De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TES Industrial Systems B.V. Door René Schoenmakers Machine-richtlijn CE-markering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TES Industrial Systems B.V. Door René Schoenmakers Machine-richtlijn CE-markering."— Transcript van de presentatie:

1 TES Industrial Systems B.V. Door René Schoenmakers Machine-richtlijn CE-markering

2 M M M M M M TES Industrial Systems B.V. Europese richtlijnen M M RICHTLIJNEN EU DOEL: Harmoniseren van wetgeving teneinde te komen tot vrij verkeer van goederen en diensten in Europa. (EER = Europese Economische Ruimte) - arbeidsmiddelen - omgevingslawaai - televisie - speelgoed - persoonlijke beschermingsmiddelen - scheepsbenodigdheden - ……………………………(totaal een 22-tal).BelgiëBulgarije Cyprus Denemarken Duitsland Estland Finland Frankrijk Griekenland Hongarije Ierland IJsland Italië Letland Liechtenstein Litouwen Luxemburg Malta Nederland Noorwegen Oostenrijk Polen Portugal Roemenië Slovenië Slowakije Spanje Tsjechië Verenigd Koninkrijk Zweden

3 M M M M M M TES Industrial Systems B.V. Europese richtlijnen M M RICHTLIJNEN EU Belangrijke richtlijnen voor de Machinebouw : • Machinerichtlijn, machineveiligheid • EMC-richtlijn, elektromagnetisch compatibiliteit • Laagspanningsrichtlijn, elektrisch materieel NEN-EN-IEC 60204-1 (32)

4 TES Industrial Systems B.V. Richtlijnen en Normen Normen zijn NIET wettelijk!!! Wat is hun de wettelijke status? De Machinerichtlijn is wet  Opgesteld door Normcommissies.  Wordt voldaan aan de normen, dan mag worden verondersteld dat aan de wet is voldaan.  Opgesteld door de EU.  Alle lidstaten moeten hieraan voldoen.

5 TES Industrial Systems B.V. Machinerichtlijn M M REGELGEVING MACHINEVEILIGHEID EU  Machine  Risico-analyse  Veiligheidscomponenten  Constructiedossier en handleiding  Verantwoordelijkheden  Handhaving

6 TES Industrial Systems B.V. Machinerichtlijn M M REGELGEVING MACHINEVEILIGHEID EU  Machine

7 TES Industrial Systems B.V. Definitie van een machine  Samenstel van machines  met aandrijfmechanisme  Samenstel met één bewegend deel  bedienings- en vermogensschakeling  een bepaalde toepassing  Verwisselbaar uitrustingsstuk  voor heffen van lasten  Samenstel met één bewegend deel  met menselijke spierkracht. (Bijzondere, mens is aandrijfmechanisme)

8 TES Industrial Systems B.V. Machinerichtlijn M M REGELGEVING MACHINEVEILIGHEID EU  Machine  Risico-analyse

9 TES Industrial Systems B.V. Begrippen m.b.t. risico-analyse  Gevaar: latent (potentieel) gevaar en acuut gevaar  Gevaarzone: Het gebied in en/of rondom een machine waarin een persoon is blootgesteld aan gezondheidsrisico’s.  Risico: Combinatie van waarschijnlijkheid en ernst van mogelijk letsel en potentieel gevaarlijke situatie. Risico = kans van optreden x effect van het gevaar BV. een scherpe rand is een latent gevaar en wordt een acuut gevaar als iemand in de buurt is.

10 TES Industrial Systems B.V. Risico-analyse  Risico uitsluiten, ontwerp  Risico’s beperken door informatie aan gebruiker  Risico beperken, beveiligen Risico-analyse = Ontwerpbeoordeling Uitvoeren aan begin van ontwerptraject bv  Gevaren lokaliseren Hijsen van een last Kraanrijden Opgang kat Einde baanbeveiliging

11 TES Industrial Systems B.V. Einde baanbeveiliging Stop weg snelheid V m = 0,3m/sec Vooreind

12 TES Industrial Systems B.V. Einde baanbeveiliging Stop weg snelheid V m = 0,3m/sec Vooreind Noodreind

13 TES Industrial Systems B.V. Einde baanbeveiliging Controle Stop weg snelheid V m = 0,3m/sec Vooreind Smart slow-down encoder

14 TES Industrial Systems B.V. Risicograaf uit EN 954-1 Ernst van de verwondingen: Frequentie en/of tijdsduur in gevaarlijke zone Mogelijkheid om gevaar te voorkomen (Cijfermatige) bepaling categorie van veiligheidscircuit om methodiek vast te stellen.  S1: licht, herstelbaar  S2: zwaar, onomkeerbaar letsel tot en met dodelijke afloop  F1: zelden tot vaak  F2: frequent tot continue  P1: Mogelijk onder bepaalde omstandigheden  P2: Nauwelijks mogelijk

15 TES Industrial Systems B.V. NU…... NEN-EN-ISO 13849  PLa, PLb, PLc, PLd, Ple (Performance Level) Mech. NEN-EN-IEC 62061  SIL 1, SIL 2, SIL 3, (Safety Intigrity Level) Elec.  CL = Fr + Pr + Av Fr = Frequentie en blootstellingsduur Pr = Kans op het ontstaan van gevaar Av = Mogelijkheid gevaar te ontwijken of te beperken Dus: Risico = SE x (Fr + Pr + Av)  Risico = Effect (SE) x Kans (CL)

16 TES Industrial Systems B.V. Risico = SE x (Fr + Pr + Av)

17 TES Industrial Systems B.V. Risico = SE x (Fr + Pr + Av)

18 TES Industrial Systems B.V. Risico = SE x (Fr + Pr + Av) Voorbeeld: van de kraan, het rijden van de kat: SE (effect) = Fataal = 4 Fr (Frequentie) > 1x/h = 5 Pr (Kans) = waarschijnlijk = 4 CL = 10 Av (Beperken) = mogelijk = 1

19 TES Industrial Systems B.V. Machinerichtlijn M M REGELGEVING MACHINEVEILIGHEID EU  Machine  Risico-analyse  Veiligheidscomponenten

20 TES Industrial Systems B.V. Veiligheidscomponenten Voorbeelden van veiligheidscomponenten:  Overlastbeveiliging  Lichtgordijn  Bewegende schermen  Tweehandenbediening Verplichte toepassing afhankelijk van:  Stand der techniek  (Commerciële) haalbaarheid  Gebruikelijk in sector Vervullen een veiligheidsfunctie. Een gebrek of slechte werking vormt een gevaar voor de veiligheid of gezondheid van personen.

21 TES Industrial Systems B.V. Machinerichtlijn M M REGELGEVING MACHINEVEILIGHEID EU  Machine  Risico-analyse  Veiligheidscomponenten  Constructiedossier en handleiding

22 TES Industrial Systems B.V. Constructiedossier en handleiding Handleiding bevat:  Beschrijving van alle handelingen  Procedures  Demontage De handleiding is geschreven in de taal van de eindgebruiker. Het dossier bevat alle ontwerp en productiegegevens zoals:  Berekeningen motor-regelaarcombinaties, kabelberekeningen  Risico-analyse  Testrapport(en)

23 TES Industrial Systems B.V. Machinerichtlijn M M REGELGEVING MACHINEVEILIGHEID EU  Machine  Risico-analyse  Veiligheidscomponenten  Constructiedossier en handleiding  Verantwoordelijkheden

24 TES Industrial Systems B.V. Verantwoordelijkheden  Beheerder voor onderhoud (ARBO) Risico-inventarisatie  Gebruiker voor het juiste gebruik (uit handleiding producent)  Verwisselbaar uitrustingsstuk 2B verklaring (Verbod tot in gebruikname)  Machinebouwer (diegene die “plakt”) 10 jaar op ontwerp 2A verklaring (Vermoeden van overeenstemming) Gevaarlijke machines, dan Notified Body : een van overheidswege aangewezen keuringsinstantie, zoals KEMA, Liftinstituut, TNO, Aboma-Keboma.  Veiligheidscomponenten 2A verklaring (Vermoeden van overeenstemming)

25 TES Industrial Systems B.V. Machinerichtlijn M M REGELGEVING MACHINEVEILIGHEID EU  Machine  Risico-analyse  Veiligheidscomponenten  Constructiedossier en handleiding  Verantwoordelijkheden  Handhaving

26 TES Industrial Systems B.V. Handhaving Bij calamiteiten onderzoekt de Arbeidsinspectie en zal het constructiedossier opvragen. Constructiedossier moet aantonen dat is voldaan aan Machinerichtlijn. Hulpmiddelen voor aantonen:  normen  ISO-certificering

27 TES Industrial Systems B.V. Einde


Download ppt "TES Industrial Systems B.V. Door René Schoenmakers Machine-richtlijn CE-markering."

Verwante presentaties


Ads door Google