De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een procesgestuurd ziekenhuisinformatiesysteem ter ondersteuning van de geïntegreerde patiëntenzorg MIC 2004 Ilse Liesmons 25 november 2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een procesgestuurd ziekenhuisinformatiesysteem ter ondersteuning van de geïntegreerde patiëntenzorg MIC 2004 Ilse Liesmons 25 november 2004."— Transcript van de presentatie:

1 Een procesgestuurd ziekenhuisinformatiesysteem ter ondersteuning van de geïntegreerde patiëntenzorg MIC 2004 Ilse Liesmons 25 november 2004

2 Inhoud 1.Hedendaagse ontwikkelingen in de organisatie van de zorg en de effecten op ICT-componenten van het ziekenhuis 2.De implicaties voor het ziekenhuis als organisatie 3.Het procesgestuurd ziekenhuisinformatie- systeem

3 1. Hedendaagse ontwikkelingen 1.1.Stijgende operationele efficiëntie van de zorg 1.2.Van mono-disciplinaire naar multi-disciplinaire zorg 1.3.Verzwaring van de behandel- en zorgactiviteit 1.4.Van aanbod gerichte zorg naar vraaggestuurde zorg

4 1.1 Stijgende operationele efficiëntie van de zorg Trend naar productiviteitstijging en kostenbeheersing  Ondersteunende processen  Primaire zorgproces (daling ligduur) >< toenemende maatschappelijke vraag naar zorg  Meer aandacht voor procesbeheersing  Nood aan ïnformatisering van het zorgproces  Kostenopvolging

5 1.2 Van mono-disciplinaire naar multi-disciplinaire zorg Trend naar multi-disciplinaire zorg :  Wetenschappelijke kennis  Medisch-technologisch kunnen multi-disciplinaire benadering noodzakelijk  Aanbieden geïntegreerd zorgpakket waardoor de grenzen van traditionele groepen overschreden worden  Nood aan multi-disciplinaire zorgprogramma’s waarbij professionele gezondheidswerkers hun specifieke deskundigheid inbrengen

6 1.3 Verzwaring van de behandel- en zorgactiviteit n Ziekenhuizen evolueren naar hoogtechnologische interventiecentra n Leidt tot sterke concentratie van diagnostische en therapeutische processen binnen een steeds korter verblijf  Hoe intensiever de zorg, hoe sneller medische beslissingen dienen genomen te worden  Er is nood aan een verregaande decentralisatie van de informatie naar de diverse zorgverstrekkers

7 1.4 Van aanbod gerichte zorg naar vraaggestuurde zorg  De aard en de frequentie van de zorg wordt momenteel nog te vaak bepaald door het aanbod  Leidt tot grote verscheidenheid in medisch gedrag bij eenzelfde klinisch probleem  De zorgvraag van de patiënt staat centraal: de therapeutische interventies laten aansturen door de reële behoeften van de patiënt  Het klinisch zorgproces ondersteunt de zorgvraag en laat toe verantwoorde zorg te definiëren

8 2. De implicaties voor het ziekenhuis als organisatie 2.1.De functionele ziekenhuisorganisatie 2.2.Het procesgestuurde ziekenhuis

9 2.1. De functionele ziekenhuisorganisatie n Departementale organisatie zorgprocessen n Structuur gebaseerd op basis van menselijke middelen n Klinisch proces loopt gescheiden van managementproces

10 Indicatoren n 24% van de tijdsbesteding gaat naar patiëntenzorg n 76% van de tijd gaat naar documentatie, coördinatie, transport, supervisie en wachten n In een verblijf van 8 tot 10 dagen doorloopt de patiënt gemiddeld 5 afdelingen, 18 disciplines en ontmoet +/- 100 medewerkers (Nederlanse ziekenhuizen-Abersnagel - 1998)

11 Indicatoren  Studie naar medische incidenten in 2 Britse ziekenhuizen ( Vincent - 2001)  2 spoedgevallendiensten  1014 verblijven  10,8 incidenten •6% blijvende letsels •8 % dood tot gevolg

12 Inschrij- vingen Opname afdeling Radio- logie OK Gastro Apo. 2.2. Het procesgestuurde ziekenhuis BELEIDSRAPPORTBELEIDSRAPPORT Zorgpro- gramma Patiënt 1 Zorgvraag 1 Klinisch zorgproces patiënt 1 Klinisch zorgproces patiënt 2 Klinisch zorgproces patiënt 3 Patiënt 2 Zorgvraag 2 Patiënt 3 Zorgvraag 3 Werkplek artsen Werkplek paramedici Werkplek logistiek pers. Werkplek verpleging Werkplek administratie...

13 Indicatoren n Uit een studie blijkt dat na introductie van klinische zorgprocessen (Mc Kinsey Duitsland – 2004)  Vermindering van 25% van de gemiddelde verblijfsduur  Vermindering van 9% van de gemiddelde kost per patiënt n Uit een studie in de Verenigde Staten de verblijfsduur verminderde met 33% na de introductie van DRG’s (Mc Kinsey – 2004)

14 Indicatoren

15 Kenmerken n Een efficiëntere patiëntenstroom (de juiste patiënt in het juiste bed op het juiste tijdstip voor de juiste periode) n Optimaal clinical resource management (logistiek- en voorraadbeheer) n Het aanleveren van het multi-disciplinaire behandelteams n Zicht op kostprijs per klinisch zorgproces

16 3. Het procesgestuurd ziekenhuisinformatiesysteem n Workflow ondersteunend Onderzoek (Medisch Dossier) Diagnose (Klinische Paden) Ordercommunicatie (Orders & voorschriften) Afspraak (patiënt, huisarts, …) Afspraken & Planning ( OK, opname, …) Administratieve afwerking (documenten, facturatie, …) Patiënt - Workflow

17 De elektronische werkplek  Workflow oriëntatie en focus op de patiënt als uitgangspunten voor een modern ziekenhuisinformatiesysteem  De artsen, de zorgverstrekkers en het administratief personeel werken vanuit diverse (beveiligde) invalshoeken

18 Het klinisch zorgpad Werkwijze:  Toevoegen en veranderen van bestaande zorgpaden in het systeem  Raadplegen algemeen overzicht zorgpaden  Toewijzen van patiënt aan een zorgpad  Volgen van toegewezen dynamisch zorgprogramma

19 Grafische voorstelling klinisch pad

20 Ordercommunicatie  Mogelijkheid electronische orders en aanvragen te versturen  Geïntegreerd inplannen orders  Electronisch opvolging status order

21 Patiëntenorganizer Het geïntegreerde en centrale patiëntendossier waar alle patiëntgegevens gestructureerd weergegeven worden, nl.:  Afspraken  Patiëntbewegingen  Documenten (bv. anamnese document)  Aanvragen ordercommunicatie, inclusief status aanvragen  Verslagen en resultaten

22 Netwerking Netwerking via externe toegang tot de patiëntorganizer voor:  Huisartsen  Thuisverpleegkundigen en andere zorgverstrekkers  Verwijzende instellingen ...

23 Conclusie Een procesgestuurd ziekenhuisinformatie- systeem vertrekkende van de zorgvraag van de patiënt biedt een geïnformatiseerd antwoord op de hedendaagse ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

24 Dank u Ilse Liesmons Administratie Centrum Caritas Interleuvenlaan 10 3001 Heverlee iliesmons@accnet.be


Download ppt "Een procesgestuurd ziekenhuisinformatiesysteem ter ondersteuning van de geïntegreerde patiëntenzorg MIC 2004 Ilse Liesmons 25 november 2004."

Verwante presentaties


Ads door Google