De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bouwlokalen Haal het beste uit de bouw Stan Vermeulen januari/februari 2009 www.roges.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bouwlokalen Haal het beste uit de bouw Stan Vermeulen januari/februari 2009 www.roges.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Bouwlokalen Haal het beste uit de bouw Stan Vermeulen januari/februari 2009 www.roges.nl

2 Inhoud •Stichting Roges •‘soll’: Regieraad Bouw •‘ist’: de aanleiding (het traditionele bouwproces) •‘soll’: strategie aan vraagzijde (vraagprofiel) •‘soll’: strategie aan aanbodzijde (aanbodprofiel) •Haal het beste uit de bouw •Case aanbesteding woningbouwproject •Opdracht aan aanbieders en klanten www.roges.nl

3 Stichting Roges •Vraaginnovatie in de bouw (projecten) •Aanbodinnovatie in de bouw (projecten) •Ervaringskennis vastleggen en delen •Betere bouwprestaties •Betere kwaliteitsbeleving •Geen ‘verrassingen’ achteraf •Onafhankelijk van aanbod (geen belang in project) •Focus op klantvraag (‘perfect match’) •Markt: Zorg, Onderwijs, Wonen, Gemeenten

4 ‘SOLL’: strategische visie Regieraad “ Opdracht aan de bouwsector: de creatie van maatschappelijke meerwaarde, i.c. het ontwikkelen van creatieve en innovatieve oplossingen voor de behoeften van de samenleving” onder meer met als opdrachtnemers-thema’s: •transparantie •innovatie •kwaliteit/prijs •samenwerking in de keten •integraal ontwerpen www.roges.nl

5 ‘SOLL’: strategische visie Regieraad en als doel: •invullen behoeften eindgebruiker •verbreding scope naar levensduurkosten •waardecreatie ook opdrachtgevers-thema’s: •stimuleren innovatieve oplossingen •optimale kwaliteit-/prijsverhouding is leidend criterium in beoordeling van offertes www.roges.nl

6 ‘IST’: het Bouwproces

7 “IST”: het traditionele productiesysteem de rol van de vrager •Vrager organiseert alle benodigde expertise •Vrager definieert alle technische oplossingen •Vrager bepaalt proces •Vrager zoekt naar een ‘stapelaar’ en ziet lijdzaam een prijs op zich afkomen: o te hoog: bezuinigen (kaasschaaf) o te laag: weggeven aan ‘leuke aanvullingen’ www.roges.nl

8 “IST”: het traditionele productiesysteem de kenmerken •Gelegenheidsfabriek (gelegenheidsteam/-locatie en -product) met: o scheiding programma – ontwerp – uitvoering – beheer en onderhoud o scheiding in vakdisciplines o scheiding van taken – bevoegdheden – verantwoordelijkheden o scheiding tussen pakketopbouw en prijs •Geen probleemeigenaar •Gelegenheid tot terugtrekken op eigen vakgebied www.roges.nl

9 “IST”: het traditionele productiesysteem de effecten •Geen echte samenwerking: o ruimte voor ontwerpvisies (eigen wijsheden) o kostendenken aan aanbiederszijde o ‘benutting’ van ontwerpfouten o geen ruimte voor vernieuwing o geen optimaal product/proces www.roges.nl

10 “IST”: het traditionele productiesysteem de gevolgen •Veel onzekerheden/risico’s en derhalve: het opentrekken van een ‘blik beheersing en controle’: o zware aanbestedingsprocedures (incl. BIBOB) o dikke vraagpakketten en contracten o controleurs van overheidswege en vraagzijde •partijen zijn gevangenen van een slecht proces en komen daardoor nooit tot optimale prestaties www.roges.nl

11 “SOLL”: strategie aan vraagzijde •Focus op TCO i.p.v. uitsluitend investerings - €’s •Waar(de) voor geld en vergelijkenderwijs vaststellen ervan •Aansturen op een ander (eerder) contractmoment met: o Bewustzijn inzake eigen verantwoordelijkheden (i.c. risico’s) o Positie kennen bij ‘ingrijpen’ (geen black box benadering) •Visie middellange termijn (eigen primaire proces en passende gebruikswaarde gebouw) •Functioneel weten wat er nodig is met ruimte voor voortschrijdend inzicht (flexibiliteit) •Toekomstwaarde www.roges.nl

12 “SOLL”: strategie aan aanbodzijde •Vraagstrategie en overwegingen kennen (sectorkennis) •Inleven in gebruikswaarde (sectorkennis) •Aanbod erop afstemmen: goed huisvesten is bijdragen aan het succes van het primaire proces van de klant •Klantgerichte flexibiliteit: de klant de keus •Bewijs leveren voor kwaliteit-/prijsverhouding (marktwerking) •Ander (eerder) contractmoment faciliteren: o Transparantie (keuzeproces) o Resultaatverantwoordelijkheid door integratie www.roges.nl

13 Haal het beste uit de bouw: wat is er dan al te halen? •Traditioneel/ bouwmanagement •Bouwteam •IFD •D&B •DBM •DBMF •DBMFO •DBMFOT •Turnkey •PPS •PFI •PRP •CM(R) •CB •En vele andere Maar: hoe kan een klant uit deze ‘productiesystemen’ (met hun eigen kenmerken) de beste keuze maken? www.roges.nl

14 Haal het beste uit de bouw: ‘engineer’ het transactieproces 1 1 PRIORITEREN Klant Keuze Bouwproces Keuze Bouwproces Procesaanbod Belangen en Waarden Belangen en Waarden Onderscheid in Kenmerken Zelfbewustzijn Specificeren Selecteren Contracteren Produceren “MATCH”

15 Case woningbouwproject (van een ‘laagste prijs’- aanbesteding naar een ontwikkelvraag) •Aansluiten op ondernemingsbeleid: zelf doen of uitbesteden? •Selectieprocedure o Long-list: bedrijfsbezoek, inspraak in criteria o Selectieproces met criteria (voorzien van wegingsfactor):  Bedrijfs- en projectreferenties  Profiel mede-ontwikkelaar  Financiele kerngegevens en garanties  Procesbeheersing  Samenwerking en klantgerichtheid o Relatieve weging ten opzichte van elkaar (rangorde-bepaling) o Individuele score per lid van selectiecommissie •Resultaat: altijd de 4 (of 5) besten (getalsmatige uitkomst)

16 Invulmatrix12345 4,505,005,504,00 7,005,003,755,756,75 6,50 7,256,254,50 invoergegevens kwaliteitsaspecten2,252,003,504,006,50 (rangordebepaling door commissie-1,505,253,253,755,25 leden op individuele basis)4,25 7,503,00 6,00 4,504,752,75 0,00 5,253,005,50 4,50 0,00

17 12345totaal belang 10%30%20% 100% BEDRIJF 1Gegadigde 14,6540,451,501,100,80 2Gegadigde 25,4520,701,500,751,151,35 3Gegadigde 36,2010,651,951,451,250,90 4Gegadigde 43,6380,230,600,700,801,30 5Gegadigde 54,1870,151,580,650,751,05 6Gegadigde 64,4060,431,281,500,60 7Gegadigde 74,8030,601,800,900,950,55 8Gegadigde 80,009 9Gegadigde 94,5350,530,901,10 0,90 10Gegadigde 10 0,009

18 Case woningbouwproject (van een ‘laagste prijs’- aanbesteding naar een ontwikkelvraag) •Gunningsmethode ‘EMVA’ •Gunningsprocedure: o Verder met geselecteerde partijen (inschrijvers), overigen ontvangen afwijzing met geanonimiseerde invulling selectiematrix o Gunningscriteria (ook gevraagd aan inschrijvers):  Planning  Procesbeheersing  Huurders-begeleiding  Risico-analyse  Reciprociteit o Werken met succesbudget (fictieve korting op inschrijfsom) o Individuele score per lid gunningscommissie (van ‘6’ tot ‘10’) •Resultaat: altijd ‘de beste’ (getalsmatige uitkomst)

19 12345 Inschrijfsom in euro excl. BTW BEDRIJFscenario 1a scenario 1b scenario 2 scenario 3 1aanbieder 1€ 13.426.1843€ 13.332.0713€ 12.369.3713€ 804.656-327,82n.v.t.7,47,07,46,0 2aanbieder 2€ 14.183.3604€ 14.001.3804€ 13.606.0904€ 1.556.650428,01n.v.t.8,28,07,44,4 3aanbieder 3€ 12.185.0481€ 12.053.3552€ 11.367.7471€ 1.286.170-224,24n.v.t.6,06,43,68,2 4aanbieder 4€ 12.352.6052€ 11.972.1651€ 11.641.3502€ 3.042.225-127,83n.v.t.6,6 8,0 13.036.79912.839.74312.246.140-894.10027n.v.t.7,17,06,36,7 N.B:voor het gunningscriterium "planning" behoeft geen kwaliteitsscore te worden ingevuld; het betreffende deel van het succesbudget wordt berekend afhankelijk van de ingediende planningen per scenario

20 Ref.budget bij notaris scenario 1a scenario 1b scenario 2 scenario 3 1aanbieder 1€ 13.159.2813€ 13.065.1683€ 12.102.4683€ 935.997-3 2aanbieder 2€ 13.986.7094€ 13.804.7294€ 13.409.4394€ 1.418.1824 3aanbieder 3€ 12.110.1201€ 11.978.4272€ 11.292.8191€ 1.243.761-2 4aanbieder 4€ 12.218.0302€ 11.837.5901€ 11.506.7752€ 3.044.431-1 12.868.53512.671.47912.077.875-951.502 Succes- budget00000 750.000 berekend250.000200.000150.000 <== belang in € Uit berekening WEL625005000037500 <---- wegingsfactor / belang € 266.9031€ 76.903€ 87.500€ 50.000€ 52.500€ 0 per punt boven score van 6 € 196.6512€ 33.349-€ 137.500€ 100.000€ 52.500€ 60.000- € 74.9284€ 62.428€ 0€ 20.000€ 90.000-€ 82.500 € 134.5753€ 30.425-€ 37.500€ 30.000€ 22.500€ 75.000 168.26418.88965.62550.0009.37524.375 N.B:het succesbudget voor scenario 3 wordt gerelateerd aan de omvang van Blok B (i.v.m. de reductie van ontwikkel- en uitvoeringsopdracht door het wegvallen van de blokken C/D/E)

21 Opdracht aan aanbieders: innoveren (zorg dat er wat te kiezen valt) “Niet het concurrentievoordeel op zich, maar het vermogen om steeds nieuwe te ontwikkelen en te exploiteren zorgt ervoor dat een onderneming koploper kan blijven.” (Henk W Volberda Blijvend Strategisch Vernieuwen: concurreren in de 21e eeuw) www.roges.nl

22 Opdracht aan klanten: los laten (oplossingsruimte geven), dan heb je twee handen vrij (om te ‘plukken’) www.roges.nl

23 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Bouwlokalen Haal het beste uit de bouw Stan Vermeulen januari/februari 2009 www.roges.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google