De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VLAANDEREN IN DE STEIGERS

Verwante presentaties


Presentatie over: "VLAANDEREN IN DE STEIGERS"— Transcript van de presentatie:

1 VLAANDEREN IN DE STEIGERS
VISIE OP DUURZAAM WONEN EN BOUWEN IN 2030 EN ACTIE VOOR NU ! Batibouw 29/2/2008

2 Transitie duwobo Transitie = een radicale verandering naar duurzamer wonen en bouwen waarbij alle actoren betrokken zijn. Lange termijnvisie Leren door experimenteren Multiplicatoreffect

3 Transitie duwobo Duurzame ontwikkeling Knelpunten
Duurzaam wonen en bouwen Werkgroepen - experimenten Ambitie voor 2030

4 Duurzame ontwikkeling - bouw
Gezonde, veilige en sociale woonomgeving (sociaal-cultureel) Woning met geringe impact op het milieu (ecologisch) Woning op maat van de behoeften van de bewoners (economisch)

5 Duurzame ontwikkeling
Er is een radicale verandering nodig! Cultuur Structuur Werkwijze

6 Knelpunten Individualistische en starre wooncultuur: hoog percentage honkvaste eigenaars Beperkte flexibiliteit in de bouwcultuur: economische overweging speelt in op korte termijn vraag Geringe participatie is een drempel voor duurzame systeeminnovatie Tekort aan betaalbare, kwaliteitsvolle, gezonde en veilige woningen Verminderd sociaal buurtnetwerk

7 Knelpunten Te weinig zorgaspecten in het wonen met als gevolg fysieke ontoegankelijkheid, onvoldoende onderhoud… Geen coherent overheidsbeleid door versnipperde bevoegdheden Eindige beschikbare ruimte Geen afstemming van wonen en bouwen met de draagkracht van het milieu: stijgend gebruik van natuurlijke bronnen Ruimte en voorzieningen zijn bepalend bij de keuze van de locatie: prijzen stijgen.

8 Duurzaam wonen en bouwen
Visie: “Vlaanderen in de steigers” Inhoudelijk - Wat ? Procesmatig - Hoe ?

9 Duurzaam wonen en bouwen
Alle betrokkenen nemen hun verantwoordelijkheid en werken samen om evenwicht te bereiken tussen economische, ecologische en sociaal-culturele doelstellingen.

10 Duurzaam wonen en bouwen
7 ambities: Geïntegreerde benadering Gedeelde verantwoordelijkheid en transparante besluitvorming Hoge kwaliteit van het gebouw en de leefomgeving Toegankelijk en sociaal rechtvaardig Balans tussen privaat en collectief gebruik Gesloten kringlopen van stoffen en materialen Economisch gezonde en maatschappelijk verantwoorde bouwsector.

11 Duurzaam wonen en bouwen
Wijkniveau Leefbaarheid van grote en kleine kernen: zowel sociaal als economisch Herwaardering voor open ruimte en platteland

12 Duurzaam wonen en bouwen
Gebouwniveau: Zo weinig mogelijk milieu-impact Op maat van de gebruiker Toegankelijk voor iedereen: zowel fysiek als sociaal

13 Werkgroepen Samen leren: vorming en opleidingen
Innovatie en bouwprocessen Sluit de kring – energie Sluit de kring – materialen Levende kernen – wonen voor het leven

14 Ambitie voor 2030 Uitgebreid netwerk van gespecialiseerde en competente ondernemingen Goede informatievoorziening (overheid én onderwijs) Kringlopen worden zo kort mogelijk gehouden – afval is tot een minimum beperkt

15 Ambitie voor 2030 Wonen is modulair en aanpasbaar aan de veranderende eisen van de bewoners (eigenaar → huurder). De woonomgeving is gebruiksvriendelijk, leefbaar en toegankelijk. De woningen voldoen aan het milieupeil. Het bouwproces is transparant.

16 Ambitie voor 2030 Een snelle en efficiënte omschakeling van de huidige situatie naar deze streefbeelden kan enkel bekomen worden door een transitie !

17 Transitie - experimenten
Bv. Diepenbeek – Dorpheide IV: Steunpunt DUBO Limburg Verkoopsovereenkomst met voorwaarde fase 1 – E75 De kopers zijn bereid om verder te gaan dan E75 Nieuwe verkaveling met strengere voorwaarden voor fase 2 – E60

18 Transitie - experimenten
Aanvrager: gemeente Diepenbeek Meetlat: Fase 1: 11 percelen Suggesties Meetlat Verkoopsovereenkomst Gebruik hemelwater Max. E-peil 75 Fase 2: 34 percelen INTERREG projectvoorstel Demonstratieproject duurzame energie (E60) KHLim, PHL, UHasselt, Steunpunt Interesse van private partners Status: lopende

19 Transitie - experimenten
Bv. Advies voor stadsvernieuwingsprojecten: 35 aandachtspunten voor svp NGO’s met expertise in verschillende disciplines Leidraad voor advies aan svp Projectvoorstelling 1 coördinerende NGO + 3 adviserende NGO’s

20 Transitie - experimenten
De transitie – arena: (23/4/2008) Zoekt partners Helpt coalities te bewerkstelligen Biedt hulp bij het zoeken van financiering Verspreidt de resultaten

21 In de toekomst zal… het renoveren/aanpassen van bestaande woningen belangrijker worden. het ontwerp van een nieuwe woning, een nieuwe wijk of een stad meer doordacht gebeuren.

22 In de toekomst … Ruimtelijke versnippering maakt plaats voor ruimtelijke ordening.

23 In de toekomst … leefbare wijken

24 In de toekomst … duurzame en comfortabele woningen

25 Samen kunnen we verder gaan…
Transitie duurzaam wonen en bouwen Annita Gijbels


Download ppt "VLAANDEREN IN DE STEIGERS"

Verwante presentaties


Ads door Google