De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geluid Een beknopt overzicht Geluid is een trilling! •Een trilling is een heen en weer gaande beweging om de evenwichtstand •Twee typen: –transversaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geluid Een beknopt overzicht Geluid is een trilling! •Een trilling is een heen en weer gaande beweging om de evenwichtstand •Twee typen: –transversaal."— Transcript van de presentatie:

1

2 Geluid Een beknopt overzicht

3 Geluid is een trilling! •Een trilling is een heen en weer gaande beweging om de evenwichtstand •Twee typen: –transversaal (trillingsrichting loodrecht op voortplantingsrichting) –longitudinaal(trillingsrichting evenwijdig aan voortplantingsrichting)

4 Trilling(transversaal) •Begrippen: –trillingstijd T –frequentie f –amplitude –golflengte  –voortplantingssnelheid v

5 Definities •Trillingstijd (in s)= de tijd nodig voor een volledige trilling •Frequentie(in Hz)= aantal trillingen per seconde •Amplitude= maximale uitwijking uit de evenwichtstand •Golflengte= lengte van een volledige trilling

6 Grafische voorstelling

7 Formules

8 Geluidsniveau(-sterkte) •Op de eerste plaats: als je de energie verdubbeld neemt het geluidsniveau toe met 3dB •Vertaald betekent dat dat 2 mensen die even hard zingen samen 3 dB meer geluid produceren dan 1persoon alleen.

9 Geluidservaringen: •Een geluid wordt als 2x zo hard ervaren als het geluidsniveau met 10 dB toeneemt. •Daar is dus meer dan 8 maal zoveel energie voor nodig immers: –verdubbeling van energie(dus 2x) --> +3dB –2x2(dus 4maal)----> +6dB –2x2x2(dus 8 maal)----> +9dB

10 Voortplanting van geluid •Formule: s = v. t •waarin: s = afstand in meters v = snelheid in meters per seconde t= tijd in seconden

11 Voorbeeld berekening: Men wil de diepte van de zee op een bepaalde plaats bepalen. Vanuit een schip stuurt zender Z een geluidssignaal naar beneden.Na 3,0 s vangt ontvanger O de echo weer op (zie figuur 2). De geluids-snelheid in zeewater is 1,5 km/s. Bereken de diepte van de zee onder het schip. Gegeven: t=3,0 s v= 1,5 km/s gevr. Diepte oplossing: s=2 x diepte s = v.t s = 1,5. 3 = 4,5 km dus diepte is 4,5:2=2,25 km

12 Voortplantingssnelheid (zie basisbinas) gassen klein door kleine dichtheid vloeistoffen groter grotere dichtheid vaste stoffen grootst grootste dichtheid geluidssnelheid in

13 Tot slot nog enkele begrippen •Gehoorgrenzen (menselijkgehoor) –20 Hz - 20000Hz –geluidsdrempel(=frequentieafhankelijk) –pijngrens •toongenerator •oscilloscoop •resonantie

14 Pijngrens en gehoordrempel

15 audiogram

16 En toen……………... Kwam het c.p. OEFFFF!!


Download ppt "Geluid Een beknopt overzicht Geluid is een trilling! •Een trilling is een heen en weer gaande beweging om de evenwichtstand •Twee typen: –transversaal."

Verwante presentaties


Ads door Google