8 dB bij 16 Hz

20 Mogelijkheden beperking trillingen
Aanpassingen aan het spoor (speciale railconstructie spooroptimalisatie materieel, aanpassen snelheid treinverkeer) Afstandvergroting van het spoor heeft een positieve invloed op de trillingoverdracht De maatregelen bij de ontvanger, verzwaring van de fundatie van de woningen Toepassing dempende maatregelen in het gebouw

21 Keuze principemaatregel

22 Principemaatregel isolatie bij grondgebonden woningen

23 Principe maatregel van isolatie bij parkeergarage

24 Maatregelen ter beperking van de trillingen
Wens: demping minimaal 9 dB bij 16 Hz Mogelijke afveer frequentie gebouw: ? 8 Hertz.

25 Keuze leverancier dempers (vragen)
Hoe vindt de engineering plaats, wat is de werkwijze? Hoe wordt het product(en) geleverd? Is er assistentie tijdens het plaatsen en zo ja hoe dan? Is er controle tijdens uitvoering van werkzaamheden en zo ja hoe dan? Welke garanties zijn er ten aanzien van de werking maatregelen? Welke garanties zijn er ten aanzien van levensduur materialen? Grove raming (binnen 15%) van kosten voor de maatregelen, per KN en totaal voor het aangegeven gebied. Grove raming (binnen 15%) van de kosten voor de maatregelen indien de belasting 10% hoger is (demping op kelderniveau). Zijn er verder nog punten die van belang zijn om genoemd te worden.

26 Keuze leverancier dempers
Fabrikant 3, de gewenste ervaring ? Fabrikant 2, gewenste belastbaarheid ? Fabrikant 1, …………

27 de heer Slooten van Delta-L neemt het stokje over
Bouwakoestiek – isolatie van gebouwen – intelligent maatwerk de heer Slooten van Delta-L neemt het stokje over Delta-L b.v. Specialist in geluid en trilling beheersing – Nunspeet

28 Inhoud CDM toepassingen trillingisolatie
Bepaling belasting en materiaalkeuze Projecten en foto’s Fouten tijdens uitvoering Voorlichting bouwplaats Inspectie Controle Conclusie Bouwakoestiek – isolatie van gebouwen – intelligent maatwerk

29 CDM-CHR Veerisolator Afveerfrequentie 4-5 Hz

30 Praktijkfoto CDM-CHR

31 Praktijkfoto CDM-CHR in fundering

32 CDM-CHR-BOX Voorgespannen veerbox Afveerfrequentie 2,5-4 Hz

33 Foto CDM-CHR-BOX

34 Praktijkfoto CDM-CHR-BOX

35 CDM-CAS-BOX Voorgespannen elastomeer box Afveerfrequentie 6-10 Hz

36 CDM-SEB SEB Trillingdemper Afveerfrequentie 6-10 Hz

37 CDM-SEB Praktijk

38

39 Material Data Sheet: CDM-83

40 Project Heemstede

41 Project Heemstede

42 Project Heemstede

43

44

45

46

47

48

49

50

51 Project Stadspoort West

52

53

54

55

56

57

58

59 Invering De invering dempers zijn gemeten op assen: op rood spoorzijde blauw achterzijde

60 Controle tijdens het bouwen

61 Trillingmetingen 23 73 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Er zijn trillingmetingen verricht in: In woning 23 (grond gebonden) In woning 73 (boven parkeergarage)

62 Vanaf 12 uur in woning 73 boven garage dominante frequentie ca. 9 Hz

63 Vanaf 12 uur in woning 23 grondgebonden dominante frequentie ca. 10 Hz

64 Kort door de bocht Communicatie metingen berekeningen grenswaarden
maatregelen begeleiding bouw meten statisch/dynamisch conclusie SBR publicatie" Hinder voor personen in gebouwen" bij enkele dagen heien gebied D cur 57 hanteren. Komt bijna overeen met de eis die gesteld wordt voor het voorkomen van schade aan bouwwerken van de categorie 2

65 Einde presentatie Dank voor uw aandacht!

66 en.. rustig wonen langs het spoor !


Download ppt "Praktijk trillingisolatie nabij spoorwegen"

Verwante presentaties


Ads door Google