De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VLAANDEREN IN DE STEIGERS VISIE OP DUURZAAM WONEN EN BOUWEN IN 2030 EN ACTIE VOOR NU ! Batibouw 29/2/2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VLAANDEREN IN DE STEIGERS VISIE OP DUURZAAM WONEN EN BOUWEN IN 2030 EN ACTIE VOOR NU ! Batibouw 29/2/2008."— Transcript van de presentatie:

1 VLAANDEREN IN DE STEIGERS VISIE OP DUURZAAM WONEN EN BOUWEN IN 2030 EN ACTIE VOOR NU ! Batibouw 29/2/2008

2 Transitie duwobo Transitie = een radicale verandering naar duurzamer wonen en bouwen waarbij alle actoren betrokken zijn. Lange termijnvisie Leren door experimenteren Multiplicatoreffect

3 Transitie duwobo  Duurzame ontwikkeling  Knelpunten  Duurzaam wonen en bouwen  Werkgroepen - experimenten  Ambitie voor 2030

4 Duurzame ontwikkeling - bouw  Gezonde, veilige en sociale woonomgeving (sociaal-cultureel)  Woning met geringe impact op het milieu (ecologisch)  Woning op maat van de behoeften van de bewoners (economisch)

5 Duurzame ontwikkeling Er is een radicale verandering nodig!  Cultuur  Structuur  Werkwijze

6 Knelpunten  Individualistische en starre wooncultuur: hoog percentage honkvaste eigenaars  Beperkte flexibiliteit in de bouwcultuur: economische overweging speelt in op korte termijn vraag  Geringe participatie is een drempel voor duurzame systeeminnovatie  Tekort aan betaalbare, kwaliteitsvolle, gezonde en veilige woningen  Verminderd sociaal buurtnetwerk

7 Knelpunten  Te weinig zorgaspecten in het wonen met als gevolg fysieke ontoegankelijkheid, onvoldoende onderhoud…  Geen coherent overheidsbeleid door versnipperde bevoegdheden  Eindige beschikbare ruimte  Geen afstemming van wonen en bouwen met de draagkracht van het milieu: stijgend gebruik van natuurlijke bronnen  Ruimte en voorzieningen zijn bepalend bij de keuze van de locatie: prijzen stijgen.

8 Duurzaam wonen en bouwen Visie: “Vlaanderen in de steigers”  Inhoudelijk - Wat ?  Procesmatig - Hoe ?

9 Duurzaam wonen en bouwen Alle betrokkenen nemen hun verantwoordelijkheid en werken samen om evenwicht te bereiken tussen economische, ecologische en sociaal-culturele doelstellingen.

10 Duurzaam wonen en bouwen 7 ambities:  Geïntegreerde benadering  Gedeelde verantwoordelijkheid en transparante besluitvorming  Hoge kwaliteit van het gebouw en de leefomgeving  Toegankelijk en sociaal rechtvaardig  Balans tussen privaat en collectief gebruik  Gesloten kringlopen van stoffen en materialen  Economisch gezonde en maatschappelijk verantwoorde bouwsector.

11 Duurzaam wonen en bouwen Wijkniveau  Leefbaarheid van grote en kleine kernen: zowel sociaal als economisch  Herwaardering voor open ruimte en platteland

12 Duurzaam wonen en bouwen Gebouwniveau:  Zo weinig mogelijk milieu-impact  Op maat van de gebruiker  Toegankelijk voor iedereen: zowel fysiek als sociaal

13 Werkgroepen 1. Samen leren: vorming en opleidingen 2. Innovatie en bouwprocessen 3. Sluit de kring – energie 4. Sluit de kring – materialen 5. Levende kernen – wonen voor het leven

14 Ambitie voor 2030  Uitgebreid netwerk van gespecialiseerde en competente ondernemingen  Goede informatievoorziening (overheid én onderwijs)  Kringlopen worden zo kort mogelijk gehouden – afval is tot een minimum beperkt

15 Ambitie voor 2030  Wonen is modulair en aanpasbaar aan de veranderende eisen van de bewoners (eigenaar → huurder).  De woonomgeving is gebruiksvriendelijk, leefbaar en toegankelijk.  De woningen voldoen aan het milieupeil.  Het bouwproces is transparant.

16 Ambitie voor 2030 Een snelle en efficiënte omschakeling van de huidige situatie naar deze streefbeelden kan enkel bekomen worden door een transitie !

17 Transitie - experimenten Bv. Diepenbeek – Dorpheide IV: Steunpunt DUBO Limburg  Verkoopsovereenkomst met voorwaarde fase 1 – E75  De kopers zijn bereid om verder te gaan dan E75  Nieuwe verkaveling met strengere voorwaarden voor fase 2 – E60

18 Transitie - experimenten  Aanvrager: gemeente Diepenbeek  Meetlat: • Fase 1: 11 percelen • Suggesties Meetlat • Verkoopsovereenkomst • Gebruik hemelwater • Max. E-peil 75 • Fase 2: 34 percelen • INTERREG projectvoorstel • Demonstratieproject duurzame energie (E60) • KHLim, PHL, UHasselt, Steunpunt • Interesse van private partners  Status: lopende

19 Transitie - experimenten Bv. Advies voor stadsvernieuwingsprojecten:  35 aandachtspunten voor svp  NGO’s met expertise in verschillende disciplines  Leidraad voor advies aan svp  Projectvoorstelling  1 coördinerende NGO + 3 adviserende NGO’s

20 Transitie - experimenten De transitie – arena: (23/4/2008)  Zoekt partners  Helpt coalities te bewerkstelligen  Biedt hulp bij het zoeken van financiering  Verspreidt de resultaten

21 In de toekomst zal…  het renoveren/aanpassen van bestaande woningen belangrijker worden.  het ontwerp van een nieuwe woning, een nieuwe wijk of een stad meer doordacht gebeuren.

22 In de toekomst … Ruimtelijke versnippering maakt plaats voor ruimtelijke ordening.

23 In de toekomst … leefbare wijken

24 In de toekomst … duurzame en comfortabele woningen

25 Samen kunnen we verder gaan… Transitie duurzaam wonen en bouwen Annita Gijbels a.gijbels@cedubo.be www.cedubo.be www.duwobo.be


Download ppt "VLAANDEREN IN DE STEIGERS VISIE OP DUURZAAM WONEN EN BOUWEN IN 2030 EN ACTIE VOOR NU ! Batibouw 29/2/2008."

Verwante presentaties


Ads door Google