De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon."— Transcript van de presentatie:

1 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 Studiedag Vlaams Regionaal Comité van het ACV Zonder pardon. Spaarfiscaliteit, vermogensbelasting en fiscale amnestie Prof. Dr. Jozef Pacolet Ilse Van De Putte Véroniqe Coudron Hoger Instituut voor de Arbeid Katholieke Universiteit Leuven Brussel, ACV- Brussel – D.H.Camara Maandag 20 september 2004

2 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004  Definitie en soorten kapitaalinkomstenbelasting en vermogensbelasting  Omvang vermogen en kapitaalinkomen  Belastinginkomsten in België  Kapitaalbelasting in België en impliciete belastingdruk  Kapitaalbelasting in internationaal perspectief: OESO en EU  Fiscale amnestie in Europa  Fiscale amnestie in België  Naar een billijke, rechtvaardige en doeltreffende fiscaliteit Inhoud

3 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004  Kapitaalinkomstenbelasting binnen inkomstenbelasting en of onder vorm van roerende en onroerende voorheffing  Vermogensbelasting : andere dan inkomensbelastingen  Weerkerende belastingen op onroerend goed, op netto roerend goed, op kapitaaltransacties  Patrimonium, schenkings- en erfenisrechten  Diverse taksen  Belasting op inkomens van zelfstandigen op te splitsen in arbeid en kapitaalinkomen  Vennootschapsbelasting Definitie en soorten kapitaalinkomstenbelasting en vermogensbelasting

4 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 Structuur van het Belgische gezinsvermogen

5 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 Gezinsvermogen in % BBP

6 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 Structuur van financiële activa van particulieren

7 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 De meerwaardeneconomie?

8 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 Nominale versus reële kapitaalopbrengsten

9 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 Belastingen in % BBP

10 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 Aandeel belastingen in totale fiscale en parafiscale ontvangsten

11 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 Aandeel vermogensbelasting in België en andere landen

12 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 Aandeel vermogensbelasting in België en andere landen (vervolg)

13 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 Evolutie belastingen op kapitaal

14 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 Aandeel voornaamste kapitaalbelastingen in totale ontvangsten

15 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 Impliciete belastingdruk op  Arbeid,  Consumptie  Kapitaal Impliciete belastingdruk

16 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 Impliciete aanslagvoet in de EU,1970-1995

17 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 Impliciete aanslagvoet in de EU,1997-2002

18 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 Impliciete aanslagvoet in de België,1970-1997

19 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 Impliciete aanslagvoet in de België,1997-2002

20 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 Impliciete aanslagvoet op arbeid in een aantal EU-landen en de VS, 1995-2002

21 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 Impliciete aanslagvoet op kapitaal in een aantal EU-landen en de VS, 1995-2002 FRIELUSEUKFIBEESNLDKATITDEELPTVS 0 10 20 30 40 % 19952002

22 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 Impliciete aanslagvoet op consumptie in een aantal EU-landen en de VS, 1995-2002

23 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 Total belastingen (inclusief sociale zekerheidsbijdragen) als % van het BBP % BBP

24 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 Impliciete aanslagvoet van kapitaalinkomen en nominale aanslagvoet vennootschapsbelasting

25 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004  1962: Globalisatie en RV 20 %  jaren ‘70: Verhoging vrijgestelde schijf spaarboekje  1979: Laatste perequatie kadastrale inkomens  jaren ‘80: Verlaging vennootschapsbelasting van 48% naar 39%, bevrijdende RV naar 25%, fiscale stimuli aandelenverwerving, verlaging tarieven personenbelasting  jaren ‘90: Succes Beveks, verlaging RV tot 10% en nadien terug stijging, hervorming langetermijnsparen,indexatie KI, invoeren, aanpassen of afschaffenaantal taksen  Verlaging successierechten  2003: Vennootschapsbelasting 33%  2004: Fiscale amnestie Belangrijkste maatregelen kapitaalbelasting in België

26 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 Evolutie van het tarief van roerende voorheffing, 1962-1998 1962-196727,25% of 15% + inkomstenbelasting 1967-198420% + inkomstenbelasting 1984-199025% en bevrijdend in de personenbelasting uitz. AFV-aandelen: 20% 1990-199325% niet-vastrentende 10% vastrentende uitz. 20,6% AFV-aandelen Juli 199325,75% niet-vastrentende 10,3% vastrentende uitz. 20,6% AFV-aandelen 199425,75% niet-vastrentende 13,39% vastrentende en VV (verminderde voorheffing)-aandelen uitz. 20,6% AFV-aandelen 199625% niet-vastrentende 15% vastrentende en VV-aandelen uitz. 20% AFV-aandelen (zeer uitzonderlijk *) 199825% niet-vastrentende 15% vastrentende, VV-aandelen en aandelen van KMO’s op de beurs

27 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 Tarieven op interesten aan particulieren: België in internationaal perspectief

28 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 Belastingtarieven dividenden particulieren: België in internationaal perspectief

29 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 Tarieven successierechten in rechte lijn, per gewest In %, per schijf, erfdeel in 1000 euro

30 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 Tarieven successierechten in rechte lijn en zijlijn in Vlaanderen en andere Waals gewest In %, per schijf, erfdeel in 1000 euro

31 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 Aantal overlijdens en aantal aangiftes in de successierechten in Vlaanderen en België

32 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 Aangegeven roerend en onroerend vermogen bij sterfte in België, 1985-1994

33 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 Aangegeven roerend en onroerend vermogen bij sterfte in Vlaanderen, 1997-2003

34 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004  Italië  Frankrijk  Duitsland  Europees?  Vergelijking van tarieven, verhoopt en werkelijk resultaat  Andere lessen uit het buitenland Fiscale amnestie in Europa

35 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004  Achtergronden  Voorwaarden voor succes  Verhoopt en werkelijk resultaat  Evaluatie Fiscale amnestie in België

36 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 Resultaten België (op 15 juli 2004) Geregulariseerd kapitaal200 mio euro Boete Totaal geïnd bedrag 17,53 mio euro Vooropgesteld bedrag tegen eind 2004850 mio euro Objectief Minister Reynders september 2004200-300 mio euro Aantal attesten759

37 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004  Definitie eigenlijke en oneigenlijke fiscale uitgaven  Vormen van niet- belasting op kapitaalinkomen  Niet geïnde belastingen  Vergelijking omvang belastingen op kapitaalinkomen en kost van niet bealsting De kost van het niet belasten

38 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 De kost van het niet belasten anno 1997 (in mia euro) Last van belastenKost van niet-belasten Belasting op kapitaal14,3Fiscale uitgaven kapitaal7,6 Verlaagde RV3,1 Bevek’s0,7 Totaal niet belasten11,4 Belastingen op meerwaarde-2,9 8,9 Bevrijdende RVPM Totale fiscale ontvangsten65,7Fiscale fraudePM Totale parafis. Ontvangsten32,3Totale fiscale uitgaven30,9 Totaal97,0Totale sociale uitgavenPM

39 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004  Fiscaliteit en parafiscaliteit en verlaging van de belastingdruk op arbeid  Belastingdruk op roerend en onroerend inkomen  Belasting op schenkingen en erfenissen Naar een billijke/ rechtvaardige en doeltreffende fiscaliteit

40 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004  België kende een bescheiden rol toe aan kapitaalinkomstenbelasting  Toch is er weinig manoeuvreerruimte  Verruimen van de basis en bestrijden van ontduiken/ontwijken is nodig  België benutte ook niet de marge om alternatieve inkomsten te vinden  Tegenover 14.3 miljard belastingen staan misschien 11,5 miljard niet belasten  Elders in Europa en de wereld gaat men verder in de kapitaalinkomstenbelasting Samenvatting en besluit

41 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004  DE OESO en de Europese spaarrichtlijn zijn stappen vooruit maar zijn maar een minimum  België moet Europees en in eigen land streven naar een verdere verruiming van het belasten van beleggingsproducten  De korf van fiscale vrijstellingen kan herbekeken worden  Fiscale amnestie is een spook dat over Europa waart  Voor België is het overbodig  En blijkt het ook ondoelmatig te zijn qua opbrengst  Het is pervers op het vlak van burgerzin en schaadt de modelstaat België  ‘Bundestreu’ maakt dat Vlaanderen het Belgisch beleid moest volgen, wat ook gebeurde Samenvatting en besluit (vervolg)

42 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004  Hervormingen in de erfenis- en schenkingsrechten,die variëren van niet belasten tot confiscatie, zijn nodig  Daarnaast moet de fiscale hervorming het hebben van redelijke tarieven en een brede basis  Fiscale constructies blijven aan belang winnen, ook in de personenbelasting en vermogensplanning  Zeker op Belgisch vlak zou een inventaris van deze instrumenten dienen gemaakt en hun kost moeten berekend  Een Europese strategie om deze instrumenten verder te inventariseren en ontmoedigen is aangewezen Samenvatting en besluit (vervolg)

43 Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon Brussel, 20 september 2004 Volledig rapport: www.hiva.be Verder informatie/commentaar: jozef.pacolet@hiva.kuleuven.ac.be


Download ppt "Jozef Pacolet / Ilse Van De Putte / Véronique Coudron Zonder pardon. Vermogensbelasting en / of kapitaalinkomstenbelasting ACV Studiedag Zonder Pardon."

Verwante presentaties


Ads door Google