De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het nieuwe grenswaardenstelsel Meer duidelijkheid en meer bescherming Marcel Wilders senior beleidsmedewerker Afdeling Productveiligheid en Gezondheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het nieuwe grenswaardenstelsel Meer duidelijkheid en meer bescherming Marcel Wilders senior beleidsmedewerker Afdeling Productveiligheid en Gezondheid."— Transcript van de presentatie:

1 Het nieuwe grenswaardenstelsel Meer duidelijkheid en meer bescherming Marcel Wilders senior beleidsmedewerker Afdeling Productveiligheid en Gezondheid

2 CGC Lunetten2 Aanleiding voor vernieuwing stelsel • Veronderstelling dat overheid voor alle stoffen grenswaarden opstelt • Publieke waarde: veilig of niet? • Productie NL-waarden 180 in 25 jaar • Productie private grenswaarden minimaal • Verantwoordelijkheidsverdeling leeft niet en is onhelder • Prioriteitstelling moeizaam • Te grote nadruk op grenswaarden i.p.v. veilige werkwijzen

3 CGC Lunetten3 Voordelen nieuw stelsel • Publieke grenswaarden alleen voor stoffen die voldoen aan criteria • Criterium: private en publieke grenswaarden op voor de gezondheid veilig niveau • Alle grenswaarden op nieuwe lijst publieke grenswaarden zijn op gezondheidskundig veilig niveau vastgesteld • Duidelijkheid over de eigen verantwoordelijkheid • REACH: meer informatie over gezondheidsrisico’s en veilig gebruik • Meer nadruk op veilige werkwijzen door aanpassingen in arbobesluit en arbocatalogi

4 CGC Lunetten4 Criteria publiek/privaat • Uitgangspunten generiek toepasbare criteria: a.Stoffen met EU grenswaarde b.Stoffen “zonder eigenaar” én met groot gezondheidsrisico c.Bijzondere stoffen waarvoor speciale aanleiding (politiek) is. • SER vertaalt generieke criteria niet in specifieke, toepasbare criteria

5 CGC Lunetten5 Uitwerking criteria door Industox • “zonder eigenaar”: –Niet geregistreerd in EINECS en ELINCS, met expert judgement: 79 stoffen –onbedoeld vrijkomen bij‘koken, roken en stoken’ én bewerken van materialen waarvan de samenstelling niet met enkelvoudige chemische stoffen of met samengestelde stoffen is te beschrijven: 57 stoffen

6 CGC Lunetten6 Uitwerking criteria door Industox (2) • “hoog-risico stoffen”: –drie filters op basis van toxiciteitsclasse, gebruiksvolume en vluchtigheid/stoffigheid: 170 – 248 stoffen

7 CGC Lunetten7 Uitwerking criteria door Industox (3) • operationalisering criterium stoffen “zonder eigenaar” én met groot gezondheidsrisico: –combinatie eigenaars filters met hoog-risico filters: variatie van 98 – 117 stoffen

8 CGC Lunetten8 Positie SZW inzake criteria • SER-commentaar (omstandigheden toepassing, reële blootstelling, omvang blootgestelde groep) sluit aan op uitwerking globale criteria Industox rapport • Staatssecretaris zal deze uitwerking als uitgangspunt hanteren en daarbij de meest uitgebreide combinatie van filters gebruiken • Na parlementaire behandeling Arbowet: ook alle stoffen zonder veilige drempelwaarde (genotoxisch carcinogenen) een publieke grenswaarde (40 – 50 stoffen)

9 CGC Lunetten9 Beter en makkelijker • Alle grenswaarden op veilig niveau • Meer nadruk op veilige werkwijzen (redactie arbobesluit en nieuwe handhaving) • Voor afleiding private grenswaarden en veilige werkwijzen wordt stelsel van kwaliteitsborging opgezet (transparantie voor alle partijen) • Onderbouwing van stoffen die uit MAC-lijst vallen is up-to-date en dus beschikbaar voor vaststelling private grenswaarden (niets gaat verloren) • Capaciteit Gezondheidsraad tbv risiscogrenzen carcinogenen neemt toe (dus geen bezuiniging)

10 CGC Lunetten10 Kwaliteitsborging (1) • Zaak van werkgevers en werknemers • SZW subsidieert opzet leidraad • Ready-to-use applicatie • Te gebruiken door MKB (neemt je bij de hand) • Meerdere methodes te gebruiken: –simpel, snel en goedkoop: grote veiligheidsfactoren –geavanceerd, tijdrovend, duur: max. blootstelling die veilig is • Output: veilige grenswaarde en/of –werkwijze

11 CGC Lunetten11 Kwaliteitsborging (2) • Project met betrokkenheid veld • Systeem zal toets der kritiek moeten doorstaan • Documenten die systematiek beschrijven komen ter beschikking • Nuttig voor brancheorganisaties, wg/wn en professionals tbv productie grenswaarden en veilige werkwijzen • Bij veilige werkwijze of veilige grenswaarde kan aangetoond worden dat het systeem van kwaliteitsborging is toegepast

12 CGC Lunetten12 Waar ligt uw uitdaging? • Verbetering voorrang boven perfectie? • Stimulans gebruik systeem kwaliteitsborging? • Focus op de moeilijke gevallen? • Focus op ontwikkelen van veilige werkwijzen? • Ondersteuning bij ontwikkeling en onderhoud arbocatalogi? • Komt er een database van private grenswaarden?

13 CGC Lunetten13 Rol SZW in nieuwe stelsel • Publieke grenswaarden • Stoffenportaal met o.a. stoffenmanager • Stimuleringsregeling arbocatalogi • Subsidiering totstandkoming systeem kwaliteitsborging veilige grenswaarden en – werkwijzen Kunnen we ook op u rekenen?


Download ppt "Het nieuwe grenswaardenstelsel Meer duidelijkheid en meer bescherming Marcel Wilders senior beleidsmedewerker Afdeling Productveiligheid en Gezondheid."

Verwante presentaties


Ads door Google