De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ECG cursus aug 2007 Dr. W. Kok, Cardioloog Academisch Medisch Centrum

Verwante presentaties


Presentatie over: "ECG cursus aug 2007 Dr. W. Kok, Cardioloog Academisch Medisch Centrum"— Transcript van de presentatie:

1 ECG cursus aug 2007 Dr. W. Kok, Cardioloog Academisch Medisch Centrum
De inspannings test ECG cursus aug 2007 Dr. W. Kok, Cardioloog Academisch Medisch Centrum

2 Doel van inspannings test
Diagnostiek coronairziekte Prognose/ beslismodel naar risico Risico van de test zelf: < 1 / dood en < 4/ infarct of niet-fatale complicatie

3 Overzicht Patient selectie De test en uitvoering; stop criteria
Interpretatie: mechanisme van ST depressie, vormen van ST depressie, tijdstip van ST depressie, invloed PR depressie Interpretatie: sensitiviteit, specificiteit, foutpositieve oorzaken Tot slot: prognose/ Duke score

4 Inspanning test Patient selectie

5 Patient selectie Class I (Conditions for which there is evidence and/or general agreement that a given procedure or treatment is useful and effective) Patients undergoing initial evaluation with suspected or known CAD, including those with complete right bundle-branch block or less than 1 mm of resting ST depression. 2. Patients with suspected or known CAD, previously evaluated, now presenting with significant change in clinical status. 3. Low-risk unstable angina patients (see Table ) 8 to 12 hours after presentation who have been free of active ischemic or heart failure symptoms. (Level of Evidence: B) 4. Intermediate-risk unstable angina patients (see Table ) 2 to 3 days after Gibbons RJ, et al.: ACC/AHA 2002 guideline update for exercise testing. Circulation. 2002

6 Pre Test Probability of Coronary Disease by Symptoms, Gender and Age
Categorie 1: AP verdenking bij patienten met intermediair risico Based on Diamond & Forrester, NEJM 1979;300:1350-8

7 Indeling klachten

8 Invloed klachtpatroon op pre-test kans op CAD
Ellestad MH. Stress Testing: Principles and Practice 5th Ed 2003 ; pp. 277. Naar Diamond en Forrester 1979

9 Instabiele AP: selectie naar risico

10 Patient en ECG selectie
Deze patienten niet voor inspanning test laten gaan: Class IIb (Usefulness/efficacy is less well established by evidence/opinion) Patients with the following resting ECG abnormalities • Pre-excitation (Wolff-Parkinson-White) syndrome* • Electronically paced ventricular rhythm • 1 mm or more of resting ST depression • Complete left bundle-branch block or any interventricular conduction defect with a QRS duration greater than 120 ms Patients with a stable clinical course who undergo periodic monitoring to guide treatment. * Een andere indicatie voor inspanning bij WPW is om te zien of de delta golf verdwijnt, een teken van een ‘benigne’ bundel. Gibbons RJ, et al.: ACC/AHA 2002 guideline update for exercise testing. Circulation. 2002

11 Welke patiёnten niet 1. Recent acuut myocardinfarct (< 3–4 dagen)
2. Instabiele angina pectoris bij opname 3. Ernstige symptomatische of instabiele linker ventrikel dysfunctie 4. Mogelijk levensbedreigende ritmestoornissen 5. Acute pericarditis, myocarditis, of endocarditis 6. Acute longembolie of infarct 7. Ernstige aortaklep stenose (althans: niet voor CAD diagnostiek) 8. Noncardiale ziekte die inspanning onmogelijk maakt: ie, acute thrombophlebitis of diepveneuze thrombose, ernstig algemene ziekte, aneurysma dissecans, neuromusculaire of arthritische aandoeningen, en niet in staat of niet gemotiveerd om de test te doen. Bloeddruk > 200 systolisch niet inspannen (zie stop criteria) Gibbons RJ, et al.: ACC/AHA 2002 guideline update for exercise testing. Circulation. 2002

12 TREADMILL: Symptom-limited TIME; every 3 minutes ECG en RR (mmHg)
De test en uitvoering TREADMILL: Symptom-limited en niet hartfrequentie limited, Bruce protocol WORK TIME; every 3 minutes ECG en RR (mmHg)

13 TREADMILL: resultaat in
De test en uitvoering TREADMILL: resultaat in METS en minuten 1 MET is 3.5 ml O2/kg per minuut, de zuurstof consumptie van een Gemiddelde persoon in rust. Om dagelijkse activiteiten te kunnen uitvoeren is een inspannings intensiteit Nodig van ten minste 5 METs. Vraag aan een van de assistenten: 1) is de fietstest equivalent, en wel eens tegen de lopende band getest; 2) is het aantal Watt om te zetten in METS ? WORK TIME

14 Normale ECG veranderingen
P top neemt toe in hoogte R top neemt af in hoogte J punt depressie ST segment wordt scherp upsloping Q-T interval verkort T golf neemt af in hoogte

15 Redenen tot stoppen 1. Symptoom beperkt, met pijn op de borst (schaal 3/ 4, 4=max), vermoeidheid, dyspneu, en claudicatie;  2. Combinatie van symptomen zoals pijn en significante ST-veranderingen; 3. Veiligheidsredenen zoals   a. ST-depressie >2 mm ST-depression (relatieve indicatie) en 4 mm als absolute indication om de test te stoppen,   b. ST-elevatie  1 mm,   c. Significante arrhythmie (Bfib of VT’s),   d. Blijvende daling RR systolisch >10 mmHg,   e. Ernstige hypertensie (>250 mmHg systolic or >115 mmHg diastolic);  4. Bereiken van de maximum voorspelde hartslag kan een reden zijn om de test te beeindigen bij patienten met een excellente inspanningstolerantie die niet vermoeid zijn. (ESC) Guidelines on the management of stable angina pectoris: executive summary; European Heart Journal (11):

16 Interpretatie van inspannings resultaat

17 Criteria voor een positieve test
Patient heeft voldoende ingespannen: Max HF = 220 – leeftijd Target HF = 85% van voorspelde HF Echter geen hard criterium: SD = 12 /min ST depressie 1 mm of meer, horizontaal of downsloping ST elevatie 1 mm of meer in een non-Q lead

18 Criteria voor een positieve test
ST depressie slow upsloping 1,5 mm of meer : discutabel, niet in de guideline, wel door sommige auteurs gehandhaafd. Soms wordt het probleem vanzelf opgelost als er hor/downsloping ST depressie ontstaat in de recovery. Inzichtelijke literatuur: Gianrossi et al, Exercise-induced ST depression in the diagnosis of coronary artery disease. A meta-analysis. Circulation Jul;80(1):87-98 (bekijkt alle vormen – inclusief fast upsloping, specificiteit iets omlaag) Rijneke RD et al, Clinical significance of upsloping ST segments in exercise electrocardiography. Circulation 1980;61:671-78 Sansoy et al, Significance of slow upsloping ST-segment depression on Exercise stress testing. Am J Cardiol 1997, 79:709-12 Desay M et al, Slow upsloping ST-segment depression during exercise: does it really signify a positive stress test? Am Heart J 2002;143:482-7

19 Beschrijving van ECG afwijkingen

20 Meting van ST depressie
Basislijn = PR segment (of liever: junction met R), het TP segment is bij hogere HF niet te zien. Meting van ST depressie msec na het J punt

21 Vormen van ST depressie
Horizontaal Downsloping Fast Upsloping  1 mm  1mm niet diagnostisch !

22 Vormen van upsloping ST depressie
Fast Upsloping Slow Upsloping niet diagnostisch ! ST depression 0,06- 0,08 sec na J punt

23 Mechanismes van ST depressie
Diastolic injury current + - Depolarisation complete +

24 Mechanismes van ST depressie
Systolic injury current door vroege repolarisatie na verkorte Actiepotentiaal terwijl rest myocard nog depolariseert - +

25 ST elevatie 1 mm of meer In een niet-Q afleiding
Komt voor in ca 1% van inspanningstests, en wijst dan wel op de plaats van ischemie

26 Lokalisatie van ST depressie
Meestal V5 en V6 Lokalisatie op ECG voorspelt niet lokalisatie coronair afwijking Mark DB et al, Ann Intern Med 1987;106: 53

27 Pre-test kans op CAD en mate van ST depressie
Ellestad MH. Stress Testing: Principles and Practice 5th Ed 2003 ; pp Naar Diamond & Forrester

28 ST deviatie tijdens inspanning of ook tijdens recovery ?
Telt mee in < 5 minuten recovery, als de afwijking bestaat vanaf begin recovery, en niet ontstaat > 3 minuten na recovery. Invloed op test result: verbetert sensitiviteit *. Liggen in de recovery ? Toename preload bij liggen verhoogt de kans op ischemie. Ooit uitgezocht? Dit is een uitdaging voor een van de assistenten, zoek de literatuur en deel het met ons. * Gianrossi et al, Exercise-induced ST depression in the diagnosis of coronary artery disease. A meta-analysis. Circulation Jul;80(1):87-98 Lachterman B, et al. “Recovery only’ ST depression and the predictive acuracy of the exercise test. Ann Intern Med 1990;112: 11-6

29 Afwijkend uitgangs- ECG
Invloed rust-ST depressie < 1 mm: volgens de beschikbare literatuur is de vooraf kans 10% hoger op CAD; additionele ST depressie > 1 mm heeft een sensitiviteit groter als die zonder rust-ST depressie, maar de specificiteit van de test is veel lager; wel vergelijkbare resultaten worden gevonden met criterium 2 mm additionele ST depressie. Invloed rust-ST depressie  1 mm: volgens guideline 1997/2002: niet voor de test selecteren; classe IIb, evidence tegen. Fearon WF et al, JACC 2000;35:

30 Gebruik betablokker en chronotrope incompetentie
Als het kan, is het wenselijk de betablokker voor de inspann test te stoppen Met een betablokker daalt de sensitiviteit van de test (tot 44%); de specificiteit neemt iets toe. Bij chronotrope incompetentie zijn de sensitiviteit en specificiteit onveranderd, omdat de prevalentie in deze groep op CAD stijgt, waardoor het niet halen van een bepaalde inspanning toch voldoende is voor het aantonen van ischemie. Gauri AJ et al, Effect of chronotropic incompetence and ß-blocker use on the treadmill exercise test in men. Am Heart J 2001; 142:136-41

31 Overige ECG: P top toename in extremiteits afleidingen

32 P top toename en PR segment depressie
In afleidingen II, III, aVF (vector atriale depolarisatie reli en naar beneden) Repolarisatie P toont een negatieve T, tot 140 msec na begin P, dus in het volgende QRS

33 Soms PR segment depressie, kan reden zijn voor FP test
Voorzichtige uitspraak van Sapin: PR erg downsloping, samen met een Inspanning van > 4 minuten, Bij een lage voorafkans, Kan een FP test verklaren Sapin et al, J Electrocardiol 1995;28:313-21

34 Hr L, 58 jr 2005 CABG (LIMA, 2 x veneus) bij 3vatslijden
In 2006 angina pectoris klachten (midsternaal, geen uitstraling, bij inspanning, reageert op NTG).

35 Invloed klachtpatroon op pre-test kans op CAD
Ellestad MH. Stress Testing: Principles and Practice 5th Ed 2003 ; pp. 277. Naar Diamond en Forrester 1979

36 Hr L, 58 jr, rust ECG

37 Hr L, 58 jr, stadium 4

38 Hr L, 58 jr, herstel 2 min

39 Interpretatie van Inspannings test
Sensitiviteit = 60-70% Specificiteit = 70-80% Fout positief = 10-15% (afh van prevalentie) Fout negatief = 15-20% (afh van prevalentie) Sensitiviteit = Aantal met positieve test / aantal met CAD Specificiteit = Aantal met negatieve test / aantal zonder CAD Gianrossi et al, Circulation Jul;80(1):87-98

40 Interpretatie van Inspannings test
Sensitiviteit invloed in literatuur Zonder work-up bias  50% Zonder of met Q infarct geen verschil Specificiteit invloed in literatuur Zonder work-up bias  90% Zonder Q-infarct  72% ipv 77% Zonder upsloping ST depressie  79% ipv 77 Sensitiviteit = Aantal met positieve test / aantal met CAD Specificiteit = Aantal met negatieve test / aantal zonder CAD Work-up bias: invloed van andere kennis op het aanvragen van een CAG (niet bij alle X-tests werd een CAG aangevraagd in de onderzoeken) Gianrossi et al, Circulation Jul;80(1):87-98

41 Oorzaken van ST depressie/ een fout-positieve test
Ernstige AoS Glucose belasting Ernstige hypertensie LVH Cardiomyopathie Hyperventilatie Anemie Mitralisklepprolaps Hypokaliemie Intraventriculaire Ernstige hypoxemie geleid. vertraging Digitalis Pre-excitatie Ernstige volume belasting (AoI, MI) SVT’s

42 Patient B VG 1990 IPL infarct, PTCA LAD. EF 40%. AP ¾

43 Patient B, rust ECG

44 Patient B, insp ECG, st 4

45 Patient B, insp ECG, herstelfase 2 min

46 Patient B CAG: afgesloten RCA, retrograde vulling via Cx. D1 stenose. Cx MO stenose. PCI D1 en MO uitgevoerd.

47 Tot slot: prognose en besluitvorming
Duke score = duration of exercise in minutes on the Bruce protocol - (5 x maximal mm ST deviation) - 4 x treadmill angina index Treadmill Angina Index: 0 if no angina. 1 if non-limiting angina. 2 if limiting angina. Mark DB, et al NEJM 1991; 325:

48 Tot slot: prognose Duke score
High Risk = treadmill score < % 4-year survival Moderate Risk = treadmill score -10 to +4 95% 4-year survival Low Risk = treadmill score > +5 99% 4-year survival Mark DB, et al NEJM 1991; 325:

49 Tot slot: besluitvorming op Duke score
High Risk : Needs cardiac catheterization Moderate Risk: Needs further stratification: consider stress echo or nuclear imaged stress test Low Risk : Medical management likely appropriate and if indicated repeat test in 3-4 years Mark DB, et al NEJM 1991; 325:

50 Literatuur Gibbons RJ, et al.: Guidelines for exercise testing: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on Exercise Testing). J Am Coll Cardiol 30:260, 1997. Gibbons RJ, et al.: ACC/AHA 2002 guideline update for exercise testing: summary article: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to Update the 1997 Exercise Testing Guidelines). Circulation Oct 1;106(14):

51 Literatuur Ellestad MH. Stress Testing: Principles and Practice 5th Ed 2003 Froehlicher VF, Marcondes G, Manual of exercise testing. Ed 1989 Year Book Publ Gianrossi et al, Exercise-induced ST depression in the diagnosis of coronary artery disease. A meta-analysis. Circulation Jul;80(1):87-98 Jonathan Hill and Adam Timmis. ABC of clinical electrocardiography: Exercise tolerance testing BMJ 2002; 324: Peter M. Sapin, et al. Exaggerated atrial repolarization waves as a predictor of false positive exercise tests in an unselected population. J Electrocardiol 1995;28:313-21 Gauri AJ et al, Effect of chronotropic incompetence and ß-blocker use on the treadmill exercise test in men. Am Heart J 2001; 142:136-41 Mark DB et al, Exercise treadmill score for predicting prognosis in coronary artery disease. Ann Intern Med 1987;106: 53 Mark DB, et al, Prognostic Value of a Treadmill Exercise Score in Outpatients with Suspected Coronary Artery Disease. NEJM 1991; 325:


Download ppt "ECG cursus aug 2007 Dr. W. Kok, Cardioloog Academisch Medisch Centrum"

Verwante presentaties


Ads door Google