De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Machinerichtlijn CE-markering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Machinerichtlijn CE-markering"— Transcript van de presentatie:

1 Machinerichtlijn CE-markering
Doel: het plakken van een CE-stikker Summier verhaal over wat je er zoal voor moet doen. Door René Schoenmakers TES Industrial Systems B.V.

2 Europese richtlijnen EU DOEL:
Harmoniseren van wetgeving teneinde te komen tot vrij verkeer van goederen en diensten in Europa. (EER = Europese Economische Ruimte) M RICHTLIJNEN EU M M M WELKE RICHTLIJNEN: arbeidsmiddelen omgevingslawaai televisie speelgoed persoonlijke beschermingsmiddelen scheepsbenodigdheden ……………………………(totaal een 22-tal). Ook richtlijnen voor pleziervaartuigen uitrusting van zeeschepen explosieven voor civiel gebruik Wettelijk, door alle EU-landen (maar ook Ijsland en Zwitserland). Fundamentele veiligheids- en gezondsheidseisen. TES Industrial Systems B.V.

3 Europe richtlijnen EU NEN-EN-60204-1 (32)
M M Belangrijke richtlijnen voor ET: Machinerichtlijn, machineveiligheid EMC-richtlijn, elektromagnetisch compatibiliteit RICHTLIJNEN M M EU NEN-EN (32) Indirect de Laagspanningsrichtlijn, elektrisch materieel EMC, door GS Laagspanningsrichtijn, help bij keuze materiaal. TES Industrial Systems B.V.

4 REGELGEVING MACHINEVEILIGHEID
Machinerichtlijn M REGELGEVING MACHINEVEILIGHEID Machine EU Machinerichtlijn lijst van bijzondere machines waarvoor bijzondere voorschriften gelden: zaagmachines freesmachines TES Industrial Systems B.V.

5 Definitie van een machine
met aandrijfmechanisme Samenstel met één bewegend deel bedienings- en vermogensschakeling een bepaalde toepassing Samenstel van machines Volzinnen Voorbeeld van samenstel: dozen dichtplakunit in een inpakmachine een productielijn, de productiemachine voor de inpakmachine Voorbeeld van verwisselbare uitrustingsstukken: Spreader / haak-unit Verwisselbaar uitrustingsstuk TES Industrial Systems B.V.

6 REGELGEVING MACHINEVEILIGHEID
Machinerichtlijn M REGELGEVING MACHINEVEILIGHEID Machine EU Risico-analyse Machinerichtlijn lijst van bijzondere machines waarvoor bijzondere voorschriften gelden: zaagmachines freesmachines TES Industrial Systems B.V.

7 Begrippen mbt risico-analyse
Gevaar: latente (potentiële) gevaren en acute gevaren Gevaarzone: Het gebied in en/of rondom een machine waarin een persoon is blootgesteld aan gezondheidsrisico’s. Risico’s: Combinatie van waarschijnlijkheid en ernst van mogelijk letsel en potentieel gevaarlijke situatie. Risico = kans x effect. (gezondheids- en NIET de economische risico’s) Opmerking over gevaar en risico: Een scherpe rand is een latent gevaar en wordt een acuut gevaar als iemand in de buurt is. Het risico beschouwd de ernst van mogelijk letsel en de kans op het optreden daarvan. Risico-analyse handelt over fundamentele veiigheids- en gezondheidseisen, doe je in een groep niet alleen. Lawaai Trillingen Warmteontwikkeling in bv Cabine Introduceert nieuw beveiliging geen ander gevaar, bv stoppen katrijden en last tegen rijwerkbak. Uitsluiten in ontwerp, door andere opstelling te kiezen Beperken door af te schermen Beperken door gebruik van veiligheidscomponenten TES Industrial Systems B.V.

8 Risico-analyse Risico-analyse = Ontwerpbeoordeling
Uitvoeren aan begin van ontwerptraject Procedure risico-analyse conform NEN1050. bv Gevaren lokaliseren Kraanopgang Opgang kat Einde baanbeveiliging Risico uitsluiten, ontwerp Risico-analyse handelt over fundamentele veiigheids- en gezondheidseisen, doe je in een groep niet alleen. Lawaai Trillingen Warmteontwikkeling in bv Cabine Introduceert nieuw beveiliging geen ander gevaar, bv stoppen katrijden en last tegen rijwerkbak. Uitsluiten in ontwerp, door andere opstelling te kiezen Beperken door af te schermen Beperken door gebruik van veiligheidscomponenten Risico beperken, beveiligen Risico’s beperken door informatie aan gebruiker TES Industrial Systems B.V.

9 Einde baanbeveiliging
Vooreind weg snelheid Stop Vm = 0,3m/sec Magneeteindschakelaars (geen scheen) TES Industrial Systems B.V.

10 Einde baanbeveiliging
snelheid weg Magneeteindschakelaars (geen scheen) Vm = 0,3m/sec Vooreind Stop TES Industrial Systems B.V.

11 Einde baanbeveiliging
snelheid weg Smart slow-down Magneeteindschakelaars (geen scheen) Vm = 0,3m/sec Vooreind encoder Controle Stop TES Industrial Systems B.V.

12 REGELGEVING MACHINEVEILIGHEID
Machinerichtlijn M REGELGEVING MACHINEVEILIGHEID Machine EU Risico-analyse Veiligheidscomponenten Machinerichtlijn lijst van bijzondere machines waarvoor bijzondere voorschriften gelden: zaagmachines freesmachines TES Industrial Systems B.V.

13 Veiligheidscomponenten
Vervullen een veiligheidsfunctie. Een gebrek of slechte werking vormt een gevaar voor de veiligheid of gezondheid van personen. Voorbeelden van veiligheidscomponenten: Lichtgordijn Bewegende schermen Tweehandenbediening Verplichte toepassing afhankelijk van: Stand der techniek (Commerciële) haalbaarheid Gebruikelijk in sector Botsbeveiliging, kranen onderling of met persoenen of goederen fail safe. Moeilijk realiseerbaar (mist sneeuw) Overlastbeveilging, kantelgevaar. TES Industrial Systems B.V.

14 REGELGEVING MACHINEVEILIGHEID
Machinerichtlijn M REGELGEVING MACHINEVEILIGHEID Machine EU Risico-analyse Veiligheidscomponenten Constructiedossier en handleiding Machinerichtlijn lijst van bijzondere machines waarvoor bijzondere voorschriften gelden: zaagmachines freesmachines TES Industrial Systems B.V.

15 Constructiedossier en handleiding
Het dossier bevat alle ontwerp en productiegegevens zoals: Berekeningen motor-regelaarcombinaties, kabelberekeningen Risico-analyse Testrapport(en) Handleiding bevat: Beschrijving van alle handelingen Procedures Demontage De handleiding is geschreven in de taal van de eindgebruiker. TES Industrial Systems B.V.

16 REGELGEVING MACHINEVEILIGHEID
Machinerichtlijn M REGELGEVING MACHINEVEILIGHEID Machine EU Risico-analyse Veiligheidscomponenten Constructiedossier en handleiding Verantwoordelijkheden Machinerichtlijn lijst van bijzondere machines waarvoor bijzondere voorschriften gelden: zaagmachines freesmachines TES Industrial Systems B.V.

17 Verantwoordelijkheden
Machinebouwer (diegene die “plakt”) 10 jaar op ontwerp 2A verklaring (Vermoeden van overeenstemming) Gevaarlijke machines, dan Notified Body : een van overheidswege aangewezen keuringsinstantie, zoals KEMA, Liftinstituut, TNO, Aboma-Keboma. Toeleveranciers (voor machinebouwer) 2B verklaring (Verbod tot in gebruikname) Leveranciers van veiligheidscomponenten 2C verklaring (Vermoeden van overeenstemming) Risico-analyse: Toeleveringen in risico-analyse van constructeur. BV TES heeft zijn eigen verantwoordelijkheden, aanraakveilig paneel, Veilige opbouw noodstop Ontwerp vaak in samenspraak met Functionele beschrijving van machinebouwer. Beheerder voor onderhoud (ARBO) Risico-inventarisatie Gebruiker voor het juiste gebruik (uit handleiding producent) TES Industrial Systems B.V.

18 REGELGEVING MACHINEVEILIGHEID
Machinerichtlijn M REGELGEVING MACHINEVEILIGHEID Machine EU Risico-analyse Veiligheidscomponenten Constructiedossier en handleiding Verantwoordelijkheden Machinerichtlijn lijst van bijzondere machines waarvoor bijzondere voorschriften gelden: zaagmachines freesmachines Handhaving TES Industrial Systems B.V.

19 Handhaving Bij calamiteiten onderzoekt de Arbeidsinspectie en zal het constructiedossier opvragen. Constructiedossier moet aantonen dat is voldaan aan Machinerichtlijn. Hulpmiddelen voor aantonen: normen ISO-certificering TES Industrial Systems B.V.

20 Ombouw / modificatie Belangrijk: verandert het wezen van de machine?
JA Dan risico-analyse (als nieuwe machine behandelen) NEE Geen risico-analyse noodzakelijk (stand der techniek) Bestaande machine zonder CE-markering: Omgebouwd deel voldoen aan Machinerichtlijn, doch enkel 2B-Verklaring nodig. Machine NIET voorzien van CE-stikker! TES Industrial Systems B.V.

21 Wat is de wettelijke status van de normen?
Normen en ISO 9001 Wat is de wettelijke status van de normen? Normen zijn NIET wettelijk!!! De Machinerichtlijn is wet!!! TES Industrial Systems B.V.

22 Onderverdeling van geharmoniseerde Europese normen
Type A-normen: Fundamentele veiligheidsprincipes. Bv NEN-EN 1050, Principes voor de risicobeoordeling Type B-normen: Technische veiligheidsaspecten en -voorzieningen voor alle machines waarop die aspecten van toepassing zijn. Bv NEN-EN 418, Noodstopvoorzieningen, functionele aspecten. Ontwerpbeginselen. NEN-EN Veiligheid van machines, Elektrische uitrusting van machines. Type C-normen: Veiligheidsspecificaties voor bepaalde (groepen) machines. Bv. NEN-EN , Veiligheid van kranen. Begrenzings- en aanwijsinrichtingen. TES Industrial Systems B.V.

23 verantwoordelijkheid
ISO 9001 Continue verbetering Bedrijfsproces Directie verantwoordelijkheid Realisatie van het product Klant Pakket van eisen Product Klant Tevreden- heid Management van middelen Meting, analyse en verbetering TES Industrial Systems B.V.

24 Einde TES Industrial Systems B.V.


Download ppt "Machinerichtlijn CE-markering"

Verwante presentaties


Ads door Google