De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TES Industrial Systems B.V. Machinerichtlijn CE-markering Door René Schoenmakers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TES Industrial Systems B.V. Machinerichtlijn CE-markering Door René Schoenmakers."— Transcript van de presentatie:

1 TES Industrial Systems B.V. Machinerichtlijn CE-markering Door René Schoenmakers

2 M M M M M M TES Industrial Systems B.V. Europese richtlijnen M M RICHTLIJNEN EU DOEL: Harmoniseren van wetgeving teneinde te komen tot vrij verkeer van goederen en diensten in Europa. (EER = Europese Economische Ruimte) WELKE RICHTLIJNEN: - arbeidsmiddelen - omgevingslawaai - televisie - speelgoed - persoonlijke beschermingsmiddelen - scheepsbenodigdheden - ……………………………(totaal een 22-tal).

3 M M M M M M TES Industrial Systems B.V. Europe richtlijnen M M RICHTLIJNEN EU Belangrijke richtlijnen voor ET: - Machinerichtlijn, machineveiligheid - EMC-richtlijn, elektromagnetisch compatibiliteit Indirect de Laagspanningsrichtlijn, elektrisch materieel NEN-EN-60204-1 (32)

4 TES Industrial Systems B.V. Machinerichtlijn M M REGELGEVING MACHINEVEILIGHEID EU  Machine

5 TES Industrial Systems B.V. Definitie van een machine  Samenstel van machines  met aandrijfmechanisme  Samenstel met één bewegend deel  bedienings- en vermogensschakeling  een bepaalde toepassing  Verwisselbaar uitrustingsstuk

6 TES Industrial Systems B.V. Machinerichtlijn M M REGELGEVING MACHINEVEILIGHEID EU  Machine  Risico-analyse

7 TES Industrial Systems B.V. Begrippen mbt risico-analyse  Gevaar: latente (potentiële) gevaren en acute gevaren  Gevaarzone: Het gebied in en/of rondom een machine waarin een persoon is blootgesteld aan gezondheidsrisico’s.  Risico’s: Combinatie van waarschijnlijkheid en ernst van mogelijk letsel en potentieel gevaarlijke situatie. Risico = kans x effect. (gezondheids- en NIET de economische risico’s) Opmerking over gevaar en risico: Een scherpe rand is een latent gevaar en wordt een acuut gevaar als iemand in de buurt is. Het risico beschouwd de ernst van mogelijk letsel en de kans op het optreden daarvan.

8 TES Industrial Systems B.V. Risico-analyse  Risico uitsluiten, ontwerp  Risico’s beperken door informatie aan gebruiker  Risico beperken, beveiligen Risico-analyse = Ontwerpbeoordeling Uitvoeren aan begin van ontwerptraject bv  Gevaren lokaliseren Kraanopgang Opgang kat Einde baanbeveiliging Procedure risico-analyse conform NEN1050.

9 TES Industrial Systems B.V. Einde baanbeveiliging weg snelheid Stop V m = 0,3m/sec Vooreind

10 TES Industrial Systems B.V. Einde baanbeveiliging Stop weg snelheid V m = 0,3m/sec Vooreind

11 TES Industrial Systems B.V. Einde baanbeveiliging Controle Stop weg snelheid V m = 0,3m/sec Vooreind Smart slow-down encoder

12 TES Industrial Systems B.V. Machinerichtlijn M M REGELGEVING MACHINEVEILIGHEID EU  Machine  Risico-analyse  Veiligheidscomponenten

13 TES Industrial Systems B.V. Veiligheidscomponenten Voorbeelden van veiligheidscomponenten:  Lichtgordijn  Bewegende schermen  Tweehandenbediening Verplichte toepassing afhankelijk van:  Stand der techniek  (Commerciële) haalbaarheid  Gebruikelijk in sector Vervullen een veiligheidsfunctie. Een gebrek of slechte werking vormt een gevaar voor de veiligheid of gezondheid van personen.

14 TES Industrial Systems B.V. Machinerichtlijn M M REGELGEVING MACHINEVEILIGHEID EU  Machine  Risico-analyse  Veiligheidscomponenten  Constructiedossier en handleiding

15 TES Industrial Systems B.V. Constructiedossier en handleiding Handleiding bevat:  Beschrijving van alle handelingen  Procedures  Demontage De handleiding is geschreven in de taal van de eindgebruiker. Het dossier bevat alle ontwerp en productiegegevens zoals:  Berekeningen motor-regelaarcombinaties, kabelberekeningen  Risico-analyse  Testrapport(en)

16 TES Industrial Systems B.V. Machinerichtlijn M M REGELGEVING MACHINEVEILIGHEID EU  Machine  Risico-analyse  Veiligheidscomponenten  Constructiedossier en handleiding  Verantwoordelijkheden

17 TES Industrial Systems B.V. Verantwoordelijkheden  Beheerder voor onderhoud (ARBO) Risico-inventarisatie  Gebruiker voor het juiste gebruik (uit handleiding producent)  Toeleveranciers (voor machinebouwer) 2B verklaring (Verbod tot in gebruikname)  Machinebouwer (diegene die “plakt”) 10 jaar op ontwerp 2A verklaring (Vermoeden van overeenstemming) Gevaarlijke machines, dan Notified Body : een van overheidswege aangewezen keuringsinstantie, zoals KEMA, Liftinstituut, TNO, Aboma-Keboma.  Leveranciers van veiligheidscomponenten 2C verklaring (Vermoeden van overeenstemming)

18 TES Industrial Systems B.V. Machinerichtlijn M M REGELGEVING MACHINEVEILIGHEID EU  Machine  Risico-analyse  Veiligheidscomponenten  Constructiedossier en handleiding  Verantwoordelijkheden  Handhaving

19 TES Industrial Systems B.V. Handhaving Bij calamiteiten onderzoekt de Arbeidsinspectie en zal het constructiedossier opvragen. Constructiedossier moet aantonen dat is voldaan aan Machinerichtlijn. Hulpmiddelen voor aantonen:  normen  ISO-certificering

20 TES Industrial Systems B.V. Ombouw / modificatie Bestaande machine zonder CE-markering: Omgebouwd deel voldoen aan Machinerichtlijn, doch enkel 2B-Verklaring nodig. Machine NIET voorzien van CE-stikker! Belangrijk: verandert het wezen van de machine? JADan risico-analyse (als nieuwe machine behandelen) NEEGeen risico-analyse noodzakelijk (stand der techniek)

21 TES Industrial Systems B.V. Normen en ISO 9001 Normen zijn NIET wettelijk!!! Wat is de wettelijke status van de normen? De Machinerichtlijn is wet!!!

22 TES Industrial Systems B.V. Normen Onderverdeling van geharmoniseerde Europese normen Type A-normen: Fundamentele veiligheidsprincipes. Bv NEN-EN 1050, Principes voor de risicobeoordeling Type B-normen: Technische veiligheidsaspecten en -voorzieningen voor alle machines waarop die aspecten van toepassing zijn. Bv NEN-EN 418, Noodstopvoorzieningen, functionele aspecten. Ontwerpbeginselen. NEN-EN 60204-1 Veiligheid van machines, Elektrische uitrusting van machines. Type C-normen: Veiligheidsspecificaties voor bepaalde (groepen) machines. Bv. NEN-EN 12077-2, Veiligheid van kranen. Begrenzings- en aanwijsinrichtingen.

23 Bedrijfsproces TES Industrial Systems B.V. ISO 9001 Meting, analyse en verbetering Management van middelen Realisatie van het product Klant Pakket van eisen Product Klant Continue verbetering Directie verantwoordelijkheid Tevreden- heid

24 TES Industrial Systems B.V. Einde


Download ppt "TES Industrial Systems B.V. Machinerichtlijn CE-markering Door René Schoenmakers."

Verwante presentaties


Ads door Google