De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

6 januari 2011 Piet van Mourik Op weg naar regie…..?

Verwante presentaties


Presentatie over: "6 januari 2011 Piet van Mourik Op weg naar regie…..?"— Transcript van de presentatie:

1 6 januari 2011 Piet van Mourik Op weg naar regie…..?

2 Aan boord?

3 DEMOCRATIE = ZAAK BESTUUR VERTROUWEN = WERK MAKEN VAN BUITENWERELD INNOVATIE = ZAAK AMBTELIJKE ORGANISATIE STUREN EN BESLISSEN = Gemeente van de Toekomst?!

4 verhouding inwoner-gemeente Inwoners Gemeente Verwachtingen Prestatie PERCEPTIE VERTROUWEN COMMUNICATIE

5 afgelopen 60 jaar van een ‘er wordt voor je gedacht’ samenleving naar een zelfsturende netwerkmaatschappij

6 individualisering Rode draad

7 Individualisering uit zich in identiteitsnetwerken.

8 Hoe leven inwoners van nu? • vele netwerken los van gemeentegrens! • identiteit geven en krijgen van directe woonomgeving! • consumenten! • duidelijkheid belangrijker dan inspraak!

9 “Internet is productiemiddel van het volk” en gedijt bij: Wereld zonder plaats en tijd: –Network is the platform –Useradded value –Van “read only” naar “read & write” –Everybody is connected Wereld is gepersonaliseerd: –Steeds meer communicatiekanalen (msn, twitter, hyves, last.fm, facebook, wikki, second life, open innovatie, flickr, youtube etc.) Consumerisatie: -Bewoners staan aan het begin van maar vaak ook midden in de “keten”. Mensen kunnen (bijna) alles zelf!

10 van en naar?

11 provincie regio bedrijf samenwerkings- verbanden rijk bedrijf corporatie GEMEENTE bedrijf wijkclub Plaats in de Samenleving!

12 Sturen: Doet Samenleving Beslissen: Doet Gemeente Kerntaak: Sturen en Beslissen

13 Kansen tot innoveren in Utrecht volop! • 50% bevolking jonger dan 35 jaar • Grote variëteit aan culturen • Inwoners willen zingeving op kleine schaal • Voor 2016 vertrekt 50% personeel dus nu: • Vastleggen collectief geheugen • Imago verbeteren zodat afgestudeerden solliciteren • Een overheid bouwen die betere resultaten levert tegen minder kosten (70% bevolking wil dat volgens onderzoek 21minuten.nl, 2007)

14 Is bezuinigen die kans? • Korting uitkering gemeentefonds vanaf 2010/2011 • Schrappen specifieke uitkeringen • Overheveling taken zonder financiële compensatie • Gevolgen Rijksinkrimping afwentelen op gemeenten • Nauwelijks financiële reserves bij gemeenten • Crisis in grondbedrijf • Oplopende werkloosheid • Groeiende weerstand tegen lastenverzwaring • Blijvende stijging aantal individuele eisen aan dienstverlening

15 transactiekosten traditioneel primaat raad/college primaat ambt. organisatie Beleidsbepaling 10% Organiseren (incl. staftaken) 60% primaat ambt. organisatie Zelf uitvoeren 30%

16 •Gemeente wordt gegijzeld door breedte werk •Veel onderdelen zijn “fremdkörper” •Bemoeienis kent nog veel “maakbaarheid-denken” Waarom zit 60% in het midden?

17 WERKEN AAN BESTUURS- KRACHT SAMEN MET DE BUITENWERELD MET PROFESSIONELE AMBTELIJKE ORGANISATIE STUREN EN BESLISSEN Checklist ! Autoriteit door regie van besluitvorming Beslissingsefficiency vanuit toekomstvisie Raad: bevraagt college naar ‘wat’ College: beslist over dagelijks ‘hoe’ Ambtelijk bedrijf: verantwoord resultaat Dicht bij de burger door regie van dienstverlening • Regie van Ruimtelijke Projecten (PPS) • Regie-control • Het Nieuwe Werken • Competent opdrachtgeverschap • Procesoptimalisatie Invloed door regie van netwerken • Regionale samenwerking • Faciliteren functioneren buurt of dorp, bedrijven, non-profit org. en andere bestuurslagen. • Participeren in strategische netwerken

18 Zes transparante en geplande stappen: Voorbereiding Initiatief Gemeenschappelijke beeldvorming Gemeenschappelijke oplossing Definitief besluit Uitvoering en evaluatie Hoe?

19 Raad + Griffier College Secretaris programma dienst- verlening buiten de deur ondersteunen participeren Programmamanagers Kennisregisseurs Regiemanagers VertegenwoordigingKaders stellen Controle bouw regisserende organisatie PROJECT- LEIDERS

20 transactiekosten regie primaat raad/college primaat ambt. organisatie primaat externe partijen Beleidsbepaling 5% Organiseren 10% uitvoering door derden incl. staftaken 45%

21 klein, hoogwaardig, snel, pro-actief en wendbaar... en bovenal op efficiënte manier uiterst effectief!! kortom

22 Alle zeilen bijzetten! en gaan….

23 Gesprek?!


Download ppt "6 januari 2011 Piet van Mourik Op weg naar regie…..?"

Verwante presentaties


Ads door Google