De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

F. Lierman, Chief Economist Belgisch Instituut Openbare Financiën Lunchdebat, 20.12.2006 Belang en wenselijkheid van de lokale bedrijfsfiscaliteit Discussiepunten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "F. Lierman, Chief Economist Belgisch Instituut Openbare Financiën Lunchdebat, 20.12.2006 Belang en wenselijkheid van de lokale bedrijfsfiscaliteit Discussiepunten."— Transcript van de presentatie:

1 F. Lierman, Chief Economist Belgisch Instituut Openbare Financiën Lunchdebat, 20.12.2006 Belang en wenselijkheid van de lokale bedrijfsfiscaliteit Discussiepunten B a n k

2 Slide 2 1.Een wirwar van heffingen: Vlaanderen atypisch 2.Substantieel of marginaal 3.Pro en contra 4.Administratieve hinder 5.Projecties kostprijs afschaffing PHB 6.Slotbedenkingen Structuur

3 Slide 3 1. Een wirwar van heffingen: Vlaanderen atypisch Waarom zoveel? –Frankrijk en Duitsland: slechts 1 specifieke belasting op ondernemingen –Nederland en VK: geen –België en Duitsland enige EU15-landen met quasi volledige vrijheid om lokale belastingen te heffen –Obsessie van gemeentelijke autonomie –Versnipperde bedrijfsterreinen, ambachtzones –Bedrijven = tewerkstelling –Activiteit is essentieel, winstgevendheid minder Opcentiemen op onroerende voorheffing: bedrijven belangrijkste betalers –Industriële gebouwen en ateliers –Stockeringsruimtes –Burelen –Commerciële gebouwen Goed voor 38 % van de inkomsten of 590 mio euro (raming 2006) hoewel zij maar 34 % van belastbaar kadastraal inkomen vertegenwoordigen.

4 Slide 4 1. Een wirwar van heffingen: Vlaanderen atypisch Specifieke belasting op milieuhinder Gebeurt nu reeds, zou zelfs nog kunnen stijgen Naar “aanvullende” vennootschapsbelasting? –Cfr. personenbelasting (gemiddeld.. %) –Criterium: Winst? Omzet? –Wie betaalt? Maatschappelijke zetel: hoe herverdelen? Exploitatiezetel: –Winst? –Omzet?

5 Slide 5 2. Substantieel of marginaal Voor gemeenten –Exit marginale opbrengst: 10,4 mio euro gederfde inkomsten Maar quid de kostenbesparing? Misschien evenveel en dus quasi neutraal. Dus zo snel mogelijk. Zal positief signaal zijn. –Algemene exit: 89 mio euro Opnieuw quid kostendaling? Misschien een vierde of een derde? Hoe de rest compenseren? Geen belasting lijkt mij geen optie te zijn Gemeentefonds? Liefst niet Aanvullende? (cf. punt 1) 1 specifieke belasting (cf. Frankrijk, Duitsland)

6 Slide 6 2. Substantieel of marginaal Voor bedrijven –Enorme verschillen per sector, per gemeente (grootte) –Gemiddelde is vrijwel onbruikbaar –Typologie gemeenten (Dessoy-clusters worden bijgewerkt) –Bijkomende analyse via Balanscentrale/Belfirst? Info per bedrijf en per gemeente waarschijnlijk te bekomen (cf. studie over impact van gemeentepolitiek op de rendabiliteit en tewerkstelling van de KMO’s door o.a. A. Gaeremynck en J. Vanneste)

7 Slide 7 3. Pro en contra Dotatiefinanciering –OK voor focus op vastgoed en milieu –Maar ook belasting op omzet en/of winst Belastingdiversiteit –Meer inkomsten, dikwijls ook meer kosten –Concurrentie tussen gemeenten onvermijdelijk Concentratie belastingdruk –OK voor meer spreiding –Meer billijkheid, transparantie Concurrentievervalsing –Beperking gemeentelijke autonomie? –In landen met lokale belasting op ondernemingen probeert centrale overheid die belasting te kanaliseren en te verlagen.

8 Slide 8 4. Administratieve hinder Voorstellen zeker stap in goede richting Geen fundamenteel antwoord Nood aan zeer eenvoudig, transparant systeem

9 Slide 9 5. Projecties kostprijs afschaffing PHB Exit zowat 200 mio EUR Quid kostenbesparing? Netto kostprijs?

10 Slide 10 7. Slotbedenkingen Status: onvermijdelijk, OK Verlaging: ja, maar hoe compenseren? Dotatie of toch lokaal? Wie betaalt uiteindelijk? Winnaars en verliezers –Bedrijven kunnen afwentelen –Fiscaliteit slechts 1 factor qua inplantingsbeslissing

11 Slide 11 7. Slotbedenkingen Doeltreffendheid fiscale pacten –Wallonië: zeer gemengde ervaring Fiscaliteit is federale materie Gemeenten hebben gewestelijke voogdijoverheid Raad van State heeft pact verworpen –Wallonië: 2 belangrijke maatregelen Harmonisering van alle lokale belastingregels –Vereenvoudiging –Uniforme berekeningswijze Databank met alle lokale belastingen van alle gemeenten –Transparantie –Minder willekeur Lokale fiscale autonomie –Ja, maar er zijn limieten –Overleg tussen gemeenten en met gewestregering noodzakelijk –Thema voor volgende staatshervorming?

12 F. Lierman, Chief Economist Belgisch Instituut Openbare Financiën Lunchdebat, 20.12.2006 Belang en wenselijkheid van de lokale bedrijfsfiscaliteit Discussiepunten B a n k


Download ppt "F. Lierman, Chief Economist Belgisch Instituut Openbare Financiën Lunchdebat, 20.12.2006 Belang en wenselijkheid van de lokale bedrijfsfiscaliteit Discussiepunten."

Verwante presentaties


Ads door Google