De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tweede Scheldebrug te Temse/Bornem: van opdracht tot start der werken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tweede Scheldebrug te Temse/Bornem: van opdracht tot start der werken."— Transcript van de presentatie:

1 Tweede Scheldebrug te Temse/Bornem: van opdracht tot start der werken

2 Belang van de N16

3 Bornem Schelde

4 Huidige situatie Bottleneck” probleem tijdens de spitsuren

5 Mogelijke oplossingen 1. “Tidal flow” Bestaande Scheldebrug van 2 naar 3 rijstroken

6 2. Tunnel Technisch noch financieel te verantwoorden.

7 3. Nieuwe tweede brug  Bouw nieuwe brug naast bestaande = ontdubbeling van de brug en realisatie 2x2 rijstroken.  Beslissing op 3 mei 2005 door minister Kris Peeters

8 Ligging Overzicht totaal project

9 Randvoorwaarden nieuwe brug  2 rijstroken  Dubbelrichting fiets- en voetpad naast de rijweg met zicht op de Schelde (kant centrum Temse)  Stroomopwaarts op 10 m van bestaande brug  Beweegbaar deel: dubbele of enkele klapbrug of basculebrug

10 KNELPUNTEN 1. Kantoorgebouw Belgomine vroeger en nu

11 KNELPUNTEN 2. Clubhuis KTWV vroeger en nu

12 Historische opportuniteit Bevredigende oplossing van de situatie in de regio voor:  Industriële sector  Toeristische sector  Lokale bevolking Temse Resultaat:  Win-win situatie voor alle betrokken actoren

13 Project Tweede Scheldebrug omvat  Bouw van nieuwe loskade

14 Project Tweede Scheldebrug omvat  Bouw van nieuwe loskade  Bouw van tweede brug

15 Project Tweede Scheldebrug omvat  Bouw van nieuwe loskade  Bouw van tweede brug  Aanleg van toegangswegenis in de N16 aansluitend op de brug – kant Temse en kant Bornem

16 Project Tweede Scheldebrug omvat  Bouw van nieuwe loskade  Bouw van tweede brug  Aanleg van toegangswegenis in de N16 aansluitend op de brug – kant Temse en kant Bornem  Aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen de kade en het Stationsplein ten oosten van de N16

17 Project Tweede Scheldebrug omvat  Bouw van nieuwe loskade  Bouw van tweede brug  Aanleg van toegangswegenis in de N16 aansluitend op de brug – kant Temse en kant Bornem  Aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen de kade en het Stationsplein ten oosten van de N16  Verbinding van de plaatselijke ontsluitingsweg naast de N16 met het kruispunt Sas te Bornem

18 Bestek De onderdelen van het project worden als diverse deelcontracten opgenomen.  DC1 – Loskade  DC2 – Bouw nieuwe Scheldebrug  DC3 – Wegenwerken N16 kant Bornem  DC4 – Wegenwerken N16 kant Temse  DC5 – Ontsluitingsweg kant Temse  DC6 – Ontsluitingsweg kant Bornem, Weert

19 1 ste Deelcontract: Bouw nieuwe loskade  Loskade in rivier (120m x 48m)  Aangewend voor stockeren zand en grind  Extra lengte met op- en afwaartse aanmeerpalen  Participatie Belgomine: 20%  Deeltermijn: 12 kalendermaanden

20 2 de Deelopdracht De nieuwe brug Deze deelopdracht is een “Design & Build” – opdracht, met een aantal bindende en richtinggevende randvoorwaarden qua  Afmetingen  Belastingen  Doorvaartopeningen – en hoogte  Beveiliging pijlers  Inpassing beweegbaar gedeelte  Elektromechanische uitrusting  Aansluitingen voor zachte weggebruikers op beide oevers  Architecturale vormgeving

21 3 de +4 de Deelcontract Toegangswegenis kant Bornem en kant Temse Bestaande uit:  Klassieke opbouw plans + meetstaat  Klassieke technische bepalingen

22 5 de +6 de Deelcontract Ontsluitingswegen  Gelijkaardige aanpak als voorgaande deelcontracten.  Deze deelcontracten kunnen aan de aanneming onttrokken worden in functie van het al dan niet verkrijgen van de bouwvergunning.

23 Totale uitvoeringstermijn voor het project  30 maanden  Afzonderlijke deeltermijn voor loskade (DC 1): 12 maanden

24  Onteigeningsprocedures  Mobiliteitsstudie  Passende beoordeling  Milieu synthesenota  Stedenbouwkundige inpassing/ GRUP-procedure  Stedenbouwkundige vergunning Begeleidende maatregelen (1)

25 Begeleidende maatregelen (2)  Stedenbouwkundige en architecturale analyse  Bouwtechnische analyse  Hydraulisch-nautische studie (labo Borg.)  Geologisch bodemonderzoek  in de rivier  op het land  Bouwfysisch bodemonderzoek  Milieutechnisch onderzoek

26 Gunningscriteria  Prijs50 punten  Technische kwaliteit20 punten  Stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit10 punten  Globale aanpak van de studie en realisatie van de werken10 punten  Garantie het geheel van de werken tijdig te realiseren 5 punten  De bereidheid van de inschrijver supplementaire risico’s op zich te nemen 5 punten TOTAAL 100 punten

27 Aanbesteding  Algemene offerteaanvraag 15 juni 2006  Rapport beoordelingscommissie 7 juli 2006  Goedkeuring door Raad van Bestuur Waterwegen en Zeekanaal NV 12 juli 2006

28 Toewijzing aan THV “Tweede Scheldebrug Temse”  Partners: Hye – Cordeel – Metaalconstructies Aelterman – Fabricom GTI  Ontwerper:Ney & Partners  Bedrag:23,5 Mio €  Termijn:30 maanden  Start:01/12/2006  Einde:31/05/2009


Download ppt "Tweede Scheldebrug te Temse/Bornem: van opdracht tot start der werken."

Verwante presentaties


Ads door Google