De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennis verbreden en verdiepen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennis verbreden en verdiepen"— Transcript van de presentatie:

1 Kennis verbreden en verdiepen

2 Doen Denken Betekenis opbouwen Stappenplan achterhalen Schematiseren
Onthouden Stappenplan achterhalen Uitproberen Automatiseren, inslijpen

3 Denken Denkvaardigheid gebruiken met het doel de kennis van de leerstof te verdiepen en te verbreden

4 Doen Met een denkvaardigheid kun je: Het methodisch en analytisch denken ontwikkelen

5 Activerende Leervragen
Kennis omtrent denkvaardigheden Opfrissen Activeren Inslijpen

6 Activerende leertaken
Aangeleerde denkvaardigheden: Toepassen Verbeteren Inslijpen.

7 Kennis verbreden en verdiepen
Dimensie 3 Accommodatie (Bestaande kennisstructuren veranderen) Stof eigen maken Zelf aan de gang Denken en doen Vergelijken Classificeren Assimilatie (oud aan nieuw koppelen) Abstraheren Kennis verbreden en verdiepen Denk- vaardig- heden Inductief redeneren Deductief redeneren Samenwerken Stelling onderbouwen Activerende leertaken Zelf verbanden leggen Fouten analyseren (eerst)Docent gestuurd Activerende vragen (daarna) Leerling gestuurd Denken over normen en waarden

8 Kennis verbreden en verdiepen
Dimensie 3 Accommodatie (Bestaande kennisstructuren veranderen) Stof eigen maken Zelf aan de gang Denken en doen Vergelijken Classificeren Assimilatie (oud aan nieuw koppelen) Abstraheren Kennis verbreden en verdiepen Denk- vaardig- heden Inductief redeneren Deductief redeneren Samenwerken Stelling onderbouwen Activerende leertaken Zelf verbanden leggen Fouten analyseren (eerst)Docent gestuurd Activerende vragen (daarna) Leerling gestuurd Denken over normen en waarden

9 VERGELIJKEN De DEFINITIE :
Vergelijken is het vinden van overeenkomsten en verschillen tussen bepaalde zaken door te kijken naar specifieke kenmerken !

10 Stappenplan : 1.Kies de dingen die je wilt vergelijken (sporten) 2.Kies de kenmerken waarop je wilt vergelijken. (verdienste/blessures/jaren activiteit) 3.Verklaar de overeenkomsten en de verschillen m.b.t. de kenmerken die je hebt uitgezocht. (aan de hand van het grafiek) 4. Vat je conclusie samen.

11 Conclusie : Tennis blijkt de voordeligste sport te zijn !

12 Vergelijken m.b.v. een Venn-diagram:
Sport (overeenkomsten) Sport: voetbal Verschil: -teamspel -met voeten gespeld Sport: tennis Verschil: -Individueel -met armen gespeld bal

13 Kennis verbreden en verdiepen
Dimensie 3 Accommodatie (Bestaande kennisstructuren veranderen) Stof eigen maken Zelf aan de gang Denken en doen Vergelijken Classificeren Assimilatie (oud aan nieuw koppelen) Abstraheren Kennis verbreden en verdiepen Denk- vaardig- heden Inductief redeneren Deductief redeneren Samenwerken Stelling onderbouwen Activerende leertaken Zelf verbanden leggen Fouten analyseren (eerst)Docent gestuurd Activerende vragen (daarna) Leerling gestuurd Denken over normen en waarden

14 Classificeren betekent het groeperen van
De definitie : Classificeren betekent het groeperen van dingen in categorieen op basis van specifieke kenmerken !

15 Stappenplan : 1.Kies de dingen die je wilt classificeren 2.Kies daaruit een element en geef hievan de kenmerken. 3.Omschrijf de categorie door kenmerkente beschrijven. 4. Kies een ander element uit en doe dezelfde. 5. Ga zo door totdat alle elementen zijn geclassificeerd. 6. Voeg evt. categorieen samen of splits ze joust.

16 SCHEMA : LEVEND DOOD Gekozen dingen: ANDERS/ WEET NIET MUMMIES X
FOSSIELEN BLIKSEM GEDACHTEN KORAAL BACTERIEN ACTIEVE VULKAAN

17 Deductief redeneren

18 Definitie: Deductief redeneren is het toepassen van algemene principes of regels op specifieke situaties en daarover vervolgens een uitspraak doen of een conclusie trekken.

19 Deduceren Afleiden Concluderen Ontlenen Verklaren
Gevonden op

20 Redeneren Betogen Een gedachtegang ontwikkelen Breedvoerig praten
Gevonden op

21 Deduceren = Déduire Uitleg : “Daaruit leid ik af dat hij niet zal komen”.

22 Zal hij komen? 17 december’10 Amsterdam Parijs

23 Zal hij komen? 17 december’10 Amsterdam Parijs

24 Zal hij komen? Amsterdam Parijs

25 Zal hij komen? Amsterdam Parijs

26 Hij komt niet ! Vertraging Grrrrr Amsterdam Parijs

27 Definitie: Deductief redeneren is het toepassen van algemene principes of regels op specifieke situaties en daarover vervolgens een uitspraak doen of een conclusie trekken.

28 Hij komt niet ! Vertraging Grrrrr Amsterdam Parijs

29 Deducerend redeneren Deduceren: Logisch afleiden Verklaren
Uit algemene wetten afleiden hoe verschijnselen zich in bep. gevallen voordoen Gevonden op

30 Is dit Duidelijk ?

31 Opdracht: Schrijf bij de volgende plaatjes een verhaal en geef door middel van deductief redeneren aan wie de dader is.

32 Detective

33 Een Lijk

34 Sherlock Holmes

35 Sherlock Holmes

36 Een stelling onderbouwen

37 Een Stelling = Een formulering van een standpunt
Definitie: Een Stelling = Een formulering van een standpunt

38 Een stelling maken Een stelling bestaat uit één zin
Moet debattabel zijn Nooit in vraag vorm Gelijke kansen voor- en tegenstanders Geen ontkenning gebruiken

39 Onderbouwen Feiten Mening Overtuigen Charisma Argumenten
Door stijl en schoonheid


Download ppt "Kennis verbreden en verdiepen"

Verwante presentaties


Ads door Google