De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LEERMOTIVATIE PER DIMENSIE│ 28 -11 -13 Kennis in bedrijf 2013 Heerlen │

Verwante presentaties


Presentatie over: "LEERMOTIVATIE PER DIMENSIE│ 28 -11 -13 Kennis in bedrijf 2013 Heerlen │"— Transcript van de presentatie:

1 LEERMOTIVATIE PER DIMENSIE│ 28 -11 -13 Kennis in bedrijf 2013 Heerlen │

2 8 VOORKEUREN waaruit haal ik mijn energie?EXTRAVERSION/INTROVERSION hoe neem ik informatie op?SENSING/INTUITION hoe kom ik tot een beslissing? THINKING/FEELING hoe organiseer ik de wereld rondom mij? JUDGING/PERCEIVING

3 EXTRAVERSIONINTROVERSION wil het liefst leren door te praten en op te gaan in zijn omgeving wil het liefst in stilte kunnen nadenken wil het liefst de aandacht naar de buitenwereld laten vloeien, naar objectieve gebeurtenissen wil het liefst de aandacht naar de innerlijke wereld laten vloeien wil het liefst praten om de eigen gedachten vorm te geven en te verduidelijken wil het liefst de eigen gedachten voor zichzelf houden tot ze volledig gevormd zijn wil het liefst leren via interacties, zowel verbaal als non-verbaal wil het liefst volledig in beslag worden genomen door ideeën en indrukken leert het liefst in samenspraak met anderenleert het liefst op een persoonlijke manier COGNITIEVE STIJL

4 EXTRAVERSIONINTROVERSION wil eerst handelen en er later over nadenkenwil eerst nadenken en later handelen (indien nodig) wil zich volledig onderdompelen in nieuwe leerstof wil nieuwe data die in de voortdurende innerlijke dialoog passen wil graag interacties op gang brengen die nodig zijn om reflectie en concentratie te stimuleren wil individueel werken en het werk nakijken met iemand die hij vertrouwt wil een gegronde, interessante, externe reden hebben om te studeren, buiten het leren voor het plezier verkiest lezen als de belangrijkste manier om te leren wil afleiding vermijden die zijn concentratie zal verstoren verkiest te luisteren hoe anderen praten over het bestudeerde onderwerp, en verkiest persoonlijk te verwerken wat hij in zich opneemt wil het liefst tezamen met een vriend de lesstof bestuderen wil zich alleen naar buiten toe richten als hij er zelf voor kiest wil het liefst studeren om zich voor te bereiden om iemand anders iets te leren wil het liefst studeren om zich verder in de stof te verdiepen 4 GEWENSTE LEERSTIJL

5 EXTRAVERSIONINTROVERSION wil mogelijkheden hebben om hardop te denken wil met de eigen innerlijke gedachten werken, luisteren en observeren wil graag leeractiviteiten die een effect hebben buiten het vergroten van de eigen kennis wil ervaringen in eigen tempo verwerken wil graag les van leerkrachten die een klassikale dialoog leiden zodat hij de kans heeft om zijn ideeën hardop te kunnen verduidelijken wil resultaten zodanig presenteren dat de eigen privacy bewaard blijft wil graag taken die hem laten zien wat andere mensen doen en wat zij belangrijk vinden wil ruim de tijd om het eigen werk volledig uit te werken in zijn innerlijke wereld voordat hij ermee naar buiten moet treden wil direct antwoord gevenwil nadenken voordat hij moet antwoorden wil studie met impact op maatschappelijk functioneren wil studie in verband brengen met eigen persoonlijke interesses GEWENST ONDERWIJS

6

7 SENSINGINTUITION wil het liefst de feiten op een rijtje kunnen zetten wil het liefst opgaan in inspiratie wil feiten letterlijk kunnen onthouden wil snel handelen om de betekenissen en de associaties te zien wil details observeren en gegevens absorberen leest tussen regels door wil met concrete ervaring beginnen en dan naar de grote lijnen (klein groot) focust eerder op concepten dan op praktische feiten (groot klein) wil in contact blijven met de realiteit vertrouwt eerder op het gebruiken van woorden dan op het onthouden van feiten vertrouwt eerder op nauwkeurige observaties dan op eigen inzicht vertrouwt eerder op eigen inzicht dan op nauwkeurige observaties COGNITIEVE STIJL

8 SENSINGINTUITION wil een praktische benadering van de lesstof en wil op zoek gaan naar het onmiddellijke nut wil de inspiratie volgen begint met de vertrouwde harde feiten van de eigen ervaringen en destilleert daaruit abstracties en principes wil zich onderdompelen in nieuwe lesstof wil graag gestructureerd de lesstof doornemenwil zijn eigen weg zoeken in de nieuwe lesstof wil eerst details en zoekt dan totaalbeeld wil eerst het globale beeld voordat hij zich verdiept in details (verbreding in plaats van verdieping) wil bestaande kennis verbreden en verder uitdiepen wil eerder nieuwe vaardigheden verkennen dan de oude te verfijnen GEWENSTE LEERSTIJL

9 SENSINGINTUITION wil onderwijs waarin je kunt zien, horen, voelen wil taken waarbij hijzelf het initiatief kan nemen wil praktijkgerichte materialen wil zelf keuzes maken m.b.t. de manier waarop hij zijn taken uitvoert wil les via audiovisuele apparatuurwil kansen om inventief en origineel te zijn wil onderwijs met behulp van de computerwil mogelijkheden tot zelfonderricht wil rechtstreekse ervaring die oefening biedt wil een systeem van individuele contracten wil leerkrachten die eerst voordoen en dan laten leren wil fascinerende nieuwe mogelijkheden wil leerkrachten die exact vertellen wat er van hem wordt verwacht wil complexe ervaringen wil leerkrachten die niet te snel door de stof gaan wil leerkrachten met een flink tempo GEWENST ONDERWIJS

10

11 THINKINGFEELING wil het liefst onpersoonlijke besluiten nemen tijdens de studie wil persoonlijke beslissingen nemen wil het liefst de objectieve waarheid achterhalen wil rekening houden met motieven en persoonlijke waarden van mensen wil de onderliggende logische principes vinden door eigen ervaringen te analyseren wil aandacht besteden aan de relaties tussen mensen wil het mentale leven ordenen via logische principes wil zaken en doelen verpersoonlijken wil kalm en vrij van emotionele zorgen blijven bij het nemen van belangrijke besluiten (studie- of beroepskeuze) wil afgestemd blijven op de emotionele aspecten van het leven wil op een natuurlijke manier zaken bekritiseren en fouten vinden om te herstellen en streeft duidelijkheid en precisie na wil op een natuurlijke wijze mensen waarderen COGNITIEVE STIJL

12 THINKINGFEELING wil logisch opgebouwde lesstof wil onderwerpen bestuderen waar hij/zij veel om geeft, met een menselijke kant wil lessen die georganiseerd zijn volgens logische systemen en zonder emotionele afleidingen wil leren via persoonlijke relaties in plaats van via zakelijke relaties wil interessante problemen hebben om te analyseren wil een warme en vriendelijke groep wil logische orde creëren in verwarde situaties en wil daarbij de lesstof volledig beheersen wil leren door te helpen en te reageren op de behoeftes van anderen GEWENSTE LEERSTIJL

13 THINKINGFEELING wil leerkrachten die logisch georganiseerd zijn wil leerkrachten die belang hechten aan persoonlijk contact wil onderwerpen die oorzaak-en gevolg-relaties tonen wil taken die tot doel hebben om anderen te helpen wil onderwerpen die aan logica voldoen wil waardering krijgen als persoon en niet als nummer wil feedback die hen specifieke, objectieve prestaties toont wil harmonieus werken in kleine groepjes GEWENST ONDERWIJS

14

15 JUDGINGPERCEIVING wil het liefst vanaf het begin een duidelijke structuur aangeboden krijgen wil het liefst openlijk verkennen, zonder vooraf geplande structuur wil het liefst de studie volgens een ordelijk plan georganiseerd hebben wil open blijven staan voor nieuwe ervaringen zoekt het liefst naar consistentie en wil kunnen voorspellen hoe de dingen zullen verlopen wil voorkomende problemen oplossen door spontaniteit wil een consistent plan kunnen volgen wil continu de stimulans hebben van iets nieuws en anders COGNITIEVE STIJL

16 JUDGINGPERCEIVING wil planmatig en georganiseerd werken en kracht halen uit het geordende proces van werken wil spontaan zijn en zijn nieuws- gierigheid volgen wil precies weten waarvoor hij verantwoordelijk is en volgens welke normen hij zal worden beoordeeld wil vanuit een opwelling van impulsieve energie kunnen studeren wil de taken die hij krijgt als een serieuze zaak beschouwen en staat erop dat hij ze ook uit mag voeren wil studeren om iets nieuws te ontdekken wil een ingeslagen leerroute blijven volgen wil nieuwe manieren vinden om routineklussen te klaren om zo genoeg interesse aan te wakkeren om zijn taken te kunnen verrichten GEWENSTE LEERSTIJL

17 JUDGINGPERCEIVING wil het liefst een vooraf geplande structuur en een leerkracht die daar ook daadwerkelijk voor zorgt wil problemen op een eigen manier kunnen aanpakken wil voorspelbaarheid en consistentie bij zijn studie en de lessen wil echt kunnen kiezen tussen taken, zoals in een systeem van individuele contracten wil onderwijs dat herkenbaar is en volgens een bepaald vast patroon verloopt wil interesses hebben in en geboeid zijn door zijn taken wil het liefst van de leerkracht horen wat de taken zijn die hij moet uitvoeren wil dat wat hij moet studeren als een spel aanvoelt wil het liefst dat de leerkracht van te voren de mijlpalen aangeeft om tot succesvolle afronding te komen wil het gewenste eindresultaat kennen en zijn eigen weg daarbij bewandelen om tot afronding te komen GEWENST ONDERWIJS

18


Download ppt "LEERMOTIVATIE PER DIMENSIE│ 28 -11 -13 Kennis in bedrijf 2013 Heerlen │"

Verwante presentaties


Ads door Google